Bir gün Bismark, harpte yararlılık gösteren bir askere madalya takarken:
- Yüz altın mı istersin, yoksa bu madalyayı mı?

Asker:
- Madalyanın kıymeti nedir? der.
Bismark:
- Maddi kıymeti aşağı-yukarı üç altın, diye cevap verir.

Asker:
- Öyleyse 97 altınla madalyayı isterim!