+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3

Rasulullah (s.a.s.)'In Soyu

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Rasulullah (s.a.s.)'In Soyu Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Rasûlullah (s.a,s.)'in soyu[4] şu şekildedir: Ebû'l-Kâsım Muhammed b. Abdillah b. Abdilmuttalib -adı Şeybetü'l-Hamd'dır- b. Hâşim -adı Amr/dır- b. Abdi

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Rasulullah (s.a.s.)'In Soyu

  Selam!  Rasûlullah (s.a,s.)'in soyu[4] şu şekildedir: Ebû'l-Kâsım Muhammed b. Abdillah b. Abdilmuttalib -adı Şeybetü'l-Hamd'dır- b. Hâşim -adı Amr/dır- b. Abdi Menâf -adı Muğîre'dir- b. Kusayy -adı Zeyd'dir- b. Kilâb b. Mürre b. Ka'b b. Lüeyy b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. en-Nadr b. Kinâne b. Hüzeyme b. Müdrike b. el-Ye's b. Mudar b. Nizar b. Maad b. Adnan.

  Sahîh nesebin Adnan'a kadar böyle devam ettiği kesindir. Bu konuda hiç bir kuşku yoktur.
  Adnan'ın ise, Allah'ın rasûlü ve dostu İbrâhîm'in oğlu, Allah'ın elçisi İsmail ez-Zebîh'in (boğazlanmış) oğlu olduğu kesindir. Allah, efendimiz Muhammed'e, onların her ikisine, tüm elçiler ve nebilerine salat ve selâm etsin.

  Rasûlullah (s.a.s.)'ın sovu Abdulmuttalib'te, Benî Ebî Tâlib'ten Ali, Ca'fer ve Akıl Oğullan ile Abbâs Oğullan, Haris Oğullan, Ebû Leheb Oğullan ile birleşmektedir.
  Abdu Menâf ta, Ümeyye Oğullan, Abdu Şems Oğulları, Muttalib Oğullan ve Nevfel Oğulları ile birleşmektedir.
  Kusayy'da, Abduluzza Oğullan ve Ka'be'nin perdedârlığını ellerinden bulunduran Abduddâr Oğulları ile birleşmektedir.

  Kilâb'ta, Zühre Oğulları ile birleşmektedir. Annesi bu soydandır.
  Anne sinin soyu şu şekildedir: Amine bint Vehb b. Abdi Menâf b. Zühre.

  Mürre'de, Teym b. Mürre Oğullan ve Mahzûm b. Yakaza b. Mürre Oğullan ile birleşmektedir.
  Ka'b'da, Adiyy Oğullan, Cumâh Oğulları ve Sehm Oğulları ile birleş mektedir.[5] Lüeyy'de, Âmir b. Lüeyy Oğulları ile birleşmektedir.
  Galib'te, Teym el-Edrem Oğullan ile birleşmektedir.
  Fihr'de, Haris Oğullan ve Muhârib Oğulları ile birleşmektedir. İşte Fihr adındaki bu zât, bütün Kureyş kabilesinin atasıdir. Her kim onun ço cuğu ise o Kureyş'tendir; onun çocuklarından olmayan kişi, Kureyş so yundan sayılamaz

  Kinâne'de, soyu Kinâne'ye kadar uzanan Abdu Menâf Oğulları, Melk[6] Oğulları, Melkân Oğulları, Hudâl[7] Oğulları ve Amr b. Kinâne Oğullan ile birleşmektedir.
  Hüzeyme'de, el-Hûn/Hevn b. Hüzeyme Oğulları olan Esed Oğulları ve el-Kâre Oğullan ile birleşmektedir.
  Müdrike'de, Hüzeyl Oğullan ile birleşmektedir.
  El-Ye's'de, Temîm Oğulları ve kardeşleri Dabbe Oğulları, Müzeyne Oğulları, er-Ribâb Oğullan, Huzaa Oğullan ve Eşlem Oğullan İle birleş mektedir. Er-Ribâb ise, Teym, Adıyy, Sevr ve Ukl boylarından ibarettir.

  Mudar'da, Kays kabilelerinin tamamı[8] ile birleşmektedir. Bu kabileler: Süleym, Mazin, Fezâre, Abs, Eşca', Mürre, Zübyan Oğulları, Gatafan, Ukayl, Kuşayr, el-Herîş, Ca'de, el-Aclân, Kilâb, el-Bekkâ, Hilâl, Suvâe, Cüşem Oğulları, Nasr Oğulları, Sekîf, Sa'd, Hevâzin Oğulları, Muhârib, Advan, Fehm, Bâhile, Ganıyy, et-Tufâve ve diğer Kayslılardır.
  Nizâr'da, Bekr, Tağlib, Anz ve Vail Oğulları gibi Rabia kabileleri, Ab-dulkays kabileleri[9], Anza ve en-Nemir b. Kasıt soyu ile birleşmektedir.
  Ma'ad'da, İyâd soyu ile birleştiği kesindir.
  Adnan'da, Akk Oğulları ve Gafık[10] ile birleşmektedir.

  İbrâhîm el-HalîI (a.s.)'de, İsrâîl Oğulları ve günümüzde soyu tükenen, Ya'kûb'un kardeşi İshâk'ın oğlu Isâd[11] Oğullan'ndan soyu belli olanlar ile birleşmektedir.

  Kudaa ve Kahtan kabileleri ise Yemenlidirler. Bu kabilelerin kollarını en iyi bilen Allah'tır. Ancak onların soyunun Rasûlullah'ın soyu ile Nuh'da birleştiği kesindir. Başarı Yüce Allah'tandır.

  Ibn-i Hazm hoca
  CEVÂMİU'S-SÎRE (SİYERİN ÖZÜ)-Çıra yy.
  (Giris)

 2. #2
  Ziyaretci
  Misafir..

  Cevap: Rasulullah (s.a.s.)'In Soyu

  Dipnot olarak gösterdiğiniz bilgilerin tam kaynaklarını öğrenebilir miyim?

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Rasulullah (s.a.s.)'In Soyu

  Alıntı Ziyaretci´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dipnot olarak gösterdiğiniz bilgilerin tam kaynaklarını öğrenebilir miyim?
  Selam!
  İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sire,
  Çıra Yayınları:sayfa 42-44.
  [4] RasûUıIlah"ın soyu için bkz. İbn Hişâm, I, 1; İbn Sa'd, I/I, 27; et-Taberî, II, 172; Tehzîbu İb-ni Asâkir, I, 277; Telkîhu'l-Fuhûm, 5; İbn Seyyidi''n-nâs, I, 21; İbn Kesir, II, 252; Zâ-du'l-Me'âd, I, 28; Tehztbu'n-Nevevî, I, 21; Tâtihu'z-Zehebî, I, 18.

  [5] Adiyy, Ka'b'ın oğludur. Cumâh ve Sehm ise, Amr b. Hesîs b. Ka'b'ın oğludurlar (el-Cem-hara, 150).

  [6] İbn Hazm, el-Cemhara adlı eserinde şöyle der: Araplarda harekesiz lâm harfi ile "Melk b. Ki-nâne'den" başka bu isimde kimse yoktur. Diğerleri "Mâlik" şeklindedir (lâm harfinin esresi ve lâm'dan önce elif harfi bulunmaktadır.) Yine Dihkanların ileri gelenlerinden Fer gane hüküm*darı Bekr b. Melk'den başka "Melk" adının ardı] olduğu ikinci bir "Melk" adı bilmiyorum.

  [7] Asıl nüshada Hudan diye yazılıdır. Düzeltme şu eserlere bakılarak yapıldı: el-Cemhara, 17; Nesebu Kureyş, 10; et-Taberî, II, 188.

  [8] Kays kabilesi ve boylarının soyu için bkz. Cemharatu'l-Ensâb, 232-275.

  [9] Abdulkays ve kabileleri için bkz. el-Cemhara, 278

  [10] İbn Hazm'ın sözü, Gafık'ın, Akk'lardan başka bir kabile olduğu zannını vermektedir. Doğ*ru olanı ise, Ğâfık Oğulları'nm, Akk kabilesinin bir kolu olduğudur. Bkz. el-Cemhara, 309.

  [11] £t-Tabert, I, I62'de îs ya da Isâ olarak isimlendirmiş; el-Cemhara, 474'de, îsâb olarak geç*mektedir. Bu, Tevrat'ın zikrettiği îsû'dür. El-Edûmiyyûn onun neslindendir. El-Cemha-ra'deki İbn Hazm'ın şu sözü de bu görüşü desteklemektedir: "Onun nesli, Hicaz ile Şam ara*sındaki es-Surat dağında İkamet ediyorlardı. Ancak onların hepsi göçüp gittiler." Bu sözler el-Edûmİyyûn için de uygundur.

Benzer Konular

 1. Hadislerde Rasulullah'ın Şefkati Ve Müdarası
  mopsy Tarafından Dualar Hadisler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 05-08-2010, 12:29 PM
 2. Hadislerde RASULULLAH’IN BEDENİ ÖZELLİKLERİ
  mopsy Tarafından Dualar Hadisler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-08-2010, 08:51 PM
 3. İBNİ ARABİ'NİN RASULULLAH'I (s.a.v.) SOLLAMA ZIRVASI
  Ammar Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-12-2009, 03:33 PM
 4. Soyu Tükenmiş Dinozorlar
  Kadim Tarafından Evcil Hayvanlar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 17-04-2009, 10:22 AM
 5. Erkeklerin soyu tükeniyor mu?
  SAHARAY Tarafından Kadın Erkek İlişkileri Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 24-11-2008, 07:43 AM
Yukarı Çık