9. Sayfa, Toplam 12 BirinciBirinci ... 7891011 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 81 ile 90 Toplam: 119

Cumanin Asr'lari

Din ve İnanç Kategorisi Dini Sohbet Forumunda Cumanin Asr'lari Konusununun içerigi kısaca ->> Selam! Bismillahirrahmanirrahim 38. Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve kane emrullahi ...

 1. #81
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  38. Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve kane emrullahi kaderam makdura
  39. İllezıne yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah ve kefa billahi hasıba
  40. Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın ve kanellahü bi külli şey'in alıma
  41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
  42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
  43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur ve kane bil mü'minıne rahıyma
  44. Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde lehüm ecran kerıma
  45. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
  46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
  47. Ve beşşiril mü'minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
  48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da' ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla

  Bismillahirrahmanirrahim

  27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba *
  28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda *
  29. Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İzessemaunşakkat.
  2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
  3. Ve izel'ardu muddet.
  4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
  5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
  6. Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
  7. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
  8. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
  9. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ahzab Suresi 38.-48. ayetleri
  ve
  Fetih Suresi 27.-29. ayetleri
  Ve
  Insikak Suresi 1.-9. ayetleri
  Kurra hafizi sn. Ali Tel'den dinleyelim



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  38. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce gelip geçmişlerde de Allah'ın yolu-yöntemi buydu. Allah'ın emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür.
  39. Onlar ki Allah'ın mesajlarını tebliğ edip O'ndan korkarlar, Allah'tan gayrı hiç kimseden korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah yeter.
  40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor.
  41. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın!
  42. O'nu sabah-akşam tespih edin!
  43. O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size acıyor/destek veriyor. Melekleri de öyle yapıyor. Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.
  44. Kendisine kavuştukları gün onların esenlik dilekleri şöyledir: "Selam!" O, onlar için seçkin ve bereketli bir ödül hazırlamıştır.
  45. Ey Peygamber! Hiç kuşkusuz, biz seni bir tanık bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
  46. Ve Allah'ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak...
  47. Ve muştula inananlara: Kendilerine Allah'tan büyük bir lütuf vardır.
  48. İnkârcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  27. Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.
  28. O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!
  29. Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok sevecendirler/çok merhametlidirler. Sen onları rükû eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri/izi vardır. Bu onların Tevrat'taki nitelikleri. İncil'deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da imrendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkâr edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Gök yarılıp parçalandığı,
  2. Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
  3. Ve yer uzatıldığı,
  4. Ve içindekini atıp boşaldığı,
  5. Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
  6. Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O'na kavuşacaksın!
  7. O zaman kitabı sağdan verilen,
  8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,
  9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

  SADAKALLAH!
  Konu mopsy tarafından (24-08-2012 Saat 11:45 AM ) değiştirilmiştir.

 2. #82
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  20. La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
  21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi
  ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
  22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
  23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru
  subhanallahi 'amma yuşrikune.
  24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı.
  Ve huvel'aziyzulhakiymu.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  la yestevi'yi
  Kurra hafizi sn. Ali Tel'den dinleyelim



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  20.Ateşin dostlarıyla cennetin dostları bir olmaz. Cennetin dostları, kurtuluşu/zaferi elde edenlerin ta kendileridir.
  21. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik,
  her halde sen onu Allah korkusundan huşû ile boynunu bükmüş,
  çatlayıp yarılmış görürdün.
  Biz benzetmeleri insanlar için yapıyoruz ki, inceden inceye düşünebilsinler.
  22. Öyle Allah ki O, tanrı yok O'ndan başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman O, Rahîm O.
  23. Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz, Cebbâr, Mütekebbir.
  Allah, onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.
  24. Allah'tır O! Haalik, Bâri', Musavvir'dir O! En güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur.
  Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nu tespih eder. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

  SADAKALLAH!

 3. #83
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye ümmi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesaj
  1.889
  Rep Gücü
  33022
  Facede bir dost paylaşmış;

  KURAN'A GÖZÜNLE BAKARSAN YAZIYI GÖRÜRSÜN,AKLINLA BAKARSAN İLMİ GÖRÜRSÜN, KALBİNLE BAKARSAN AŞKI GÖRÜRSÜN, TÜM RUHUNLA BAKARSAN RABBİ GÖRÜRSÜN..........

 4. #84
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  38. Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve kane emrullahi kaderam makdura
  39. İllezıne yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah ve kefa billahi hasıba
  40. Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın ve kanellahü bi külli şey'in alıma
  41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
  42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
  43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur ve kane bil mü'minıne rahıyma
  44. Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde lehüm ecran kerıma
  45. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
  46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
  47. Ve beşşiril mü'minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
  48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da' ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ahzap suresi 38.-48. ayetleri
  Kurra hafizi sn. Ali Tel'den dinleyelim



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  38. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur.
  Daha önce gelip geçmişlerde de Allah'ın yolu-yöntemi buydu.
  Allah'ın emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür.
  39. Onlar ki Allah'ın mesajlarını tebliğ edip O'ndan korkarlar, Allah'tan gayrı hiç kimseden korkmazlar.
  Hesap sorucu olarak Allah yeter.
  40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir;
  O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor.
  41. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın!
  42. O'nu sabah-akşam tespih edin!
  43. O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size acıyor/destek veriyor.
  Melekleri de öyle yapıyor. Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.
  44. Kendisine kavuştukları gün onların esenlik dilekleri şöyledir:
  "Selam!" O, onlar için seçkin ve bereketli bir ödül hazırlamıştır.
  45. Ey Peygamber! Hiç kuşkusuz, biz seni bir tanık bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
  46. Ve Allah'ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak...
  47. Ve muştula inananlara: Kendilerine Allah'tan büyük bir lütuf vardır.
  48. İnkârcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah'a tevekkül et.
  Vekil olarak Allah yeter.

  SADAKALLAH!

 5. #85
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  12. Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta'lemu adedes sinıne vel hısab ve külle şey'in fassalnahü tefsıyla
  13. Ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey yelkahü menşura
  14. İkra' kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba
  15. Menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna müazzibıne hatt neb'ase rasula
  16. Ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra
  17. Ve kem ehlena minel kuruni mim ba'di nuh ve kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Isra suresi 12.-17. ayetleri
  Hafiz sn. Mehmet Bilir'den dinleyelim



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  12. Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.
  13. Her insanın uğursuzluk kuşunu onun boynuna takmışızdır. Kıyamet günü kendisine, önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız:
  14. "Oku kitabını! Bugün sana hesap sorucu olarak öz benliğin yeter."
  15. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur. Sapıtan da kendi aleyhine sapıtmış olur. Hiçbir günahkâr, bir başka günahkârın yükünü taşımaz. Ve biz, bir resul göndermedikçe azap edici değiliz.
  16. Biz bir ülkeyi/medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz/onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozuk gidişler sergilerler. Böylece o ülke/medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de onun altını üstüne getiririz.
  17. Nûh'tan sonra da nice kuşakları helak ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak Rabbin yeter.

  SADAKALLAH!

 6. #86
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Bismillahirrahmanirrahim
  2. El hamdü lillahi rabbil alemin
  3. Er rahmanir rahıym
  4. Maliki yevmid din
  5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn
  6. İhdinas sıratal müstekıym
  7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

  SADAKALLAH!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İza cae nasrullahi velfeth
  2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
  3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba

  SADAKALLAH!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İza zülziletil erdu zilzaleha
  2. Ve ahracetilerdu eskaleha
  3. Ve kalel insanü ma leha
  4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
  5. Bienne rabbeke evha leha
  6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
  7. Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
  8. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Fatiha - Nasr - Zilzal surelerini
  Hafiz Mehmet Bilir'den dinleyelim



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
  2. Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.
  3. Rahman'dır, Rahîm'dir O.
  4. Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O...
  5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
  6. Dosdoğru giden yola ilet bizi...
  7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin,
  karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...

  SADAKALLAH!


  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
  2. Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
  3. Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile!
  Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.

  SADAKALLAH!

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,
  2. Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,
  3. Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediği zaman,
  4. İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.
  5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
  6. O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
  7. Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
  8. Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.

  SADAKALLAH!
  Konu mopsy tarafından (21-09-2012 Saat 02:25 AM ) değiştirilmiştir.

 7. #87
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  144. Ve ma muhammedün illa rasul
  kad halet min kablihir rusül
  e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a'kabiküm
  ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey'a
  ve seyeczillahüş şakirın
  145. Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela
  ve mey yürid sevabed dünya nü'tihı minha
  ve mey yürid sevabel ahırati nü'tihı minha
  ve senecziş şakirın
  146. Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır
  fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu
  vallahü yühıbbüs sabirın
  147. Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena
  fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın
  148. Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah
  vallahü yühıbbül muhsinın

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ali Imran 144. - 148. ayetleri
  Merhum Üstad Hafız Ismail Biçer'den dinleyelim.



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  144. Muhammed bir resulden başkası değildir.
  Ondan önce de resuller gelip geçmiştir.
  Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz!
  İki ökçesi üzerine geri dönen, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.
  Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.
  145. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez.
  Vakti belirlenmiş bir yazıdır o.
  Dünya çıkarını gözetene ondan veririz; âhiret yararını gözetene de ondan veririz.
  Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.
  146. Nice peygamber, beraberinde kendisini Rabb'e adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır.
  Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır.
  Allah sabredenleri sever.
  147. Sözleri yalnız şu olmuştur:
  "Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı
  ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı!"
  148. Allah da onlara, hem dünya nimetini verdi hem de âhiret sevabının en güzelini.
  Allah, güzel düşünüp güzellik sergileyenleri sever.

  SADAKALLAH!

 8. #88
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  31. E lem tera ennel fülke tecrı fil bahri bi nı'metillahi li yüriyeküm min ayatih inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
  32. Ve iza ğaşiyehüm mevcün kez zuleli deavüllahe muhlisıyne lehüd dın felemma neccahüm ilel berri fe minhüm muktesıd ve ma yechadü bi ayatina illa küllü hattarin kefur
  33. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel la yezı validün av veledihı ve la meludün hüve cazin av validihı şey'a inne va'dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve la yeğurraneküm billahül ğarur
  34. İnnellahe ındehu ılmüs saahve yünezzilül ğays ve ya'lemü ma fil erham ve ma tedrı nefsüm maza teksibü ğada ve ma tedrı nefsüm bi eyyi erdın temut innellahe alimün habır.

  Bismillahirrahmanirrahim

  27. Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
  28. İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
  29. Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
  30. Vedhuliy cennetiy.

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Vettiyni vezzeytuni.
  2. Ve turi siyniyne.
  3. Ve hazelbeledil'emiyni.
  4. Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.
  5. Sümme redednahü esfele safiliyne.
  6. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
  7. Fema yukezzibuke ba'du biddiin,
  8. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Lokman Suresi 31.-34. ayetleri
  ve
  Fecr Suresi 27.-30. ayetleri
  Ve
  Tin Suresini
  hafiz sn. Ismail Bicer'den dinleyelim



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  31. Size, ayetlerinden göstermek için, Allah'ın nimetleriyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz, bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır.
  32. Kara bulutlar gibi dalga kendilerini kuşattığı zaman; Allah'a, dini O'na özgüleyerek yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden sadece bir kısmı doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimize, gaddar nankörlerin tümünden başkası karşı çıkmaz.
  33. Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!
  34. O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm'dir, Habîr'dir.

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  27. Ey sükûna kavuşmuş benlik!
  28. Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak!
  29. Gir kullarımın arasına!
  30. Gir cennetime!

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yemin olsun incire, zeytine,
  2. Tûr-i Sîna'ya,
  3. Ve şu güvenli kente ki,
  4. Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.
  5. Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.
  6. İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
  7. Böyle iken dini sana ne yalanlatır?
  8. Allah, yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi?

  SADAKALLAH!

 9. #89
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Vessaffati saffa
  2. Fezzacirati zecra
  3. Fettaliyati zikra
  4. İnne ilaheküm le vahıd
  5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Vettiyni vezzeytuni.
  2. Ve turi siyniyne.
  3. Ve hazelbeledil'emiyni.
  4. Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.
  5. Sümme redednahü esfele safiliyne.
  6. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
  7. Fema yukezzibuke ba'du biddiin,
  8. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Yasin Suresi 77.-83. ayetleri
  ve
  Saffat suresi 1.=5.ayetleri
  Ve
  Tin Suresini
  hafiz sn.Bünyamin Topçuoğlu'dan dinleyelim



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  77. Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o.
  78. Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor: "Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?"
  79. De ki: "Onlara hayat verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışları/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir."
  80. O size, o yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.
  81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette güç yetirir. Her şeyi bilen Alîm, sürekli yaratan Hallâk O'dur.
  82. O, bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.
  83. Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yemin olsun o saf bağlayıp dizilenlere/o saflar tutturup sıraya dizilenlere-o kanatlarını açıp toplayarak uçanlara,
  2. O haykırarak sevk edenlere/o göğüs gererek durduranlara,
  3. O Zikir okuyanlara,
  4. Ki sizin ilahınız hiç kuşkusuz bir ve tektir.
  5. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O; doğuların da Rabbidir O.

  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yemin olsun incire, zeytine,
  2. Tûr-i Sîna'ya,
  3. Ve şu güvenli kente ki,
  4. Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.
  5. Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.
  6. İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
  7. Böyle iken dini sana ne yalanlatır?
  8. Allah, yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi?

  SADAKALLAH!

 10. #90
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  35. Allahü nurus semavati vel ard meselü nurihı ke mişkatin fıha mısbah elmisbahu fı zücaceh ezzücacetü
  ke enneha kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la şerkıyyetiv ve la ğarbiyyetiy
  yekadü zeytüha yüdıy'ü ve lev lem temseshü nar nurun ala nur yehdillahü li nurihı mey yeşa' ve
  yadribüllahül emsale lin nas vallahü bi külli şey'in alım
  36. Fı büyutin ezinellahü en türfea ve yüzkera fıhesmühu yüsebbihu lehu fıha bil ğudüvvi vel asal
  37. Ricalül la tülhıhim ticaratüv ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salit ve ıtaiz zekati yehafune
  yevmen tetekallebü fıhil kulubü vel ebsar
  38. Li yecziyehümüllahü ahsene ma amilu ve yezıdehüm min fadlih vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Nur Suresi 35. - 38. ayetleri
  Mescidi Aksa Müezzini Firas GAZZAZ'dan dinleyelim.



  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  35. Allah, göklerin ve yerin Nur'udur. Onun nurunun örneği, içinde çerağ bulunan bir kandile benzer.
  Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispeti olmayan
  bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar.
  Nur üzerine nurdur o. Allah, dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir.
  Allah herşeyi bilmektedir.
  36. Kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah-akşam O'nu tespih eder.
  37. Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alış-veriş de onları Allah'ın zikrinden/Kur'an'ından, namazı/duayı yerine getirmekten,
  zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği/yer değiştireceği günden korkarlar.
  38. Ki Allah kendilerine, yapıp işlediklerinin en güzelini versin ve lütfundan onlara artışlar sağlasın.
  Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır.

  SADAKALLAH!

9. Sayfa, Toplam 12 BirinciBirinci ... 7891011 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari 2
  YukseLL Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 220
  Son mesaj: 08-12-2017, 09:08 AM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık