Merhaba!

GAZA BASILDIğI ZAMAN MOTOR TEKLiYOR
Motor rölantide düzgün çalıştığı halde, otomobil hareket halinde iken gaza basıldığı zaman motor tekliyorsa; kompresyonun yüksekliği sebebiyle aşağıda sıralanan arızalar ateşlemenin kesilmesine sebep olmaktadır.
1- Ateşleme zayıftır.
2- Buji tırnak aralıkları çok açıktır.
3- Buji kirlenmiş yahut ıslanmıştır.
4- Buji porseleni içten arızalıdır.

GAZA HIZLI BASILINCA MOTOR üKSüKüYOR (Motorda Kapış Yok)
üalışmakta olan motorda gaza aniden basıldığında bir patlama görülüyor, yahut öksürük sesine benzeyen sesler duyuluyorsa, bunun karbüratördeki kapış tertibatından ve aşağıda sıralanan arızalardan ileri geleceği düşünülebilir.

Karbüratörde:
1- Kapış pompası pistonu veya diyaframında delik vardır.
2- Kapış pompası kursu çok kısadır.
3- Kapış pompası kanalları tıkanmıştır.
4- Kapış pompası supapları kaçırmaktadır.
5- Benzinin uçuculuğu çok az veya çok fazladır.
6- şamandıra ayarı çok düşüktür.
7- Yakıt pompası basıncı çok düşüktür.
8- Buhar boşaltma supabı (antiperkülatör) bulunan karbüratörde buhar boşaltma supabı, gaz kelebeği kapanmadan önce açılmaktadır. Bu durumda motor sıcakken gaza basıldığında bir an motorda kapış olmayacaktır.9- Motor ve hava çok sıcak olduğu için benzinde buhar tamponu ihtimali vardır. (Buhar tamponu bahsine bak).
10- Karbüratörde; gaz kelebek bağlantı koluyla yahut vakum pistonuyla hareket eden güç iğnesi varsa, bunun çalışmasında bir ayarsızlık, sıkışma yahut vakum kanallarında tıkanma vardır.
11- Eğer karbüratörde vakumla çalışan güç klapesi varsa, kısmi gaz kelebeği açılışında ve orta hızlarda kelebeğin çalışmasına mani olan bir bozukluk, sıkışıklık, vakum pistonunda kaçak veya kanallarında tıkanıklık vardır.
12- Ateşleme zaman ayarı çok rötardadır

FREN SiSTEMi ARIZALARI

Taşıtın emniyetli hareketi için fren sisteminin etkili bir şekilde çalışması hayati önem taşımaktadır. Fren sisteminde yer alan bütün elemanların zaman zaman kontrol edilmesi gerekmektedir. Uzun süre çalışmadan dolayı sistemin özellikle balataları, hidrolik devrenin bazı elemanları yıpranarak çeşitli arızalara sebep olmaktadır. Bu arızaların teşhis edilmesi ve giderilmesi için genellikle rastlanan arızalarla ilgili çizelge aşağıda verilmiştir.

CIZELGE 1: Kampanalı Tip Frenler için Fren Arızaları
Arıza Muhtemel sebebi Arızayı giderme

Fren pedalı düşüyor
a)Fren pabuçları ve çubuk bağlantıları ayarsız olabilir
b)Fren balataları aşınmıştır
c)Hidrolik seviyesi düşüktür
d)Sistemde hava vardır
e)Fren merkez silindiri aşınmıştır Ayarlanır

Balatalar değiştirilir
Hidrolik doldurulur, sistemin havası alınır
Sistemin havası alınır
Değiştirilir

Tekerleklerden biri sürtünüyor
a)Fren pabuçları ayarsızdır
b)Fren hidrolik borularından biri tıkanmıştır
c)Tekerlek silindiri arızalıdır
d)Pabuç geri getirme yayı zayıf veya kırıktır Ayarlanır

Boru temizlenir veya değiştirilir
Onarılır veya değiştirilir
Yay değiştirilir

Bütün frenler tutukluk yapıyor
a)Fren mekanik bağlantıları ayarsızdır
b)Fren merkez silindiri arızalıdır
c)Hidrolik sisteme mineral yağlar karışmıştır Ayarlanır

Değiştirilir
Hasar gören plastik parçalar değiştirilir,
sisteme tavsiye edilen hidrolik konulur

Frenleme anında araç bir tarafa çekiyor
a)Fren balataları yağlanmıştır
b)Balatalar fren hidroliği ile ıslanmıştır
c)Fren pabuçları ayarsızdır
d)Lastik havaları farklıdır
e)Fren tablası gevşektir
f)Tekerlek silindiri arızalı veya boru tıkalıdır
g)Balatalar biri birinden farklıdır Balatalar temizlenir veya değiştirilir

Balatalar ve tekerlek silindiri temizlenir ve onarılır veya değiştirilir
Ayarlanır
Lastikler eşit olarak şişirilir
Sıkılır
Onarılır veya değiştirilir
Değiştirilir

Fren pedalı yumuşak ve esnek
a)Sistemde hava vardır
b)Fren pabuçları ayarsızdır Sistemin havası alınır ve hidrolik seviyesi kontrol edilir
Ayarlanır

Frenleme için daha büyük pedal kuvvetine ihtiyaç duyuluyor
a)Fren balataları ıslanmıştır
b)Pabuçlar ayarsızdır
c)Balatalar aşırı ısınmıştır
d)Balatalar yanmıştır
e)Kampana yüzeyi camlaşmıştır
f)Fren servosu çalışmıyor Balatalar kurutulur (frenleme ile)

Ayarlanır
Soğuması sağlanır
Balatalar değiştirilir
Kampana tornalanır
Onarılır veya değiştirilir

Frenler çok hassas veya ani olarak tutuyor
a)Pabuçlar ayarsızdır
b)Yanlış balata kullanılmıştır
c)Balatalar greslenmiştir
d)Kampana yüzeyleri çizilmiştir
e)Fren siper tablaları gevşektir
f)Balatalar yağlanmıştır Ayarlanır

Uygun balata takılır
Balatalar değiştirilir, fazla yağ kullanılmaz
Kampana tornalanır
Sıkıştırılır
Balata ve yağ keçeleri değiştirilir

Frenler ses yapıyor
a)Balatalar aşınmıştır
b)Pabuçlarda çarpıklık vardır
c)Pabuç perçinleri gevşemiştir
d)Kampanalar aşınmıştır
e)Bazı parçalarda gevşeklik vardır Değiştirilir

Değiştirilir
Pabuç veya balata değiştirilir
Kampana tornalanır
Sıkılır

Sitemde hava var
a)Merkez silindiri arızalıdır
b)Fren hidroliği kaybı vardır
c)Merkez silindiri veya tekerlek silindiri kaçırıyordur, boru bağlantıları gevşek veya hasarlıdır

Onarılır veya değiştirilir, hidrolik eklenir
Bağlantılar sıkılır, borular değiştirilir, hidrolik eklenir
Onarılır ve bağlantılar kontrol edilir, hidrolik eklenir


CiZELGE 2: Diskli Tip Frenler için Fren Arızaları
Arıza Muhtemel sebebi Arızayı giderme

Fren pedalında fazla boşluk
a)Diskte aşırı yalpa vardır
b)Sistemde hava vardır veya fren hidroliği azalmıştır
c)Fren hidrolik kalitesi uygun değildir
d)Tekerlek yatağı gevşektir
e)Kaliper pistonu ve lastiği arızalıdır
f)Güç ünitesi çalışmıyordur Disk yalpası kontrol edilir, gerekirse değiştirilir

Sistemdeki kaçak ve sızıntılar kontrol edilir
Hidrolik boşaltılır, uygun hidrolik kullanılır
Yatak boşluğu ayarlanır
Lastikler değiştirilir
Güç ünitesi kontrol edilir

Fren pedalında titreşim
a)Diskte yalpa fazladır
b)Diskin paralelliği bozulmuştur
c)Tekerlek yatağı gevşektir Yalpa fazla ise disk değiştirilir
Gerekirse disk değiştirilir
Tekerlek yatağı boşluk ayarı yapılır

Frenleme için büyük pedal kuvvetine ihtiyaç duyuluyor
a)Güç ünitesi çalışmıyor
b)Balatalar greslenmiş veya yağlanmıştır
c)Balatalar aşınmıştır
d)Yanlış balata kullanılmıştır
e)Kaliper pistonu sarmıştır Onarılır veya değiştirilir

Balatalar ve yağ keçeleri değiştirilir
Değiştirilir
Uygun balata takılır
Kaliper sökülür ve gerekli onarım yapılır

Frenleme sırasında araç bir tarafa çekiyor a)Balatalar greslenmiş veya hidrolikle ıslanmıştır
b)Kaliper pistonları sarmıştır
c)Lastik havaları eşit değildir
d)Aracın ön düzen ayarları bozuktur
e)Fren hidrolik tıkanmıştır Balatalar değiştirilir

Pistonlar serbest hale getirilir
Lastik havaları eşitlenir
ün düzen ayarları yeniden yapılır
Hidrolik hortumlar kontrol edilir

Frenlerden ses geliyor
a)üğütülme, kazıma çıtırtı sesleri
b)Kazıma sesinin sebepleri

1)Bağlantı cıvataları uzundur
2)Disk kalipere sürtüyordur
3)Tekerlek yatakları gevşektir
4)Balatalar aşınmıştır ve pabuç üniteleri diske sürtüyordur Fren pedalına kısmi basmalarda öğütülme sesi gelebilir. Daha kuvvetli basıldığında bu ses kesiliyorsa bir onarım gerektirmez.

Düşük hızlarda ve kaba yolda hareket ederken frenleme esnasında gelen çıtırdama sesi, kaliper ile pabuç arasındaki boşluktan dolayıdır. Balata ve pabuç değiştirilir.
Uygun cıvata kullanılır
Kaliper yüzeyi temizlenir, tespit cıvataları kontrol edilir
Yatak boşlukları ayarlanır
Balata ve pabuçlar değiştirilir

Frenler ısınıyor ve serbest kalamıyor
a)Fren güç ünitesi çalışmıyordur
b)Pedal çubuk bağlantısı sıkışıklık yapıyordur
c)Kaliper pistonu sıkışıyordur
d)Merkez silindiri supabı arızalıdır Güç ünitesi kontrol edilir
Bağlantılar onarılır
Kaliper sökülür, lastik segman yuvası temizlenir, gerekirse lastik değiştirilir
Supap onarılır

MOTORDA YAğ SARFiYATI FAZLA
1- Dışta yağ kaçağı vardır.
2- Piston segmanları aşınmış olduğundan yağ kaçırmaktadır.
3- Motor çalışırken egzoz borusundan mavi duman çıkıyorsa bu, umumiyetle Segmanların yağ kaçırdığına işarettir. Bazen sekmanlar yuvalarına mumlaşma sebebiyle sıkışabilir. Böyle hallerde depoya uygun solvent (eritici) koymak suretiyle sekmanlar motor açılmadan serbest hale getirilebilir.
4- Piston ve silindirler aşınmıştır.
5- Silindir gövdesi kapak cıvatalarının sıkılmasıyla çarpılmıştır.
6- Emme supabının kayıtları ve supap sapları arasındaki boşluk, silindire yağ kaçıracak kadar büyümüştür.
7- Vakum pompası diyaframı delinmiş olduğundan, karterden emme manifolduna yağ emilmektedir.
8- Ana ve biyel yataklarının fazla aşınmış olması, fazla miktarda yağın silindir duvarlarına sıçramasına sebep olmaktadır.
9- Yağ basınç kontrol supabının arızalı veya tıkanmış oluşu sebebiyle yağlama yağının basıncı çok yükselmiştir.
10- Piston pimleri basınçlı olarak yağlanıyorsa pimin gevşek olması silindire yağ geçişini çoğaltmaktadır.
11- Motorda çok ince yağ kullanılmıştır. Yahut soğukta uygun kalınlıkta olan yağın kalitesi iyi olmadığı için, motor ısındığı zaman çok incelmektedir. Bu sebeple motorun yağ sarfiyatı yükselir.

http://www.aracforum.com/motor-lasti...3%BCmleri.html