Göz küresinin önünde bulunan kornea de*diğimiz saydam tabaka ve gözbebeğinin arkasındaki göz merceği dış çevreden ge*len ışınları kırarak retinaya iletirler. Nor*mal bir gözde (emetrop göz) ışınlar göz küresinin kırıcı yüzeylerinde ve mercek*lerinde kırılıp göz bebeğinden geçtikten sonra arkada retinada sarı nokta dediği*miz bir yerde birleşerek görüntüyü net olarak verirler. Göz yapısının ve lens deni*len göz merceğinin bozuklukları bazı kırıl*ma (refraksiyon) kusurlarına neden olmak*tadır.

Optikte merceklerin kırma güçleri diyoptri ile ölçülür. Gözün toplam kırma gücü ise 60 diyoptri dolaylarındadır. Bazen gözün kırma gücündeki bozulma nedeni ile göz*den giren ışınlar retinanın önünde veya ge*risinde odaklaşırlar ve görme olayı normal olmaz. Kırma kusuru gösteren bu gözlere ametrop göz denir. Bunlar miyop, hiper*metrop veya astigmat dediğimiz gözlerdir. Emetrop gözün değişik uzaklıktaki cisim*leri net olarak retinaya düşürmek için kır*ma gücünü değiştirmesine uyum denir. Göz uyumu, reflekslerle yönetilen bir olay*dır. Beyin korteksinden serilen emirle mer*cek adalesi (siliyer adale) kasılarak lensin ön yüzünün eğriliğini artırmakta ve görün*tüyü retinada netleştirmektedir; Bu arada ışığın az veya çok oluşuna göre gözbebe*ği (iris) de açılmakta (midriyasiz) veya ka*panmakta (miosis), böylece uyuma yar*dımcı olmaktadır.

kaynak