Orucun manası: Hak sıfatlarında fani olmak
örnağin: Bu gün oruçludur fırsat bilin bunu safi çömert olmuştur
örneğin: sizi affetmiyor muydu hiç... aman fırsat bilin bunu bugün affeder çünkü bugün oruçludur Hak sıfat yaşıyordur Hakkın affetme sıfatında fani olmuştur.. Allah çok affediçidir
oda hak sıfat yaşıyor.. zevkle sizi affedebilir oruçludur

Kurbanın manası: Hakkın zatında fani olmak
fakat Allah.. benim için en sevdiğini yani nefsini kendini kurban etme çünkü henüz elindeki müfredat programını bitirmedim kendi zatın için bedel olarak kurbanı emrettim der
kulda kendi zatına bedel olraktan Kurban keser..

kurban nedir: koyun inek şu bu.
Koyun inek her gün kesilir her gün yenir
koyunun herşeyinde derisine kadar herşeyinden insanlar faydalanır..

bir gün olsun İnsalığa bu kadar hizmet eden. koyunla inekle bir yakınlık kurdun mu
işte kurban bunu yakınlığı veriri..
işte her müslüman her gün kesilen hayvanı bir gün alır kendi eliyle besler.. sever. okşar öper koklar.. lazım gelen hurmeti yapar...
ey bize hizmetçi olan ve her gün kesilen varlık.. eğer bu kurban olmasaydı..
ben seni belki hayatım boyunca hiç görmiycektim bu kadar sana yakın olmıycaktım
evden işe işte markete kasaba markletten eve gidecektim..
fakat şimdi sana bu kadar yakınım
ne kadar nazlı hayvanmışsın ey koyun ne nazlıymışsın sen
ey İnek. o kadar güçlü o kadar heybetlisin ki. istesen en güçlü insanı yanına yaklaştırmazsın sadece boynu biraz hareket ettirsen onu tepelrsin ne güçlü bir varlıksın ama bakıyoruda ufacık mini mini bir çocuk seni istediği yere götürüyor izin veriyorsun
bu kurban olmsaydı.. sen her gün kesilirdinden senin ne olduğunu bilmezdin..
seninle tanışamazdım evden işe arkete marketten eve gelirdin
bir gün yüzünü göremezdim..
işte kurban: her gün kesilne varlığı bir gün yakın olmak.. ona lazım gelen hizmeti yapmak.
sevmek okşmaka öpmek koklamak..
sonra eyyy insalığa hizmtçi olan ve her gün mecburen isanlığın devamı bekası için her gün kesilen varlık şimdi ben seni Allahıma kendi canım bedeli olarak gönderiyorum
gözünü de hazreti ismalinin SÜNNETİ olaraktan bezle kapıyorum
benim canıma bedel olaraktan hakkın huzurunda gidiyorsun orada insan muamelesi göreceksin.. der..
insanlık için her gün kesilen hayvanı İnsan yapar..
vesselam