+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
17. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 71516171819 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 161 ile 170 Toplam: 201

Cumanin Asr'lari 2

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Cumanin Asr'lari 2 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Bismillahirrahmanirrahim 255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve

 1. #161
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  La ikrahe fid dıni kad tebeyyener

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
  256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
  257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Hakka suresi 255-257 ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  255. Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.
  256. Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tâğuta sırt dönüp Allah'a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir.
  257. Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların dostları tâğuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada uzun süre kalacaklardır onlar.

  SADAKALLAH!

 2. #162
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ya eyyühellezıne amenüttekullahe

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  102. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun
  103. Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun
  104. Velteküm minküm ümmetüy yed'une ilel hayri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ali Imran suresi 102-104 ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  102. Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.
  103. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.
  104. İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

  SADAKALLAH!

 3. #163
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  İnnemel mü'minune ıhvetün

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  10. İnnemel mü'minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun
  11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi'sel ismül füsuku ba'del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun
  12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym
  13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Hucurat suresi 10-13 ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  10. Şu bir gerçek ki, müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah'tan sakının ki, size merhamet edilebilsin.
  11. Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.
  12. Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah'tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.

  SADAKALLAH!

 4. #164
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  133. Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn
  134. Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın
  135. Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem yüsırru ala ma fealu ve hüm ya'lemun
  136. Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı'me ecrul amilın
  137. Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın
  138. Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev'ızatül lil müttekıyn
  139. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in küntüm mü'minın

  SADAKALLAH!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ali Imran suresi 133-139 ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  133. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun. O, takva sahipleri için hazırlanmıştır.
  134. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah, güzel düşünüp güzel davrananları sever.
  135. Onlar, çirkin bir iş yaptıklarında yahut öz benliklerine zulmettiklerinde, Allah'ı hatırlarlar da günahları için af dilerler. Günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.
  136. İşte bunların ödülleri Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. İş yapıp değer üretenlerin ücreti ne güzeldir!
  137. Sizden önce de yollar-yöntemler gelip geçmiştir. O halde yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nice olmuştur görün.
  138. Bu, insanlara bir açıklama, korunup sakınanlara da bir öğüt ve kılavuzdur.
  139. Gevşemeyin, tasalanmayın. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz.

  SADAKALLAH!

 5. #165
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Sebbihısme rabbikel'a'la.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Sebbihısme rabbikel'a'la.
  2. Elleziy haleka fesevva.
  3. Velleziy kaddere feheda.
  4. Velleziy ahrecelmer'a.
  5. Fece'alehu ğusaen ahva.
  6. Senukriüke fela tensa.
  7. İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.
  8. Ve nüyessirüke lilyüsra.
  9. Fezekkir in nefe'atizzikra.
  10. Seyezzekkerü men yahşa.
  11. Ve yetecennebühel'eşka.
  12. Elleziy yaslennarelkübra.
  13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
  14. Kad efleha men tezekka.
  15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.
  16. Bel tü'sirunelhayateddünya.
  17. Vel'ahıretü hayrün ve ebka.
  18. İnne haza lefissuhufel'ula.
  19. Suhufi ibrahiyme ve musa.

  SADAKALLAH!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ala suresi ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Rabbinin o Al'a,o yüce adını tespih et!
  2. O ki yarattı, düzene koydu,
  3. O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
  4. O ki otlağı çıkardı,
  5. Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.
  6. Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.
  7. Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.
  8. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.
  9. Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!
  10. İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.
  11. İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.
  12. En büyük ateşe girer o.
  13. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.
  14. Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.
  15. Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır/dua etmiştir o.
  16. Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.
  17. Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.
  18. Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.
  19. İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.

  SADAKALLAH!

 6. #166
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  E lem tera ilellezıne beddelu nı'metellahi

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  28. E lem tera ilellezıne beddelu nı'metellahi küfrav ve ehallu kavmehüm daral bevar
  29. Cehennem yaslevneha ve bi'sel karar
  30. Ve cealu lillahi endadel li yüdıllu an sebılih kul temetteu fe inne mesıyraküm ilen nar
  31. Kul li ıbadiyellezıne amenu yükıymus salate ve yünfiku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetem min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fıhi ve la hılal
  32. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihı mines semerati rizkal leküm ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara lekümül enha
  33. Ve sehha lekümüş şemse vel kamera daibeyn ve sehhara lekümül leyle ven nehar
  34. Ve ataküm min külli ma seeltümuh ve in teudu nı'metellahi la tuhsuha innel insane le zalumün keffar
  35. Ve iz kale ibrahımü rabbic'al hazel belede aminev vecnübnı ve beniyye en na'büdel asnam
  36. Rabbi innehünne adlelne kesıram minen nas fe men tebianı fe innehu minnı ve men asanı fe inneke ğafurur rahıym
  37. Rabbena innı eskentü min zürriyyetı bi vadin ğayri zı zer'ın ınde beytikel muharrami rabbena li yükıymus salate fec'al ef'idetem minen nasi tehvı ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun
  38. Rabbena inneke ta'lemü ma nuhfı ve ma nı'lin ve ma yahfa alellahi min şey'in fil erdı ve la fis sema'
  39. Elhamdü lillahillezı vehebe lı alel kiberi ismaıyle ve ishak inne rabbı le semıud düa'
  40. Rabbic'alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa'
  41. Rabbenağfir lı ve li valideyye ve lil mü'minıne yevme yekumül hısab

  SADAKALLAH!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ibrahim suresi 28-41.ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  28. Bakmadın mı şunlara ki, Allah'ın nimetini inkârla/nankörlükle değiştirdiler ve toplumlarını helâk yurduna kondurdular.
  29. Yaslanacakları cehenneme kondurdular. Ne kötü bir duruş yeridir o!
  30. Yolundan saptırmak için Allah'a eşler uydurdular. De ki: "Hadi, nimetlenin! Sonunda varacağınız yer ateştir."
  31. İnanan kullarıma söyle: Namazı/duayı yerine getirsinler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce, gizli ve açık infak etsinler.
  32. Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi.
  33. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi.
  34. Kendisinden istediğiniz her şeyden size bir parça verdi. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, sayıp bitiremezsiniz. Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankördür.
  35. Bir zaman, İbrahim şöyle demişti: "Rabbim, bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut!"
  36. "Rabbim, onlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık beni izleyen bendendir. Bana isyan edene gelince, onun hakkında sen Gafûr ve Rahîm'sin.
  37. "Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki, ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki, namazı/duayı yerine getirsinler, ey Rabbimiz! Sen de insanlardan bazı gönülleri, onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki, şükredebilsinler!"
  38. "Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."
  39. "İhtiyar yaşımda bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamt olsun! Benim Rabbim, duayı gerçekten çok iyi duyar."
  40. "Rabbim! Beni, namazı/duayı yerine getiren bir insan yap. Soyumdan bir kısmını da. Rabbimiz, duamı kabul et!"
  41. "Rabbimiz, hesabın ortaya geleceği gün; beni, anne-babamı ve inananları affet!"

  SADAKALLAH!

 7. #167
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
  64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
  65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
  66. İnneha saet müstekarrav ve mükama
  67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
  68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama
  69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
  70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
  71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
  72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
  73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
  74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama
  75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
  76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama

  SADAKALLAH!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Furkan suresi 63-76.ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  63. Rahman'ın kulları, yeryüzünde böbürlenmeden/rahatsız etmeden yürüyen kişilerdir. Cahiller onlara hitap edince, "Selam!" derler.
  64. Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler.
  65. Ve şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut! Doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır."
  66. Ne kötü bir durak yeridir o, ne kötü bir dinlenme yeri!
  67. Onlar harcama yaptıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengededir bu!
  68. Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan, cezaya çarpılır.
  69. Kıyamet günü azap kendisi için kat kat artırılır da hor ve ezik halde onun içinde uzun süre kalır.
  70. Tövbe ederek inanan ve hayra/barışa yönelik bir iş yapan müstesna. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.
  71. Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
  72. Onlar yalana tanıklık etmezler/yalan söze kulak vermezler. Boş lakırdıya rastladıklarında soylu bir tavırla geçip giderler.
  73. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırladıldığında, kör ve sağırlar gibi onlar üzerine kapanmazlar.
  74. Onlar şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl."
  75. İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler. Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamla karşılanırlar.
  76. Orada sürekli kalacaklardır. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri!"

  SADAKALLAH!

 8. #168
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Halekal'insane min salsalin kelfahhari.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
  15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
  16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
  18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
  20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
  21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
  23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
  25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  26. Kullu men 'aleyha famin
  27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
  28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.
  30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
  32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
  34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
  36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
  38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
  40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
  41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.
  42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
  44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
  45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  SADAKALLAH!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Rahman suresi 14-45.ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  14. İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.
  15. Cini de ateşin dumansızından yarattı.
  16. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  17. İki doğunun Rabbi de O'dur, iki batının Rabbi de.
  18. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  19. Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.
  20. Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.
  21. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  22. Çıkıyor onlardan inci ile mercan.
  23. Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
  24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O'nundur.
  25. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  26. Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.
  27. Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.
  28. Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  29. Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.
  30. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  31. Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız.
  32. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz!
  34. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  35. İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır/duman gönderilir de başarılı olamazsınız.
  36. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
  37. Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman,
  38. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
  39. O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.
  40. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
  41. Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.
  42. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
  43. İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir.
  44. Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
  45. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  SADAKALLAH!

 9. #169
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Allahü la ilahe illa

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
  256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
  257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Bakara suresi 255-257.ayetlerini
  Muzammil Hasballah 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  255. Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.
  256. Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tâğuta sırt dönüp Allah'a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir.
  257. Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların dostları tâğuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada uzun süre kalacaklardır onlar.

  SADAKALLAH!

 10. #170
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Kef ha ya ayn sad

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Kef ha ya ayn sad
  2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
  3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya
  4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
  5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
  6. Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya
  7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
  8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
  9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a
  10. Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
  11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
  12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
  13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
  14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
  15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya
  16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
  17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
  18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
  19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
  20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
  21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Meryem suresi 1-21.
  Wadi' al Yamani 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
  2. Rabbinin rahmetinin, Zekeriyya kuluna anılışıdır bu...
  3. Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de,
  4. Şöyle demişti: "Rabbim, işte karşındayım. Kemik gevşedi bende. İhtiyarlıktan başım beyaz alevle tutuştu. Sana yakarma/senin için çağrı yapma konusunda ise Rabbim, hiç bedbaht/zorluk ve şiddet yanlısı olmadım."
  5. "Ben, arkamdan gelecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Karımsa kısır. O halde, katından bana bir dost bağışla;
  6. Ki hem bana mirasçı olsun hem de Yakub hanedanına mirasçı olsun. Ve onu hoşnutluğunu kazanmış bir kul eyle, Rabbim."
  7. Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz; adı Yahya, daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık.
  8. Dedi: "Rabbim, benim için oğul nasıl söz konusu olur? Karım, doğurganlığını yitirmiştir, bense yaşlılığın gerçekten en ileri basamağına ulaştım."
  9. "Bu budur." dedi. Rabbin şöyle buyurdu: "Onu yapmak benim için çok kolaydır. Nitekim daha önce de sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım."
  10. Dedi: "Rabbim, bana bir işaret ver." Cevap verdi: "İşaretin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşmamandır."
  11. Bunun üzerine Zekeriyya, yakarış yerinden ayrılıp halkının karşısına geçti ve onlara "sabah-akşam tespih edin" diye işaret verdi.
  12. "Ey Yahya! Kitap'ı kuvvetle tut." Biz ona daha sabi iken hikmet verdik.
  13. Katımızdan bir kalp yumuşaklığı, bir temizlik verdik. Korunan biriydi o.
  14. Ana-babasına iyilik eden biriydi; zorba, isyancı biri değil.
  15. Selam olsun ona, doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün.
  16. Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekâna çekilmişti.
  17. Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü.
  18. Meryem demişti: "Ben senden, Rahman'a sığınıyorum. Takva sahibi biriysen dikkatli ol."
  19. Ruh dedi: "Ben, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için buradayım."
  20. Dedi: "Benim nasıl oğlum olur; bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben bir kahpe de değilim."
  21. Dedi: "İşte böyle! Rabbin buyurdu ki: 'O benim için çok kolaydır. Böyle olması onu, insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamız içindir. Hükme bağlanmış bir iştir bu."

  SADAKALLAH!

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 118
  Son mesaj: 14-06-2013, 08:21 AM
Yukarı Çık