Torba tasarıya göre memurlar ihtiyaç halinde istemeseler bile 6 aylığına başka bir yere gönderilebilecek
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan yasa tasarısına eklenen bir madde memurun kendisi istemese de görev yerinin değiştirilebileceğini düzenliyor.

AA'nın haberine göre tasarıda, ''memurların, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebileceğine'' ilişkin düzenlemeye bazı muhalefet milletvekilleri, ''memurlar güvencesiz hale getiriliyor, sürgüne gönderiliyor'' diye karşı çıktı.

Ayrıca ilde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin üst disiplin amiri sayılacak.

Komisyonda, bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısının bugünkü görüşmelerinde, Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler görüşülüyor. 9 maddesi daha kabul edilen tasarıya, bir madde daha eklendi.

AK Parti'li milletvekillerinin verdiği önergeyle, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacak. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak.

Tasarıyla, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

Tasarıyla, ''aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının'', Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarılıyor.

''DİSİPLİN CEZALARI VE CEZA FİİLLERİNİ AYIRMAK LAZIM''
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, düzenleme hakkında muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine karşılık, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının birbirinden farklı olduğunu, bu nedenle sonuçlarının da farklı olması gerektiğini söyledi.

Kimlerin devlet memuru olacağının yasada sayıldığını hatırlatan Yazıcı, ''(Hırsız, sahtekar büyükelçi, vali oluyor) diye bir şey yok. Disiplin cezaları ile ceza fiillerini birbirinden ayırmak lazım. Sahtecilik yapanlar, dolandırıcılar zaten memur olamaz ya da memur iken bu suçları işlerlerse zaten ihraç edilirler'' dedi.

Devlet Bakanı Yazıcı, düzenlemenin neden getirildiğine ilişkin sorulara, ''Diyelim ki bir yerde kuş gribi oldu, doktorlar yetersiz, doktor ihtiyacı var ama kimse de gitmek istemiyor. Kendi bakanlığıma bağlı birimlerden örnek vereyim; Gürbulak Sınır Kapısında inceleme yaptırılacak, kimse gitmek istemiyor. Burada kamu yararı var'' dedi. Milletvekillerinin 'her şey kamu yararı olabilir'' demesi üzerine Yazıcı, düzenlemenin doğru olduğunu söyledi.

Tasarının görüşmelerine devam ediliyor.

AA