vbulletin 4.x sürümlerinde özel sayfa oluşturma

Aşağıdaki kodları test.php olarak kaydedip forumunuzun kurulu olduğu dizine yükleyin

PHP- Kodu:
<?php

// ####################### SET PHP ENVIRONMENT ###########################
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

// #################### DEFINE IMPORTANT CONSTANTS #######################
define('NO_REGISTER_GLOBALS'1);
define('THIS_SCRIPT''test'); // change this depending on your filename

// ################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
// get special phrase groups
$phrasegroups = array(

);

// get special data templates from the datastore
$specialtemplates = array(
    
);

// pre-cache templates used by all actions
$globaltemplates = array(
    
'TEST',
);

// pre-cache templates used by specific actions
$actiontemplates = array(

);

// ######################### REQUIRE BACK-END ############################
require_once('./global.php');

// #######################################################################
// ######################## START MAIN SCRIPT ############################
// #######################################################################

$navbits = array();
$navbits[$parent] = 'Test Sayfa';

$navbits construct_navbits($navbits);
eval(
'$navbar = "' fetch_template('navbar') . '";');
eval(
'print_output("' fetch_template('TEST') . '");');

?>

ACP/Kullandığınız Style de Yeni Tema oluştura tıklayın

Başlık : TEST
İçerik:

HTML-Kodu:
$stylevar[htmldoctype]
<html dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
<head>
<title>$vboptions[bbtitle]</title>
$headinclude
</head>
<body>
$header

$navbar

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="tcat">Başlık Buraya yazın</td>
</tr>
<tr>
    <td class="alt1">İçerik Buraya yazın</td>
</tr>
</table>

$footer
</body>
</html>
yazarak kaydedin
şimdi siteniz.com/test.php olarak yeni sayfanıza bakabilirsiniz