Çocuklarda öğrenme yetersizlikleri zeka geriliği, otizm ya da diğer belirgin fiziksel ya da nörolojik bozukluklara bağlı olmayan akademik, dil, konuşma ya da motor beceriler gibi özel alanlarda yetersiz gelişme ile kendisini göstermektedir. Bu bozukluğu olan çocukların zekaları normal ya da normal üstü olabilir fakat bazı özel becerileri öğrenmekte güçlük çekebilirler okuma, yazma ya da aritmatik beceriler gibi. Bu da okul başarısızlığını beraberinde getirir.

Öğrenme yetersizliği DSM 4 de yer almaz. DSM-IV öğrenme bozuklukları, iletişim bozuklukları ve motor veceri bozukluklarını bir arada kullanır. Öğrenme bozuklukları genellikle ruh sağlığı kliniklerinden çok okul ortamında belirlenir ve tedavi edilebilirler.

Öğrenme bozuklukları;

DSM-IV öğrenme bozukluklarını 3 kategoriye ayırı: okuma bozuklukları, akademik bozukluklar ve yazılı ifade bozuklukları. Bu yetersizlikler görsel ya da işitsel gibi duyusal bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa bu tanılar uygun değildir.

Okuma güçlüğü olan çocuklar (disleksi) kelime tanıma, okuduğunu anlama, yazarken harf karıştırma konuşarında güçlük yaşarlar. Sözlü olarak okuduklarında kelime ekleme ya da eksik okuma, çarpıtma yaparlar. Erişkinlikte de aynı durum söz konusu olabilir.Bu bozukluk okul çağı çocuklarında %2-8 oranında görülür.

Aritmetik bozukluğunda; çocuk sayısal sembolleri tanımada, eldeli sayılarda eklemeyi hatırlamada, nesneleri saymada zorluk çeker.

Yazılı ifade bozukluğu; yazılı kelimeleri bütünleştirme yeteneğindeki güçlük olarak tanımlanabilir.

Genellikle 3 bozukluk da bir arada görülür. Normal okul ortamında bu tür çocukların eğitimi zor olduğundan özel eğitime yönlendirilir.