Soru 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı'nda soruldu. Öyle bir soru ki... Bir de siz okuyun, bakalım çözebilecek misiniz?

İŞTE O SORU:

“Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu kelimeleri cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız.ANLAMLAR:

Soldan Sağa
1. Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma.
2. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi.
3. Önemli, yararlı, değerli şey.

CÜMLELER:
Devlet; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlar.
Hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir.
Bu yazıda çoğu türküde rastladığımız basmakalıp sözler vardır.
Buna göre bulmacanın 3. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Z-R-L B) B-S-V C) U-Z-R D) L-K-B


Cevaplar Lütfen!