2012 SBS Başvuruları 5 Mart 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Mart 2012 tarihinde sona erecek.

Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi : 05-23 Mart 2012
Sınav Giriş Belgesinin İnternette Yayım Tarihi: 28 Mayıs 2012
Sınav Sonuçlarının İlanı: 12 Temmuz 2012

2012 SBS Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız...

BAŞVURU ŞARTLARI

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2011–2012 eğitim ve öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2011–2012 eğitim ve öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam ediyor olmak ve ilgili mevzuatta belirtilen hüküm doğrultusunda, zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2011–2012 eğitim ve öğretim yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde e-Okul sisteminde kayıtlı okulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Yurt Dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ
SBS Başvurusunda bulunacak öğrenciler, bankaya sınav ücretini yatırmadan önce e-Okul bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Okul bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

a. Öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini 05–23 Mart 2012 tarihlerinde T.C. Ziraat Bankası Aġ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO veya Türkiye Halk Bankası AŞ Şubelerinden veya bu bankaların internet Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaklardır.

b. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası AŞ Şubelerinden veya bu bankaların internet Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. kimlik numaralarına göre yatıracaklardır.

c. Yurt Dışından sınava başvuracak öğrencilerin sınav ücreti yurt içindeki yakınları vasıtasıyla a. bendinde yer alan bankaların Şubelerinden veya bu bankaların internet Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatırılacaktır.

ç. Sınav ücreti kesinlikle “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup veya elden sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

d. Öğrenciler, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya havale ücreti ve benzeri herhangi bir gider ödemeyecektir.

e. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katılacağı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olduğu kontrol edilmelidir. Bilgilerde yanlışlık varsa aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e-Okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır.

f. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kaps***** giren öğrencilerden sınav ücreti alınmaz.

g. 2828 ve 5395 sayılı Kanunlar kaps***** giren öğrencilerin Başvuru işlemleri okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemine işlenecek ve takip edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
a. Öğrencilerin sınav Başvuruları “Başvuru Ücreti ve Banka İşlemleri” maddesinde belirtilen koşullar Başvuru süresi içinde yerine getirildiği takdirde gerçekleşmiş olacaktır.

b. Açık ilköğretim okulu öğrencilerinin Başvuru işlemleri Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

c. Yurt Dışında e-Okul sistemine kayıtlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 3. maddenin b ve c bendinde belirtildiği Şekilde sınav ücretini bankaya yatırarak Başvurusunu yapmiş olacaktır.

ç. Yurt Dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan Başvuru yapmak isteyen öğrenciler; ..::T.C. MLL ETM BAKANLII::.. ve ..: ORTARETM KURUMLARINA GE SSTEM :.. adreslerinde yayımlanan kılavuzda yer alan “EK–1 Yurt Dışı Başvuru Talep Formunu mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt Dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Gerektiğinde bu formda yer alan bilgiler kullanılarak öğrenci ve velileriyle irtibat kurulacaktır.
Aşağıdaki belgeler, Başvuru süresi içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla göndereceklerdir.

Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler
1. Öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

2. Bir adet vesikalık fotoğraf,

3. Bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesi,

4. “Ek-1 Yurt Dışı Başvuru Talep Formu”