Danimarka'da iktidarda bulunan liberal muhafazakar hükümet, çarşaf giyiminde bazı kısıtlamalara karar verdi.


Başbakanlık makamından yapılan açıklamada, "çarşafın Danimarka toplumunda yeri olmadığı" ve hükümetin bu türden kıyafetle mücadeleye kararlı olduğu belirtildi.

Bir hükümet komisyonunca hazırlanan raporu esas alan hükümet, söz konusu kıyafetin tamamen yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğunu ilan ederken, bazı kısıtlamaları uygun bulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Okullar, liseler, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları, öğretmen ve öğrencilerin yüzünün özellikle sınavlarda açık olmasını isteme hakkına sahiptir" denildi.

İşverenlerin de çalışanlarından diğer vatandaşlarla iletişimlerinde yüzlerinin açık olmasını talep edebileceği kaydedilen açıklamada, kamu görevlilerinin, yüzünün görülmesinin gerektiği durumlarda bir kadından örtüsünü açmasını talep edebileceği belirtildi.

Açıklamada, sınır polisi ve toplu taşım araçları kontrolörleri tarafından kimlik tespiti istendiği hallerde de kadınların örtülerini açmalarının istenebileceği ifade edildi.

Kopenhag Üniversitesinin 18 Ocak'ta yaptığı bir araştırmanın sonuçları, "çarşafın kadınlar için olumsuz sonuçları olduğunu, eğitim ve iş sahalarına ulaşmalarını ve özgürlüklerini engellediğini, tecrit edildiklerini ve erkeklere ekonomik olarak bağımlı hale geldiklerini açıkça ortaya koyduğu" belirtilmişti.

Fransız parlamentosunda kurulan araştırma komisyonu, kamuya açık yerlerde ve ulaşım araçlarında çarşafın yasaklanması için gerekli tedbirlerin alınmasını önermişti.

Danimarka'da çarşafa kısıtlama geliyor CNNTurk.com