Şüphesiz sizden birinizin teşekkülâtı annesinin karnında kırk günde toplanır.
Sonra orada o kadar bir müddet de bir pıhtı olur.
Sonra o kadarmüddet de oradû bir parça et hâline gelir.
Sonra melek gönderilir ve ken*disine ruh üfürülür.
Meleğe dört kelime emrolunur: Rızkını, ecelini, ame*lîni ve şakı yahut satd olacağını yazması.
Bunu defalarca açıklamak baydı artık.
Allah Zaman ve mekanla kayıtlı değildir.
bir şeyin sonunu bilmek ve görmek için bizim gibi bekleyip görelim demez.Saonuda başıda birdir onun görüşünde.siz daha Anne karnında mikroskobik bir hücre yumağıyken,o nasıl genlerinize yüzlerce ansiklopedilik bilgiyi yerleştirip sizin bir insan olarak gelişmenizi,boy,saç,ten,göz renginiz,vs.,tüm hayatınız boyunca yakalanmanız olası hastalıkları bile belirliyorsa, aynen manevi durumunuzuda böyle biliyor.O yarattığı zaman zaten biliyor insanın ne işleyeceğini herşey olup bitmiş.bu cebr değildir.yani o bizi kötü olmaya veya iyi olmaya zorluyor değil.hayatımızda irademizi kullanarak değiştiremeyeceğimiz şeyler var(boyumuz,ana babamız,ırkımız,vs), değiştirebileceklerimiz niyetlerimizdir ,amellerimizde niyetlerimize göre olacaktır.her insanda yaradılışta iyiye ve kötüye meyil vardır.hangisini niyet edersek,o yönde ameller yaparız.bunuda o herşeyi bilen nasıl seçimler yapıp nasıl öldüğümüze hatta cenneti mi cehennemimi haktettiğimizi bilir.zamanla kayıtlı değil bizim gibi sonumuzun ne olacağını görmek için.

''Kendinden başka ilah olmayan Zat`a yemin olsun, sizden biri, (hayatı boyunca) cennet ehlinin ameliyle amel eder. Öyle ki, kendisiyle cennet arasında bir ziralık mesafe kaldığı zaman ona yazışı galebe çalar ve cehennem ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme girer. Aynı şekilde sizden biri (hayatı boyunca) cehennem ehlinin amelini işler. Kendisiyle cehennem arasında bir ziralık mesafe kalınca yazışı ona galebe çalar ve cennet ehlinin amelini isteyerek cennete girer."
şöyle bir örnek verelim; bir kişi müslüman bir ailede dünyaya geldi,ailesinden gördüğüne göre ameller yaptı,ömrünün sonunda hz. ademin oğlu kabil gibi babasının peygamber olması bile onun gönlüne söz geçiremedi.Kurbanı kabul olunmayınca tövbe etmek yerine kardeşini öldürmeyi tercih etti.
bir diğer örnek,annesi babası onun bir islam alimi olabilmesi için her türlü fedakarlığı gösterdi,okuttu,para harcadı,..o ömrünün sonunda bir günde kafası karıştı,bazı fikirlerden etkilendi bir turan dursun oluverdi.
bir diğer örnek,40- 50 yaşına kadar ateist olarak yaşayıp ömrünün sonunda hidayete eren bir çok insan.
bunlar çoksık karşılaşılan vakalar olmasada yinede bir gerçek.genelde,insanlar nasl yaşıyorsa öyle ölür.Yani cennete layık ameller işlemesi az çok onun cennetlik olduğuna alamet olabilir.Bununla birlikte sürekli teyakkuz halinde olmak gerekiyor.
ayrıca niyetlerin önemide yine burda ortaya çıkıyor.Münafıklarda görünüşte müslüman ameli işler ama işin iç yüzünde kafirden beterdir.niyeti bozuk kişi nasıl amel işlerse işlesin sonunda niyetlerine göre ameller işleyecektir.
yine iyi niyetli olan kişi,cahiliye toplumu tarafından eğitilmiş olsun bu niyetine uygun amelleri ona nasip olacaktır.
burda bir başka hadis geliyor akla insanda bir et parçası vardır o doğru olursa bütün azalar doğru olur.
o kalptir.

,kalp bir pusula gibidir ibresi doğruya ayarlıdır bu ayar çeşitli iç ve dış etkenler tarafından bozulmadıkça hep doğruyu gösterir.Bazılar buna vicdanın sesi der.ameller de genelde niyetlere göre olur.yani kalp doğruysa,dil doğru söyler,elinden doğru işler çıkar,ayaklar doğru yolda gider,göz,kulak doğru işlerle meşgul olur.
kalp eğriyse,yapmacık doğru ameller bir yere kadar .O sınırdan sonra saklanamaz niyetler bazan kötü amellerle ortaya çıkarır kendini.

Müminin niyeti amelinden önemlidir.Bu konuda bir kıssa anlatılır.Bir adamcağız, çölde giderken bir su kenarı bulur,bineğini bağlamak için bir şeyler arar bulamaz,bulduğu bir odun parçasını yere kazık olarak çakar,benden sonra gelenlerde bineğini bağlayacak bir kazık olur diye niyet eder.bundan sevap alır.
o yolcu gittikten bir süre sonra bir başkasının yolu bu mekana düşer,dolaşırken kazığa takılıp düşer,benim gibi başkalarıda takılıp düşmesin diye kazığı söküp atar o da sevap alır.
bu sadece niyetin önemi için bir mesel.
İslamda,kişi iyi niyetinden dolayı sevap alır.Mesela,gönlünden parası osa fakirlere şöyle şöyle iyilikler yapsa diye dilese,yapamadığı için hüzünlense, sevap alır.
fakat bir kötülüğü niyet edip yapmazsa yine sevap alır.
demek ki amellerden çok niyetler önemli.Niyet sahihse zaten amelde ona göre olur genelde.
tek başına amel yeterli değildir.