Selam

Bismillahirrahmânirrahîm
Güneş, dürüldüğü zaman,
Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
Dağlar, yürütüldüğü zaman,
Gebe develer salıverildiği zaman.
Yaban hayatı yaşayan tüm canlılar toplandığı zaman,
Denizler kaynatıldığı zaman,
Ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman.
Diri diri gömülen kız çocuğunun,
hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
Amel defterleri açıldığı zaman,
Gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman,
Cehennem alevlendirildiği zaman,
Cennet yaklaştırıldığı zaman,
Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
SADAKALLAH

Tekvir Suresi 1-14

ERROR: If you can see this, then Dailymotion is down or you don't have Flash installed.