Canlıların Farklı Görevler Üstlenen Kuyrukları

“Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun eğmiş' bulunuyorlar. Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur; bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.”” (Rum Suresi, 26-27)

Yüce Allah canlıların sahip olduğu kuyrukları, onlara belli amaçlarla kullanmaları için bahşetmiştir. Kimi canlılar kuyruklarını duygularını anlatmak için kullanırken, kimi canlılar denge unusuru olarak, kimileri savunma aracı, kimileri de gösteriş simgesi olarak kullanırlar.

Vücudumuzdaki küçük bir detayın bile işlevini görmemesi, kuşkusuz bizim için oldukça zor bir durum oluşturur. Bu durum doğadaki diğer bütün canlılar için de geçerlidir. Örneğin hayvanların kuyrukları, çeşitli işlevlere sahiptir ve olmaması durumunda her canlı zor durumda kalır. Her biri farklı biçim ve görevlerde olan kuyruklar, Allah’ın kusursuz yaratışının ve canlılar üzerindeki rahmetinin delillerindendir.

Canlı Kuyruklarının İşlevleri

İletişim:

- Köpeklerde kuyruklar, bir iletişim aracı gibi işlev görür. Köpekler, kendi aralarında ve insanlarla olan iletişimlerinde tepkilerini, duygularını kuyruk hareketleriyle anlatırlar. Örneğin köpekler, sahiplerine sadakatlerini göstermek için kuyruklarını aşağı doğru kaydırarak bacaklarının arasına kıstırırlar. Bir tehlike anında ise kuyruklarını dikerler. Saldırı anında kuyruklarını daha dik hale getirirler. Tehlike geçince kuyruklarını indirir, güvende olduklarının ve sadık kalacaklarının mesajını verirler. Bir köpeğin mutlu ve neşeli olup olmadığını gözlerinden ve yüzünden çok, kuyruğu belli eder: Kuyruğunu yavaş yavaş sağa sola sallıyorsa bu, halinden memnun olduğunu gösterir.

Kediler de tıpkı köpekler gibi duygularını ifade etmek için kuyruklarını kullanırlar. Örneğin kedi kendini rahatsız hissettiğinde kuyruğu hafif titremeye başlar. Eğer kuyruğun tamamı dikleştiyse ve şiddetle sallanıyorsa bu, çok heyecanlandığını gösterir. Ayrıca atlamadan önce dengelerini sağlamak ve avlarının dikkatini dağıtmak için de kediler kuyruklarını titretirler. Çünkü av hareketsiz kalırsa kedi ona odaklanamaz. Kuyruğunu sallayarak avın hareketlenmesini sağlar. Bu şekilde avına saldırabilir. Kuyruklarını iki yana sallamaları ise kedilerin memnuniyet göstergesidir. Kedi sessizce oturuyor ve kuyruğunu hızlıca sallıyorsa bu bir şeye odaklanmaya çalıştığını, kuyruk şiddetle kamçı gibi sallanıyorsa öfkelendiğini veya sıkıntısı olduğunu gösterir.

Sincapların da kendi aralarındaki haberleşme yöntemleri kuyruklarıdır. Örneğin kırmızı sincaplar, düşman gördüklerinde kuyruklarını sallar ve heyecanlı sesler çıkarmaya başlarlar. Bu haberleşme yöntemlerinin dışında yüksek dallarda koşarak hareket edebilen sincaplar, kuyruklarını denge sağlamak için de kullanırlar. Yönlerini de kuyruklarını çevirerek değiştirirler. Sincapların kuyrukları bir geminin dümeni ile aynı işlevi görür. (Ranger Rick, October 1993, s. 6-12)

Görüldüğü gibi canlıların insanlarla veya kendi aralarında anlaşmalarında kuyrukların son derece işlevsel bir önemi vardır. Kuyruklarını duygu ifadesi olarak kullanmaları ise Yüce Allah’ın bu canlılar üzerindeki ilhamıdır.

Savunma:

Kuyrukların bir kısmı, hayvanların kendilerini savunmalarını kolaylaştırır. Örneğin inek, at gibi hayvanlar kuyruklarını sinek ve uçan küçük böcekleri uzaklaştırmak için kullanırlar.

- Yüce Allah kertenkelenin kuyruğunu da koruma amaçlı olarak yaratmıştır. Çünkü kertenkelenin renkli ve parlak kuyruğunun amacı dikkat çekmektir. Kertenkeleyi avlamak isteyen düşmanı öncelikle kuyruğa yönelir. Oysaki kuyruğu hayati bir organı değildir. Düşman kuyruğunu kaptığı anda kuyruk da kertenkeleden ayrılır. Omurunun içinden kopan kuyruk kısa sürede yenilenir.

- Timsahlar güçlü kuyruklarını etrafa savurarak kendilerini koruma amaçlı kullanırlar.

- Geyikler ortamın güvensiz olduğunu anladıklarında ön ayaklarından birini yere vurarak diğer geyiklere tehlikeyi haber verirler. Eğer tehlikenin çok yakında olduğunu anlarlarsa hem ön ayaklarından birini yere vururlar, hem de kuyruklarını dikleştirerek sarkaç gibi sallamaya başlarlar.

- Vatozların savunma mekanizmaları kuyruklarının ucunda bulunan dikenlerdir. Rahatsız edildiğinde vatoz düşmanını sokar. Bu sırada dikenlerindeki zehir serbest kalır. Son derece etkili olan bu zehir, canlılar için öldürücü olabilir.

Isı:

Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlar, yağ deposu olan kuyruklarını soğukta ısı kaybını önlemek için tıpkı bir battaniye gibi kullanırlar. Çünkü boyut olarak küçük olan hayvanlar, hareket etmediklerinde hızla ısı kaybeder ve donma tehlikesi ile karşılaşırlar. Bu da onlar için özellikle uykuda oldukları vakitlerde bir tehlike oluşturur. İşte bu canlılar, Yüce Allah’ın onlara bahşettiği kürklü kuyrukları vesilesi ile olumsuz dış şartlardan etkilenmezler.

Sincaplar, kalın bir kürke benzeyen kuyruklarını vücutlarının etrafına sarmalayıp, bir top gibi kıvrılarak uyurlar. Sincapların kuyrukları tıpkı bir palto gibidir. Soğuk havalarda uyuduklarında sincaplar kuyrukları sayesinde donmaktan kurtulur. (Jill Bailey, Anticipating The Seasons, Nature Watch Series, s. 10)

Sincaplar gibi tilkiler de gecenin soğuğundan korunmak için tüylü kuyruklarını battaniye gibi kullanarak üzerlerine örterler.

Denge:

- Kuşların, sineklerin, kelebeklerin, arıların kanatlarından sonra en önemli uçuş organları kuyruklarıdır. Kuşların tüm kanat hareketlerinde kuyruk özel bir koordinasyon görevi görür. Kuşların uçarken kapanan kuyruk telekleri (tüyleri), bir yere konmak istediklerinde açılır.

- Ağaçkakanlar kısa ama çok sağlam tüylerle kaplı kuyruklarını ağaçların gövdelerine tutunmak için kullanırlar.

- Yırtıcı kuşların kuyrukları da avlanma tekniği için önem taşır. Örneğin doğanlar, atmacalar ve çaylaklar gibi ani manevralar yapmak zorunda olan kuş türleri, genelde daha uzun kuyrukludurlar.

- Balıklar kuyruklarını suyun içinde ilerlemek için kullanırlar. Bu nedenle kuyruk, tüm deniz hayvanları için en önemli denge, hareket ve yönlenme organıdır. Suda yaşayan canlılarda, kuyruklar ile yüzgeçler koordineli biçimde çalışır. Balıkların kuyrukları, kuşlarınkinden farklı olarak, pullu, tüysüz ve esnektir. Balıkların su içindeki manevralarında, kuyrukları hidrodinamiğe uygun olarak yaratılmış tamamlayıcı bir organdır. Balıkların yüzüşünde dikkat çeken; kuyruk, gövde ve yüzgeçlerin birbiriyle kusursuz uyumudur.

- Su samuru gibi hayvanlar kuyruklarını suyun içinde yönlerini belirleyen bir dümen gibi kullanırlar.

- Tilkinin tüylü kuyruğu da bir tür denge organıdır. Vücudunun küçüklüğüne göre oldukça kalın ve tüylü bir kuyruğa sahip olan tilki, avını hızla kovalarken kuyruğunu dengesini kaybetmeden yön değiştirmek için kullanır.

- Kangurunun son derece kalın ve kaslı kuyruğu, zıplamasını sağlar. Güçlü kuyruğunu bir yay gibi kullanan kanguru, kuyruk kaslarına depoladığı enerjiyi her sıçrayışta boşaltır ve yeniden doldurur. Kanguru için kuyruk sadece zıplarken değil, dururken de son derece önemlidir. Kangurular dinlenirken kuyruklarını bir baston gibi kullanırlar.

- Orta ve Güney Amerika’da yaşayan rakun benzeri canlılardan olan koatilerin çubuğa benzeyen uzun kuyrukları ağaçlara tırmanırken dengelerini sağlar.

- Endonezya ve Filipinler’deki ormanlarda yaşayan ve “cadı maki” olarak adlandırılan maymun türü, ağaçlarda çok hızlı hareket etmesiyle bilinen bir canlıdır. Dik ağaçlara hızla tırmanabilen ve büyük bir sıçrayışla ağaçtan ağaca atlayabilen bu canlıların hızlı hareket etmelerinde dallara sıkıca tutunmalarını sağlayan parmak uçlarındaki vantuz gibi emici yastıkçıkların yanı sıra, uzun ve püsküllü kuyruklarının payı vardır. Çünkü kuyrukları daldan dala sıçrarken dengelerini yitirmemelerini sağlar.

Farklı İşlevsel Özelliklere Sahip Kuyruklar:

Bazı canlılar ise kuyruklarını farklı amaçlara yönelik olarak kullanırlar. Kimisi için kuyruklar gösteriş amaçlı, kimileri için sosyal yaşamın bir parçası, kimileri içinse ayak yerine geçebilen özelliktedir.

Sosyal Yaşam:

Kuyruk, guanaconun sosyal yaşamının bir parçasıdır. Güney Amerika’da yaşayan bir deve türü olan guanacolar düzenli sosyal yaşama sahip olan hayvanlardandır. Guanacolar ailelerini, beraber yaşadıkları sürülerini ve yaşadıkları bölgelerini tehlikelerden uzak tutmak için birbirlerine mesajlar gönderirler. Haberleşirken kulakla işaret gönderme, mırıldanma, çömelme, göğse vurma, kuyruk sallama gibi pek çok hareketi kullanırlar. Guanacolar vücut duruşları ile de mesaj gönderirler. Zamanlarının çoğunu kendi yerleşim bölgelerinin sınırlarını belirlemekle geçiren yetişkin erkekler için vücut duruşu özellikle önem taşımaktadır. Yabancı bir erkek yaklaştığında o bölgeye hakim olan erkek, kuyruğunu havaya kaldırarak ani bir şekilde dimdik ayağa kalkar. Boynunu kıvrılmış bir S şekline getirir, kulaklarını arkaya doğru yatırır ve burnunu yukarı doğru kaldırır. Guanaco bu şekilde, düşmanına gözdağı vermiş olur. (International Wildlife, July/August 1998)

Kol ve Ayak İşlevi:

Oldukça güçlü ve kıvrak olan maymun kuyruğu kıvrılabilecek, hatta düğüm bile olabilecek özelliktedir. Maymunlar yaklaşık 70 cm kadar uzayan kuyruklarını bir kol gibi kullanıp ağaçlara tutunmakta, meyveleri taşımakta kullanırlar. Bazı maymunlar kuyruklarını ayak gibi kullanırlar. Elleriyle yemek yerken kuyruklarıyla ağaç dallarına tutunurlar.

Gösteriş:

Tavus kuşları ise renkli ve ihtişamlı kuyruklarını gösteriş için ve “ne kadar çekici olduklarını” ilan etmek için kullanırlar. Tavus kuşlarına bahşedilen bu eşsiz güzellik, erkek tavus kuşlarına özgüdür. Dişi tavus kuşları genellikle en güzel kuyruğa sahip olan erkeği beğendiği için, erkekler kendilerine verilen bu zarafeti dişi tavus kuşlarını etkilemek için sergilerler. Tavus kuşunun kuyruğu, Yüce Allah’ın Sani (sanatçı) ismini tecelli ettirdiği muhteşem bir estetik örneğidir.

Tavus kuşları gibi kuyruklarını gösteriş amaçlı kullanan bir diğer canlı türü de “quetzal”dır. Quetzallar, Orta Amerika’nın yağmur ormanlarının en gösterişli kuşlarıdır. Bu kuşu bu kadar gösterişli kılan, şüphesiz yaklaşık 1 m.’yi bulan parlak yeşil renkli kuyruğudur. Bu kuyruk özellikle erkeğin dişiyi etkilemesi için kullanılmaktadır.

Yağlama:

Beyaz balıkçıllar, pelikanlar ve diğer su kuşları kendilerini kuyruklarının alt kısmındaki derilerinde yer alan bir bezden salgılanan yağ ile yağlarlar. Bu salgı, derilerinin üzerinde su geçirmez bir katman oluşturur. Kuşlardaki karakteristik kokunun sebebi de bu salgıdır.

Sonuç

Tüm canlılar kendilerine has kuyruklara, ihtiyaçlarına en uygun vücut yapılarına ve sistemlere sahiptirler. Yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlının sahip olduğu benzersiz özelliklerin nasıl ortaya çıktığını samimi olarak düşünen bir insan, bir canlının kendiliğinden kusursuz özellikler kazanamayacağını, bu canlının tek bir parçasının bile tesadüfen oluşamayacağını hemen anlayacaktır. Bütün hayvanları, bitkileri, insanları Allah mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Aklını ve vicdanını kullanarak düşünen insanlar için bu çok açık bir gerçektir.

“Sizin İlahınız yalnızca Allah’tır ki, O’nun dışında İlah yoktur. O, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır”. (Taha Suresi, 98) (makale harun yahya)