“Her şeyde bir hayır vardır” demek her durumda ve şartta doğru mudur?