Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor. Yeni düzenlemeye göre, işçilerin kıdem tazminatı hakkı için işverence ödenen primler bireysel emeklilik şirketlerinin bünyesindeki "yatırım fonları"nda değerlendirilecek. Çalışanlara yapılacak toptan ödeme, bu primler ve fonda kazandığı değerin toplamından oluşacak. Mevcut sigortalılar yasa yürürlüğe girdikten sonraki çalışma dönemleri için fona tabi olacak.

HABER MERKEZİ Hükümetin "istihdam paketi" son şeklini aldı. İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı'nda işverenlere sağlanacak prim indirimlerinden kıdem tazminatı sisteminin nasıl işleyeceğine ve işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarına kadar pek çok düzenlemeye verildi.

Taslağa göre, kıdem tazminatına ilişkin ödemeler için patronlar prime esas kazanç üzerinden belirli bir oranda ödeme yapacak. Yüzde 3 olarak kesilmesi planlanan bu prim miktarı, sosyal taraflarla görüşüldükten sonra netleşecek. Patronlar, kıdem tazminatı primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) aktaracak. Primler, SGK tarafından işverenin seçtiği bireysel emeklilik şirketine yatırılacak. Ancak primlerin eksik yatırılmasından SGK sorumlu tutulamayacak. Eksik yatırılan primleri, "Emeklilik Gözetim Merkezi" denetleyerek işçi ve patrona bildirecek. Patron kıdem tazminatı primleri nedeniyle işçilerin ücretinden herhangi bir kesinti yapamayacak. Kıdem tazminatı primleri, patron tarafından gider olarak gösterilebilecek.

Sigortalı olanlar yasa yürürlüğe girdikten sonraki çalışma dönemleri için fona tabi olacak. Önceki çalışma dönemlerine ilişkin kıdem tazminatı hakları ise işverenin sorumluluğunda olacak.

Dara düşen patrona can simidi
Taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle: 50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için zorunlu işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu esnetilecek. İşveren sağlık hizmetini dışarıdan alabilecek.

* İşyerleri, kreş ve emzirme odası kurma gibi zorunluluklarını da dışarıdan hizmet alarak karşılayabilecek.

* Ödeme güçlüğüne düşen patronun çalıştırdığı işçilere 3 aylık ücretlerinin ödenmesi için "ücret garanti fonu" oluşturulacak. Bu fondan son bir yıldır aynı işyerinde çalışanlar yararlanabilecek.

Prim öpücüğü

* SSK işveren priminin 5 puanlık bölümü Hazine tarafından karşılanacak. Hazine'nin karşıladığı prim bedeli işverence gider olarak gösterilemeyecek.

* 18-29 yaş arasındaki gençlerin istihdamı 5 yıl teşvik edilecek. Bu yaş grubundakilerin çalıştırılması halinde sigorta işveren priminin ilk yıl tamamı Hazine tarafından karşılanacak. Daha sonra bu oran kademeli olarak her yıl yüzde 20 azalacak.