Bazı sözleşmeliler “Biz neden yokuz” derken bazıları da sözleşmelide kalmak mı, kadroya geçmek mi avantajlı düşüncesine daldılar. 30.04.2008 gününden önce hiç memuriyeti olmayan sözleşmeliler kadroya geçerse kademeli de olsa 65 yaşından önce emekli olamazlar SSK’ya göre alacakları aylıkları da düşük olur.

Sözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren kanun hükmünde kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. 657 sayılı DMK’nın 4/B’si ile 4924 sayılı Kanun’a göre çalışanlar kadroya geçirilecek. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel kapsam dışında bırakılmıştır.

haberin devamı...