İnsan neden Eşrefi mahlukattır ?
vaka Cenabı Hak Kuranı mübinde insanı cıvık bir çamurdan halk ettiğini beyan eder
Ama diğer bir sayfayı cevirisen. Cenabı Hak İnsana olan oldu bana rucu et ben affederim diyor bunları hiç mahluka söylemiyor
Onun için İnsan eşrefi Mahlukattır..
bütün bunları ilk önce kendimi söylüyorum.. bu cümleler ilk önce kendim muhtaçım..


Dinleyin : YouTube - muhammed şemseddin yeşil hazretleri

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FUdw_u90yLI[/YOUTUBE]