+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
16. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 61415161718 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 151 ile 160 Toplam: 204

Cumanin Asr'lari 2

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Cumanin Asr'lari 2 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Bismillahirrahmanirrahim 30. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm

 1. #151
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İnnellezıne kalu rabbünellahü

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  30. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun
  31. Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun
  32. Nüzülem min ğafurir rahıym
  33. Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale innenı minel müslimın
  34. Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh idfa' billetı hiye ahsenü fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım
  35. Ve ma yülekkaha illellezıne saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym
  36. Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu hüves semıul alım

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Fussılet Suresi 31.-36. ayetleri
  Kucuk Hafız Idriss Hachimi dan dinleyelim
  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  30. Şu bir gerçek ki, "Rabbimiz Allah'tır!" deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha bire iner de şöyle derler: "Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin."
  31. "Biz sizin, dünya hayatında da âhirette de dostlarınızız. Cennette sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada sizin için istediğiniz her şey var.
  32. "Gafûr ve Rahîm Allah'tan bir ikram olarak..."
  33. Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!
  34. Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.
  35. Böyle bir tavra, sabredenlerden başkası ulaştırılmaz. Böyle bir tavra, büyük nasip sahibinden başkası ulaştırılmaz.
  36. Eğer şeytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın! Çünkü en iyi işiten O'dur, en iyi bilen O...

  SADAKALLAH

 2. #152
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  102. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun
  103. Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Ali `Imran Suresi 102.-103. ayetleri
  Muhammed Taha Al-junaid dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  102. Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.
  103. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

  SADAKALLAH

 3. #153
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İnne fı halkıs semavati vel erdı

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  190. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
  191. Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar
  192. Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne min ensar
  193. Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
  194. Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Ali `Imran Suresi 19o.-194. ayetleri
  Muhammed Taha Al-junaid dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  190. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır.
  191. Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin!Ateş azabından koru bizi!"
  192. "Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır."
  193. "Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et."
  194. "Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver; kıyamet günü bizi rezil etme!Sen, vaadine asla ters düşmezsin."

  SADAKALLAH

 4. #154
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın
  154. Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş'urun
  155. Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın
  156. Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
  157. Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun
  158. İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı'temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym
  159. İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba'di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel'anühümullahü ve yel'anühümül laınun
  160. İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve enet tevvabür rahıym

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Bakara suresinin 153-160. ayetlerini
  Muhammed Taha Al Junaid Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  153. Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
  154. Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız.
  155. Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele.
  156. Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler: "Biz Allah içiniz ve sonunda O'na dönüp gideceğiz."
  157. İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var, bir rahmet var. İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar.
  158. Safa ile Merve Allah'ın belliklerindendir. O evi hac veya umre ile ziyaret edenin onları tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim içinden gelerek bir hayır işlerse Allah Şâkir'dir, teşekkür eder, Alîm'dir, en iyi biçimde bilir.
  159. İndirdiğimiz açık-seçik delillerle, kılavuz mesajı; biz onu Kitap'ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder.
  160. Tövbe edip hallerini düzeltenlerle gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte böylelerinin tövbesini kabul ederim. Doğrusu ben tövbeleri çok çok kabul edenim, rahmeti sınırsız olanım.

  SADAKALLAH!

 5. #155
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  E hasiben nasü ey yütraku

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Elif lam mım
  2. E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun
  3. Ve le kad fetennellezıne min kablihim fe le ya'lemennellahüllezıne sadeku ve le ya'lemennel kazibın
  4. Em hasibellezıne ya'melunes seyyiati ey yesbikuna sae ma yahkümun
  5. Men kane yercu likaellahi fe inne ecelellahi leat ve hüves semıul alım
  6. Ve men cahede fe innema yücahidü li nefsih innellahe le ğaniyyün anil alemın
  7. Vellezıne amenu ve amilus salihati le nükeffiranne ahüm seyyiatihim ve le necziyennehüm ahsenellezı kanu ya'melun
  8. Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li tüşrike bı ma leyse leke bihı ılmün fe la tütı'hüma ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta'melun
  9. Vellezıne amenu ve ameilus salihati le nüdhılennehüm fis salihıyn
  10. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi fe iza uziye fillahi ceale fitneten nasi keazzabillah ve lein cae nasrum mir rabbike le yekulünne inna künna meaküm e ve leysellahü bi a'leme bima fı suduril alemın
  11. Ve le ya'lemennellahüllezıne amenu ve le ya'lemennel münafikıyn
  12. Ve kalellezıne keferu lillezıne amenüt tebiu sebılena vel nahmil hatayaküm ve ma hüm bi hamilıne min hatayahüm min şey' innehüm lekazibun
  13. Ve le yahmilünne eskalehüm eskalem mea eskalihim ve leyüs'elünne yevmel kıyameti amma kanu yefterun

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  ankebut suresinin 1-13. ayetlerini
  Ustadz Ulin Nuha Al-Hafidz Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Elif, Lâm, Mîm.
  2. İnsanlar, inandık demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar!
  3. Yemin olsun ki biz, onlardan öncekileri de fitne yoluyla denemişizdir. Allah, özüyle sözü bir olanları elbette bilecektir. Ve O, yalancıları da elbette bilecektir.
  4. Yoksa o kötülükleri sergileyenler bizi geçeceklerini mi sandılar! Ne kötü hüküm veriyorlar!
  5. Allah'a kavuşmayı umanlara gelince, şu bir gerçek ki, Allah'ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O, Semî'dir, Alîm'dir.
  6. Ve kim didinir, gayret sarfederse hiç kuşkusuz, kendi benliği lehine gayret sarfetmiş olur. Gerçek olan şu ki, Allah, âlemlere muhtaç olmaktan uzak, mutlak bir Ganî'dir.
  7. İman edip hayra/barışa yönelik hareketler sergileyenlere gelince, biz onların çirkinliklerini elbette ki örteceğiz! Ve biz onları, yapmakta oldukları işlerin en güzeliyle elbette ödüllendireceğiz!
  8. Biz insana, anne-babasına en güzel bir biçimde davranmasını, şunu söyleyerek önerdik: "Eğer onlar, hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyle bana ortak koşman için seninle çekişirlerse, o takdirde onlara itaat etme. Yalnız banadır dönüşünüz. Nihayet, ben size yapıp-ettiğiniz şeylerin haberini bildireceğim."
  9. İman edip hayra/barışa yönelik eylemler sergileyenlere gelince, biz onları elbette ki iyilik/barış severler arasına koyacağız.
  10. İnsanlar içinden öylesi vardır ki, "Allah'a inandık" der fakat Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca, insanlardan gelen fitneyi Allah'ın azabı gibi tutar. Ve eğer Rabbinden bir yardım gelirse kesinlikle şöyle diyeceklerdir: "Biz sizinle beraberdik." Allah, âlemlerin göğüslerindekini en iyi şekilde bilmiyor mu?
  11. Allah iman edenleri elbette bilecektir. Ve münafık olanları da elbette bilecektir.
  12. İnkâr edenler, iman edenlere dediler ki: "Bizim yolumuzu izleyin, sizin günahlarınızı biz taşırız." Oysa onlar, iman edenlerin günahlarından hiçbir şeyin taşıyıcısı değillerdir. Gerçek şu ki, onlar tamamen yalancıdırlar.
  13. Onlar hem kendi yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber başkalarının yüklerini taşıyacaklar. Bunda kuşku yok. Kıyamet günü de iftira edip durdukları şeylerden zorlu bir sorguya mutlaka çekileceklerdir.

  SADAKALLAH!

 6. #156
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ve lekad ahıdna ila ademe

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  115. Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma
  116. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba
  117. Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka
  118. İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra
  119. Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha
  120. Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla
  121. Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava
  122. Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda
  123. Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka
  124. Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma
  125. Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra
  126. Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa
  127. Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka
  128. E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha
  129. Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma
  130. Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda
  131. Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka
  132. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva
  133. Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula
  134. Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza
  135. Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ta Ha suresinin 115-135. ayetlerini
  Agung Panji Widiyanto 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  115. Yemin olsun, biz daha önce Âdem'e ahit verdik de unuttu; biz onda bir kararlılık bulamadık.
  116. Hani meleklere "Âdem'e secde edin!" demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı.
  117. Bunun üzerine biz şöyle demiştik: "Ey Âdem! Şu, senin de eşinin de düşmanıdır, dikkat et de sizi cennetten çıkarmasın; sonra bedbaht olursun."
  118. "Senin burada ne acıkman söz konusudur ne de çıplak kalman."
  119. "Ve sen burada ne susayacaksın ne de güneşten yanacaksın."
  120. Derken, şeytan ona şöyle diyerek vesvese verdi: "Ey Âdem! Sana, sonsuzluk ağacıyla eskimez-çökmez mülk ve saltanatı göstereyim mi?"
  121. Nihayet, ikisi de ondan yediler. Bunun üzerine, çirkin yerleri kendilerine açıldı; üzerlerine cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine isyan etmiş, azmış, ziyana uğramıştı.
  122. Sonra, Rabbi onu arıtıp temizledi, onun tövbesini kabul edip kendisini iyiye ve doğruya kılavuzladı.
  123. Allah dedi: "İkiniz birlikte inin oradan! Birbirinize düşmansınız. Benden size bir hidayet geldiğinde, benim o hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur."
  124. Kim benim zikrimden/Kur'anımdan yüz çevirirse onun için zor, sıkıcı bir hayat şekli/dar bir geçim vardır; kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.
  125. O der ki: "Rabbim, beni neden kör haşrettin, ben gören biri idim?"
  126. Allah buyurur: "Ayetlerimiz sana geldiğinde sen böyle unutmuştun; bugün de sen aynı şekilde unutuluyorsun."
  127. İsraf eden/haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayan kimseleri biz böyle cezalandırırız. Ve âhiretin azabı çok daha şiddetli, çok daha kalıcıdır.
  128. Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini helâk etmemiz onları yola getirmedi mi? Onların yurtlarında/barınaklarında dolaşıp duruyorlar. Akıl sahipleri için bunda elbette ibretler vardır!
  129. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, belirlenmiş bir süre olmasaydı, bunlar için de helâk kaçınılmaz olurdu.
  130. Artık, onların söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini överek tespih et! Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tespit et ki, hoşnutluğa erebilesin.
  131. Onlardan bazı çiftlere, kendilerini imtihan etmek için iğreti hayatın süsü olarak verdiğimiz nimetlere gözlerini dikme! Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir.
  132. Aileni namaza/duaya özendir kendin de ona sabırla devam et! Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Sonuç takvanındır!
  133. Dediler ki: "Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!" Peki, önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi mi?
  134. Eğer biz onları, ondan önce bir azapla helâk etseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: "Rabbimiz, ne olurdu bize bir resul gönderseydin de zelil ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık!"
  135. De ki: "Herkes bekleyip gözetlemede; hadi siz de bekleyip gözetleyin! Yakında bileceksiniz dosdoğru yolu izleyenler kimlermiş, hidayete eren kimmiş!"

  SADAKALLAH!

 7. #157
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
  76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
  77. İnnehu lekur'anun keriymun.
  78. Fiy kitamin meknunin.
  79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
  80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
  81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
  82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
  83. Felevla iza beleğatilhulkume.
  84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
  85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
  86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
  87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
  88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
  89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
  90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
  91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
  92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
  93. Fenuzulun min hamiymin.
  94. Ve tasliyetu cahıymin.
  95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
  96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Vakia Suresi 75.-96. ayetleri
  Ustadz Ulin Nuha Al-Hafidz dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  75. İş onların sandığı gibi değil! Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.
  76. Ve eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir bu.
  77. O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır.
  78. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır.
  79. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz.
  80. Âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir.
  81. Şimdi siz, bu sözü mü kirletip küçümseyeceksiniz/bu sözle mi alttan alıp gevşek davranacaksınız/bu sözle mi yağcılık edeceksiniz?
  82. Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?
  83. Ya o canın boğaza gelip dayandığı zaman!
  84. İşte o zaman siz bakakalırsınız!
  85. Biz ona sizden daha yakınız, ama siz görmezsiniz.
  86. Madem ceza görmeyecek kişilersiniz,
  87. Eğer doğru sözlülerseniz, onu geri çevirsenize.
  88. Eğer o, yaklaştırılanlardan ise;
  89. Rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle dolu cennet var ona.
  90. Eğer kutlu, uğurlu kişilerdense,
  91. "Selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden!" denir ona.
  92. Eğer yalanlayan sapıklardansa;
  93. Kaynar sudan bir ziyafet,
  94. Ve cehenneme salıverilme var ona.
  95. İşte budur, o tartışmasız, o kesin gerçek!
  96. Artık, o yüce Rabbinin adını tespih et!

  SADAKALLAH

 8. #158
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İzeşşemsu kuvviret.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İzeşşemsu kuvviret.
  2. Ve izennucumunkederet.
  3. Ve izelcibalu suyyiret.
  4. Ve izel'işaru 'uttılet.
  5. Ve izelvuhuşu huşiret.
  6. Ve izelbiharu succiret.
  7. Ve izennufusu zuvvicet.
  8. Ve izelmev'udetu suilet.
  9. Bieyyi zenbin kutilet.
  10. Ve izessuhufu nuşiret.
  11. Ve izessema'u kuşitat.
  12. Ve izelcahıymu su''ıret.
  13. Ve izelcennetu uzlifet.
  14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
  15. Fela uksimu bilhunnesi.
  16. Elcevarilkunnesi.
  17. Velleyli iza 'as'ase.
  18. Vessubhı iza teneffese.
  19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
  20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
  21. Muta'ın semme emiynin.
  22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
  23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
  24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
  25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
  26. Feeyne tezhebune.
  27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
  28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
  29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Tekvir suresi ayetlerini
  Anda Pasti Menangis Mendengar Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
  2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
  3. Dağlar yürütüldüğünde,
  4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
  5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
  6. Denizler kaynatıldığında,
  7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
  8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
  9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
  10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
  11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
  12. Cehennem kızıştırıldığında,
  13. Cennet yaklaştırıldığında,
  14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
  15. Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
  16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
  17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
  18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
  19. Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
  20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
  21. İtaat edilir orada kendisine, emindir.
  22. Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
  23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
  24. O, gayb konusunda cimri değildir.
  25. Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
  26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
  27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
  28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

  SADAKALLAH!

 9. #159
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Cumanin Asr'lari 2

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İzeşşemsu kuvviret.
  2. Ve izennucumunkederet.
  3. Ve izelcibalu suyyiret.
  4. Ve izel'işaru 'uttılet.
  5. Ve izelvuhuşu huşiret.
  6. Ve izelbiharu succiret.
  7. Ve izennufusu zuvvicet.
  8. Ve izelmev'udetu suilet.
  9. Bieyyi zenbin kutilet.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Tekvir suresi 1-9 ayetlerini
  'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
  2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
  3. Dağlar yürütüldüğünde,
  4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
  5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
  6. Denizler kaynatıldığında,
  7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
  8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
  9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!

  SADAKALLAH!

 10. #160
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Elhakkatu.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Elhakkatu.
  2. Melhakkatu.
  3. Ve ma edrake melhakkatu.
  4. Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.
  5. Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.
  6. Ve emma 'adun feuhliku birıyhın sarsarin 'atiyetin.
  7. Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.
  8. Fehel tera hehum min bakıyetin.
  9. Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatıeti.
  10. Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.
  11. İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.
  12. Linec'aleha lekum tezkireten ve te'ıyeha uzunun va'ıyetun.
  13. Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.
  14. Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.
  15. Feyevmeizin veka'atilvakı'atu.
  16. Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.
  17. Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.
  18. Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.
  19. Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.
  20. İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.
  21. Fehuve fiy 'ıyşetin radıyetin.
  22. Fiy cennetin 'aliyetin.
  23. Kutufuha daniyetun.
  24. Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Hakka suresi 1-24 ayetlerini
  Masjid Salman 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. el-Hâkka/geleceği kuşkusuz olan şey!
  2. Nedir o hâkka?
  3. O hâkkanın niteliğini sana bildiren nedir?
  4. Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı.
  5. Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.
  6. Âd ise gürleyen sesle gelen rüzgârlı bir fırtınayla mahvedildi.
  7. Onu, onların üzerine yedi gece-sekiz gün hiç ara vermeden saldı. Topluluğu orada yerlere serilmiş görürsün. İçleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler.
  8. Onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?
  9. Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne gelmiş kentler de aynı hataya vücut verdiler.
  10. Rablerinin resulüne isyan ettiler de O da onları, şiddeti arttıkça artan bir yakalayışla yakaladı.
  11. Su azıp köpürdüğünde, biz sizi o akıp gidende taşıdık,
  12. Ki onu size bir hatırlatıcı/düşündürücü yapalım ve kavrayabilen kulak kavrasın.
  13. Sûra bir üfleyişle üflendiğinde,
  14. Yer ve dağlar yükletilip birbirine bir çarpılışla parça parça edildiğinde,
  15. İşte o gün, olması gereken olmuştur.
  16. Gök yarılmıştır. O gün o, lime lime sarkmıştır.
  17. Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır.
  18. O gün arz olunursunuz; hiçbir saklınız-gizliniz kalmaz.
  19. Öz kitabı sağından verilen: "İşte kitabım, okuyun!" der.
  20. "Kendi hesabıma kavuşacağımı sezmiştim zaten."
  21. Artık o, hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir.
  22. Yüksek bir bahçe içindedir.
  23. Devşirilmesi kolaydır onun.
  24. Geçmiş günlerde sunduklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin, için.

  SADAKALLAH!

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 118
  Son mesaj: 14-06-2013, 08:21 AM
Yukarı Çık