Prof. Bayraktar Bayraklı böyle demiş.Siz ne dersiniz?

Öyleleri var ki, "Ben falan mezhebin adına konuşuyorum" diyor da "Allah'ın vahyine göre konuşuyorum" demiyor. İşte dinde fetva verirken, kime göre ve kimin arzusuna göre beyan ettiğimiz çok önemlidir. Hiç kimsenin arzusu, görüşü Yüce Allah'ın ve peygamberinin önüne geçirilemez.
Günümüzde din eğitiminin en önde gelen konularından biri, dinde fetva verirken Allah'ın ve peygamberin önüne geçmektir. Yüce Allah bunun böyle olacağını bildiği için aşağıdaki ayeti göndermiş, din konusunda kimin önüne geçilemeyeceğine açıklık getirmiştir. Günümüzde insanlar, özelde hocalar, kendilerini din koyucusu olarak kabul ettiklerinden gelişigüzel fetva veriyorlar. İşte bu nedenle aşağıdaki ayeti ve onunla ilgili diğer ayetleri ele alma ihtiyacını duyduk. Ayet şöyledir:
"Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a saygı duyun. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir." (Hucurat, 1).
Bu ayetin açıklamasına bir soruyla başlayabiliriz: Bizler Allah ve peygamberleri ile mi yürüyoruz da onların önüne geçmemiz yasaklanmaktadır? Konu tamamen "din"i ilgilendiren bilgi ve hükümlerle alakalıdır. Bu surenin 16. ayetine gidersek konuyu daha iyi anlayabiliriz: "De ki: Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz?" Demek ki, Ahzab 36'da olduğu gibi Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmek, kendi fikirlerini Allah'ın
emirlerinin önüne geçirmek veya ondan üstün tutmak demektir.
Haberturk