+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
14. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 41213141516 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 131 ile 140 Toplam: 204

Cumanin Asr'lari 2

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Cumanin Asr'lari 2 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Bismillahirrahmanirrahim 150. Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın 151. Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru'be bi ma eşraku billahi ma

 1. #131
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Belillahü mevlaküm

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  150. Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın
  151. Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru'be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihı sültana* ve me'vahümün nar* ve bi'se mesvez zalimın
  152. Ve le kad sadekakümüllahü va'dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta iza feşiytüm ve tenaza'tüm fil emri ve asaytüm mim ba'di ma eraküm ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah* sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü zu fadlin alel mü'minın
  153. İz tus'ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed'uküm fı uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm* vallahü habırum bima ta'melun
  154. Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey'* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur
  155. İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem'ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba'dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe ğafurunhalım
  156. Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu ve ma kutilu* li yec'alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta'melune basıyr
  157. Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun
  158. Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun
  159. Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal kalbi lenfeddu min havlike fa'fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül mütevekkilın

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ali Imran Suresi 150-159. ayetleri
  Anas Bourak dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  150. Hayır, hayır! Sizin Mevlâ'nız Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır.
  151. Allah'ın, kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştukları için, küfre sapanların kalplerine korku salacağız. Barınakları ateştir onların. Ne kötüdür o zalimlerin varacakları yer!
  152. Yemin olsun ki, siz onları Allah'ın izniyle öldürmekteyken, Allah size vaadini doğrulamıştı. Nihayet,siz korkuya kapıldınız, yapılacak iş hususunda çekiştiniz. Ve Allah, sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra isyan ettiniz. İçinizden bir kısmı dünyayı istiyordu, bir kısmınız ise âhireti istiyordu. Sonra sizi imtihan etmek için onlardan uzaklaştırdı. Yemin olsun, sizi affetmişti. Allah, müminlere karşı lütuf sahibidir.
  153. Siz şaşkınlıkla sağa-sola kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Resul ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Böylece Allah size keder üstüne keder verdi ki, elinizden uçup gidene de size isabet edene de üzülmeyesiniz. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.
  154. Sonra bu kederin ardından üzerinize, içinizden bir grubu sarıp kuşatan, güven verici bir uyku indirdi. Bir grup da -gerçekten onlar kendi canlarının derdine düşmüştü- Allah hakkında gerçek dışı sanılara, cahiliye düşüncelerine kapılıyordu. "Şu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. De ki: "Emir/iş ve oluş tümüyle Allah'ındır." Öz benliklerinde, sana açıklamaz oldukları şeyler saklıyorlar. Diyorlar ki: "Bu işten bizim lehimize bir şey olsaydı, şuracıkta öldürülmezdik." Söyle onlara: "Evlerinizde kalsaydınız bile, üzerlerine ölüm yazılmış olanlar, uzanacakları yerleri muhakkak boylayacaklardı." Bu, Allah, göğüslerinizdekini denesin, kalplerinizdekini ortaya çıkarsın diyedir. Allah, göğüslerin özünü çok iyi bilir.
  155. İki topluluğun karşılaştığı gün geri dönüp gidenleriniz var ya, yaptıkları bazı işler yüzünden şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti.Yemin olsun, Allah onları yine de affetti. Allah Gafûr'dur, Halîm'dir.
  156. Ey iman sahipleri! Yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri için şöyle diyen inkârcılar gibi olmayın: "Yanımızda olsaydılar ölmezlerdi, öldürülmezlerdi." Allah bunu onların kalplerinde bir özlem yapacaktır. Allah, diriltir de öldürür de. Allah, yapıp ettiklerinizi en iyi şekilde görmektedir.
  157. Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz, Allah'tan bir bağışlanma ve bir merhamet/bir sevgi onların derleyip topladıklarından çok daha iyidir.
  158. Ölür yahut öldürülürseniz elbette ki Allah'a götürüleceksiniz.
  159. Allah'tan bir merhamet/bir sevgi sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba-saba, katı yürekli olsaydın senin çevrenden kesinlikle dağılır giderlerdi. O halde bağışla onları, af dile onlar için; iş ve yönetim konusunda da onlarla şûraya git. Bir kez azmettin mi de artık Allah'a güvenip dayan!Allah, tevekkül edenleri sever.

  SADAKALLAH

 2. #132
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  La uksimü bilhazelbeledi.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. La uksimü bilhazelbeledi.
  2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
  3. Ve validin ve ma velede.
  4. Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
  5. Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
  6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
  7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
  8. Elem nec'al lehu 'ayneyni.
  9. Ve lisanen ve şefeteyni.
  10. Ve hedeynahünnecdeyni.
  11. Felaktehamel'akabete.
  12. Ve ma edrake mel'akabetü.
  13. Fekkü rekabetin.
  14. Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
  15. Yetiymen za makrebetin.
  16. Ev miskiynen za metrebetin.
  17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
  18. Ol,eke ashabülmeymene
  19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.
  20. 'Aleyhim narün mü'sadetün.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Beled Suresi ayetleri
  Küçük Hafız dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yemin ederim bu kente ki, iş onların sandığı gibi değildir!
  2. Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.
  3. Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,
  4. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.
  5. O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!
  6. "Yığınlarla mal telef ettim!" diyor.
  7. Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
  8. Biz ona vermedik mi iki göz,
  9. Bir dil, iki dudak?
  10. Kılavuzladık onu iki tepeye.
  11. Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.
  12. Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?
  13. Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.
  14. Yahut da açlık ve perişanlık gününde doyurmaktır o,
  15. Yakındaki bir yetimi,
  16. Yahut ezilmiş-boynu bükük bir yoksulu.
  17. Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.
  18. İşte böyleleridir uğur ve bereket dostları.
  19. Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.
  20. Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir.

  SADAKALLAH

 3. #133
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  İzeşşemsu kuvviret.

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İzeşşemsu kuvviret.
  2. Ve izennucumunkederet.
  3. Ve izelcibalu suyyiret.
  4. Ve izel'işaru 'uttılet.
  5. Ve izelvuhuşu huşiret.
  6. Ve izelbiharu succiret.
  7. Ve izennufusu zuvvicet.
  8. Ve izelmev'udetu suilet.
  9. Bieyyi zenbin kutilet.
  10. Ve izessuhufu nuşiret.
  11. Ve izessema'u kuşitat.
  12. Ve izelcahıymu su''ıret.
  13. Ve izelcennetu uzlifet.
  14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
  15. Fela uksimu bilhunnesi.
  16. Elcevarilkunnesi.
  17. Velleyli iza 'as'ase.
  18. Vessubhı iza teneffese.
  19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
  20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
  21. Muta'ın semme emiynin.
  22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
  23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
  24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
  25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
  26. Feeyne tezhebune.
  27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
  28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
  29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Tekvir Suresi ayetleri
  Remzi Er den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
  2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
  3. Dağlar yürütüldüğünde,
  4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
  5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
  6. Denizler kaynatıldığında,
  7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
  8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
  9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
  10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
  11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
  12. Cehennem kızıştırıldığında,
  13. Cennet yaklaştırıldığında,
  14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
  15. Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
  16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
  17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
  18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
  19. Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
  20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
  21. İtaat edilir orada kendisine, emindir.
  22. Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
  23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
  24. O, gayb konusunda cimri değildir.
  25. Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
  26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
  27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
  28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

  SADAKALLAH

 4. #134
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ve lev tera iz vükıfu alen nari

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  27. Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü'minın
  28. Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun
  29. Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb'usın
  30. Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim kale e leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbina kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
  31. Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim e la sae ma yezirun
  32. Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv ve leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun e fe la ta'kılun
  33. Kad na'lemü innehu le yahzünükellezı yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi yechadun
  34. Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna ve la mübeddile li kelimatillah ve le kad caeke min nebeil mürselın
  35. Ve in kane kebüra aleyke ı'raduhüm fe inisteta'te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe te'tiyehüm bi ayeh ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilın
  36. İnnema yestecıbüllezıne yesmeun vel mevta yeb'asühümüllahü sümme ileyhi yürceun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Enam Suresi 27=36. ayetleri
  Nasser al Qatami den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  27. Ah bir görsen, ateşin başında durdurulup da şöyle dediklerini: "Ne olurdu, geri gönderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden oluversek."
  28. İşin doğrusu şu: Önceden gizlemekte oldukları karşılarına dikildi. Geri gönderilselerdi yasaklandıkları şeyi mutlaka yineleyeceklerdi. Doğrusu, onlar, tam yalancıdırlar.
  29. Dediler ki: "Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Biz diriltilecek de değiliz."
  30. Rableri huzurunda durdurulduklarını bir görsen! Sordu: "Gerçek değil miymiş bu?" Dediler: "Rabbimize yemin olsun ki, gerçekmiş." Dedi: "O halde, küfre sapmış olmanızdan dolayı tadın azabı."
  31. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramıştır. Sonunda o saat ansızın kendilerine gelip çatınca, sırtlarında günahlarını taşır bir halde şöyle demişlerdir: "Dünya hayatında düşdüğümüz aşırılıklardan dolayı vay hasretimize!" Dikkat edin! Ne kötü şeylerdir taşıyıp durdukları.
  32. Şu iğreti, basit hayat bir oyun ve eğlenceden başka şey değildir. Sakınıp korunanlar için âhiret yurdu elbette ki daha iyidir. Hâlâ aklınızı işletemeyecek misiniz?
  33. Söylediklerinin seni kederlendirdiğini çok iyi biliyoruz. Gerçek şu ki, onlar seni yalanlamıyorlar; o zalimler Allah'ın ayetlerine karşı direnmekteler.
  34. Yemin olsun ki, senden önce de resuller yalanlanmış ama yalanlanmalarına, eziyet görmelerine sabretmişlerdi. Nihayet yardımımız onlara ulaştı. Allah'ın kelimelerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. Yemin olsun, elçi olarak gönderilenlerin haberinden bir kısmı sana da gelmiştir.
  35. Eğer yüz çevirip gitmeleri sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa, yerin içinde bir delik yahut gökte bir merdiven ara da onlara bir mucize getir. Allah dileseydi onları doğru ve güzelde birleştirirdi. Artık cahillerden olma.
  36. Ancak gereğince dinleyenler çağrıya cevap verir. Ölülere gelince, Allah onları diriltecektir, sonra O'na döndürülecekler.

  SADAKALLAH

 5. #135
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Hatta iza fütihat ye'cucü ve

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  96. Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun
  97. Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın
  98. İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun
  99. Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun
  100. Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Enbiya Suresi 96-100. ayetleri
  Nasser al Qatami den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  96. Ye'cûc ve Me'cûc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.
  97. Hak olan vaat yaklaşmıştır. İnkâr edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. "Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik!" derler.
  98. Siz ve Allah'ın berisinden, kulluk/kölelik ettikleriniz, cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz.
  99. Eğer onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysaki, hepsi orada uzun süre kalacaklardır.
  100. Onlar için orada derin bir iç çekiş var. Ve onlar orada hiçbir şey işitmezler.

  SADAKALLAH

 6. #136
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Vellezıne iza enfeku lem

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
  68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama
  69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
  70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
  71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
  72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
  73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
  74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama
  75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
  76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
  77. Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Furkan Suresi 67-77. ayetleri
  İdris Abkar dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  67. Onlar harcama yaptıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengededir bu!
  68. Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan, cezaya çarpılır.
  69. Kıyamet günü azap kendisi için kat kat artırılır da hor ve ezik halde onun içinde uzun süre kalır.
  70. Tövbe ederek inanan ve hayra/barışa yönelik bir iş yapan müstesna. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.
  71. Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
  72. Onlar yalana tanıklık etmezler/yalan söze kulak vermezler. Boş lakırdıya rastladıklarında soylu bir tavırla geçip giderler.
  73. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırladıldığında, kör ve sağırlar gibi onlar üzerine kapanmazlar.
  74. Onlar şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl."
  75. İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler. Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamla karşılanırlar.
  76. Orada sürekli kalacaklardır. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri!"
  77. De ki: "Duanız/davetiniz yoksa, Rabbim sizi ne yapsın? Yalanladınız; bu yüzden azap kaçınılmaz olacaktır."

  SADAKALLAH

 7. #137
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  15. Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
  16. Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
  17. Kella bel la tükrimunelyetiyme.
  18. Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
  19. Ve te'külunettürase eklen lemmen.
  20. Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
  21. Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
  22. Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
  23. Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
  24. Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
  25. Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
  26. Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
  27. Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
  28. İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
  29. Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
  30. Vedhuliy cennetiy.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Fecr Suresi 15-30. ayetleri
  Nasser al Qatami dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  15. İnsan böyledir; Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa: "Rabbim bana ikramda bulundu!" der.
  16. Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa: "Rabbim bana ihanet etti!" der.
  17. Doğrusu şu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
  18. Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz.
  19. Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz.
  20. Malı, devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz.
  21. İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde,
  22. Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde,
  23. O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var!
  24. Der ki: "Keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim."
  25. O gün hiç kimse O'nun azabı gibi azap edemez.
  26. Ve hiç kimse O'nun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz.
  27. Ey sükûna kavuşmuş benlik!
  28. Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak!
  29. Gir kullarımın arasına!
  30. Gir cennetime!

  SADAKALLAH

 8. #138
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ve ma halaknes semavati vel erda

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  85. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl
  86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım
  87. Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym
  88. La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın
  89. Ve kul innı enen nezırul mübın
  90. Kema enzelna alel muktesimın
  91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn
  92. Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn
  93. Amma kanu ya'melun
  94. Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın
  95. İnna kefeynakel müstehziın
  96. Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun
  97. Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun
  98. Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın
  99. Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Hicr Suresi 85-. ayetleri
  Nasser al Qatami den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  85. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri hak olarak yarattık. O saat elbette gelecektir. Şimdi sen, uzanan elleri tut, güzel davran.
  86. Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.
  87. Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.
  88. Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!
  89. Ve de ki: "Ben, evet ben, apaçık konuşan bir uyarıcıyım!"
  90. Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.
  91. Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.
  92. Rabbine yemin olsun ki, biz onları toplu halde sorgu suale çekeceğiz/hepsinden mutlaka hesap soracağız;
  93. Yapıp ettiklerinden...
  94. Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.
  95. Alay edip eğlenenlere karşı biz sana yeteriz.
  96. Allah ile beraber başka tanrılar benimseyenler yakında bilecekler.
  97. Yemin olsun ki, onların söyledikleri yüzünden senin göğsünün daraldığını biliyoruz.
  98. Şimdi sen, Rabbine hamt ile tespih et ve secde edenlerden ol!
  99. Sana şaşmaz ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

  SADAKALLAH

 9. #139
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  51. Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım
  52. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun
  53. Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım
  54. Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
  55. Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn
  56. Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun
  57. Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun
  58. Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın
  59. İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn
  60. İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın
  61. Felemma cae ale lutnil murselun
  62. Kale inneküm kavmümü münkerun
  63. Kalu bel ci'nake bima kanu fıhi yemterun
  64. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun
  65. Fe esri bi ehlike bi kıt'ım minel leyli vettebı' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun
  66. Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn
  67. Ve cae ehlül medıneti yestebşirun
  68. Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun
  69. Vettekullahe ve la tuhzun
  70. Kalu e ve lem nenheke anil alemın
  71. Kale haülai benatı in küntüm faılın
  72. Le amruke innehüm le fı sekratihim ya'mehun
  73. Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn
  74. Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl
  75. İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın
  76. Ve inneha le bisebılim mükıyn
  77. İnne fı zalike le ayatel lil mü'minın
  78. Ve in kane ashabül eyketi le zalimın
  79. Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın
  80. Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın
  81. Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridıyn
  82. Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın
  83. Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn
  84. Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
  85. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl
  86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım
  87. Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym
  88. La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  hicr Suresi 51-88. ayetleri
  Ebubekir Şatıri dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  51. Onlara İbrahim'in misafirlerinden bahset.
  52. Hani onun yanına girmişlerdi de "Selam!" demişlerdi. O da "Biz sizden korkuyoruz." diye konuşmuştu.
  53. "Korkma! Biz sana bilgin bir oğlan müjdeliyoruz." dediler.
  54. Dedi: "İhtiyarlık yakama yapıştıktan sonra mı bana müjde veriyorsunuz! Neye dayanarak müjde veriyorsunuz?"
  55. Dediler: "Hakk'a dayanarak müjdeledik sana, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma."
  56. Dedi: "Sapıtmışlardan başka kim ümit keser Rabbin rahmetinden!"
  57. "Amacınız nedir ey elçiler?" diye sordu.
  58. Dediler: "Biz günahkâr bir topluluğa gönderildik."
  59. "Yalnız Lût'un ailesi suçlu değildir. Biz onların hepsini kurtaracağız."
  60. "Lût'un karısı hariç. O günahkârlarla geride kalacaktır. Öyle takdir ettik."
  61. Elçiler Lût ailesine geldiklerinde,
  62. Lût: "Siz tanınmayan kimselersiniz." dedi.
  63. Dediler: "Sana öyle bir şey getirdik ki,onun hakkında kuşkulanıp duruyorlardı."
  64. "Sana gerçeği getirdik. Biz, özü-sözü doğru olanlarız."
  65. "Gecenin bir yerinde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından onları izle. Hiçbiriniz geri dönüp bakmasın. Emredildiğiniz yere kadar gidin."
  66. Ona şu emri bir hüküm olarak ilettik: Şunlar, kökleri kesilmiş olarak sabahlayacaklardır.
  67. Şehir halkı geldi. Muştulanmış olmanın sevincini yaşıyorlardı.
  68. Lût dedi: "Bunlar benim konuklarımdır, aman beni utandırmayın!"
  69. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin."
  70. Dediler: "Seni elâlemin işiyle uğraşmaktan men etmemiş miydik?"
  71. Lût dedi: "Eğer bir şey yapacaksanız, işte kızlarım!"
  72. Senin ömrüne yemin olsun ki onlar, kendi sersemlikleri içinde bocalıyorlardı.
  73. Nihayet o korkunç titreşimli ses, onları güneş doğarken yakaladı.
  74. O kentin üstünü altına getirdik/üst düzeydekileri alt düzeye indirdik. Ve üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar yağdırdık.
  75. Hiç kuşkusuz, bunda, işaretlerden anlam çıkaranlar için ibretler vardır.
  76. O kentin izleri/işaretleri, hâlâ işleyen bir yol üzerindedir.
  77. İnananlar için bunda elbette bir ibret vardır.
  78. Eyke halkı da gerçekten zalim insanlardı.
  79. Onlardan intikam aldık. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadır.
  80. Yemin olsun, Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanladı.
  81. Ayetlerimizi onlara verdik ama onlardan yüz çeviriyorlardı.
  82. Dağlardan güvenli güvenli evler yontuyorlardı.
  83. Korkunç titreşimli ses onları da sabaha girecekleri sırada yakaladı.
  84. Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı.
  85. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri hak olarak yarattık. O saat elbette gelecektir. Şimdi sen, uzanan elleri tut, güzel davran.
  86. Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.
  87. Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.
  88. Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!

  SADAKALLAH

 10. #140
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.952
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Ellezıne ye'küluner riba la yekumune illa

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  275. Ellezıne ye'küluner riba la yekumune illa kema yekumüllezı yetehabbetuhüş şeytanü minel mess* zalike bi ennehüm kalu innemel bey'u mislür riba* ve ehalellahül bey'a ve harramer riba* fe min caehu mevızatüm mir rabbihı fenteha fe lehu ma selef* ve emruhu ilellah* ve men ade fe ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
  276. Yemhakullahür riba ve yürbis sadekat* vallahü la yühıbbü külle keffarin esım
  277. İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
  278. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma bekıye miner riba in künüm mü'minın
  279. Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve rasulih* ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm* la tazlimune ve la tuzlemun
  280. Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah* ve en tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta'lemun
  281. Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Bakara Suresi 275-281. ayetleri
  Ebubekir Şatıri dan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  275. O ribayı yiyenler, şeytanın bir dokunuşla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu böyledir, çünkü onlar, "Alış-veriş de riba gibidir." demişlerdir. Oysaki Allah, alış-verişi helal, ribayı haram kılmıştır. Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine, işi Allah'a kalmıştır. Yeniden ribaya dönene gelince, böyleleri ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada.
  276. Allah, ribadan beklenen artışı mahveder, sadakalar karşılığında artışlar getirir. Allah, nankörlüğe batmış günahkârların hiçbirini sevmez.
  277. İman edip barışa/hayra yönelik değerler üreten, namazı/duayı yerine getiren,zekâtı verenler için Rableri katında kendilerine özgü ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için. Tasalanmayacaklardır onlar...
  278. Ey iman sahipleri, Allah'tan korkun. Ve eğer inanıyorsanız ribadan geri kalanı bırakın.
  279. Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve resulünden bir harp ilanını duymuş olun. Tövbe ederseniz, mallarınızın esasları/ana paralarınız sizindir; ne zulmeden olursunuz ne de zulme uğratılan.
  280. Eğer borçlu zorluk içinde ise eli genişleyinceye kadar beklenir. Borcunu sadaka olarak ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
  281. Korkun o günden ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra her benliğe kazanmış olduğu tam bir biçimde verilecektir. Onlar hiçbir zulme uğratılmayacaklardır.

  SADAKALLAH

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 118
  Son mesaj: 14-06-2013, 08:21 AM
Yukarı Çık