+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
2. Sayfa, Toplam 2 BirinciBirinci 12
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 16 Toplam: 16

Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

GÜNCEL GÜNDEM Kategorisi Güncel Haber ve Manşetler Forumu Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı Konusunu okuyorsunuz, Konu içeriği kısaca ->> 11- Milli Savunma Bakanlığı Hizmet birimleri MADDE 339 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: a) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, b) ...

 1. #11
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  43
  Mesaj
  11.720
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93796

  Cevap: Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

  11- Milli Savunma Bakanlığı

  Hizmet birimleri
  MADDE 339 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
  a) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü,
  b) Tersaneler Genel Müdürlüğü,
  c) Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü,
  ç) Askeralma Genel Müdürlüğü,
  d) Personel Genel Müdürlüğü,
  e) Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü,
  f) Lojistik Genel Müdürlüğü,
  g) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  ğ) Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü,
  h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
  ı) Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı,
  i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
  j) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı,
  k) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı,
  l) Hukuk Müşavirliği,
  m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
  n) Özel Kalem Müdürlüğü,
  o) Diğer Komutanlıklar.

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Nerden
  Uzay:)
  Yaş
  42
  Mesaj
  Çok:)
   

 3. #12
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  43
  Mesaj
  11.720
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93796

  Cevap: Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

  12- Sağlık Bakanlığı

  Hizmet birimleri
  MADDE 354 - (1) Sağlık Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
  a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
  d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,
  e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, t) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
  g) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, ğ) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  h) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
  i) Hukuk Müşavirliği,
  j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
  k) Özel Kalem Müdürlüğü.

  Taşra teşkilatı
  MADDE 371- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
  (2) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.
  (3) İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.
  (4) İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.
  (5) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.
  Hastanelerin yönetimi ve denetimi
  MADDE 372- (1) Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.
  (2) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.
  (3) Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.
  (4) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin;
  a) Grup düşürülmesi,
  b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
  c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
  ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,
  d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamamış olması,
  hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir.

  Performans değerlendirmesi
  MADDE 374 - (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;
  a) Bakan; Bakan yardımcısının,
  b) Bakan yardımcıları, kurum başkanları, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin,
  c) Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün,
  ç) Diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
  (2) Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları 5018 sayılı Kanuna uygun olarak
  oluşturulur ve ilgili kurumlara iletilir.

  Uzman İstihdam
  MADDE 375- (1) Bakanlıkta; 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Sağlık Uzmanları ve Sağlık Uzman Yardımcıları istihdam edilebilir.

  Denetçi istihdamı
  MADDE 376 - (1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilebilir.
  Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması
  MADDE 383 - (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir.

 4. #13
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  43
  Mesaj
  11.720
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93796

  Cevap: Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

  13- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  Hizmet birimleri
  MADDE 387 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
  a) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü,
  b) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü,
  c) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü,
  ç) Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü,
  d) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,
  e) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
  f) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
  g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, ğ) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
  h) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ı) Personel Dairesi Başkanlığı,
  i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
  j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
  k) Hukuk Müşavirliği,
  l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
  m) Özel Kalem Müdürlüğü.

  Uzman İstihdamı
  MADDE 409- (1) Bakanlık merkez teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.
  (2) Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir

 5. #14
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  43
  Mesaj
  11.720
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93796

  Cevap: Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

  14- Tarım ve Orman Bakanlığı

  Hizmet birimleri
  MADDE 412 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
  a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
  b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
  c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
  ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
  d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
  e) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
  f) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,
  g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
  ğ) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
  h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
  ı) Personel Genel Müdürlüğü,
  i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
  j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
  k) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı,
  l) Şeker Dairesi Başkanlığı,
  m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
  n) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
  o) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı, ö) Hukuk Müşavirliği,
  p) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği, r) Özel Kalem Müdürlüğü.

  Taşra teşkilatı
  MADDE 434 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
  (2) Bu bölümün eki listelerde yer alan kuruluşlar doğrudan Bakanlığın merkeze bağlı taşra teşkilatı kuruluşlarıdır.

 6. #15
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  43
  Mesaj
  11.720
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93796

  Cevap: Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

  15- Ticaret Bakanlığı

  Hizmet birimleri
  MADDE 443 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
  a) Gümrükler Genel Müdürlüğü,
  b) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,
  c) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,
  ç) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
  d) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,
  e) Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü,
  f) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü,
  g) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  ğ) İhracat Genel Müdürlüğü,
  h) İthalat Genel Müdürlüğü,
  ı) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
  i) Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,
  j) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,
  k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
  l) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
  m) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
  n) Personel Dairesi Başkanlığı,
  o) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  ö) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
  p) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
  r) Hukuk Müşavirliği,
  s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
  ş) Özel Kalem Müdürlüğü.

  Taşra teşkilatı
  MADDE 467 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
  (2) Serbest bölge müdürlükleri doğrudan Bakanlığa bağlıdır.

  Yurtdışı teşkilatı
  MADDE 468 - (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
  (2) Yurtdışı teşkilatına atanacak personel, bakan yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürler arasından Bakan tarafından görevlendirilen üç üye ile Personel Dairesi Başkanından oluşan komisyon tarafından seçilir.
  (3) Yurtdışı teşkilatında görev süresi dört yıldır. İkinci yılın sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde yeni görev yerinde görev süresi üç yıldır. Bakan, bu süreleri yarısına kadar uzatmaya yetkilidir.

  Uzman istihdamı
  MADDE 471- (1) Bakanlık merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
  (2) Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

  Denetmen istihdamı
  MADDE 472 - (1) Bakanlık taşra teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısı ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı istihdam edilebilir.
  (2) Görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere grup başkanlıkları kurulabilir.
  16- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 7. #16
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  facebook
  supermeydan
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  43
  Mesaj
  11.720
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93796

  Cevap: Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

  16- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

  Hizmet birimleri
  MADDE 476 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
  a) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,
  b) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,
  c) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü,
  ç) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü,
  d) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,
  e) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,
  f) Haberleşme Genel Müdürlüğü,
  g) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
  ğ) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü,
  h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
  ı) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
  i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
  j) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı,
  k) Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı,
  l) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
  m) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
  n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
  o) Hukuk Müşavirliği,
  ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
  p) Özel Kalem Müdürlüğü.

  Taşra teşkilatı
  MADDE 498 - (1) Bakanlık, taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
  (2) Bu bölüme ekli I sayılı cetvelde yer alan kuruluşlar Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan kuruluşlardır.

Benzer Konular

 1. Partili başkanlık
  YukseLL Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 11-07-2018, 07:17 PM
 2. Bakanlığın paraları nereye gitti?
  YukseLL Tarafından Sinemalar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 08-07-2010, 05:25 PM
 3. JİTEM gitti 'Teşkilat' geldi
  Guney Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 26-04-2010, 07:46 PM
 4. Amerikan Eğitim Sisteminde'
  Mevt Tarafından Yurtdışında Eğitim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-07-2008, 01:52 PM
 5. Teşkilat
  Bay X Tarafından Öykü ve Hikayeler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 21-05-2007, 11:32 PM