Takvim Kullanan Balıklar

Vaktiyle Davud "Peygamber" zamanında, Kızıldeniz kıyılarındaki kasabalardan birinde, balıkçılıkla uğraşan bir Yahudi kabilesi varmış.
Bu kabile geçimini bununla sağlarmış.
Ne var ki balıklar, her Cumartesi günü akın akın bu kıyılara gelip ertesi güne kadar beklerler ve ertesi gün, yani pazar günü hep birlikte kalkar giderlermiş.
Ve haftanın diğer günlerinde bu kıyılara hiç gelmezlermiş.
Bu şekilde yapmalarının sebebi Yahudilere oyun oynamak, onları baştan çıkarmak imiş.
Çünkü "idrak" sahibi bu kurnaz balıklar, bilirlermiş ki Tanrı, Cumartesi günleri avlanmayı Yahudilere yasaklamıştır.
Balıklar bunu bildikleri için yukardaki şekilde Yahudilere oyun oynalarmis.
Ne var ki, böyle bir yasağa boyun eğmek, Yahudiler için aç kalmak demek olurdu.
Çünkü Cumartesi yasağına uyacak olurlarsa, balıklar diğer günler kıyıya gelmedikleri için, aç ve sefil kalacaklardı.
Bu nedenle, Tanrının yasağına uymayıp Cumartesi günleri avlanmaya başlarlar.
Bunu duyan Davud "Peygamber" Yahudilere beddua eder.
Onun bedduasını işiten Tanrı gazaba gelir ve bu kasabadaki Yahudilerin tümünü maymuna dönüştürür!