17. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 71516171819 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 161 ile 170 Toplam: 206

İlköğretim öğrencisi Türbanlı derse girmek istedi

GÜNCEL GÜNDEM Kategorisi Güncel Haber ve Manşetler Forumunda İlköğretim öğrencisi Türbanlı derse girmek istedi Konusununun içerigi kısaca ->> redyellow ´isimli üyeden Alıntı :) laiklik var başörtülü girilmezzzzzzz diyen değil de isteyen başörtülü isteyen başı açık girsin çalışsın diyen ...

 1. #161
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı redyellow´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  :)

  laiklik var başörtülü girilmezzzzzzz diyen değil de isteyen başörtülü isteyen başı açık girsin çalışsın diyen ben mi laiklik dinsizlik demiş oluyorum?

  Harikasın sayın bursalı.

  Başörtüsü yasağına dair tek bir kanun göster diyorum ses yok, sadece laiklik diyorsun sonra da "size göre laik devlet bu saydıklarınız" diyebiliyorsun.

  :)
  Merhaba,

  Sanırım ikimizin de anlama ve anlatma problemi var...

  Sağlıcakla kalınız...

 2. #162
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Nerden
  ankara
  Mesaj
  40
  Rep Gücü
  3562
  sn. ARIZA
  Ben evet bu soruna yanıt verirsem varsayımdan başka bir şey olmaz ama çünkü ben müslümanım doğa inancından değilim yani söylemlerim sadece savsata olur yinede cevap vereyim kendimce ;
  Eğer inancım çıplaklığı gerektiriyorsa tabii ki çıplak cıkardım ailemim yanina bu beni rahatsız etmezdi yok onlar rahatsız oluyorsa bana gelmezdi beni olduğum gibi kabul etmeyen bir aile zaten gereksiz olurdu.
  cevabını aldığına göre artık evet herkes istediği gibi giyinsin ben buna hazırım diyebiliyorsun sanırım :)))

 3. #163
  bursali68
  Misafir..
  Merhaba,

  Başörtüsü yasağına dair tek bir kanun göster diyorum ses yok, sadece laiklik diyorsun...
  Buyrun...!!!

  ===================

  DEVLET MEMURLARI KANUNU

  Kanun Numarası : 657
  Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056

  DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:

  Madde 125 - (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/31 md.)
  Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
  Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
  b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
  c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
  d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
  e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
  g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
  h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak

  KIYAFET MECBURİYETİ:
  Ek Madde 19 - Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.

  =========================


  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

  (16.7.1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.)

  Amaç - Kapsam ve Deyimler
  Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
  a. "Kurum ve Kuruluş" deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseseleri,
  b. "Memur" deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları,
  c. "Sözleşmeli Personel" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 nci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kaps***** giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6/11/1980 gün ve 2333 sayılı (x) Kanuna göre çalışanları,
  d. "Geçici Görevli" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları,
  e. "İşçi" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları,
  ifade eder.
  Ana İlkelerMadde 4 - Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

  Madde 5 - 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

  a) (Degisik 3 Ocak 2002 tarih ve 24629 tarihli R.G.)
  Kadınlar;
  Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

  Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.


  b. Erkekler;
  Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.
  (Değişik: 7/8/1991 tarih ve 91/2048 sayılı B.K.K., R.G.15.8.1991-20961).) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.


  Çeşitli Hükümler
  Madde 6 - Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.

  Madde 7 - Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir.
  Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.

  Madde 8 - Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.

  Madde 9 - Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz.

  Madde 10 - Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur.

  Madde 11 - Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır.
  Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir.

  Madde 12 - Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar.

  Madde 13 - Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.
  Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Madde 14 - 7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 nci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 nci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 nci maddesi hükümleri ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri saklıdır.

  Madde 15 - Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuş***** ilişkin hususlar 17 nci maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür.

  Cezai Hükümler
  Madde 16 - Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.
  İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır.

  Madde 17 - Bu Yönetmelik; 2413 sayılı "Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri İle İlgili Kararname"; 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun"un 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun" tatbik suretini gösterir "Nizamname" hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

  Madde 18 - 27/1/1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
  Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  ==============================

  BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN

  Kanun Numarası : 2596
  Kabul Tarihi : 3/12/1934
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/12/1334
  Sayı : 2879
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 24

  Madde 1- Her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.

  Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.

  Madde 2- Türkiye'de kanuna tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

  Madde 3- Türkiye'de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve lavazımını taşımaları yasaktır.

  Madde 4- Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiye'yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak mercilerin müsaadesine tabidir.

  Madde 5- Türkiye Devleti nezdine memur bulunanların kıyafetleri beynelmilelmer'i adetlere tabidir. Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.

  Madde 6- Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

  Madde 7-Birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

  Madde 8-Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  ============================================

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


  Bakanlar Kurulu Kararı : 22/7/1981-8/3349
  Resmî Gazete : 7.12.1981/17537

  Ek ve Değişiklikler:
  1) 26/11/1982-8/5663 B.K.K. ( 24.12.1982/17908 RG)

  I. BÖLÜM
  GENEL HÜKÜMLER
  AMAÇ:
  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amaçları, her derece türdeki okullarda;
  a. Yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerle, öğrencilerin, Atatürk İnkılap ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılıklara kaçmayan ve sade bir kılık kıyafatte olmalarını sağlamaktır.
  b. Kılık kıyafette birlik, bütünlük, uyum ve düzen sağlamaktır.
  c. Öğrencilere kılık kıyafet yönünden toplumumuzun özelliklerine uygun tavır, tutum ve alışkanlıklar kazandırmaktır.

  KAPSAM:
  Madde 2 - Bu Yönetmelik her derece ve türdeki resmi ve özel okulların (askeri okullar, Polis Kolejleri gibi resmi üniforması bulunan okullar hariç) öğrencileri ile bu kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin kılık kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

  DAYANAK:
  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2413 sayılı "Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri ile ilgili Kararname" ile; 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanun"un 6. maddesine göre hazırlanan 1958 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" ye dayalı olarak hazırlanmıştır.

  Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen "Bakanlık" sözünden, bünyelerinde okul bulunan Bakanlıklardan herbiri; "Okul" sözünden, her derece ve türdeki okullar; "Yönetici personel" sözünden, okullarda görevli müdür, müdür yardımcıları ve diğer yöneticiler;
  "Öğretmen" sözünden, okullarda kadrolu ve ücretli olarak öğretmenlik yapanlarla, asistanlar;
  "Eğitime yardımcı görevliler" sözünden, uzman, uzman yardımcısı, rehberlik görevlisi, usta öğretici, laborant vb.;
  "Memur" sözünden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup bu kurumların genel idari hizmetleri sınıfından olanlar;
  "Hizmetli" sözünden, bu kurumların yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlar;
  "Öğrenci" sözünden, her derece ve türdeki okullarda öğrenim görenler; anlaşılır.

  BAŞLIKLAR:
  Madde 5 - Bu Yönetmeliğin kenar başlıkları ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup madde metnine dahil değildir.

  II. BÖLÜM
  ANA İLKELER
  Madde 6-(Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.)
  Okullardaki görevli yönetici,öğretmen,memur,sözleşmeli personel, geçici personel hizmetli ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

  Madde 7 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.)
  6 nci maddede sözü edilen personel, kılık ve kıyafetlerinde 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" esaslarına uyarlar.

  Madde 8 - (Mülga: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.)

  Madde 9 - Bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören sürekli ve beklemeli öğrencilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve uyum esastır. Öğrencilikle bağdaşmayan giyime yer verilmez.

  Madde 10 - İlkokullarda (1)
  a. Kız öğrenciler:
  Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde baş açık saçlar temiz olup düzgün taranır. Saçlar, uzatılması halinde, örülür, imkan varsa beyaz kordela takılır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir.

  b. Erkek Öğrenciler:
  Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar kısa kesilmiş ve temiz olur. Mevsime göre giyecekleri pantolon, çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir.

  Madde 11 - Ortaokullarda (1)
  a. Kız Öğrenciler:
  Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar temiz, düzgün taranmış olur. Saçlar. uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir. Zincir, kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. ziynet eşyası takılmaz.

  b. Erkek Öğrenciler:
  Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Ancak, okul yönetimince uygun görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına kapalı yakalı kazak giyilebilir. Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. Zincir, kolye vb. ziynet eşyası takılmaz.

  Madde 12 - Lise ve dengi okullarda (1)
  a. Kız Öğrenciler:
  Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli etmiyecek şekilde, yırtmaçsız, kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda bir forma giyerler. Bu forma içine, mevsimin özelliklerine göre formayla uyum sağlayacak şekilde, kapalı yakalı uzun veya yarım kollu bluz veya kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj yapılmaz, kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye, iğne ve bilezik gibi süs ve ziynet eşyası takılmaz.
  Çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. ve 15. maddeye uygun olarak düzenlenir.

  b. Erkek öğrenciler:
  Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Okul yönetimince uygun görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına kapalı yakalı kazak giyilebilir.
  Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. Ense düz ve açık olup favori, sakal ve bıyık bırakılmaz. Zincir, kolye, yüzük vb. ziynet eşyası takılmaz.

  c. Kız ve Erkek Öğrenciler;
  (1) Atelye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde önlük veya tulum giyerler.
  (2) Beden eğitimi dersleriyle, spor faaliyetlerinde okul yönetiminin uygun göreceği kıyafeti giyerler.
  (3) İmam-Hatip liselerinde kız öğrenciler yalnız Kuran-ı Kerim ders saatlerinde başlarını örtebilirler.

  Madde 13 - Yüksek Öğretim Okullarında:
  a. Kız Öğrenciler:
  Kılık kıyafetlerinde, bu yönetmeliğin 7/a maddesinde, okullarda görevli, yönetici, öğretmen, eğitime yardımcı görevliler ve memurlar için konulan kurallara aynen uyarlar.

  b. Erkek Öğrenciler:
  Kılık kıyafetlerinde, bu yönetmeliğin 7/b maddesinde, okullarda görevli yönetici, öğretmen, eğitime yardımcı görevliler ve memurlar için konulan kurallara aynen uyarlar.

  III. BÖLÜM
  DİĞER HÜKÜMLER
  Madde 14 - Bu yönetmeliğin, okullardaki giyimle ilgili hükümlerinde belirlenen, diğer tamamlayıcı türdeki giyeceklerin tipi, modeli ve rengi okul yönetimince, varsa okul aile birliği görüşleri alınarak tesbit edilir.

  Madde 15 - Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin ve öğrencilerin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.

  Madde 16 - Giyecek yardımı yapılması veya imkan bulunması halinde okullarda hizmetlilere yaptırılacak giyeceğin tip, model ve rengi okul yönetimince belirlenir.

  Madde 17 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.) 6 ncı maddede sayılan personel görev yaptığı yerin veya mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz. Öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulların rozetleri dışında rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz.

  Madde 18 - Diplama ve her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu yönetmelik hükümlerine uygun kılık kıyafetlerle çekilmiş olması esastır.

  Madde 19 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.) 6 ncı maddede sayılan görevlilerden bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

  Madde 20 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.) Ortaokul öğrencileriyle, lise ve dengi okulların öğrencilerinden bu Yönetmelikle getirilen kurallara uymayanlara, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokul, Lise ve Dengi Okulların Disiplin Yönetmeliği"nde yer alan "Disiplin Cezalarına İlişkin Hükümler" uygulanır.

  Madde 21 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.) Bu Yönetmelik hükümleri ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar için daha önceki Yönetmeliklerde giyimle ilgili olarak getirilmiş olan hükümlerin yerine geçer.

  Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Madde 23- Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürürtür.
  .................................................. .................................................. ..................................
  (1) Maddenin bu ibaresi, 26.11.1982 tarih ve 8/5663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu şekilde değiştirilmiştir.

  ================================

  BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 03/02/1935 - 2/1958
  Dayandığı Kanun Tarihi - No: 03/12/1934 - 2596
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 18/02/1935 - 2933

  Madde 1 - Her hangi din ve mezhepte olurlarsa olsunlar mensup oldukları din ve mezheplerin usul ve teamüllerine göre mabet ve ayinlerde ruhani kisve taşımakla mükellef olanlar mahalli Hükümetlerince alakadar olanlardan alınacak listeler mucibince ancak mabet ve ayinlerde ruhani kisve taşımağa mezun addolunurlar.

  Madde 2 - Her din ve mezhebin ruhanilerini ayırt ettirmek için kabul edilen her türlü kisve, alamet ve işaret ruhani kıyafet addolunur.

  Madde 3 - Mabetler her din ibadetine mahsus ve usule muvafık olarak teessüs etmiş olan kapalı mahallerdir.

  Madde 4 - Hükümet her din ve mezhepden münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için verebileceği muvakkat müsadeler ile bir müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi hakkındaki muameleye ait teklifler Dahiliye Vekaletince yapılır. Ve karar İcra Vekilleri Heyetince verilir.

  Madde 5 - İzcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve klüp gibi heyetlerce bu gün kullanılmakta olan ve aşağıdaki şartlara uygun olduğu bu teşekküllerin altıncı maddeye göre verecekleri beyannamelerle mahalli Hükümetlerince anlaşılan kıyafet, alamet ve levazım tip olarak kabul edilecektir. Aynı şartları haiz olmak üzere başka tipler de kabul edilebilir.

  A) Türk inkılabına, rejimine ve vahdetine muhalif bir ciheti olmamak.

  B) Hükümetçe kabul edilmiş resmi kıyafetlerden ayrı olmak.

  C) Yabancı memleketlerin siyasi, askerlik ve milis gibi teşekkülleriyle münasebeti olmamak.

  Madde 6 - İşbu Nizamnamenin neşrinden itibaren 30 gün zarfında 5 inci maddede yazılı olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar, cemiyet ve klüp gibi heyetler bulundukları mahallin en büyük mülkiye memuruna kabul ettikleri kıyafet, alamet ve levazımı gösterir bir beyanname verirler. Bu beyanname ile beraber ya bir numune veyahut boyalı bir resim verilir. Beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde cevap verilmezse beyannamede gösterilen kıyafet, alamet ve levazım kabul edilmiş addolunur. Kıyafet tebdili halinde istimalden evvel beyanname tevdii lazımdır. Yeniden kurulacak izcilik ve sporculuk gibi topluluklar cemiyet ve klüp gibi heyetler bir Kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri takdirde Nizamnameleriyle birlikte onları gösteren bir beyannameyi aynı makama tevdi ederler.

  Madde 7 - Ecnebi her hangi bir teşekkül mensuplarının Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun ve Talimatname hükümlerine göre münferiden veya toplu olarak kendi kıyafet, alamet ve levazımlariyle Türkiye'ye muvakkat müddetle ziyaret seyahatleri yapmaları caizdir. Ancak mahzurlu görülecek hallerde bu gibi ziyaretlere Dahiliye Vekilliğince müsaade verilmiyebilir ve uzun müddet devam edecek ziyaretlerin yapılabilmesi Dahiliye Vekaletinin müsaadesine bağlıdır.

  Madde 8 - Mektep ve başka bilgi müesseselerine devam edenlerin bir kıyafet, alamet ve levazım kullanmalarına lüzum görüldüğü takdirde tip tayini bu mektep ve müesseselerin merbut bulundukları vekillikçe talimatname yapılır. Bu gibi mektep ve müesseseler için kabul olunacak alametleri mektep ve müesseselerden mezun olanlar da taşıyabilirler.

  Madde 9 - Hususi müsade ile gelen yabancı memleketler kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri Milli Müdafaa ve Hariciye Vekaletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname ile tesbit olunacaktır.

  Bu talimatname çıkıncaya kadar mutat olan usulün tatbikına devam olunur.

  Madde 10 - Bu Nizamnamenin 1, 2, 3, ve 4 üncü maddelerinin hükümleri 13 Haziran 1935 gününden ve diğer hükümleri neşrinin ertesi gününden yürümeye başlar.

  Madde 11 - 2596 numaralı kanunun 6 ncı maddesine göre tanzim olunmuş ve Şurayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

  ======================================

  Tüm maddeler,diyor ki BAŞ AÇIK...!!!

  Sağlıcakla kalınız...

 4. #164
  - Çevrimdışı
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Mesaj
  452
  Rep Gücü
  0
  Erkekler ve kadinlar diye iki bölümde verilmis kilik kiyafet (Madde 5-2) bölümünü okuyupta buna aliklik, demokrasi ..gibi isimlerle taltif etmek demokrasinin KARIN BO$LUGUNDAN hara-kiri yaptirarak katletmektir...

  Bursali siz acik yada kapali siz bu maddeleri demokrasi olarak nasil savunabiliyorsunuz...?

  Sayet oradaki kurallar titizlikle uygulanmis olsa ,kac devlet memuru kapida bulur kendini ...?

  yasa tarihine bakin 1965...ve biz 2010 nu bitirmek üzereyiz...

  Makyaj yapmadan ,cokta uzun olmasa tirnaklari uzun ve abartisiz renkte bile olsa ojesiz,
  igne topuklu ayakkabisiz, diz kapaklarinin azda olsa üzerinde etek giyen , azda olsa yirmacli etek giyen devlet memuresi Türkiyede yoktur diyebilecek biri varmi...?

  Erkekler biyiklarini mezuro ilemi ölcecek, saclar ha-keza
  Tüm erkek memurlarin saclari kulak hizasini gecmez diyen varmi...
  Hergün sakal trasi olup memuriyetine devam eden kac erkek vardir...

  Yaz günleri KiSA Kollu gömlek bayan memurlarin hic biri giymez, hep uzun kollu memurelerimiz var diyebilen cikarmi...  Bursali sen bari yapma kardes....o ekledigin yazida basi acik kelimesinden baska o kadar cok sey varki, kapanmaya muhalif olurken , aciklarin kural ihlallerini tabi erkeklerinde ( sadece aciklarin degil Türban takipta aciklar kadar ihlal edenlerde var) ne kadar cok kural ihlali ettigi yasalari hice saydigini görmemezlige gelmis olmuyormusun...?


  .... Gelin bunu delikanlica taraf olmadan Pazartesi aks***** BIRAKALIM....
  Herkes pazartesi günü bir resmi daireye arastirmaci olarak ince eleyip SIK dokuyan biri olarak gidip sadece 1 saatini ayirsin ..


  Forumumuzdaki acik-kapali bayanlar resmi dairelerde calisan Erkekleri

  Dindar yada dinsiz erkeklerde Bayan lari rahatsiz etmeden uzaktan sadece 1 saat incelesin...


  Kadınlar;
  Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

  Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

  b. Erkekler;
  Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

  Bakalim $u kurallara uyan kac memur-memure bulacagiz....

 5. #165
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı ARIZA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Erkekler ve kadinlar diye iki bölümde verilmis kilik kiyafet (Madde 5-2) bölümünü okuyupta buna aliklik, demokrasi ..gibi isimlerle taltif etmek demokrasinin KARIN BO$LUGUNDAN hara-kiri yaptirarak katletmektir...

  Bursali siz acik yada kapali siz bu maddeleri demokrasi olarak nasil savunabiliyorsunuz...?

  Sayet oradaki kurallar titizlikle uygulanmis olsa ,kac devlet memuru kapida bulur kendini ...?

  yasa tarihine bakin 1965...ve biz 2010 nu bitirmek üzereyiz...

  Makyaj yapmadan ,cokta uzun olmasa tirnaklari uzun ve abartisiz renkte bile olsa ojesiz,
  igne topuklu ayakkabisiz, diz kapaklarinin azda olsa üzerinde etek giyen , azda olsa yirmacli etek giyen devlet memuresi Türkiyede yoktur diyebilecek biri varmi...?

  Erkekler biyiklarini mezuro ilemi ölcecek, saclar ha-keza
  Tüm erkek memurlarin saclari kulak hizasini gecmez diyen varmi...
  Hergün sakal trasi olup memuriyetine devam eden kac erkek vardir...

  Yaz günleri KiSA Kollu gömlek bayan memurlarin hic biri giymez, hep uzun kollu memurelerimiz var diyebilen cikarmi...  Bursali sen bari yapma kardes....o ekledigin yazida basi acik kelimesinden baska o kadar cok sey varki, kapanmaya muhalif olurken , aciklarin kural ihlallerini tabi erkeklerinde ( sadece aciklarin degil Türban takipta aciklar kadar ihlal edenlerde var) ne kadar cok kural ihlali ettigi yasalari hice saydigini görmemezlige gelmis olmuyormusun...?


  .... Gelin bunu delikanlica taraf olmadan Pazartesi aks***** BIRAKALIM....
  Herkes pazartesi günü bir resmi daireye arastirmaci olarak ince eleyip SIK dokuyan biri olarak gidip sadece 1 saatini ayirsin ..


  Forumumuzdaki acik-kapali bayanlar resmi dairelerde calisan Erkekleri

  Dindar yada dinsiz erkeklerde Bayan lari rahatsiz etmeden uzaktan sadece 1 saat incelesin...
  Bakalim $u kurallara uyan kac memur-memure bulacagiz....

  Merhaba,

  Sn.ARIZA , KANUN,YÖNETMELİK,YASA ne ise...Var mı Yok mu...???

  Uygulanması veya uygulanmaması ayrı bir mütaala konusu...Neden çünkü zaten ben " uygulanmamasına " SUÇ terimini kullanıyorum...Sadece var mı yok mu...

  Ayrıca kanun,yönetmelik SORANA buyrun var...!!!

  Şimdi dönelim sizden beklediklerime...Sizden beklediklerimi hala daha bekliyorum...

  Sağlıcakla kalınız...

 6. #166
  - Çevrimdışı
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Mesaj
  452
  Rep Gücü
  0
  Bursali soruldugu icin bulup getirdiginin farkindayim...ben senin ekledigin yaziyi okuduktan sonra o ana kadar gecen tartismalarin dI$INda tümü hakkinda dikkat cekmek istedim...


  Kanun varmi evet var...!
  Ama sadece basi acik kanunu degil...!
  $uanki uygulamasina baktigimizda , o kanunlardaki maddeler neden uygulanmiyor..? Uygulanmadigini birak bir kisi dahi buna deginmiyor daaa mesele türbana gelince koro halinde nefreti makamindan nakarati bol ayni türküler söyleniyor...

  Bu sizce garip degilmi..?

  Burada derdimiz, kanunlarin uygulanmasi yada uygulanmadigina tepki ise yukarida erkekler ve kadinlar diye yazilmis madde madde


  Simdi o maddeleri savunan ciksin görelim diyorum....birsey dedigim yok, sahis olarak size degil yazim...ortaya atiyorum....buyurun tartisilsin....


  Simdi Basörtüsü yasagini bu kanun maddesine dayanarak savunan sadece basörtüsü ile baslayip bitirirse ,kanunda yer almis diger maddeleri cinsiyet ayrimi yapmadan iki kesimin uymasi gereken kurallar i uymadiklari halde ses cikarmaz ise

  Ben o kisi hakkinda taassuptan baska birseyin sahibi olmadigini, SIRF kendi EGO larinin tatmini icin dayatmaci, diretmeci, yasakci bir zihniyete sahip oldugunu alenen söylerim...


  Bu Madde 5 - 2 icin ek bir tasari gelmis mi...?
  Kadinlar ve Erkekler deki Kilik Kiyafet yönetmeligi hakkinda..
  Sadece Basi acik olma zorunlulugu maddesi kalmasi ko$ulu ile , diger maddelerin tamami tedavülden kaldirildi , hükmü kalmadi ..! seklinde...?

 7. #167
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı ARIZA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bursali soruldugu icin bulup getirdiginin farkindayim...ben senin ekledigin yaziyi okuduktan sonra o ana kadar gecen tartismalarin dI$INda tümü hakkinda dikkat cekmek istedim...


  Kanun varmi evet var...!
  Ama sadece basi acik kanunu degil...!
  $uanki uygulamasina baktigimizda , o kanunlardaki maddeler neden uygulanmiyor..? Uygulanmadigini birak bir kisi dahi buna deginmiyor daaa mesele türbana gelince koro halinde nefreti makamindan nakarati bol ayni türküler söyleniyor...

  Bu sizce garip degilmi..?

  Burada derdimiz, kanunlarin uygulanmasi yada uygulanmadigina tepki ise yukarida erkekler ve kadinlar diye yazilmis madde madde


  Simdi o maddeleri savunan ciksin görelim diyorum....birsey dedigim yok, sahis olarak size degil yazim...ortaya atiyorum....buyurun tartisilsin....


  Simdi Basörtüsü yasagini bu kanun maddesine dayanarak savunan sadece basörtüsü ile baslayip bitirirse ,kanunda yer almis diger maddeleri cinsiyet ayrimi yapmadan iki kesimin uymasi gereken kurallar i uymadiklari halde ses cikarmaz ise

  Ben o kisi hakkinda taassuptan baska birseyin sahibi olmadigini, SIRF kendi EGO larinin tatmini icin dayatmaci, diretmeci, yasakci bir zihniyete sahip oldugunu alenen söylerim...


  Bu Madde 5 - 2 icin ek bir tasari gelmis mi...?
  Kadinlar ve Erkekler deki Kilik Kiyafet yönetmeligi hakkinda..
  Sadece Basi acik olma zorunlulugu maddesi kalmasi ko$ulu ile , diger maddelerin tamami tedavülden kaldirildi , hükmü kalmadi ..! seklinde...?
  Merhaba,

  Sn.ARIZA,öncelikle sizin " düşüncelerinizi " beklediklerimi yanıtlasanız...!!!

  Ben sizi " doğru insan " yerine koyup,sizin benim düşüncelerim hakkında sorguladıklarınıza " YANIT " vermişim...Ve yanıtlarken sizden de aynı zamanda ne düşündüğünüzü sormuşum...

  Ama siz gördüğüm kadarıyla,düşüncelerinizi bir kenara bırakmış,Sn.redyellow için sunduğum mesajla uğraşmayı yeğlemişsiniz...

  Sanırım yanılmışım...

  Sağlıcakla kalınız...

 8. #168
  - Çevrimdışı
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Mesaj
  452
  Rep Gücü
  0
  Galiba bu konu hakkinda neden yazdigimi ben anlatamadim..

  Benim Bursali - redyellow arasinda gecen tartisma konusu ile ilgili yazmadigimi yukarida ima etmeye calistim...

  Siyaset,din,polemik, ...bölümlerde kac yerde bu konu tartsiliyor, buna sizde redyellow da bende Ataistide sosyalistide dahil oldugumuzda konu hep Türban-Basörtüsü üzerinde kaliyor...

  Bana hitaben kanunda varmi imis dediniz bende VAR MI$ dedim...
  sizin kanunda var diye iddia ettiginiz bir seyi bana sordugunuzda ben eklediginiz kanun maddesinde var oldugunu söylemem hatta o kanun madde üzerinden genele bir öneride bulunmam redyellow destek olmakmidir...!

  Kaldiki bu konu basliginda , ne destek ne köstek olmak gibi birseyide asla aklima bile getirmedim kimseye...


  .... Benim derdim sizin bulup getirip eklediginiz kanun maddesinin tamami...

  sizin tartismaniz sadece Türban üzerinden...

 9. #169
  bursali68
  Misafir..
  Alıntı ARIZA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Galiba bu konu hakkinda neden yazdigimi ben anlatamadim..

  Benim Bursali - redyellow arasinda gecen tartisma konusu ile ilgili yazmadigimi yukarida ima etmeye calistim...

  Siyaset,din,polemik, ...bölümlerde kac yerde bu konu tartsiliyor, buna sizde redyellow da bende Ataistide sosyalistide dahil oldugumuzda konu hep Türban-Basörtüsü üzerinde kaliyor...

  Bana hitaben kanunda varmi imis dediniz bende VAR MI$ dedim...
  sizin kanunda var diye iddia ettiginiz bir seyi bana sordugunuzda ben eklediginiz kanun maddesinde var oldugunu söylemem hatta o kanun madde üzerinden genele bir öneride bulunmam redyellow destek olmakmidir...!

  Kaldiki bu konu basliginda , ne destek ne köstek olmak gibi birseyide asla aklima bile getirmedim kimseye...


  .... Benim derdim sizin bulup getirip eklediginiz kanun maddesinin tamami...

  sizin tartismaniz sadece Türban üzerinden...
  Merhaba,

  Sn.ARIZA açıklama yapmanıza gerek yok...

  Sağlıcakla kalınız...

 10. #170
  redyellow
  Misafir..
  Alıntı Bilge Engin´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sizin dininiz islam değil, siz münafıksınız
  Edepsizleşme. Ya adam gibi yaz, ya sus.

  Terbiyesiz!

Benzer Konular

 1. TV’de sevişen türbanlı isterim !
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 12
  Son mesaj: 01-10-2011, 10:56 PM
 2. Türbanlı öğrenci dersten atılamayacak
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 62
  Son mesaj: 10-10-2010, 08:42 PM
 3. Bu Okulda öğretmenler Bile Türbanlı
  Gül@y Tarafından Vip Salonu Foruma
  Yorum: 45
  Son mesaj: 11-06-2009, 11:18 AM
 4. Bir ABD öğrencisi ve tezi..
  Venhar Tarafından Sohbet ve Dedikodu Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-03-2008, 04:52 PM
Yukarı Çık