+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
8. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 67891018 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 71 ile 80 Toplam: 204

Cumanin Asr'lari 2

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Cumanin Asr'lari 2 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Bismillahirrahmanirrahim 31. Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym 32. E hüm yaksimune rahmete

 1. #71
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ve kalu lev la nüzzile

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  31. Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym
  32. E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'dın deracatil li yettehıze ba'duhüm ba'dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun
  33. Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun
  34. Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun
  35. Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn
  36. Ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın
  37. Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun
  38. Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karın
  39. Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun
  40. E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın
  41. Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun
  42. Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun
  43. Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym
  44. Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun
  45. Ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun
  46. Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın
  47. Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun
  48. Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun
  49. Ve kalu ya eyyühes sahırud'u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun
  50. Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun
  51. Ve nada fir'avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün
  52. Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın
  53. Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın
  54. Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn
  55. Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn
  56. Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah Az-Zukhruf 31-56. ayetlerini
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  31. Ve dediler: "Şu Kur'an, iki kent içinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi?"
  32. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Ve onların kimini kimine derecelerle üstün kıldık ki, bazısı bazısını tutup çalıştırsın. Rabbinin rahmeti, onların derleyip topladıklarından daha hayırlıdır.
  33. İnsanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, o Rahman'a nankörlük edenlerin evlerine gümüşten tavanlar çatar, sırtlarına binip yükselecekleri merdivenler/asansörler yapardık.
  34. Evlerine kapılar, üzerlerinde yan yatacakları koltuklar yapardık;
  35. Her yanda süsler oluştururduk. İşte bütün bunlar, şu iğreti dünya hayatının nimetidir. Rabbinin katındaki âhiret ise takva sahipleri içindir.
  36. Kim Rahman'ın Zikri'ni görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur.
  37. Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklarını sanırlar.
  38. Sonunda bize geldiğinde, şeytan, yoldaşına şöyle der: "Keşke aramızda iki doğu arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü yoldaşmışsın sen!"
  39. Bugün hiçbir şey işinize yaramayacaktır. Çünkü zulme sapmışsınız. Azapta ortaklık kuracaksınız.
  40. Sen şimdi sağırlara söz mü duyuracaksın; yoksa körlere, apaçık sapıklığa dalmışlara kılavuzluk mu edeceksin?!
  41. Ya biz, seni alıp götürdükten sonra onlardan öc alırız;
  42. Yahut da onlara yönelttiğimiz tehdidi sana gösteririz. Biz onlarla başa çıkacak güçteyiz.
  43. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.
  44. Gerçek şu: Bu Kur'an sana ve toplumuna elbette ki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız.
  45. Senden önce gönderdiğimiz resullerimize sor: Rahman'dan başka ibadet edilecek tanrılar yapmış mıyız?
  46. Yemin olsun, Mûsa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun üst düzey adamlarına gönderdik de onlara dedi ki: "Ben âlemlerin Rabbi'nin resulüyüm."
  47. Mûsa onlara ayetlerimizi getirdiğinde onlar bu ayetlere gülüyorlardı.
  48. Onlara gösterir olduğumuz her ayet-alâmet, kızkardeşi ayet-alâmetten mutlaka daha büyüktür. Belki dönerler diye onları azapla da yakalamışızdır.
  49. Dediler ki: "Ey büyücü! Sana verdiği söz aşkına, Rabbine bizim için bir yakarıver; biz artık doğru yola gireceğiz."
  50. Fakat kendilerinden azabı kaldırdığımızda hemen yan çizmeye başladılar.
  51. Firavun, toplumu içinde haykırıp şöyle dedi: "Ey toplumum! Mısır'ın mülk ve yönetimi benim değil mi? İşte şu nehirler benim altımdan akıyor. Görmüyor musunuz?"
  52. "Yoksa ben şu zavallı, şu meramını anlatamayacak adamdan hayırlı değil miyim?"
  53. "Ona altın bilezikler atılmalı, yanında-hizmetinde melekler bulunmalı değil miydi?"
  54. İşte toplumunu böyle küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan sapmış bir toplum idiler.
  55. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince, biz de onlardan öc aldık; hepsini suya gömüverdik.
  56. Onları, sonra gelecekler için eski bir örnek yaptık.

  SADAKALLAH!

 2. #72
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Cumanin Asr'lari 2

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  106. Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba'de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
  107. Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun
  108. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın
  109. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur
  110. Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te'mürune bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü'minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü'minune ve ekseruhümül fasikun
  111. Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun
  112. Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya'tedun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah Al-Imran 106-112. ayetlerini
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  106. Gün gelir bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara şöyle denir: "İmanınızdan sonra küfre mi düştünüz? Hadi, saptığınız küfür yüzünden tadın azabı!"
  107. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar, Allah'ın rahmeti içindedirler. Sürekli ondadır onlar.
  108. Bunlar sana Allah'ın ayetleri. Hak olarak okuyoruz sana onları. Allah, âlemlere zulüm istemiyor.
  109. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.
  110. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirsiniz, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırsınız, Allah'a iman edersiniz. Ehlikitap da iman etseydi, kendileri için, elbette hayırlı olurdu. İçlerinde müminler vardır ama onların çoğu sapıkların ta kendileridir.
  111. Biraz eziyet dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa size sırtlarını dönerler. Sonra onlara yardım da edilmez.
  112. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmaları dışında, nerede bulunsalar üzerlerine zillet damgası vurulur. Allah'ın hışmına uğramışlardır. Üzerlerine miskinlik damgası vurulmuştur. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerine küfrediyor, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı; isyan etmişlerdi, zulüm ve azgınlık sergiliyorlardı.

  SADAKALLAH!

 3. #73
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Cumanin Asr'lari 2

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  17. Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadır
  18. Ve hüvel kahiru fevka ıbadih ve hüvel hakımül habır
  19. Kul eyyü şey'in ekberu şehadeh kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur'anü li ünziraküm bihı ve mem belağ e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra kul la eşhed kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun
  20. Ellezıne ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun
  21. Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih innehu la yüflihuz zalimun
  22. Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez'umun
  23. Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın
  24. Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun
  25. Ve minhüm mey yestemiu ileyk ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın
  26. Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anh ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah Al-Anaam 17-26.
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  17. Allah sana bir keder dokundurursa, onu O'ndan başka açacak yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, O, her şey üzerinde güç sahibidir.
  18. Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.
  19. Sor: "Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?" De ki: "Ben buna tanıklık etmiyorum." De ki: "O, sadece tek bir tanrıdır! Ve ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!"
  20. O kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, onu, öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıyıp bilirler. Ama öz benliklerini hüsrana uğratan bunlar, iman etmezler.
  21. Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şu da bir gerçek ki, zalimler asla kurtulamazlar!
  22. Gün olur, onları bir araya toplayıp haşrederiz. Sonra, şirke batanlara sorarız: "Nerededir o bir şey zannedip durduğunuz ortaklarınız?"
  23. Sonunda şunu söylemekten başka bahaneleri kalmaz: "Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki, biz, ortak koşanlar değildik."
  24. Bak da gör, nasıl yalan söylediler öz benliklerine karşı! Ve iftira için kullandıkları şeyler, onları bırakıp kayboldu.
  25. İçlerinden sana kulak verenler vardır; ama biz onu gereğince anlamamaları için kalplerine kılıflar geçirmiş, kulaklarına bir ağırlık koymuşuzdur. Tüm mucizeleri görseler de onlara inanmazlar. Nihayet sana gelip seninle çekişerek söyle derler küfre sapanlar: "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir."
  26. Hem ondan alıkoyarlar hem ondan uzaklaşırlar. Öz benliklerinden başkasını helâk etmiyorlar. Ama farkında değiller.

  SADAKALLAH!

 4. #74
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İnne fı halkıs semavati vel erdı

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  190. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
  191. Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar
  192. Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne min ensar
  193. Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
  194. Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad
  195. Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy'u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa* ba'duküm min ba'd* fellezıne haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah Ali imran 190-195.Ayetleri
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  190. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır.
  191. Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin!Ateş azabından koru bizi!"
  192. "Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır."
  193. "Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et."
  194. "Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver; kıyamet günü bizi rezil etme!Sen, vaadine asla ters düşmezsin."
  195. Rableri onlara cevap verdi: "Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini yemin olsun örteceğim. Ve yemin olsun ki onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım." Allah katındandır karşılıkların en güzeli.

  SADAKALLAH!

 5. #75
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Yevme terelmu'miniyne velmu'minati

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  12. Yevme terelmu'miniyne velmu'minati yes'a nuruhum beyne eydiyhim ve bieymanihim buşrakumulyevme cennatun tecriy min tahtihel'enharu haliduyne fiyha zalike huvelfevzul'azıymu.
  13. Yevme yekululmunafikune velmunafikatu lilleziyne amenunzurna naktebis min nurikum kıylerci'u veraekum feltemisu nuren feduribe beynehum bisurin lehu babun batınuhu fiyhirrahmetu ve zahiruhu min kıbelihul'azabu.
  14. Yunadunehum elem nekun me'akum kalu bela ve lakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum vertebtum ve ğarretkumul'emaniyyu hatta cae emrullahi ve ğarrekum billahilğaruru.
  15. Felyevme la yu'hazu minkum fidyetun ve la minelleziyne keferu me'vakumunnaru hiye mevlakum ve bi'selmesıyru.
  16. Elem ye'ni lilleziyne amenu en tahşe'a kulubuhum lizikrillahi ve ma nezele minelhakkı vela yekunu kelleziyne utulkitabe min kablu fetale 'aleyhimul'emedu fekaset kulubuhum ve kesiyrun minhum fasikune.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah Al Hadid 12-16.Ayetleri
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  12. Gün olur, mümin erkeklerle mümin kadınları, ışıkları önlerinde ve sağ yanlarında koşar görürsün. Şöyle denilir: "Bugün size, altlarından ırmaklar akan cennetler müjdeleniyor. Sürekli kalıcısınız içlerinde." İşte büyük başarının ta kendisidir bu.
  13. O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, iman edenlere şöyle derler: "Bize bakın da ışığınızdan bir parça alalım." Şöyle denir onlara: "Arkanıza dönün de bir ışık arayın." Nihayet aralarına kapısı olan bir sur çekilir. İçinde rahmet vardır onun. Dış tarafı ise azap.
  14. Onlara seslenirler: "Biz sizinle değil miydik?" Derler ki: "Evet, bizimleydiniz. Ancak siz kendinizi yaktınız, bekleyip durdunuz, şüphe ettiniz, hayal ve kuruntular/hurafeler/anlamını bilmeden okuyuşlar sizi aldattı; nihayet Allah'ın emri geldi. O yaman aldatıcı, sizi Allah ile aldattı."
  15. Bugün artık ne sizden fidye alınır ne de küfre sapanlardan. Varacağınız yer ateştir. Odur sizin mevlânız. Ne kötü dönüş yeridir o!
  16. İnananlar için hâlâ vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikri/Kur'an'ı ve Hak'tan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kaskatı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar! Onların çoğu yoldan çıkmıştır.

  SADAKALLAH!

 6. #76
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Allahü nurus semavati vel ard

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  35. Allahü nurus semavati vel ard meselü nurihı ke mişkatin fıha mısbah elmisbahu fı zücaceh ezzücacetü ke enneha kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la şerkıyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadü zeytüha yüdıy'ü ve lev lem temseshü nar nurun ala nur yehdillahü li nurihı mey yeşa' ve yadribüllahül emsale lin nas vallahü bi külli şey'in alım

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah An Nur 35.Ayeti
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  35. Allah, göklerin ve yerin Nur'udur. Onun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah, dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah herşeyi bilmektedir.

  SADAKALLAH!

 7. #77
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ayat Al-Kursi

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  2.255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum*
  la te'huzühu sinetüv vela nevm*
  lehu ma fis semavati ve ma fil ard*
  men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih*
  ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm*
  ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'*
  vesia kürsiyyühüs semavati vel ard*
  ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ayat Al-Kursi
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  255. Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır.
  Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku.
  Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur.
  O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir!
  O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!...
  İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.
  O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
  Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez.
  Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

  SADAKALLAH!

 8. #78
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Vessabikunessabikune.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  10. Vessabikunessabikune.
  11. Ulaikelmukarrabune.
  12. Fiy cennatin na'ıymi.
  13. Sulletun minel'evveliyne.
  14. Ve kaliylun minel'ahıriyne.
  15. 'ala sururin medunetun.
  16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
  17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
  18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
  19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
  20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
  21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
  22. Ve hurun 'ıynun.
  23. Keemsalillu'luilmeknuni.
  24. Cezaen bima kanu ya'melune.
  25. La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
  26. İlla kıylen selamen selamen.
  27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
  28. Fiy sidrin mahdudin.
  29. Ve talhın mendudin.
  30. Ve zıllin memdudin.
  31. Ve main meskubin.
  32. Ve fakihetin kesiyretin.
  33. La maktu'atin ve la memnu'atin.
  34. Ve furuşin merfu'atin.
  35. İnna enşe'nahunne inşaen.
  36. Fece'alnahunne ebkaren.
  37. 'Uruben etraben.
  38. Liashabilyemiyni.
  39. Sulletun minel'evveliyne.
  40. Ve sulletun minelahiriyne.
  41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
  42. Fiy semumin ve hamiymin.
  43. Ve zıllin min yahmumin.
  44. La baridin ve la keriymin.
  45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
  46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
  47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
  48. Eve abaunel'evvelune.
  49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
  50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
  51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
  52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
  53. Femaliune minhelbutune.
  54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
  55. Feşaribune şurbelhiymi.
  56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah Al-Waqiah 10-56.
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  10. Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler...
  11. İşte onlardır yaklaştırılanlar.
  12. Nimetlerle dolu bahçelerdedirler.
  13. Büyük kısmı öncekilerden,
  14. Az bir kısmı da sonrakilerden.
  15. Süslü, nakışlı tahtlar üzerinde,
  16. Onlar üstünde karşılıklı yan gelip yaslanırlar.
  17. Gencecik uşaklar dolanır çevrelerinde. Sürekli hizmete adanmışlardır.
  18. Sürahiler, ibrikler ve öz kaynağından içkilerle doldurulmuş kadehler eşliğinde.
  19. Ne başları döner ondan ne de akılları karışır.
  20. Ve meyveler, gönüllerince seçtiklerinden.
  21. Ve kuş eti iştahlarınca beğendiklerinden.
  22. Ve genç kadınlar, iri ve siyah gözlü.
  23. Titizlikle korunan inciler misali;
  24. Yaptıklarına karşılık olarak.
  25. Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey.
  26. Sadece "Selam, selam!" denir.
  27. Uğur ve mutluluk yâranı. Nedir uğur ve mutluluk yâranı?
  28. Dikensiz kirazlar,
  29. Meyve dizili muz ağaçları,
  30. Uzayan gölgeler,
  31. Akıp dökülen sular,
  32. Birçok meyveler arasındadırlar.
  33. Ne tükenir ne yasaklanır.
  34. Yükseğe yerleştirilmiş döşekler içinde.
  35. Biz kadınları da güzel bir biçimde yeniden yaratmış,
  36. Hepsini bakireler yapmışızdır,
  37. Yaşıt cilveli dilberler halinde,
  38. Uğur ve mutluluk yâranı için.
  39. Bir bölümü öncekilerden.
  40. Bir bölümü de sonrakilerden.
  41. Ve şomluk ve uğursuzluk yâranı. Nedir şomluk ve uğursuzluk yâranı?
  42. İliklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,
  43. Simsiyah bir gölge altındadırlar.
  44. Ne serindir ne de cömert.
  45. Çünkü şomluk yâranı, bundan önce servet ve refahla şımaranlardı.
  46. O büyük günah üzerinde ısrar edip dururlardı.
  47. Ve şöyle derlerdi: "Ölünce mi, toprak ve kemik haline gelince mi, sahi o zaman mı yeniden diriltileceğiz?"
  48. "Önceki atalarımız da mı?"
  49. De ki: "Öncekiler de sonrakiler de."
  50. Bilinen bir günün buluşma vakti/buluşma yerinde mutlaka bir araya getirileceklerdir.
  51. Ve siz de ey sapık yalanlayıcılar!
  52. Zakkumdan bir ağaçtan mutlaka yiyeceksiniz/yiyecekler.
  53. Karınları dolduracaklar ondan,
  54. Üzerine içecekler kaynar sudan,
  55. Susuzluktan çıkmış develerin içişi gibi içecekler.
  56. Din gününde ağırlanışları böyledir.

  SADAKALLAH!

 9. #79
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ve le kad erselna nuhan

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  25. Ve le kad erselna nuhan ila kamihı innı leküm nezırum mübın
  26. El la ta'büdu illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin elım
  27. Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma nerake illa beşeram mislena ve ma neraket tebeake ilellezıne hüm erazilüna bediyer ra'y ve ma nera leküm aleyna min fadlim bel nezunüküm kazibın
  28. Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbı ve atanı rahmetem min ındihı fe ummiyet aleyküm e nülzimükümuha ve entüm leha karihun
  29. Ve ya kavmi la es'elüküm aleyhi mala in ecriye illa alellahi ve ma ene bi taridillezıne amenu innehüm mülaku rabbihim ve laninnı eraküm kavmen techelun
  30. Ve ya kavmi mey yensurunı minellahi in taredtühüm e fela tezekkerun
  31. Ve la ekulü leküm ındı hazinüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü innı meleküv ve la ekulü lillezıne tezderı a'yünüküm ley yü'tiyehümüllahü hayra allahü a'lemü bima fı enfüsihim innı izel le minez zalimın
  32. Kalu ya nuhu kad cadeltena fe ekserte cidalena fe'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
  33. Kale innema ye'tıküm bihillahü in şae ve ma entüm bi mu'cizın
  34. Ve la yenfeuküm nushıy in eradtü en ensaha leküm in kanellahü yürıdü ey yuğviyeküm hüve rabbüküm ve ileyhi türceun
  35. Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe aleyye icramı ve ene birıüm mimma tücrimun
  36. Ve uhıye ila nuhın ennehu ley yü'mine min kavmike illa men kad amene fe la tebteis bima kanu yef'alun
  37. Vasneıl fülke bi a'yünina ve vahyina ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun
  38. Ve yasneul fülke ve küllema merra aleyhi meleüm min kavmihı sehıru minh kale in tesharu minna fe inna nesharu minküm kema tesharun
  39. Fe sevfe ta'lemune mey ye'tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
  40. Hatta iza cae emruna ve farat tennuru kulnahmil fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü ve men amen ve ma amene meahu illa kalıl
  41. Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym
  42. Ve hiye tecrı bihim fı mevcin kel cibali ve nada nuhun****hu ve kane fı ma'ziliy ya büneyyerkem meana ve la teküm meal kafirın
  43. Kale seavı ila cebeliy ya'sımünı minel ma' kale la asımel yevme min emrillahi illa mer rahım ve hale beynehümel mevcü fe kane minel muğrakıyn
  44. Ve kıyle ya erdubleıy maeki ve ya semaü akliıy ve ğıdal maü ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve kıyle bu'del lil kavmiz zalimın

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surat Hud 25-44.
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  25. Yemin olsun biz, Nûh'u da toplumuna resul olarak göndermiştik. "Ben sizin için açık bir uyarıcıyım."
  26. "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Korkunç bir gününün azabına uğramanızdan korkuyorum." demişti de,
  27. Toplumunun küfre sapanlarından bir grup kodaman şöyle konuşmuştu: "Bize göre sen, bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Bakıyoruz sana, ayak takımımızın basit görüşlü insanlarından başkası ardına düşmüyor. Sizin bize hiçbir üstünlüğünüzün olduğuna inanmıyoruz. Aksine, sizi yalancılar sayıyoruz."
  28. Nûh dedi ki: "Ey toplumum! Bir düşünün! Ya ben Rabbimden gelen bir beyyine üzerindeysem; katından bana bir rahmet vermiş de o rahmet sizin gözlerinizden saklanmışsa! Siz ona tiksintiyle bakarken, biz sizi ona zorla mı ulaştıracağız?"
  29. "Hem ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'tandır. Ama ben iman edenleri paylayıp kovamam. Çünkü onlar Rablerine varacaklar. Ama sizin cehalete batmış bir toplum olduğunuzu görüyorum."
  30. "Ey toplumum! Eğer ben onları paylayıp kovarsam, Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"
  31. "Ben size demiyorum ki, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ben gaybı bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Ama gözlerinizin horlayarak baktığı kişiler için, 'Allah bunlara hiçbir hayır vermeyecek' diyemem. Onların benliklerinde neyin saklı olduğunu Allah daha iyi bilir. Başka türlü davranırsam kesinlikle zalimlerden olurum."
  32. Dediler ki: "Ey Nûh! Sen bizimle uğraştın, bizimle mücadelede çok da ileri gittin. Eğer doğru sözlülerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi ortaya getir."
  33. Nûh dedi: "Onu size, dilediği takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir engel çıkaramazsınız."
  34. "Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermeyi gaye edinsem de öğüdüm size hiçbir yarar sağlamaz. O'dur sizin Rabbiniz ve O'na döndürüleceksiniz."
  35. Yoksa, "Onu kendisi uydurdu." mu diyorlar? De ki: "Eğer onu uydurmuşsam işlediğim suç benim aleyhimedir. Ama ben, sizin işlemekte olduğunuz suçlardan sorumlu değilim."
  36. Nûh'a şöyle vahyolundu: "Toplumundan, daha önce inanmış olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecektir. Artık onların yaptıkları yüzünden tasalanıp durma."
  37. Vahyimize bağlı olarak gözlerimizin önünde gemiyi yap. Ve zulmedenler hakkında benimle karşılıklı laf edip durma. Onlar, mutlaka boğulacaklardır.
  38. Gemiyi yapıyordu. Toplumundan herhangi bir grup yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Dedi ki Nûh "Bizimle alay ediyorsanız, biz de sizinle alay edeceğiz. Tıpkı sizin eğlendiğiniz gibi."
  39. "Rezil eden azabın kime geleceğini, sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz."
  40. Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynayınca şöyle seslendik: "Yükle içine her birinden ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni, bir de iman etmiş olanları." Ama Nûh'la birlikte çok az bir kısmı iman etmişti.
  41. Nûh dedi: "Binin içine! Onun akıp gitmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. Benim Rabbim elbette ki Gafûr'dur, Rahîm'dir."
  42. Gemi onları, dağlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nûh onlardan ayrı bir yerde duran oğluna seslendi: "Oğulcuğum, bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma."
  43. Oğlu cevap verdi: "Bir dağa sığınacağım, beni sudan korur." Nûh dedi: "Allah'ın merhamet ettiği dışında bugün hiç kimse için Allah'ın kararından kurtaracak yoktur." Ve ikisi arasına dalga girdi de o, boğulanlar arasına katıldı.
  44. Ve denildi: "Ey yer! Suyunu yut ve ey gök, sen de tut." Ve su çekidi. İş bitirilmişti. Gemi, Cûdi üzerine oturdu ve haykırıldı: "O zalimler topluluğu geri gelmez olsun!"

  SADAKALLAH!

 10. #80
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Le il lem yentehil münafikune

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  60. Le il lem yentehil münafikune vellezıne fı kulubihim meraduv vel mürcifune fil medıneti le nuğriyenneke bihim sümme la yücaviruneke fıha illa kalila
  61. Mel'unıne eyne ma sükıfu ühızu ve kuttilu taktila
  62. Sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
  63. Yes'elüken nasü anis saah kul innema ılmüha ındellah ve ma yüdrıke lealles saat tekunü karıba
  64. İnnellahe leanel kafirıne ve eadde lehüm seıyra
  65. Halidıne fıha ebeda la yecidune veliyyev ve la nesıyra
  66. Yevme tükallebü vücuhühüm fin nari yekulune ya leytena eta'nellahe ve eta'ner rasula
  67. Ve kalu rabbena inna eta'na sadetena ve küberaena fe edallunes sebıla
  68. Rabbena atihim dı'feyni minel azabi vel'anhüm la'nen kebıra
  69. Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne azev musa fe berraehüllahü mimma kalu ve kane ındellahi vecıha
  70. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kulu kavlen sedıda
  71. Yuslıh leküm a'maleküm ve yağfir leküm zünubeküm ve mey yütııllahe ve rasulehu fe kad faze fevzen azıyma

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Surah ahzab 60-71.
  Salman Al Utaybi 'den dinleyelim

  https://youtu.be/w4gNua2diO4

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla

  60. İkiyüzlüler, kalplerinde maraz bulunanlar, şehirde çirkin haberler yayanlar, bu yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine gitmeye elbette teşvik edeceğiz. Bundan sonra onlar, orada senin yakınında, çok az kalabilirler.
  61. Lanetlenmiş hale gelirler. Rastlandıkları yerde enselenirler, öldürülür de öldürülürler.
  62. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçmişlerde işleyen tavrı-tarzıdır. Allah'ın tavrında herhangi bir değişiklik asla bulamazsın.
  63. İnsanlar sana kıyametin saatinden soruyorlar. De ki: "Ona ilişkin bilgi Allah katındadır." Ne bilirsin, belki de o saat yakındır!
  64. Hiç kuşkusuz, Allah, inkârcıları lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır.
  65. Uzun süre kalacaklardır onun içinde. Ne bir dost bulacaklardır ne bir yardımcı.
  66. Gün olur, yüzleri ateşin içinde evrilip çevrilir de şöyle derler: "Vay başımıza! Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke resule itaat etseydik."
  67. Ve derler ki: "Rabbimiz! Biz, efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar."
  68. "Rabbimiz, onlara iki kat azap ver; onları büyük bir lanet ile lanetle!"
  69. Ey iman edenler! Mûsa'ya eziyet edenler gibi olmayın! Allah, Mûsa'yı onların dediğinden uzak tutmuştur. O, Allah katında olumlu, itibarlı bir kul idi.
  70. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sağlam söz seyleyin!
  71. Ki Allah amellerinizi barışa/hayra yarayışlı kılsın, günahlarınızı affetsin. Allah'a ve O'nun resulüne itaat eden, büyük bir başarı elde etmiştir.

  SADAKALLAH!

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 118
  Son mesaj: 14-06-2013, 08:21 AM
Yukarı Çık