1. Sayfa, Toplam 9 123 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 90

denizlerin birbirine karışmaması mucize yalanı

Din ve İnanç Kategorisi Dini Sohbet Forumunda denizlerin birbirine karışmaması mucize yalanı Konusununun içerigi kısaca ->> Önce bu meşhur mucize yalanını orijinal haliyle okuyalım: Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden: Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye
  Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Mesaj
  319
  Rep Gücü
  1762

  denizlerin birbirine karışmaması mucize yalanı

  Önce bu meşhur mucize yalanını orijinal haliyle okuyalım:

  Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden:
  Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kuran’ın Rahman Suresi’nde şöyle bildirilir:

  Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)

  Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. “Yüzey gerilimi” adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını engeller. Elbette ki insanların fizikten, yüzey geriliminden, okyanus biliminden haberdar olmadıkları bir devirde bu gerçeğin Kuran’da bildirilmiş olması son derece dikkat çekici bir durumdur.

  2. Ayetlerin Yorumu
  Mucize iddiacılarının dayandığı ayet -yukarda görüldüğü üzere- Rahman 19 ve 20′dir.

  Rahman 19/20
  İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır; birbirine geçip karışmazlar.
  Yukardaki mucize iddiasında geçmeyen fakat konu ile doğrudan ilgili olan diğer bir ayete de yer vermek gerekir:

  Furkan/53
  Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O’dur.
  (Ayrıca bkz. Fatır/12)

  İslam alimlerince bu iki ayetin çok farklı yorumları yapılmıştır. Kimisi Furkan/53′e uygun olarak Rahman/19-20′de de karışmayan denizlerin tatlı ve tuzlu sular olduğunu söylemiş kimisi Rahman/19-20′yi diğer ayetten bağımsız ele alarak bu ayette belli ve somut bir coğrafi noktanın kastedildiğini yazmıştır. Tefsir edenin yorumuna göre ”birbirine karışmayan denizler” somut iki ırmak, somut bir ırmak ile belli bir deniz veya genel olarak tatlı ve tuzlu sular olabilmiştir.

  Birçok alim ise her iki ayeti de mecazi olarak ele almıştır. Örneğin Abdullah b. Abbas’a göre iki denizden kasıt ”göklerdeki deniz ile yerdeki denizdir”. Yine farklı bir yoruma göre iki denizden aslında ”hayır ve şer yolları” kastedilmiştir ve aralarındaki engel ilahi tevfiktir.(1)

  Kısacası ayetlerin anlamı ve yorumu hiç de mucize iddiacılarının ima etmek istedikleri gibi açık ve net değildir. Daha da ilginci mucize iddiacılarının yukarda alıntıladığımız metinde tam olarak neyi kastettiklerini söylemeyişleridir. Tam olarak hangi iki deniz birbiriyle karışmıyor bu iddiaya göre? Veya genel olarak tatlı ve tuzlu sulardan mı bahsedilmekte? Bu sorulara somut yanıt vermekten itinayla kaçınılmış ve sadece ”denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi” gibi ifadeler kullanarak bilimsel bir kesinlikten bahsediliyor izlenimi verilmek istenmiştir.

  Ancak aşağıda görüleceği üzere ister somut iki deniz için ister genel olarak tatlı ve tuzlu sular için ele alalım bu iddianın bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği yoktur. Aksine eğer ayeti gerçekten de mecazi değil de lafzi manâsıyla ele alırsak bu iddia Kuran’ı çürütmektedir. Çünkü Dünya’nın hiçbir yerinde aralarında ”adeta bir duvar” varmışçasına birbirine karışmayan denizler yoktur.

  3. Bilimsel Açıdan ”Denizlerin Karışmaması” İddiası

  a. İddianın Geçersizliği
  Yüzey gerilimi su moleküllerinin birbirine çekim kuvveti uygulamasıyla oluşur. Üç boyutlu düşünürsek suyun ortalarındaki bir molekül her yönden çekim kuvvetine maruz kalır ve dengededir. Ancak su yüzeyindeki moleküller iç kısımdan çekilirken dıştan kuvvet etkimediğinden -hattâ hava basıncını da eklersek- içeri doğru çekilir ve itilirler. Dolayısı ile tüm sıvılarda olan bu yüzey gerilimi sıvılara toplu durma eğilimi kazandırır. Bir su damlasının boncuk gibi durmasının, birbirine çok yakın iki su damlacığının hemen birleşmesinin, deniz yüzeyinin bir jelatin gibi durmasının, ince kaplarda suyun bombeli durmasının (kapilarite) nedeni budur.(2)

  Eğer tuz, su ile kimyasal reaksiyona girip bileşik oluştursaydı ve bu madde suda çözünmeseydi suyun yüzey gerilimi ve oluşan maddenin (sıvı olduğunu varsayarak) yüzey gerilimi durgun suda(!) önem arzedecekti. Ancak denizler arasındaki güçlü akıntılar ve dalgalar sebebiyle bu farazi durumda bile bir sınır oluşmazdı. Denizleri dalgasız ve akıntısız düşünürsek de oluşan sınır, dünya yüzeyine dik değil oluşan maddenin ve suyun yoğunluklarına göre biri altta diğeri üstte olacak 2 sıvının ayrı ayrı kendi yüzey gerilimlerinden oluşan hat, bu sıvılar arasında yer yüzeyine yatay bir sınır olacaktı. Yani denizlerin üstü tatlı su, altı da tuzlu su olacaktı. (bardaktaki su-yağ heterojen karışımı gibi) Ancak su ile tuz zaten bileşik oluşturmaz! Tuz, su içerisinde sadece iyonik olarak çözünür. Bu sebeple denizlerin içerisinde tuz, homojen olmak için sürekli difüzyon eder. Bu difüzyonun en yoğun olduğu yerler tuz oranı düşük ve yüksek olan suların buluştuğu yerlerdir. Ancak bunu keskin bir sınır ile ifade edemezsiniz.

  Eğer denizlerin birbirine karışmadığını iddia ediyorsanız denizler arası akıntıları da inkar ediyorsunuz demektir. Ama denizler arası akıntılar bilinen bir gerçektir. Denizler arasındaki akıntıların (yani karışmalarının) başlıca nedenleri aşağıdadır.

  1.Gelgitler,
  2.Denizler arasındaki yükseklik farkı (yağışlar, buharlaşma ve akarsular nedeniyle),
  3.Denizler arasındaki sıcaklık farkı,
  4.Denizler arasındaki tuzluluk farkı,
  5.Rüzgar,

  Denizlerdeki tuz sürekli difüzyon halinde olmasına ve sürekli dalga ve akıntılarla karışmasına rağmen neden tuzluluk oranlarında ufak da olsa fark vardır? Çünkü denizlere sürekli bir su girdisi ve çıktısı vardır. Örneğin Karadeniz.. Akarsuların bolluğu, yağışın fazla ve buharlaşmanın az olması nedeniyle tuzluluk düşüktür. Ancak Kızıldeniz’e baktığımızda akarsuların azlığı, yağışların çok düşük olması ve buharlaşmanın çok fazla olması nedeniyle tuzluluk diğer denizlere göre yüksektir. Eğer denizler karışmasaydı Kızıldeniz’in kuruyup bitmesi gerekirdi.

  Tuzluluğu etkileyen etmenler şunlardır:
  1. Akarsular,
  2. Buharlaşma,
  3. Yağışlar,
  4. Eriyen Buzullar,
  5. Denizler arası akıntılar,

  İşte denizlerin tuzluluğu bu yukarıda sayılan etmenler ve tuzun difüzyonu etkisiyle belli bir tuzluluk oranında dengelenir. Bu, o denizin ortalama tuzluluk oranıdır.

  Sonuç olarak: Denizlerin birbirine karışmadığını iddia etmek fizik, kimya, coğrafya bilimlerine tecavüz anl***** gelir. Birbirine karışmayan komşu denizler yoktur. Ancak yukardaki sebeplerden bu karışım bazı bölgelerde daha yavaş ve daha düşük oranda gerçekleşmektedir. Fakat karışmama, ”görünmez duvarla birbirinden ayrı durma” gibi olgular kesinlikle söz konusu değildir.

  b. Cebelitarık Boğazı
  Mucize iddiacılarının ”denizlerin karışmaması” konusunda verdikleri meşhur örneklerden biri de Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birleştiren 60 km uzunluğundaki Cebelitarık Boğazıdır.

  TÜBİTAK’ın bu soru üzerine resmi internet sitesinde verdiği kısa ve net cevap: ”Karışmama diye bir olayın varlığı kesinlikle doğru değildir.” (3) olmuştur.

  Bugün Cebelitarık Boğazın’nın sadece su yüzeyinden Atlas Okyanusu’ndan Akdeniz’e saniyede 1 milyon metre küpten fazla akış olduğu bilinmektedir.(4)

  Dünyaca ünlü Ana Britannica Ansiklopedisi’ nin “Cebelitarık Boğazı” maddesini işleyen kısmına bakalım (cilt 3, sayfa 426):

  “…Boğazda önemli bir su değişimi gerçekleşir. Doğu rüzgarlarınca engellenmez ise boğazın merkezinden doğuya doğru iki kol halinde bir yüzey akıntısı akar. Bu yüzey akıntısı su yüzeyinden yaklaşık 100 m. aşağıda batıya doğru akan daha yoğun, soğuk ve tuzlu bir akıntının üstünde yer alır. Böylelikle boğaz Akdeniz’ in giderek küçülen bir tuz gölüne dönüşmesini önler.”
  Anlaşıldığı üzere yüzeyde bir akıntı olduğu gibi derin kısımlarda da ters yönde bir akıntı vardır. Ayrıca Akdeniz eğer Atlas Okyanusu’ nun bu suları ile beslenmeseydi sıcaktan buharlaşacak ve bir tuz gölüne dönüşecekti.

  Atlantik Okyanusu, Akdeniz’den aldığı tuzlu sularla tuz oranı yükselemeyecek kadar büyüktü. Akdeniz’in tuz oranı ise Atlantik’ten gelen sular nedeniyle azalmıyordu. Çünkü kapalı ve sıcak bir deniz olması nedeniyle buharlaşma miktarı durumu dengeliyordu.

  “Kuran Mucizeleri” adlı bir sitede ise daha değişik bir tez ileri sürülmektedir. Cebelitarık bölgesindeki suyun alt ve üst kısımlarının birbirine karışmadığını iddia etmekte ve aşağıdaki şemayı göstermektedirler..

  Oysa yüzey suyunun bir kısmı alt taraftaki suya karışarak geldiği yöne doğru (Atlantik yönüne) devam etmektedir. Bu durum Ana Britannica Ansiklopedisi’nde şöyle anlatılmaktadır:

  “Yüzey akıntısıyla Atlas Okyanusu’ndan gelen suyun bir bölümü alt akıntıyla yeniden okyanusa döndüğünden Akdeniz “soluk alıp veren deniz” olarak da tanımlanmıştır.” (Ana Britannica Ansiklopedisi, 1. cilt, “Akdeniz” maddesi, sayfa 257).
  Bu bilgiler doğrultusunda düzenlediğimiz şema aşağıdaki şekildedir…

  4. Kuran’dan daha Eski Kaynakların Varlığı

  Tekrarlamak gerekirse “denizlerin karışmaması” diye birşey kesinlikle söz konusu değildir, olamaz. Ancak tatlı ve tuzlu suyun karışması yukardaki sebeplerden ötürü daha yavaş ve düşük oranda gerçekleşir. Bu gözlem milattan önceki bazı bilim insanlarını tatlı su ile tuzlu suyun hiç karışmadığı gibi yanlış bir varsayıma sevketmiştir.

  Muhammed’den yaklaşık 550 yıl önce yaşayan Romalı bir bilgin olan Gaius Plinius Secundus (M.S. 23-79), Naturalis Historia adlı eserde bu varsayıma şu şekilde yer vermiştir:

  …Denize bir borudan akar gibi karışan tatlı suyun özellikleri daha da ilginç ve harikadır. Çünkü suda hayret edilecek özellikler vardır. Kendisi daha ağır olan deniz suyu, kendisinden daha hafif olan tatlı suyu üzerinde taşır. Dolayısıyla tatlı su, deniz suyundan hafif olduğu için deniz suyuna karışmaz ve denizin üzerinde yüzer. (Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historiae II, CVI 224)

  5. Kaptan Coustea’nun Müslüman Olduğu Yalanı
  Konuyla ilgili olarak uydurulan bir diğer iddia da Kaptan Cousteau’nun Cebelitarık’ta gördüğü bu bulgu üzerine Müslüman olduğudur.

  Fakat bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt ya da herhangi bir işaret olmadığı gibi aksine Cousteau’nun Hıristiyan geleneklerine göre defnedildiği bilinmektedir. İddia sadece bazı İslami kitaplarda herhangi bir ciddi kaynak vermeden veya karşılıklı birbirini kaynak göstererek tam manâsıyla ”ortalıkta dolaşmaktadır”.

  Cousteau Vakfı, yazılı olarak bu iddianın doğru olmadığını açıklamıştır..

  Çeviri:
  Cousteau Kurumu
  Sayın Charles TUCKER
  11A Chemin de Pennachy
  69230 ST GENIS LAVAL
  FC/DC
  Paris, Kasım 2, 1991

  Sayın ilgili,

  Mektubunuzu aldık ve etkinliklerimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz.
  Saygıdeğer Cousteau, Müslüman olmamıştır ve bu söylentinin aslı yoktur.
  Yüksek Saygılarımla..

  Didier CERCEAU
  chargé de mission
  (Kurum Sorumlusu/Yetkilisi)

  6. Sonuç
  Sonuç olarak denizlerin karışmaması gibi birşey söz konusu değildir. Sıkça konu edilen Cebelitarık Boğazı’nda da karışım gerçekleşmektedir.
  Tatlı su ile tuzlu su da birbirine karışmaktadır. Fakat bu karışma daha yavaş ve kısıtlı oranda gerçekleşmektedir.

  Bu husus, eski zamanlarda yaşamış bazı bilim insanlarını tatlı su ile tuzlu suyun hiç karışmadığı gibi yanlış bir varsayıma sevketmiştir. Ancak biz bugün bu varsayımın yanlış olduğunu bilmekteyiz. Karışımın olmadığı hiçbir yer yoktur.

  Fakat bunu bugün bilmiyor olsaydık bile yine de Kuran’da bu varsayımın geçmiş olmasına ”mucize” diyemezdik. Çünkü bu varsayım zaten Muhammed’den 550 yıl önce yaşamış olan Romalı bilgin Gaius Plinius Secundus’un yukarda alıntılanan eserinde de geçmektedir.

  Kaptan Cousteau’nun bu sözde mucizeye şahit olup Müslüman olduğu iddiası ise kaynağı ve mesnedi olmayan Müslüman efsanelerindendir.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye
  Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Mesaj
  319
  Rep Gücü
  1762
  turan dursun sitesinden alıntıdır.resimleri ,görüntüleri alıntılayamadım.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye isyan_her_yerde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  394
  Blog Mesajları
  2
  Rep Gücü
  18327
  kaynaklarınızı açıp okuyunda ondan sonra alıntı yapın !!!

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye
  Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Mesaj
  319
  Rep Gücü
  1762
  Ben okudum sizde okuyun.

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye isyan_her_yerde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  394
  Blog Mesajları
  2
  Rep Gücü
  18327
  Alıntı deklem´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben okudum sizde okuyun.
  yani siz almanca ve ingilizceyi biliyorsunuz hatta tubitakın açılmayan linkinide açmışsınızdır. Ve okumuşsunuzdur...

  Papağan olmaya gerek yok kendi düşüncelerinizi her yazdığınızda hakaretlerinizi okuduk nerden neyi kopyaladığınız önemli değil sizin ne bildiğiniz önemli..

  yazık çok yazık....

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye
  Üyelik tarihi
  Aug 2010
  Mesaj
  319
  Rep Gücü
  1762
  ben hakaret etmiyorum.hakaret edilirse karşılığını tabiki vereceğim.çeviren çeviriyodur bizde oralardan okuyoruz.aksini iddia ediyorsan ingilizce falanda biliyorsan çevirir getirirsin tartışırız.doğru söylüyosanız kabul ederim.

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye isyan_her_yerde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  394
  Blog Mesajları
  2
  Rep Gücü
  18327
  Alıntı deklem´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  ben hakaret etmiyorum.hakaret edilirse karşılığını tabiki vereceğim.çeviren çeviriyodur bizde oralardan okuyoruz.aksini iddia ediyorsan ingilizce falanda biliyorsan çevirir getirirsin tartışırız.doğru söylüyosanız kabul ederim.
  Sizin için kimin nerden neye dayanarak nasıl çevirdiği önemli değil dimi ? Bu umrunuzda bile değil ...
  O kaynakların türkçelerini çevirip yazsam siz yukarıdaki sonucu çıkarabilirmisiniz ?

  Birileri yazıyor sizde doğrumu yanlışmı diye düşünmeden inanıyorsunuz ...

  Yazık diyorum ya beyninize yazık kullanın biraz...

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye ashenarşi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesaj
  1.511
  Rep Gücü
  33423
  Hep bilimsele inanıyorsak Firavunun suda boğulduğu denizin ikiye ayrıldığını kabul edebiliriz neden olsa gerçek ortaya çıktı. Bilim yanılabilir bunu daha önce söylemiştim yukarıdaki yalan denilen yalanlar gibi.

  Ayın ikiye ayrıldığı gerçeğinide er yada geç bilim kabul ederse bunada kılıf uydururlar. Nasıl günümüze her mucize açığa kavuşsada kılıf uygurdukları gibi.

  Kuranda 14 asır önceden bitkisel mucizelerin açığa çıkması gibi.

 9. #9
  - Çevrimdışı
  1. Hikaye yarışma birincisi
  2. Avatar yarışma birincisi
  Venhar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Nerden
  Bilmiyorum :)
  Mesaj
  4.887
  Rep Gücü
  81913
  Bilim adamları, Tevrat'ta anlatılan Hz. Musa mucizesinin gerçekten yaşanabileceğini ispatladılar


  Tevrat'ta anlatılan, Hz. Musa önderliğinde Mısır firavununun ordusundan kaçan İsraillileri kurtaran mucizenin gerçekten yaşanabileceği, bilim adamlarınca ispatlandı.

  Bir bilgisayar simulasyonunun yardımıyla, Kızıl Deniz'in 12 saat süreyle esen güçlü doğu rüzgarına boyun eğip, neredeyse dört saate kadar bazı sığ bölgelerindeki suların çekilebileceği ispatlandı.

  Tevrat'a göre, Hz. Musa ve Musevilerin Mısır ordusunun önünde Kızıl Deniz'i aşmalarının ardından, sular tekrar birleşti ve Mısır ordusunu yuttu.

  Şimdi bilimadamları bu mucizenin yaşandığı yerin Kızıl Deniz değil, Nil Deltası civarı olduğuna inanıyorlar.

  Yapılan incelemelerde, bölgedeki suyun, 12 saat boyunca 101 kilometre hızla esen doğu rüzgarının etkisiyle, 1.8 metre derinliğindeki suların çekilebileceği, böylece 3.2 kilometre uzunluğunda bir "köprü"nün ortaya çıkabileceği belirlendi. Araştırmanın başındaki isim olan Carl Drews, köprünün rüzgarın süresine bağlı olarak, dört saate kadar açık kalabileceğini söyleyerek, ekledi: "Bu araştırma bize suyun ikiye ayrılmasının fizik yasalarından kaynaklandığını gösteriyor."  Mucize gerçekten yaşandı - Milliyet.com.tr

 10. #10
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye ashenarşi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesaj
  1.511
  Rep Gücü
  33423
  Bilim adamları, Tevrat'ta anlatılan Hz. Musa mucizesinin gerçekten yaşanabileceğini ispatladılar
  Yaa boşver neyi anlatıyorsun ki işine gelene inanırlar işine gelmeyene inanmazlar. :PPPPPP

  Şimdide iki deniz birbirine karışmaz yalanıymış.

  14. asır önceden bunlardan haber olması mucize değil mi???? :))) Komik vallaa

1. Sayfa, Toplam 9 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Hiç Bir Kar Tanesi Birbirine Benzemez
  ashenarşi Tarafından Genel Kültür Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 06-04-2011, 12:50 AM
 2. Denizlerin İdam Kararını Veren Elverdi Öldü
  SOSYALİST Tarafından Güncel Haber ve Manşetler Foruma
  Yorum: 14
  Son mesaj: 11-05-2010, 10:21 PM
 3. Iki bilgisayari birbirine Kablosuz baglamak
  YukseLL Tarafından Adsl Network Ağlar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 18-09-2008, 07:23 AM
 4. Dünya Üzerindeki Denizlerin Listesi
  dogangunes Tarafından Genel Kültür Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 13-07-2008, 01:16 PM
 5. Leylekler AŞK için uçarmış denizlerin üstünde...
  blueice Tarafından Ask ve Sevgi Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 29-04-2008, 12:47 PM
Yukarı Çık