Oftalmoloji ( Göz Hastalıkları)

Oftalmoloji, görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Kelimenin kökeni Yunanca ophthalmos (göz) ve logos (kelime)'den gelmektedir. Ayrıca bir disiplin olarak hayvan gözlerini de içerir çünkü insan gözüyle aralarında son derece az fark vardır. Bu farklar ise sadece prevelans ve anatomiya bağlıdır, hastalıklara bağlı değildir. Oftalmolog ise sadece tıbbi yeterliliklerini almış uzmanlara verilen ünvandır ve göz operasyonları yapabildikleri için cerrah olarak sınıflandırılırlar.

Tarihçesi

Suşruta, yaklaşık 5. yüzyılda Hindistan'da yazdığı Suşruta Samhita adlı kitabında gözle ilgili 72 hastalık, oftalmolojik cerrahi aletleri ve göz cerrahisini anlatmaktadır ve katarakt ameliyatı yapan ilk cerrah olarak kabul edilir.

Arap bilim adamları, göz anatomisi hakkında ilk yazan ve çizimlerini yapanlardandır. Bilinen en eski şekil Hunain ibn İshak'ın Göz Üzerine On İncelemenin Kitabı'ndadır. Daha eski ama günümüze kadar gelememiş şekillere atıfta bulunan yazılar da bulunmaktadır.

kaynak