Bu filmde, Yecüc ve Mecüc hakkında Kuran’da ve hadislerde bildirilen gerçekleri izleyeceksiniz.

[GV]4423211404281241569[/GV]