+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
15. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 51314151617 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 141 ile 150 Toplam: 204

Cumanin Asr'lari 2

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Cumanin Asr'lari 2 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Bismillahirrahmanirrahim 153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın 154. Ve la tekulu li mey yuktelü

 1. #141
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ya eyyühellezıne amenüsteıynu

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın
  154. Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş'urun
  155. Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın
  156. Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
  157. Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Bakara Suresi 153-157. ayetleri
  Ebubekir Şatıri dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  153. Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
  154. Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız.
  155. Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele.
  156. Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler: "Biz Allah içiniz ve sonunda O'na dönüp gideceğiz."
  157. İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var, bir rahmet var. İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar.

  SADAKALLAH

 2. #142
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Vessemai zatilbüruci.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Vessemai zatilbüruci.
  2. Velyevmilmev'udi.
  3. Ve şahidin ve meşhudin.
  4. Kutile ashabül'uhdudi.
  5. En nari zatelvekudi.
  6. İz hüm 'aleyha ku'udün.
  7. Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne şühudün.
  8. Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.
  9. Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardı vallahü 'ala külli şey'in şehiydün.
  10. İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariykı.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Buruc Suresi 1-157. ayetleri
  Muhammad taha dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,
  2. O vaat olunan güne,
  3. Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,
  4. Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,
  5. O tutuşturulan ateşin adamları,
  6. Onlar onun başında oturmuşlardı.
  7. Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
  8. Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
  9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
  10. Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.

  SADAKALLAH

 3. #143
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İnna fetahna leke fetham mübına

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İnna fetahna leke fetham mübına
  2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
  3. Ve yensurakellahü nasran azıza
  4. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
  5. Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
  6. Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Fetih Suresi 1-6. ayetleri
  Muhammad taha dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.
  2. Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın.
  3. Ve Allah sana onur ve kudret dolu bir yardımla destek verecektir.
  4. O odur ki, müminlerin gönüllerine, imanları beraberinde iman geliştirsinler diye, mutluluk ve huzur indirdi. Yalnız Allah'ındır göklerin ve yerin orduları. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.
  5. İnanmış erkekleri ve inanmış kadınları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokması içindir bu. Sürekli kalıcıdırlar orada. Ve onların çirkin davranışlarını örtüp gizlemesi içindir. İşte bu, Allah katında çok büyük bir kurtuluş ve eriştir.
  6. Ve Allah hakkında kötü sanılar besleyen erkek münafıklarla kadın münafıklara ve erkek putperestlerle kadın putperestlere, o kötülük girdabı başlarına dönesilere azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Kötü bir varış yeridir o.

  SADAKALLAH

 4. #144
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  E ve lem yerallezıne keferu

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun
  31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
  32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun
  33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun
  34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun
  35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Enbiya Suresi 30-35. ayetleri
  Cübbeli Ahmet Hoca dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun
  31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
  32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun
  33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun
  34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun
  35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

  SADAKALLAH

 5. #145
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  152. Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun
  153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın
  154. Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş'urun
  155. Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın
  156. Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
  157. Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun
  158. İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı'temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Bakara Suresi 152-158. ayetleri
  Cübbeli Ahmet Hoca dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  152. Anın beni ki, anayım sizi. Şükredin bana, sakın nankörlük etmeyin!
  153. Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
  154. Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız.
  155. Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele.
  156. Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler: "Biz Allah içiniz ve sonunda O'na dönüp gideceğiz."
  157. İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var, bir rahmet var. İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar.
  158. Safa ile Merve Allah'ın belliklerindendir. O evi hac veya umre ile ziyaret edenin onları tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim içinden gelerek bir hayır işlerse Allah Şâkir'dir, teşekkür eder, Alîm'dir, en iyi biçimde bilir.

  SADAKALLAH

 6. #146
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İnne fı halkıs semavati

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  190. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
  191. Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar
  192. Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne min ensar
  193. Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
  194. Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun ve kadir gecesi
  hayirlara vesile olsun!
  Ali Imran Suresi 190-194. ayetleri
  Recep Tayyip Erdoğan dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  190. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır.
  191. Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin!Ateş azabından koru bizi!"
  192. "Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır."
  193. "Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et."
  194. "Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver; kıyamet günü bizi rezil etme!Sen, vaadine asla ters düşmezsin."

  SADAKALLAH

 7. #147
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ekımes salate li düluküş şemsi

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  78. Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur'anel fecr inne kur'anel fecri kane meşhuda
  79. Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb'aseke rabbüke mekamem mahmuda
  80. Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec'al lı mil ledünke sültanen nesıyra
  81. Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka
  82. Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara
  83. Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bi canibih ve iza messehüş şerru kane yeusa
  84. Kul küllüy ya'melü ala şakiletih fe rabbüküm a'lemü bi men hüve ehda sebıla
  85. Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Isra Suresi 78-85. ayetleri
  Recep Tayyip Erdoğan dan dinleyelim
  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  76. Az kalsın bu topraktan çıkarmak için seni sıkıştıracaklardı. Böyle bir durumda onlar orada senin arkandan çok az bir süre kalacaklardı.
  77. Senden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın.
  78. Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar namazı/duayı yerine getir. Sabah Kur'an'ını da gözet. Çünkü sabah Kur'an'ı tanıklarca izlenmektedir.
  79. Sana özgü bir davranış olarak, gecenin bir kısmında, o Kur'an'la meşgul olmak üzere uyanık ol/uykudan uyan. Böylece Rabbinin seni övgüye layık bir konuma ulaştırması umulur.
  80. Şöyle yakar: "Rabbim! Beni, gireceğim yere doğruluk-dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk-dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç/kanıt ver."
  81. Ve de ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl, yok olmaya zaten mahkûmdu."
  82. Biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor.
  83. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da hemen ümitsiz oluverir.
  84. De ki: "Herkes, kendi varlık yapısına uygun iş görür. Yolca daha doğru gidenin kim olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir."
  85. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az bir şey verilmiştir."

  SADAKALLAH

 8. #148
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İnne hazel kur'ane yehdı lilletı

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  9. İnne hazel kur'ane yehdı lilletı hiye akvemü ve yübeşşirul mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran kebıra
  10. Ve ennellezıne la yü'minune bil ahırati a'tedna lehüm azaben elıma
  11. Ve yed'ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve kanel insanü acula
  12. Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta'lemu adedes sinıne vel hısab ve külle şey'in fassalnahü tefsıyla
  13. Ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey yelkahü menşura
  14. İkra' kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba
  15. Menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna müazzibıne hatt neb'ase rasula
  16. Ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra
  17. Ve kem ehlena minel kuruni mim ba'di nuh ve kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra
  18. Men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem medhura
  19. Ve men eradel ahırate ve sea leha sa'yeha ve hüve mü'minün fe ülaike kane sa'yühüm meşkura
  20. Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura
  21. Ünzur keyfe faddalna ba'dahüm ala ba'd ve lel ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla
  22. La tec'al meallahi ilahen ahara fe tak'ude mezmumem mahzula
  23. Ve kada rabbüke elle ta'büdu illa iyyahü ve bil valedeyni ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerıma
  24. Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra
  25. Rabbüküm a'lemü bima fı nüfusiküm in tekunu salihıyne fe innehu kane lil evvabıne ğafura

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Isra Suresi 9.25. ayetleri
  Mishari Rashid Al Afasy dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  9. Şüpheniz olmasın ki bu Kur'an en kalıcı, en doğru olana kılavuzlar ve müminlere şu yolda müjde verir: Barışa/hayra yönelik işler yapanlar için büyük bir ödül vardır.
  10. Âhirete inanmayanlar var ya, onlar için biz korkunç bir azap hazırlamışızdır.
  11. İnsan, hayra davet eder gibi şerri çağırıyor/insan, hayra duasıyla şerri davet ediyor. İnsan çok acelecidir.
  12. Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.
  13. Her insanın uğursuzluk kuşunu onun boynuna takmışızdır. Kıyamet günü kendisine, önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız:
  14. "Oku kitabını! Bugün sana hesap sorucu olarak öz benliğin yeter."
  15. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur. Sapıtan da kendi aleyhine sapıtmış olur. Hiçbir günahkâr, bir başka günahkârın yükünü taşımaz. Ve biz, bir resul göndermedikçe azap edici değiliz.
  16. Biz bir ülkeyi/medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz/onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozuk gidişler sergilerler. Böylece o ülke/medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de onun altını üstüne getiririz.
  17. Nûh'tan sonra da nice kuşakları helak ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak Rabbin yeter.
  18. Peşin isteyene dünyada peşin veririz: Dilediğimize dilediğimiz kadar. Sonra da ona cehennemi veririz; yaslanır ona, kınanmış ve kovulmuş olarak.
  19. Kim de âhireti ister ve inanmış olarak ona yaraşır bir gayretle çalışırsa, böylelerinin gayretleri teşekkürle karşılanır.
  20. Rabbinin lütfundan nimetlerle hepsine uzanırız: Onlara da bunlara da. Rabbinin lütfu, kimse tarafından engellenemez/kısıtlanamaz.
  21. Bak nasıl, kimini kimine üstün kıldık! Ama âhiret, dereceler bakımından elbette daha büyük, lütuflandırma bakımından daha yücedir.
  22. Allah'ın yanına başka bir ilah koyma ki, yapayalnız ve horlanmış olarak oturup kalmayasın!
  23. Rabbin şöyle hükmetti: O'ndan başkasına kulluk/ibadet etmeyin, anaya-babaya çok güzel davranın: Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara "Öf!" bile deme; onları azarlama, onlara tatlı-iltifatlı söz söyle.
  24. Rahmetten yerlere eğilme kanadını onlar için indir ve de ki: "Rabbim, merhametli davran onlara, tıpkı küçüklüğümde beni koruyup büyüttükleri gibi."
  25. Benliklerinizin içindekini Rabbiniz daha iyi bilir. Eğer siz barışsever/iyi kişiler olursanız O, tövbeye sarılanları affeder.

  SADAKALLAH

 9. #149
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Sübhanellezı esra bi abdihı leylem

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr
  2. Ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni israiyle ella tettehızu min dunı vekıla
  3. Zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden şekura
  4. Ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta'lünne ulüvven kebıra
  5. Fe iza cae va'dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be'sin şedıdin fe casu hılaled diyar ve kane va'dem mef'ula
  6. Sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve benıne ve cealnaküm eksera nefıra
  7. İn ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese'tüm feleha fe iz cae va'dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve liyütebbiru ma alev tetbıra

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Isra Suresi 1.-7. ayetleri
  Kurra Hafız Remzi ER dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Bütün varlıkların tespihi o kudretdir ki, ayetlerimizden bazılarını kendisine gösterelim/kendisini ayetlerimizden bir parça olarak gösterelim diye kulunu, gecenin birinde Mescit-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya/o en uzak secdegâha yürütmüştür. Hiç kuşkusuz, O'dur Semî' ve Basîr.
  2. Mûsa'ya Kitap'ı verdik ve onu, "Benden başka bir vekil tutmayın!" buyruğuyla Beniisrail'e bir kılavuz kıldık.
  3. Ey Nûh ile beraber taşıdığımız kişilerin soyu! Gerçek şu ki, Nûh çok şükreden bir kuldu.
  4. Biz, Beniisrail'e Kitap'ta şu yolda bir yargıda bulunduk: Siz yeryüzünde muhakkak iki kez bozgun vücuda getireceksiniz ve muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz.
  5. Nihayet, o ikiden birincinin vadesi geldiğinde, üzerinize aşılmaz bir güce sahip kullarımızı gönderdik de onlar, barınakların aralarına girip araştırdılar. Ve bu, yerine getirilmiş bir vaat idi.
  6. Sonra onlar üzerinde size tekrar egemenlik verdik, mallar ve oğullarla sizi güçlendirdik ve sizi toplum olarak çoğalttık.
  7. Eğer güzel davranırsanız, kendi benlikleriniz için güzellik sergilemiş olursunuz. Ve eğer kötülük yaparsanız o da benlikleriniz aleyhine olur. Bu sırada, yüzlerinizi çirkinleştirsinler, ilk kez girdikleri gibi mabede girsinler ve egemenlik altına aldıklarını yerle bir etsinler diye ikinci vaat geldi.

  SADAKALLAH

 10. #150
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Cumanin Asr'lari 2

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İzeşşemsu kuvviret.
  2. Ve izennucumunkederet.
  3. Ve izelcibalu suyyiret.
  4. Ve izel'işaru 'uttılet.
  5. Ve izelvuhuşu huşiret.
  6. Ve izelbiharu succiret.
  7. Ve izennufusu zuvvicet.
  8. Ve izelmev'udetu suilet.
  9. Bieyyi zenbin kutilet.

  1. Kaf vel kur'anil mecid
  2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib
  3. E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd
  4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Tekvir Suresi 1.-9. ayetleri
  Kaf Suresi 1-4. ayetleri
  Kucuk Hafız Abdul Basit ~ Yaseen dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
  2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
  3. Dağlar yürütüldüğünde,
  4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
  5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
  6. Denizler kaynatıldığında,
  7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
  8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
  9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!

  1. Kaf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kur'an'a yemin olsun ki,
  2. İş sanıldığı gibi değil! Kendilerine içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaştılar da şöyle dediler o küfre batanlar: "Acayip şey bu!"
  3. Ölünce mi, biz toprak olunca mı? Çok uzak bir dönüştür bu."
  4. Toprağın onlardan neyi eksilttiğini pek iyi bilmişizdir biz. Her şeyi saklayıp koruyan bir Kitap var katımızda.

  SADAKALLAH

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 118
  Son mesaj: 14-06-2013, 08:21 AM
Yukarı Çık