SelamBismillahirrahmânirrahîm
Allah’ın nuru doğdu ve parladı
Onun kelamı açığa çıktı
Emirleri belli oldu hükümleri gerçekleşti
Ben Allah’a onun dilediği irade ettiği her şeye tevvekül ettim
Allah’ın güç ve kudretinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur
Ben Allah’ın gizli ve ihsana keremken lütfüna
Onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine
Onun şanın yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım
Ben Allah’ın rahmetine Onun koruyup gözetlemesine irtica ettim
Onun Elçisine (s.a.v) boyun eğdim
Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçtim Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim
Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zalimlerden koru
Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zalimlerden koru
Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zalimlerden koru
Ey pek güçlü olan Kaviyy Ey sarsılmaz sağlam kuvvet ve kudret sahibi Metin
Ey merhametlilerin en merhametlisi yalnızca senden yardım isteriz
Ey Allah’ım herkesten önce yetişen ve yardım eden Ey bütün sesleri işiten
Ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan imdatima yetiş
Bana yardım et beni dünya zilletinden ve belarindan ve ahiret azabından koru
Büyük ve Yüce Allah’tan başka hiçbir kimsenin gücü ve kuvveti yoktur

İşrakiyye Duası
[DM]xdl1yv[/DM]