Sorun mezhepleşmede o alimlerden sonra bu mezheplerde ki amelleri RESULUN S.A.S in sünnetinin önüne geçirenlerde..

Mesela adama RESULULLAH S.A.S in YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİ diye 4 rekat bir namaz ömrü boyunca kılmamıştır dediğinde Töbe töbe EBU HANİFE YALANMI SÖYLÜYOR diyor..

RESULULLAH S.A.S in ABDEST de, BOYUNU MESH ETTİĞİNİ GÖSTERİR TEK BİR HADİS getir desen, töbe töbe ebu Hanife R.A dan dahamı iyi biliyorsun der...

Adama Ebu Hanife R.A

Bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması (onunla amel etmesi) helal olmaz. Bir rivayette de: “Benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi haramdır.” “Çünkü biz beşeriz. Bugün bir söz söyler, yarın ondan geri dönebiliriz.

Allah'ın kitabına ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine muhalif bir söz söylersem, sözümü terkedin.


Demiştir dediğinde HADİ ORDAN der...

mezhepler

Yani mezhepler RESULUn S.A.S Sünnetinin önündedir, asrımız müslümanı için....