18. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 81617181920 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 171 ile 180 Toplam: 206
 1. #171
  redyellow
  Misafir..
  Sayın bursalı:

  İmtihana mı girdik? siz de öğretmenimiz misin? soru soruyormuş, iyi de konumuz o sorular mı?

  konumuz ilköğretimde başörtüsü... BAŞÖRTÜSÜ.

  Soru soracaksanız başka başlık açmanız gerekiyor, konuyu değiştirmeyin lütfen.
  Konu redyellow tarafından (05-11-2010 Saat 11:15 PM ) değiştirilmiştir.

 2. #172
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı redyellow´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın bursalı:

  İmtihanı mı girdik? soru soruyormuş, konumuz o sorular mı?

  konumuz ilköğretimde başörtüsü... BAŞÖRTÜSÜ.

  Soru soracaksanız başka başlık açmanız gerekiyor, konuyu değiştirmeyin lütfen.
  Merhaba,

  Sn.redyellow,sizin sorunuzu yanıtlayacağım ,verdiğim o yanıta Sn.ARIZA yazacak...Sn.ARIZA ya yazacağım,yazdığım o yazıya da dönüp siz yazacaksınız..." İyi polis-kötü polis...bozacı-şıracı "...Oyunu mu oynuyoruz...!!!

  Ama yine de çok mantıklı gözüküyor...Siz soracaksınız ne ala...Ben sorunca " konuya dön " öyle mi...???

  Sağlıcakla kalınız...

 3. #173
  redyellow
  Misafir..
  Sayın bursalı:

  163.sırada kayıtlı yazınzda benim KANUNLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA DAİR BİR ŞEY YOKTUR Dememe istinaden buyrun demişsiniz ve bir sürü şey karalamışsınız.

  KANUNDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI YOK gördüğünüz gibi!

  DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI YOKTUR.

  Siz de aktarmışsınız sağolun!!!

  YÖNETMELİK denilen şeyde vardır bu abukluk, KANUNLARA AYKIRI YÖNETMELİK OLAMAZ!

  ben ısrarla KANUNLARDA YOKTUR diyorum sen bana YÖNETMELİK aktarıyorsun yahu!
  BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN

  Kanun Numarası : 2596
  Kabul Tarihi : 3/12/1934
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/12/1334
  Sayı : 2879
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 24

  Madde 1- Her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.

  Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.

  Madde 2- Türkiye'de kanuna tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

  Madde 3- Türkiye'de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve lavazımını taşımaları yasaktır.

  Madde 4- Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiye'yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak mercilerin müsaadesine tabidir.

  Madde 5- Türkiye Devleti nezdine memur bulunanların kıyafetleri beynelmilelmer'i adetlere tabidir. Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.

  Madde 6- Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

  Madde 7-Birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

  Madde 8-Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
  Bak bunu sen aktarmışsın.

  MUstafa Kemal Atatürkün çıkardığı kılık kıyafet kanunu budur, burda BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI VAR MI?

  HAYIR YOK!

  Sen kendine bir şey bulmuş gibi kırmızılamışsın bir çümleyi.

  İyi de o cümle RUHANİLER için Geçerli:)


  Madde 1- Her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.
  ne diyor RUHANİLERİN.....

  RUHANİLERİN kıyafetini belirleyen bir kanunu hangi akılla genellemeye çalışıyorsun?

  Bak son olarak tekrar ediyorum:

  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN HİÇ BİR KANUNUNDA, BAK KANUN DİYORUM YÖNETMELİK VS. DEMİYORUM, HİÇ BİR KANUNUNDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI YOKTUR!

  Dolayısıyla şu an uygulanmakta olan yasak kanunsuzdur.

  nokta.

 4. #174
  bursali68
  Misafir..
  Merhaba,

  Sn.redyellow,buyrun takın başörtüsünü madem ki yasak değil, ne diyeyim...

  Sağlıcakla kalınız...

 5. #175
  redyellow
  Misafir..
  Başörtüsü gerçekten kanunen yasak mı?

  Altını çizerek bir defa daha ilân edelim ki, ‘başörtüsü/türban’, Türkiye’de hiçbir yerde kanunen yasak değildir. Ne yüksek öğretimde yasaktır, ne ortaöğretimde, ne ilköğretimde ne de kamu sektöründe...

  Türkiye Cumhuriyeti kanunları arasında kılık kıyafetle ilgili tek kanun, Anayasa’nın ‘İnkılâp kanunlarının korunması’ başlıklı 174. maddesinin 8. bendinde yer alan ‘3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’dur. Lâkin bu kanunun kadınların kılık kıyafetiyle ilgisi yoktur. Kanunun 1. maddesinde , ‘Herhangi din ve mezhebe mensup olursa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır’ hükmü vardır. Yani meşhur ‘Kılık Kıyafet Kanunu’ sadece ruhaniler ile ilgili yasaklar getiren bir kanundur.

  Bu, aynı zamanda ‘inkılâp kanunu’ da sayılan kanun haricinde, yürürlükteki kanunlar arasında kılık kıyafetten söz edilen yegâne kanun, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’dur. Bu sütunlarda sıkça yazdığımız gibi, 1988 yılında yükseköğretimde başörtüsüne uygulanan yasağı bertaraf etmek için, 2547 sayılı kanunun Ek-17. maddesi yürürlüğe konulmuştur. Buna göre, ‘Yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir’. Bu madde hâlen yürürlüktedir ve görüldüğü gibi kılık kıyafeti -bu arada başörtüsünü- yasaklamak için değil, bilâkis serbestleştirmek için çıkarılmıştır.

  ***


  Eski bir Milli Eğitim Bakanı sıfatıyla, temel eğitimin ilk kademesinde, yani ilköğretimde, başörtüsü kullanılmasına sıcak bakmıyorum. Esasen bu yaşlarda başörtüsünü gerektirecek herhangi bir zorunluluk olduğu kanaatinde de değilim. Ancak;

  1. Daha önce ilköğretim 5 yıl iken, hâlen temel eğitimin bir parçası olarak okutulan 6., 7. ve 8. sınıflar ortaokulu oluşturuyordu ve ortaöğretimin bir parçasıydılar. Eğer temel eğitimde başörtüsü kullanmak isteyenler istisnai olarak bulunuyorsa, bu muhafazakâr perspektifi dikkate almak gerekir. Özellikle kırsal alanda ve Güneydoğu’da bu eğilime nadiren de olsa rastlanabilir.

  2. Temel eğitimdeki 7 milyona yakın öğrencinin içinde, Adana, Mersin gibi birkaç başörtülü öğrenci örneği, milyonda bir görülen ve kolaylıkla ihmal edilebilecek örneklerdir.

  3. İlköğretimde başörtüsü konusunun, tam da yüksek öğretimdeki ‘başörtüsü yasağı’nın kaldırılması aşamasında ortaya çıkarılmasının ardında bir tertip ve provokasyon olduğu akla gelmektedir. Nitekim, eski Hizbullah’ı hatırlatan Güneydoğu’daki ‘mustazaf’ örgütünün bu provokasyonlarda rolü olduğu anlaşılmıştır.

  Bütün bu tespitleri yaptıktan sonra, ilk ve ortaöğretimde kılık ve kıyafet konusunda yasal bir engel olmadığını da belirtelim.

  Mülkiye’den sınıf arkadaşım Prof. Dr. Zafer Üskül’ün bu konudaki beyanlarını garipsedim. Üskül, insan hak ve hürriyetlerine önem veren liberal zihniyetli bir aydındır.

  Gülay Göktürk’ün ‘çocukları devletleştirmek’ diye yazdığı bir tasavvura sahip olması düşünülemez. Üskül’ün bu beyanlarını, tehevvürle ifade edilmiş mübalâğalar olarak kabul ediyorum.

  Ortaöğretimdeki kıyafet yönetmeliği konusunda, ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin ve velililerin taleplerini dikkate alarak esnek bir uygulamaya gitmesi gerekir.

  Unutulmamalıdır ki, aslolan bütün öğrencilerin mümkünse 12 yıllık temel ve orta öğretimi tamamlamalarıdır. Başörtüsüne kafayı takıp eğitim ve öğretimi engellemek ülkeye zarar verir.

  ***


  Kamu sektöründe başörtülü kadınların istihdamı kanunen yasak değildir. Mevcut yasakçı uygulamanın kaynağı 12 Eylül darbe dönemidir. Darbe döneminin Başbakanı Bülent Ulusu, Milli Güvenlik Konseyi’nin (cunta konseyi) emri doğrultusunda bir kıyafet genelgesi yayınlamış ve kadın memurların ‘başı açık’ olmasını istemiştir. Daha sonra cunta döneminde bu konuda bir ‘kıyafet yönetmeliği’ çıkarılmıştır.

  Görüldüğü gibi, başörtüsünü yasaklayan mevzuatın içerisinde, milli iradenin takdirinden, yasama organından geçmiş herhangi bir kanun yoktur. Bu mevzuat, idarenin takdiriyle kolaylıkla değişebilecek yönetmelik, genelge gibi idarî metinlerden ibarettir.

  ***


  Gerek eğitimde, gerekse kamu hizmetlerinde önemli olan, fırsat eşitliği, kalite ve çağdaşlıktır. Türkiye, modern bir eğitimin gerçekleştirildiği, kamu hizmetlerinde de ehliyet ve liyakatın esas alındığı bir ülke olmalıdır.

  Gerisi lafügüzaftan ibarettir.

  Başörtüsü gerçekten kanunen yasak mı? - GAZETEVATAN.COM


  Hasan Celal güzelin bu yazısını sakin kafayla, objektif olarak okumanızı tavsiye ediyorum.

 6. #176
  redyellow
  Misafir..
  Alıntı bursali68´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Sn.redyellow,sizin sorunuzu yanıtlayacağım ,verdiğim o yanıta Sn.ARIZA yazacak...Sn.ARIZA ya yazacağım,yazdığım o yazıya da dönüp siz yazacaksınız..." İyi polis-kötü polis...bozacı-şıracı "...Oyunu mu oynuyoruz...!!!

  Ama yine de çok mantıklı gözüküyor...Siz soracaksınız ne ala...Ben sorunca " konuya dön " öyle mi...???

  Sağlıcakla kalınız...
  hemen sinirlenmeyin canım.

  Ben konu ile ilgili sormadıysam sen de bana konuyla ilgili yaz diyebilirsin inan ki gücenmem.

  - Zina edene bir CEZA HÜKMÜ var mıdır,varsa nedir...,

  - Hırsızlık edene bir CEZA HÜKMÜ var mıdır,varsa nedir...,

  - Namaz kılmayana bir CEZA HÜKMÜ var mıdır,varsa nedir...,

  - Oruç tutmayana bir CEZA HÜKMÜ var mıdır,varsa nedir...,

  - İnsan öldürene bir CEZA HÜKMÜ var mıdır,varsa nedir...,

  - 3 TALAK nasıl gerçekleşir,bu konudaki HÜKÜM nedir...,
  Konumuz ne: Başörtüsü.

  peki senin bu sorularının konuyla ilgili var mı sevgili bursalı?

  Bana göre yok.

  Gördüğünüz gibi bozacı şıracı vs. diye bir şey yok, ama tarafınızca çok profosyonelce konuyu çarpıtmak var!

 7. #177
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı redyellow´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  hemen sinirlenmeyin canım.

  Ben konu ile ilgili sormadıysam sen de bana konuyla ilgili yaz diyebilirsin inan ki gücenmem.  Konumuz ne: Başörtüsü.

  peki senin bu sorularının konuyla ilgili var mı sevgili bursalı?

  Bana göre yok.

  Gördüğünüz gibi bozacı şıracı vs. diye bir şey yok, ama tarafınızca çok profosyonelce konuyu çarpıtmak var!
  Merhaba,

  Sn.redyellow,İnandığın dinin hukuk (şeriat) kurallarını yanıtlamak zor geldi anlaşıldı...Bu satten sonra da gerek yok zaten anladığımı anladım ben...

  Sağlıcakla kalınız...

 8. #178
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Mesaj
  452
  Rep Gücü
  0
  Alıntı bursali68´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Sn.redyellow,sizin sorunuzu yanıtlayacağım ,verdiğim o yanıta Sn.ARIZA yazacak...Sn.ARIZA ya yazacağım,yazdığım o yazıya da dönüp siz yazacaksınız..." İyi polis-kötü polis...bozacı-şıracı "...Oyunu mu oynuyoruz...!!!  Sağlıcakla kalınız...

  Bu yazini gercekten samimi olarakmi yazdin....?
  Gercekten böylemi düsünüyorsun..?

 9. #179
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı ARIZA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu yazini gercekten samimi olarakmi yazdin....?
  Gercekten böylemi düsünüyorsun..?
  Merhaba,

  Evet üzülerek belirtmeliyim,ne yazık ki böyle düşünmeye başladım Sn.ARIZA...Çünkü böyle düşünmemi sağlayacak arka arkaya " mesajlar " olunca,başka bir şey düşünmem beklenemez...

  Sağlıcakla kalınız...

 10. #180
  redyellow
  Misafir..
  Alıntı bursali68´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Sn.redyellow,İnandığın dinin hukuk (şeriat) kurallarını yanıtlamak zor geldi anlaşıldı...Bu satten sonra da gerek yok zaten anladığımı anladım ben...

  Sağlıcakla kalınız...
  hiç bir şey anlamadın, konuyu değiştirmek istiyorsun, konunun dini bir tartışma haline gelmesini istiyorsun.

  Bu başlık şeriat kuralları nelerdir tartışması mı?

  Fikir ve düşüncelerinin sağlamlığına güvenemeyenlerin taktiğini uyguluyorsun.

  Sen bilirsin.

  ben konu ile ilgili her şeye cevap veririm, ama sizin konuyu değiştirme taktiğinize gelmem.

  Benim sorduğum tüm sorular bu başlıkla ilgili ama siz cevap verememenin sıkıtısıyla başka dala atlamak istiyorsunuz.

  Siz de sağlıcakla kalınız ama mutlaka faşist yasakçılardan yana değil özgürlükden yana kalınız.

Benzer Konular

 1. TV’de sevişen türbanlı isterim !
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 12
  Son mesaj: 01-10-2011, 10:56 PM
 2. Türbanlı öğrenci dersten atılamayacak
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 62
  Son mesaj: 10-10-2010, 08:42 PM
 3. Bu Okulda öğretmenler Bile Türbanlı
  Gül@y Tarafından Vip Salonu Foruma
  Yorum: 45
  Son mesaj: 11-06-2009, 11:18 AM
 4. Bir ABD öğrencisi ve tezi..
  Venhar Tarafından Sohbet ve Dedikodu Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-03-2008, 04:52 PM
Yukarı Çık