"mızrap mazrufa uymalı" cümlesi, sizce nasıl yorumlanabilir?