Buyrun Arkadaşlar:


Oyuna "PRINCE MAKINIT2" yazarak girin ve aşağıdaki tuş kombinasyonlarını uygulayın:

+ : Zaman ekler
- : Zaman azaltır
K : Ekrandaki düşmanları öldürür
R : Öldükten sonra diriltir
F1 : Pozisyonu gösterir
F6 : Cetvel
SHIFT T : Enerji ekler
SHIFT R : Oda nosu'nu gösterir ve sağa atlar
SHIFT W : Oda nosu'nu gösterir ve sola atlar
SHIFT B : Yanlızca prensi gösterir
ALT N : sonraki bölüme geçirir

Repleri esirgemeyin