E.B.S. VETERİNER veteriner hekimlerin günlük yapmış oldukları hayvan,aşı,opereasyon,ilaç ,sarf malzeme,hastalık,beslenme bilgilerinin bilgisayar ortamında takip edilmesi bu bilgilerin çıktılarının alınmasını sağlar.
Hayvana ait diyet,alerji,kullandığı ilaç,kronik ilaç,özgeçmiş,ölüm bilgileri ve önceki veteriner bilgilerinin izlenebilmesini sağlar.

E.B.S. VETERİNER windows ortamında çalışan, esnek, kullanımı ve öğrenimi kolay veterinerlik yazılımıdır.


Özellikler:
Hayvan ve sahibi hakkındaki bilgiyi saklayabilme
Hayvana ait aşı, operasyon, ilaç, sarf malzemeleri, hastalık, beslenme bilgilerini takip edebilme
Personel,Aşı,ilaç,sarf malzeme tanımları
Hayvana hangi uygulamayı kimin yaptığını takip edebilme
Aşı tekrarlarının takip edilebilmesi
Programın kullanımının, kurulumunun ve taşınmasının son derece basit ve hızlı olması
Grakfiksel ortamda istenen raporların hazırlanabilmesi
Programın durağan olmayıp sürekli gelişim altında olması


--------------------------------------------------------------------------------
Raporlar:
Hayvan Listesi
Hayvan Aşı Listesi
Hayvan Operasyon Listesi
Hayvan İlaç Listesi
Hayvam Sarf Malzeme Listesi
Aşı Olması Gereken Hayvanlar Listesi
Hayvan Bilgileri


http://www.ebsyazilim.com/veteriner/veteriner.exe