2010 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ile Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yurtiçi ve yurtdışı sınav yerlerinde Türkiye saatiyle 10.00`da merkezi sistemle, aynı anda gerçekleştirilecektir.

Sınavlar;

*5, 9, 10 ve 11`inci sınıflar PYBS 02 Mayıs 2010 Pazar,

*8`inci sınıflar SBS ve PYBS 05 Haziran 2010 Cumartesi,

*7`nci sınıflar SBS ve PYBS 06 Haziran 2010 Pazar,

*6`ncı sınıflar SBS ve PYBS 12 Haziran 2010 Cumartesi günü yapılacaktır.

A. Seviye Belirleme Sınavı için;

1) Başvurular 08-26 Mart- 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) Başvuru için 10 (on) TL sınav ücretinin e-başvuru kılavuzunda belirtilen bankalardan birisine öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile yatırılmış olması başvuru için yeterli olacaktır.

B. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için;

1) PBYS başvuru işlemleri 22 Mart-02 Nisan 2010 tarihleri arasında başvuru e-kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

2) 6, 7 ve 8`inci sınıf öğrencileri PYBS`ye başvurmaları halinde, ayrıca bir sınava girmeyecek SBS sonuçlarına göre PYBS puanı hesaplanacaktır.

3) PYBS için başvuru yapacak öğrencilerin başvurularını okul müdürlüğü elektronik ortamda onaylayarak başvuru belgesinin aslını okulda saklayacak bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı verecektir.C. Diğer hususlar:
1) Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan e- Başvuru Kılavuzlarında yer verilmektedir. Ayrıca okul müdürlükleri velilere ve öğrencilere kılavuzun daha iyi anlaşılması için rehberlik edecektir.

2) Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler 15-26 Mart 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacaktır. Bu öğrenciler SBS` ye girmek zorunda oldukları için SBS başvuru döneminde sınav ücretini yatıracaklar bunun dışında bir ücret ödemeyeceklerdir. Polis Koleji başvurularını okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.

3) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YİBO) 8`inci sınıfında yatılı öğrenci olarak öğrenim gören ve YİBO kontenjanından yararlanarak sınavsız ve parasız olarak ortaöğrenimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrencilerin başvuruları 22 Mart-02 Nisan 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, adresinden okul müdürlüğünce yapılacaktır. Okul müdürlüğü e-Okul sisteminde başvuruyu onaylayacak 2 (iki) nüsha çıktısı alınarak veliye inceletip imzalattırılacaktır. Daha sonra her iki nüsha da mühürlenerek 1(bir) nüshası veliye teslim edilecek, diğeri okul müdürlüğünde saklanacaktır.


alıntı: http://www.sinavevi.net