+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
10. Sayfa, Toplam 21 BirinciBirinci ... 8910111220 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 91 ile 100 Toplam: 201

Cumanin Asr'lari 2

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Cumanin Asr'lari 2 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Bismillahirrahmanirrahim 6. Ve minen nasi mey yeşterı lehvel hadısi li yüdılle an sebılillahi bi ğayri ılmiv ve yettehızeha hüzüva

 1. #91
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Cumanin Asr'lari 2

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  6. Ve minen nasi mey yeşterı lehvel hadısi li yüdılle an sebılillahi bi ğayri ılmiv ve yettehızeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın
  7. Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran ke el lem yesma'ha keenne fı üzüneyhi vakra fe beşşirhü bi azabin elım

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Lukman suresi 6-7. ayetleri
  Mansur Al Salimi'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  6. İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak için
  hadis/laf eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir.
  İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır.
  7. Ayetlerimiz ona okunduğunda, böbürlenerek yüzünü çevirir.
  Sanki onları hiç işitmemiştir,
  sanki kulaklarında bir ağırlık vardır.
  İşte böylesini, korkunç bir azapla muştula.

  SADAKALLAH

 2. #92
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Tevbe ayetı

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  8.Ya eyyuhelleziyne amenu
  tubu ilellahi tevbeten nesuhan
  asa rabbukum en yukeffire 'ankum seyyiatikum ve
  yudhılekum cennatin tecriy min tahtihel'enharu
  yevme la yuhzillahunnebiyye velleziyne amenu me'ahu
  nuruhum yes'a beyne eydiyhim ve bieymanihim
  yekulune rabbena etmin lena nurena vağfir lena
  inneke 'ala kulli şey'in kadiyrun.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Tahrim suresi 8. ayeti
  Mansur Al Salimi'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  8.Ey iman edenler!
  Etkili öğüt veren bir tövbe ile Allah'a yönelin.
  Umulur ki Rabbiniz, çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve
  sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir.
  O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır.
  Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir. Şöyle derler:
  "Ey Rabbimiz! Işığımızı tamamla ve bizi bağışla!
  Sen her şeye Kadîr'sin, her şeye gücün yeter."

  SADAKALLAH

 3. #93
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  31.33. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel la yezı validün av veledihı ve la meludün hüve cazin av validihı şey'a inne va'dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve la yeğurraneküm billahül ğarur
  34. İnnellahe ındehu ılmüs saahve yünezzilül ğays ve ya'lemü ma fil erham ve ma tedrı nefsüm maza teksibü ğada ve ma tedrı nefsüm bi eyyi erdın temut innellahe alimün habır.

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Lukman suresi 33-34. ayeti
  Mansur Al Salimi'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  31.33. Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!
  34. O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm'dir, Habîr'dir.

  SADAKALLAH

 4. #94
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  144. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü'minın e türıdune en tec'alu lillahi aleyküm sültanem mübına
  145. İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra
  146. İllellezıne tabu ve aslehu va'tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü'minın ve sevfe yü'tillahül mü'minıne ecran azıyma
  147. Ma yef'alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Nisa suresi 144-147. ayeti
  idress Abkar'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  4.144. Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?
  145. Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar. Onlar için bir yardımcı asla bulamayacaksın.
  146. Ancak tövbe edip hallerini düzelterek Allah'a yapışan ve dinlerini samimiyetle Allah'a özgüleyenler müstesnadır. İşte böyleleri, müminlerle beraber olacaktır. Ve Allah, müminlere yakında çok büyük bir ödül verecektir.
  147. İnanır şükrederseniz,Allah size azabı ne yapacak? Allah da teşekkür eder,O her şeyi gereğince bilir.

  SADAKALLAH

 5. #95
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ve le kad uhıye ileyke ve ilellezıne

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  65. Ve le kad uhıye ileyke ve ilellezıne min kablik lein eşrakte le yahbetanne amelüke ve le tekunenne minel hasirın
  66. Belillahe fa'büd ve küm mineş şakirın
  67. Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi yemınih sübhünehu ve teala amma yüşrikun
  68. Ve nüfiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah sümme nüfiha fıhi uhra fe izahüm kıyamüy yenzurun
  69. Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vüdıal kitabü ve cıe bin nebiyyıne veş şühedai ve kudiye beynehüm bil hakkı ve hüm la yuzlemun
  70. Ve vüffiyet küllü nefsim ma amilet ve hüve a'lemü bima yef'alun
  71. Vesıkallezıne keferu ila cehenneme zümera hatta iza cauha fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha e lem ye'tiküm rusülüm minküm yetlune aleyküm ayati rabbiküm ve yünziruneküm likae yemiküm haza kalu bela velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirın
  72. Kıyledhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi'se mesvel mütekebbirın
  73. Vesıkallezınet tekav rabbehüm ilel cenneti zümera hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha selamün aleyküm tıbtüm fedhuluha halidın
  74. Ve kalül hamdü lillahillezı sadekana va'dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa' fe nı'me ecrul amilın
  75. Ve teral melaikete haffıne min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudıye beynehüm bil hakkı ve kıylel hamdü lillahi rabbil alemın

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Zumer suresi 67-75. ayeti
  idress Abkar'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  65. Yemin olsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.
  66. Başkasına değil, sadece Allah'a kulluk/ibadet et; şükredenlerden ol!
  67. Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Oysaki kıyamet günü, yeryüzü tamamen O'nun avucudur/avucundadır; gökler de O'nun sağ elinde/kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir O'nun; arınmıştır onların ortak koştuklarından.
  68. Sûra üflenmiştir; Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sûra bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar.
  69. Yeryüzü, Rabbinin nuruyla parıldamış, Kitap ortaya konmuş, peygamberler, tanıklar getirilip aralarında hakla hüküm verilmiştir. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.
  70. Herkesin yapıp ettiğinin karşılığı tam verilir. O, onların neler yaptıklarını daha iyi bilmektedir.
  71. İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size, içinizden resuller gelmedi mi ki, Rabbinizin ayetlerini karşınızda okusunlar ve sizi şu gününüze kavuşmanız hususunda uyarsınlar?" Onlar: "Evet, derler, geldi ama inkârcılar hakkında azap hükmü hak oldu."
  72. Şöyle denilir: "Girin cehennemin kapılarından! Orada uzun süre kalacaksınız. Büyüklük taslayanların barınağı ne de kötüymüş!"
  73. Rablerinden sakınanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara şöyle derler: "Selam size! Tertemizsiniz. Hadi girin şuraya, sürekli kalıcılar olarak!"
  74. Onlar da şöyle derler: "Hamt olsun o Allah' a ki bize vaadini yerine getirdi, bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte, cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne de güzelmiş!"
  75. Melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerinin hamdiyle tespih eder halde görürsün. Aralarında hakla hüküm verilmiştir. Nihayet şöyle denir: "Hamt âlemlerin Rabbi'ne özgüdür!

  SADAKALLAH

 6. #96
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ve nada ashabül cenneti ashaben nari

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  7.44. Ve nada ashabül cenneti ashaben nari en kad vecedna ma veadena rabbüna hakkan fe hel vecedtüm ma veade rabbüküm hakka kalu neam fe ezzene müezzinüm beynehüm el la'netüllahi alez zalimın
  45. Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca ve hüm bil ahırati kafirun
  46. Ve beynehüma hıcab ve alel a'rafi ricalüy ya'rifune küllem bisımahüm ve nadev ashabel cenneti en selamün aleyküm lem yedhuluha ve hüm yatmeun
  47. Ve iza surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nari kalu rabbena la tec'alna meal kavmiz zalimın
  48. Ve nada ashabül a'rafi ricaley ya'rifunehüm bisımahüm kalu ma ağna anküm cem'uküm ve ma küntüm testekbirun
  49. E haülaillezıne aksemtüm la yenalühümüllahü bi rahmeh üdhulül cennete la havfün aleyküm ve la entüm tahzenun
  50. Ve nada ashabün nari ashabel cenneti en efıdu aleyna minel mai ev mimma razekakümüllah kalu innellahe harramehüma alel kafirın
  51. Ellezınettehazu dınehüm lehvev ve leıbev ve ğarrathümül hayatüd dünya fel yevme nensahüm kema nesu likae yevmihim haza ve ma kanu bi ayatina yechadun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  Ve bayramin
  hayirlara vesile olsun!
  Araf suresi 44-51. ayeti
  idress Abkar'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  7.44. Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenir: "Biz, Rabbimiziin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Peki siz, Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?" Onlar, "Evet!" derler. Aralarından bir duyurucu şunu ilan eder: "Allah'ın laneti, zalimlerin üzerine olsun!"
  45. Onlar ki, Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğri-büğrüsünü isterler, onlar âhireti de inkâr edenlerdir.
  46. İki taraf arasında bir perde, A'raf üzerinde de herkesi yüzlerinden tanıyan erler vardır. Cennet halkı, özleyip durdukları halde henüz ona girmemiş olanlara şöyle seslenirler: "Selam size!"
  47. Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiğinde de şöyle yakardılar: "Ey Rabbimiz, bizleri, zalimler topluluğuyla birleştirme!"
  48. A'raf halkı, yüzlerinden tanıdıkları bazı erkeklere seslenip şöyle derler: "Bir araya gelmeniz de büyüklük taslamanız da size hiçbir yarar sağlamadı."
  49. "Şunlar mıydı o, 'Allah kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyecek' diye yemin ettikleriniz?" Ey cennetliler! Siz de girin cennete. Ne bir korku var size ne de kederleneceksiniz.
  50. Ateş halkı, cennet halkına seslenir: "Şu sudan yahut Allah'ın sizi rızıklandırdığından biraz da bize akıtın." Şu cevabı verirler: "Allah, o ikisini de, küfre sapanlara haram kılmıştır."
  51. Onlar kendi dinlerini eğlence ve oyun haline getirdiler, iğreti hayat onları aldattı. Onlar bugüne kavuşacaklarını unutmuşlardı. Ayetlerimize karşı direniyorlardı. Bugün de biz onları unutuyoruz.

  SADAKALLAH

 7. #97
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ve uhıye ila nuhın ennehu ley yü'mine

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  36. Ve uhıye ila nuhın ennehu ley yü'mine min kavmike illa men kad amene fe la tebteis bima kanu yef'alun
  37. Vasneıl fülke bi a'yünina ve vahyina ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun
  38. Ve yasneul fülke ve küllema merra aleyhi meleüm min kavmihı sehıru minh kale in tesharu minna fe inna nesharu minküm kema tesharun
  39. Fe sevfe ta'lemune mey ye'tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
  40. Hatta iza cae emruna ve farat tennuru kulnahmil fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü ve men amen ve ma amene meahu illa kalıl
  41. Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym
  42. Ve hiye tecrı bihim fı mevcin kel cibali ve nada nuhun****hu ve kane fı ma'ziliy ya büneyyerkem meana ve la teküm meal kafirın
  43. Kale seavı ila cebeliy ya'sımünı minel ma' kale la asımel yevme min emrillahi illa mer rahım ve hale beynehümel mevcü fe kane minel muğrakıyn
  44. Ve kıyle ya erdubleıy maeki ve ya semaü akliıy ve ğıdal maü ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve kıyle bu'del lil kavmiz zalimın

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun
  hayirlara vesile olsun!
  Hud suresi 36-44. ayetlerini
  idress Abkar'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  36. Nûh'a şöyle vahyolundu: "Toplumundan, daha önce inanmış olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecektir. Artık onların yaptıkları yüzünden tasalanıp durma."
  37. Vahyimize bağlı olarak gözlerimizin önünde gemiyi yap. Ve zulmedenler hakkında benimle karşılıklı laf edip durma. Onlar, mutlaka boğulacaklardır.
  38. Gemiyi yapıyordu. Toplumundan herhangi bir grup yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Dedi ki Nûh "Bizimle alay ediyorsanız, biz de sizinle alay edeceğiz. Tıpkı sizin eğlendiğiniz gibi."
  39. "Rezil eden azabın kime geleceğini, sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz."
  40. Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynayınca şöyle seslendik: "Yükle içine her birinden ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni, bir de iman etmiş olanları." Ama Nûh'la birlikte çok az bir kısmı iman etmişti.
  41. Nûh dedi: "Binin içine! Onun akıp gitmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. Benim Rabbim elbette ki Gafûr'dur, Rahîm'dir."
  42. Gemi onları, dağlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nûh onlardan ayrı bir yerde duran oğluna seslendi: "Oğulcuğum, bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma."
  43. Oğlu cevap verdi: "Bir dağa sığınacağım, beni sudan korur." Nûh dedi: "Allah'ın merhamet ettiği dışında bugün hiç kimse için Allah'ın kararından kurtaracak yoktur." Ve ikisi arasına dalga girdi de o, boğulanlar arasına katıldı.
  44. Ve denildi: "Ey yer! Suyunu yut ve ey gök, sen de tut." Ve su çekidi. İş bitirilmişti. Gemi, Cûdi üzerine oturdu ve haykırıldı: "O zalimler topluluğu geri gelmez olsun!"

  SADAKALLAH

 8. #98
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Vetlü aleyhim nebee ibrahım

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  69. Vetlü aleyhim nebee ibrahım
  70. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun
  71. Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın
  72. Kale hel yesmeuneküm iz ted'un
  73. Ev yenfeuneküm ev yedurrun
  74. Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun
  75. Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun
  76. Entüm ve abaükümül akdemun
  77. Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın
  78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın
  79. Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn
  80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın
  81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın
  82. Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın
  83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn
  84. Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın
  85. Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym
  86. Vağfir li ebı innehu kane mined dallın
  87. Ve la tuhzinı yevme yüb'asun
  88. Yevme la yenfeu malüv ve la benun
  89. İlla men etellahe bi kalbin selim
  90. Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn
  91. Ve bürrizetil cehıymü li ğavın
  92. Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun
  93. Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun
  94. Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun
  95. Ve cünudü iblıse ecmeun
  96. Kalu ve hüm fıha yahtesımun
  97. Tellahi in künna le fı dalalim mübın
  98. İz nüsevvıküm bi rabbil alemın
  99. Ve ma edalleha illel mücrimun
  100. Fe ma lena min şafiıyn
  101. Ve la sadıkın hamım
  102. Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın
  103. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
  104. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Suara suresi 69-104. ayeti
  Muhammet Ql Muqit den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  69. İbrahim'in haberini de oku onlara.
  70. Hani babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Siz neye ibadet ediyorsunuz?"
  71. Dediler: "Birtakım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz."
  72. Dedi: "Yalvarıp yakardığınızda sizi duyuyorlar mı?"
  73. "Size yarar sağlıyor yahut zarar veriyorlar mı?"
  74. Dediler: "Hayır! Ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk."
  75. Dedi: "Gördünüz mü neye ibadet ediyormuşsunuz!"
  76. "Siz ve o eski atalarınız!"
  77. "Şüphesiz onlar benim düşmanım. Ama âlemlerin Rabbi dostum."
  78. "O yarattı beni, O yol gösteriyor bana."
  79. "O'dur beni doyuran, suvaran."
  80. "Hastalandığımda O'dur bana şifa ulaştıran."
  81. "Beni öldürecek, sonra diriltecek O'dur."
  82. "Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da O'dur."
  83. "Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat!"
  84. "Sonradan gelecekler arasında benimle ilgili doğru/isabetli bir dil oluştur."
  85. "Beni, nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl."
  86. "Babamı da affet. Çünkü o, sapmışlardandır."
  87. "Herkesin diriltileceği gün beni utandırma."
  88. "Bir gündür ki o, ne mal fayda verir ne oğullar."
  89. "Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur."
  90. Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.
  91. Cehennem de şımarıp azanların karşısına getirilir.
  92. Denir ki onlara: "O ibadet ettikleriniz nerede?"
  93. "Allah'ın dışındakiler, size yardım ediyorlar mı? Peki, kendilerine yardımları dokunuyor mu?"
  94. Ardından onlar ve öteki azgınlar cehennemin içine tıkılmıştır.
  95. İblis orduları toplu haldedir.
  96. Onun içinde birbiriyle çekişirlerken şöyle derler:
  97. "Vallahi, biz açık bir sapıklığın ta içindeymişiz."
  98. "Çünkü sizi âlemlerin Rabbi'yle aynı düzeyde tutuyorduk."
  99. "Bizi saptıran, o suçlulardan başkası değildi."
  100. "Artık ne şefaatçilerimiz var,
  101. Ne sıcak-samimi bir dostumuz."
  102. "Keşke bir dönüşümüz daha olsaydı da müminlerden olabilseydik."
  103. Kuşkusuz, bütün bunlarda mutlaka bir ibret vardır. Ama onların çoğu müminler değil.
  104. Ve kuşkusuz senin Rabbindir o mutlak Azîz, mutlak Rahîm.

  SADAKALLAH

 9. #99
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Vallahü yed'u ila daris selam

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  25. Vallahü yed'u ila daris selam ve yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
  26. Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun
  27. Vellezıne kesebüs seyyiati cezaü seyyietim bi misliha ve terhekuhüm zilleh ma lehüm minellahi min asım keennema uğşiyet vücuhühüm kıtaam minel leyli muslima ülaike ashabün nar hüm fıha halidun

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Yunus suresi 25-27. ayeti
  idress Abkar'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  25. Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini dosdoğru bir yola kılavuzlar.
  26. Güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Dahası da var.
  Onların yüzlerine kara da bulaşmaz, zillet de...
  Cennetin dostlarıdır onlar; sürekli kalıcıdırlar orada.
  27. Kötülük kazananlara ise kötülüğün miktarınca karşılık vardır.
  Ama yüzlerini bir zillet de kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur.
  Yüzleri gece parçalarından karanlıklarla kaplanmış gibidir.
  Ateşin dostlarıdır bunlar. Sürekli kalıcıdırlar içinde.

  SADAKALLAH

 10. #100
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.938
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  26
  Rep Gücü
  88646

  Ellezıne kale lehümün nasü innen nase

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  173. Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana* ve kalu hasbünellahü ve nı'mel vekıl
  174. Fenkalebu bi nı'metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suüv vettebeu rıdvanellah* vallahü zu fadlin azıym
  175. İnnema zalikümüş şeytanü yühavvifü evliyaehu fe la tehafuhüm ve hafuni in küntüm mü'minın

  Sadakallah!
  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Yunus suresi 173-175. ayetleri
  idress Abkar'den dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  173. O müminler ki, insanlar kendilerine, "Halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan!" dediklerinde, bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler: "Allah bize yeter. Ne güzel Vekîl'dir O!"
  174. Böyle olduğu içindir ki, Allah'tan bir nimet ve lütufla geri döndüler, hiçbir kötülük dokunmamıştı onlara. Allah'ın rızasını izlediler. Allah çok büyük bir lütfun sahibidir.
  175. İşte size şeytan. O yalnız kendi dostlarını korkutur. Eğer inananlarsanız onlardan korkmayın, benden korkun.

  SADAKALLAH

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 118
  Son mesaj: 14-06-2013, 08:21 AM
Yukarı Çık