12. Sayfa, Toplam 12 BirinciBirinci ... 2101112
Gösterilen sonuçlar: 111 ile 119 Toplam: 119
 1. #111
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647

  Al-Fatiha 10 Degisik okuma

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Bismillahirrahmanirrahim *
  2. El hamdü lillahi rabbil alemin *
  3. Er rahmanir rahıym *
  4. Maliki yevmid din *
  5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn *
  6. İhdinas sıratal müstekıym *
  7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Fatiha [10 degisik okuma]
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla... *
  2. Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır. *
  3. Rahman'dır, Rahîm'dir O. *
  4. Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O... *
  5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. *
  6. Dosdoğru giden yola ilet bizi... *
  7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin,
  karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...

  SADAKALLAH!

 2. #112
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647

  Ve la tahsebennellahe ğafilen

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  42. Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya'melüz zalimun innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar
  43. Mühtııyne mükniıy ruusihim la yerteddü ileyhim tarfühüm ve ef'idetühüm heva'
  44. Ve enzirin nase yevme ye'tıhimül azabü fe yekulüllezıne zalemu rabbena ahhırna ila ecelin karıbin nücib da'veteke ve nettebiır rusül e ve lem tekunu aksemtüm min kablü ma leküm min zeval
  45. Ve sekentüm fı mesakinillezıne zalemu enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül emsal
  46. Ve kad mekeru mekrahüm ve ındellahi mekruhüm ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal
  47. Fe la tahsebennellahe muhlife va'dihı rusüleh innellahe azızün züntikam
  48. Yevme tübeddelül erdu ğayral erdı ve semavatü ve berazu lillahil vahıdil kahhar
  49. Ve teral mücrimıne yevmeizim mükarranıne fil asfad
  50. Serabilühüm min katıraniv ve tağşa vücuhehümün nar
  51. Li yecziyellahü külle nefsim ma kesebet innellahe serıul hısab
  52. Haza belağul lin nasi ve li yünzeru bihı ve liya'lemu ennema hüve ilahüv vahıdüv ve liyezzekkera ülül elbab

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ibrahim suresi 42.-52. ayetleri
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  42. Sakın, Allah'ı, zalimlerin yapmakta olduğundan habersiz sanma. O, onları, gözlerin korkudan donup kalacağı bir güne erteliyor, hepsi bu... *
  43. Başlarını dikerek koşuşurlar. Bakışları kendilerine dönmez. Yürekleri tamamen boşalmıştır. *
  44. İnsanları, azabın kendilerine ulaşacağı gün konusunda uyar. O gün, zalimler şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar geri bırak da çağrına cevap verip resullere uyalım." Daha önce siz, kendiniz için çöküş ve bitiş yoktur diye yemin etmediniz mi? *
  45. Siz de o kendilerine zulmetmiş olanların barınaklarında oturmuştunuz. Onlara nasıl davrandığımız size açık-seçik belli olmuştu. Size örnekler de vermiştik. *
  46. Tuzaklarını kurmuşlardı ama Allah katında da onlar için tuzak var. Zaten onların tuzakları dağları yerinden oynatacak türden olsa neye yarar! *
  47. Sakın Allah'ı, resullerine verdiği söze ters düşer sanma. Allah Azîz'dir, intikam da alır. *
  48. O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ın huzurunda dikilir. *
  49. O gün suçluların, birbirine perçinlenmiş bukağılarla çengellendiklerini görürsün. *
  50. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ateş bürümüştür. *
  51. Çünkü Allah, her benliği kendi kazandığıyla karşı karşıya getirecektir. Allah, hesabı çok çabuk görür. *
  52. İşte bu, onunla uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler, aklı ve gönlü işleyenler de ibret alsınlar diye, insanlara yöneltilmiş bir tebliğdir.

  SADAKALLAH!

 3. #113
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647

  İza cae nasrullahi velfeth

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İza cae nasrullahi velfeth
  2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
  3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Nasr suresini
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
  2. Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
  3. Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.

  SADAKALLAH!
  Konu mopsy tarafından (10-05-2013 Saat 07:33 AM ) değiştirilmiştir.

 4. #114
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  93. Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun
  94. Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın
  95. Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun
  96. İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasıfun
  97. Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn
  98. Ve euzü bike rabbi ey yahdurun
  99. Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun
  100. Leallı a'melü salihan fıma teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun
  101. Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun
  102. Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun
  103. Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun
  104. Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun
  105. E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun
  106. Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın
  107. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun
  108. Kalahşeu fıha ve la tükellimun
  109. İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın
  110. Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun
  111. İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun
  112. Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın
  113. Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addın
  114. Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta'lemun
  115. E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun
  116. Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
  117. Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun
  118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  MUMINUN (93-118 ) suresini
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  93. De ki: "Rabbim, tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen,
  94. Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma Rabbim!"
  95. Biz, onları tehdit ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadiriz.
  96. En güzel olan neyse onunla sav kötülüğü. Onların nasıl nitelendirme yaptıklarını biz daha iyi biliriz.
  97. Ve de ki: "Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım!"
  98. "Onların, başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım Rabbim!"
  99. Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: "Rabbim, beni geri döndürün;
  100. Döndürün ki, o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım." Hayır, bir kelime ki bu, o söyler onu. Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.
  101. Sûra üfürüldüğünde, aralarında artık soy-sop/şuna-buna mensup olmalar söz konusu edilemez. Birbirlerini soruşturamazlar da.
  102. Artık kimin tartıları ağır gelirse onlar kurtulmuş olacaklardır.
  103. Tartıları hafif gelenler ise kendilerini kayba uğratanlar, uzun süre cehennemde kalanlar olacaklardır.
  104. Ateş, yüzlerini yalar. Ve onlar da içinde sırıtıp kalacaklar.
  105. "Ayetlerim size okunmadı mı?" Ve siz onları yalanlamıyor muydunuz?"
  106. Derler ki: "Rabbimiz, bahtsızlığımız bize baskın çıktı. Sapıp gitmiş bir topluluk olduk biz."
  107. "Rabbimiz, çıkar bizi oradan. Eğer bir daha aynısını yaparsak, gerçekten zalimler olacağız."
  108. Buyurur: "Yıkılıp gidin oraya, konuşmayın benimle!"
  109. Kullarımdan bir zümre "Rabbimiz, inandık; affet bizi, acı bize, sen merhametlilerin en hayırlısısın" diyorken,
  110. Siz onları alaya aldınız. Öyle ki, zikrimi/Kur'anımı size unutturdular. Siz onlara hep gülüyordunuz.
  111. Bugün onlara ben, sabretmiş olmalarının karşılığını verdim. Başarıya erip kurtulanlar, onlardır.
  112. Buyurur: "Yeryüzünde yıllar sayısıyla ne kadar kaldınız?"
  113. Derler: "Bir gün yahut günün bir kısmı kadar; sayanlara sor."
  114. Buyurdu: "Sadece birazcık kaldınız. Keşke biliyor olsaydınız."
  115. "Sizi, boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?"
  116. Yücelerden yücedir, o hak padişah olan Allah! İlah yok O'ndan başka. O şanlı arşın Rabbidir O!
  117. Kim Allah'ın yanında, hakkında hiçbir kanıt olmayan bir başka ilaha yakarır/davet ederse, onun hesabı rabbi katındadır. Hiç kuşkusuz, küfre sapanlar iflah etmezler.
  118. Şöyle yakar: "Rabbim! Affet, merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın!"

  SADAKALLAH!

 5. #115
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  20. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar, sokaklarda yürüyorlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görmektedir.
  21. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki: "Üstümüze melekler inse, yahut Rabbimizi görsek olmaz mı?" Yemin olsun ki, kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna düştüler ve korkunç bir biçimde azdılar.
  22. Melekleri görecekleri günde, o günahkârlara hiçbir müjde yoktur. Şöyle diyecekler: "Yasaktır, yasaklanmıştır!"
  23. Yaptıkları her işin önüne geçmiş, onu un-ufak hale getirip silmişizdir.
  24. O gün, konakladıkları yer çok hayırlı, dinlenip eğlendikleri yer çok güzel olanlar, cennet halkıdır.
  25. Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.
  26. O gün gerçek mülk/yönetim Rahman'ındır. Ve o, kâfirler için çok zorlu bir gündür.
  27. O gün, zalim, ellerini ısırarak diyecek ki: "Ne olurdu, resulle birlikte bir yol tutsaydım!"
  28. "Ah, ne olurdu, falancayı dost edinmeseydim!"
  29. "Zikir/Kur'an bana geldikten sonra, o saptırdı beni ondan. Şeytan, insan için bir rezil edicidir."
  30. Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular."
  31. Biz böylece her peygambere, suçlulardan bir düşman musallat ettik. Kılavuz ve yardımcı olarak Rabbin yeter.
  32. Gerçeği örten nankörler/inkârcılar dediler ki: "Kur'an ona toptan, bir kerede indirilsedi ya!" Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça/ayet ayet okuduk.
  33. Onlar sana bir mesel getirdikçe,biz sana hakkı ve en güzel yorumu getiririz.
  34. O yüzleri üstü cehenneme sevk edilecek olanlar, mekân bakımından en şerli, yol bakımından en sapık kişilerdir.
  35. Yemin olsun ki, biz Mûsa'ya Kitap verdik. Kardeşi Hârun'u da onun yanında vezir yaptık.
  36. Ardından şöyle dedik: "Ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin." Biraz sonra da o topluluğu yerle bir ettik.
  37. Ve Nûh kavmi... Resulleri yalanladıklarında hepsini boğup, insanlara bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık.
  38. Âd'ı, Semûd'u, Ress, halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri yere batırdık.
  39. Bunların her birine türlü türlü örnekler verdik. Ve bunların hepsini perişan edip batırdık.
  40. Yemin olsun, onlar o kötülük yağmuruna tutulan kente vardılar. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilip hesap vermeyi ummuyorlardı.
  41. Seni gördüklerinde, şu şekilde alaya almaktan başka şey yapmazlar: "Allah, resul olarak şunu mu gönderdi?!"
  42. "Eğer biz kendilerine bağlılıkta sabırlı olmasaydık, bu bizi ilahlarımızdan saptıracaktı." Azabı gördüklerinde, yolca kimin daha sapık olduğunu bilecekler.
  43. İğreti arzusunu ilah edinen kişiyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?
  44. Yoksa sen bunların çoğunun işittiklerini, aklettiklerini mi sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca, hayvanlardan da şaşkındırlar.
  45. Görmedin mi Rabbini, nasıl uzatmıştır gölgeyi? Eğer dileseydi, onu elbette hareketsiz kılardı. Sonra nasıl Güneş'i ona delil yapmışız!
  46. Sonra nasıl tutup onu ağır ağır kendimize çekmişiz!
  47. O'dur sizin için geceyi elbise, uykuyu dinlence yapan. Gündüzü, dağılıp yayılma zamanı yapan da O'dur.
  48. O gönderdi rüzgârı bir müjde olarak rahmetinin önünden. Biz indirdik gökten tertemiz bir su.
  49. Ki onunla ölü bir beldeyi diriltelim ve onunla, yarattıklarımızdan bir takım hayvanları ve birçok insanları suvaralım.
  50. Yemin olsun, onu aralarında çeşitli biçimlerde ifade ettik ki öğüt alabilsinler. Ama insanların çoğu sadece nankörlükte ısrar etmektedir.
  51. Eğer dileseydik, her kente bir uyarıcı gönderirdik.
  52. Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç.
  53. İki denizi birbiri üstüne salan O'dur. Bu, tatlı ve yürek ferahlatıcı; şu, tuzlu ve acı. Ve ikisinin arasında bir berzah, geçişi engelleyen bir perde koymuştur.

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Furkan (20 - 53 ) suresini
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  20. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra
  21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
  22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura
  23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
  24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
  25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
  26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra
  27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
  28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
  29. Le kad edallenı aniz zikri ba'de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula
  30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura
  31. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra
  32. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur'anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla
  33. Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakkı ve ahsene tefsıra
  34. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla
  35. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
  36. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra
  37. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a'tedna liz zalimıne azaben elıma
  38. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra
  39. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra
  40. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se' e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura
  41. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula
  42. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya'lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla
  43. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
  44. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya'kılun in hüm illa kel en'ami bel hüm edallü sebıla
  45. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla
  46. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra
  47. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
  48. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura
  49. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en'amev ve enasiyye kesıra
  50. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
  51. Ve lev şi'na le beasna fı külli karyetin nezıra
  52. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra
  53. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura

  SADAKALLAH!

 6. #116
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647

  Ayat Al-Kursi 10 degisik okuma

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum*
  la te'huzühu sinetüv vela nevm*
  lehu ma fis semavati ve ma fil ard*
  men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih*
  ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm*
  ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'*
  vesia kürsiyyühüs semavati vel ard*
  ve la yeudühu hıfzuhüma*
  ve hüvel alıyyül azıym

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ayat Al-Kursi 10 degisik okuma
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur
  O, kudretin kaynağıdır.
  Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku.
  Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur.
  O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir!
  O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!...
  İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında,
  hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.
  O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
  Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez.
  Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

  SADAKALLAH!

 7. #117
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647

  Son 10 Sure

  mopsy
  Ayat Al-Kursi 10 degisik okuma

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl
  2. E lem yec'al keydehüm fı tadlıl
  3. Ve ersele aleyhim tayran ebabıl
  4. Termıhim bi hıcaratin min siccıl
  5. Fecealehüm keasfin me'kul


  1. Li iylafi kurayş
  2. İylafihim rıhleteş şitai ves sayf
  3. Felya'büdu rabbe hazelbeyt
  4. Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehüm min havf


  1. E raeytellezi yükezzibü bid din
  2. Fe zalikellezi yedu'ul yetim
  3. Ve la yehuddu ala taamil miskin
  4. Fe veylün lil müsallin
  5. Ellezine hüm an salatihim sahun
  6. Ellezine hüm yüraun
  7. Ve yemneunel maun


  1. İnna a'taynakel kevser
  2. Fe salli li rabbike venhar
  3. İnne şanieke hüvel'ebter


  1. Kul ya eyyühel kafirun
  2. La a'büdü ma ta'büdun
  3. Ve la entüm abidune ma a'büd
  4. Ve la ene abidün ma abedtüm
  5. Ve la entüm abidune ma a'büd
  6. Leküm diynüküm ve liye din


  1. İza cae nasrullahi velfeth
  2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
  3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba


  1. Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb
  2. Ma ağna 'anhü malühu ve ma keseb
  3. Seyasla naran zate leheb
  4. Vemraetüh* hammaletel hatab
  5. Fi cidiha hablüm mim mesed


  1. Kul hüvallahü ehad
  2. Allahüs samed
  3. Lem yelid ve lem yuled
  4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad


  1. Kul e'uzü birabbilfelak
  2. Minşerri ma halak
  3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
  4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
  5. Ve min şerri hasidin iza hased


  1. Kul e'uzü birabbinnas
  2. Melikinnas
  3. İlahinnas
  4. Min şerrilvesvasil hannas
  5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas
  6. Minel cinnetivennas

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Son10 Sureyi
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Görmedin mi ne yaptı Rabbin fil yâranına!
  2. Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı onların?
  3. Gönderdi üzerlerine sürüler halinde kuş,
  4. Atıyorlardı onlara kurumuş çamurdan damgalı taş.
  5. Nihayet, onları yenik ekin yaprağına çevirdi.


  1. Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için,
  2. Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
  3. Bu evin Rabbine ibadet etsinler!
  4. O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.


  1. Gördün mü o, dini yalan sayanı?
  2. İşte odur yetimi itip kakan;
  3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
  4. Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki,
  5. Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
  6. Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
  7. Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar.  1. Hiç kuşkusuz, biz verdik sana Kevser'i/iyilik, bereket, mutluluk, güzellik, soy ve aydınlığın tükenmezini.
  2. O halde, sen de Rabbin için namaz kıl/dua et ve göğsünü gererek dimdik dur/sağ elini sol elinin üzerine koyup kıyam et/namazı vakti girer girmez kıl/kavrayışını bilgi ile derinleştir/eti yenecek hayvan kes!
  3. Kuşkun olmasın ki, ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!


  1. De ki: "Ey nankör kâfirler!
  2. Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
  3. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
  4. Kul değilim sizin taptığınıza,
  5. Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
  6. Sizin dininiz size, benim dinim bana!"


  1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
  2. Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
  3. Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.


  1. Elleri kurusun Ebu Leheb'in; zaten kurudu ya!
  2. Ne malı kurtardı onu ne de kazandığı.
  3. Alevli bir ateşe yaslanacaktır o;
  4. Karısı da,
  5. Odun hamalı olarak. Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden...


  1. De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!
  2. Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!
  3. Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!
  4. Hiç kimse O'nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!


  1. De ki: "Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım!
  2. Yarattıklarının şerrinden,
  3. Çöktüğü zaman karanlığın/gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin/tutulduğu zaman Ay'ın/battığı zaman Güneş'in/taştığı zaman şehvetin/soktuğu zaman yılanın/ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden!
  4. Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden!
  5. Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden..."


  1. De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım!
  2. İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,
  3. İnsanların ilahına;
  4. Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden,
  5. İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;
  6. Cinlerden de insanlardan da olur o!"

  SADAKALLAH!

 8. #118
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.032
  Rep Gücü
  88647

  Elif lam mim Tenziylül kitabi la

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Elif lam mim
  2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn
  3. Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun
  4. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihı miv veliyyiv ve la şefiy' efela tetezekkerun
  5. Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya'rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun
  6. Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym
  7. Ellezı ahsene külle şey'in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn
  8. Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn
  9. Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun
  10. Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı halkın cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun
  11. Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun
  12. Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim ınde rabbihim rabbena ebsarna ve semı'na fercı'na na'mel salihan inna mukınun
  13. Ve lev şi'na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeıyn
  14. Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta'melun
  15. İnnema yü'minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun
  16. Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed'une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun
  17. Fe la ta'lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a'yün cezaem bi ma kanu ya'melun
  18. E femen kane mü'minen ke men kane fasika la yestevun
  19. Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me'va nüzülem bi ma kanu ya'melun
  20. Ve emmellezıne feseku fe me'vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)
  21. Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun
  22. Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a'rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun
  23. Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl
  24. Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun
  25. İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun
  26. E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayat e fe la yesmeun
  27. E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl cüruzi fe nuhricü bihı zer'an te'kili mihü en'amühüm ve enfüsühüm e fe la yübsırun
  28. Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm sadikıyn
  29. Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun
  30. Fe a'rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Secde suresini
  Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Elif, Lâm, Mîm.
  2. Kitap'ın indirilişidir bu. Kuşku, çelişme yok bunda. Âlemlerin Rabbi'ndendir bu.
  3. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar?! Hayır, haktır o; senin Rabbindendir; senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman içindir. Umulur ki, doğruya ve güzele kılavuzlanırlar.
  4. Allah'tır ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O'nun dışındakilerden size ne bir dost vardır ne de bir şefaatçı. Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?
  5. İş ve oluşu gökten yere doğru çekip çevirir; sonra o O'na yükselip çıkar: Bir günde ki, süresi, sizin saymakta olduğunuz günlerden bin yıla denktir.
  6. İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.
  7. O, odur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Ve insanın yaratılışına çamurdan başladı.
  8. Sonra onun neslini bir üsareden, hor görülen bir sudan oluşturdu.
  9. Sonra ona bir biçim verdi ve onun içine kendi ruhundan üfledi. Sizin için, işitme gücü, gözler ve gönüller vücuda getirdi. Ne kadar da az şükredersiniz!
  10. Şöyle dediler: "Toprakta kaybolup gittiğimiz zaman mı, o zaman mı yeni bir yaratılış içinde olacağız!" Gerçek şu ki, onlar her şeyden önce, Rablerinin huzuruna varmayı inkâr ediyorlar.
  11. Söyle onlara: "Size vekil edilen ölüm meleği canınızı alır, sonra doğrudan doğruya Rabbinize döndürülürsünüz."
  12. Günahkârları, Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak şöyle derken bir görsen: "Rabbimiz; gördük, duyduk, geri gönder bizi ki, barışa/hayra yönelik iyi iş yapalım. Artık kesin olarak inanıyoruz."
  13. Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."
  14. "Bu gününüzü unutmuş olmanın karşılığını tadın. Kuşkusuz, biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık o uzun süreli azabı tadın!"
  15. Bizim ayetlerimize o kimseler inanır ki, onlarla kendilerine öğüt verildiğinde, secdelere kapanırlar ve hiç böbürlenmeyerek Rablerine hamt ile tespih ederler.
  16. Yanları yataklarından uzaklaşır; korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da dağıtırlar.
  17. Hiç kimse, yaptıklarına karşılık onlar için hangi göz aydınlığının saklandığını bilmez.
  18. Hiç, bir mümin, bir sapık gibi olur mu? Hayır, eşit olmazlar!
  19. İman edip hayra/barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar için, yaptıklarına karşılık olarak barınacakları cennet konakları vardır.
  20. Sapmış olanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler. Ve şöyle denir onlara: "Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadıverin!"
  21. Belki dönerler diye, onlara o büyük azaptan ayrı olarak, o küçük azaptan da mutlaka tattıracağız.
  22. Rabbinin ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Suçlulardan mutlaka intikam alacağız biz!
  23. Yemin olsun ki, Mûsa'ya kitabı vermiştik. Böyleyken sen ona kavuşacağından kuşkuda olma! Biz onu İsrailoğullarına bir kılavuz yapmıştık.
  24. Sabrettikleri zaman içlerinden, bizim emrimizle doğru yola ileten önderler çıkarmıştık. Onlar bizim ayetlerimize gereğince inanıyorlardı.
  25. Kuşkusuz, Rabbin, evet O, ihtilaf edip durdukları hususlarda onların arasını ayıracaktır.
  26. Evlerinde-yurtlarında dolaşıp durdukları nice nesilleri, kendilerinden önce helâk etmiş olmamız onlara yol göstermedi mi? Kuşkusuz, bunda ibretler vardır. Hâlâ işitmiyorlar mı?
  27. Görmediler mi ki, biz, çorak toprağa suyu salıyoruz da onunla ekinler çıkarıyoruz; hem hayvanları yiyor ondan hem kendileri. Hâlâ görmüyorlar mı?
  28. Bir de soruyorlar: "Eğer doğru sözlülerseniz, bu fetih ne zaman?"
  29. De ki: "Fetih günü, küfre sapanlara imanları yarar sağlamayacaktır. Onlara göz açtırılmaz bile."
  30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle! Zaten onlar da bekliyorlar.

  SADAKALLAH!

 9. #119
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2005
  Nerden
  Uzay:))
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Erkek
  Yaş
  42
  Mesaj
  11.460
  Blog Mesajları
  33
  Rep Gücü
  93742
  Cumanin Asr'lari 2 Buradan devam ediniz

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari 2
  YukseLL Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 220
  Son mesaj: 08-12-2017, 09:08 AM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık