Kültür kavramını bir milletin fertlerinin ekseriyetinde müşahede edilen ortak duyuş ve davranış biçimleri şeklinde adlandırabiliriz. İnsanların oturmaları kalkmaları, yemeleri içmeleri, başkalarına karşı kullandıkları hitaplar, çocuklarına verdikleri isimler, düğün, nişan ve cenaze merasimleri, sevinç ve üzüntülerini ortaya koyuş biçimleri, giydikleri giysiler, saç kesimleri, evlerinde kullandıkları eşyalar, alışveriş alışkanlıkları, devlete karşı tutumları hep sahip oldukları kültürle ilişkilidir.
Bir toplumda; insan eliyle yapılan ve insan diliyle söylenen ve insan eliyle yazılan her şey kültür kavramının içine girer. Başka bir ifadeyle söylersek; insan topluluklarını gâyesiz ve âhenksiz yığınlar olmaktan kurtaran ve onları millet hâline getiren değerlerin tam***** kültür denilir.Tabii bunların hepsi her fert üzerinde aynı ağırlıkta görülmeyebilir.

Türk toplumunun Kur’ân’ı kültürlerine mâl ettikleri sahaların bir kısmını şu başlıklar altında toplayabiliriz:
1. Kur’ân Türk kültürünün en önemli sembolüdür.
2. Türkler Kur’ân’ın gerek yazısına gerekse okunuşuna hürmet etmekle maruflardır.
3. Kur’ân üzerine yemin ederler.
4. Her evde bir veya birkaç tane Kur’ân bulundurulur. Çocuklarının doğum tarihleri ve ailenin başına gelen önemli hâdiseler aile mushafının ilk veya son sayfasına yazılır. Bu Mushaf daima yüksek bir yerde tutulur ve ona karşı kimse ayağını uzatarak oturmaz veya yatmaz.
5. Sabah kalkınca, evden çıkarken, dükkânın kapısını açarken, akşam yatarken Kur’ân’dan belli âyetler ya da sureler okunur.
6. Ölülerin ardından Kur’ân okunur.
7. Özellikle bazı ruhî hastalıklara karşı şifa niyetine Kur’ân okunur.
8. Çocuğa isim vermek için Kur’ân’a müracaat edilir.
9. Çocuklar Kur’ân öğrenmeleri için küçük yaşlarda eğitime alınırdı. Eskiden çocuğun Kur’ân eğitimine başlaması Âmin Alayı adındaki törenle başlardı.
10. Birlikte veya ayrı ayrı Kur’ân’ı hatmedip hatim duası yapılır. Davetlilere şerbet veya başka yiyecek içecekler sunulur.
11. Kur’ân ile istihare veya tefeül edilir.
12. Gündelik konuşmalarda Kur’ân menşeli çok sayıda kelime, deyim ve atasözü kullanılır.
13. Türkler, Kur’ân’ın hattına büyük önem vererek hat ve tezhip sanatlarını mükemmelleştirmişlerdir.
14. Kur’ân’ın anlaşılması için birçok tefsire şerh yazıldığı gibi Ebussuud Efendi, İsmail Hakkı Bursevî, Elmalılı Hamdi Yazır, Bediüzzaman gibi büyük müfessirler yetiştirmişlerdir.

YAĞMUR DERGİSİ EKİM AYI 56. SAYISINDAN ALINTILANMIŞTIR