Bazı insanlar:

"Yârabbî! Senden ve Senden korkmayanlardan korkarım" derler.

Bu söz, doğru olmayan, boş bir sözdür.

Aksine kula, yalnızca Allah'tan korkmak, O'ndan başka kimseden korkmamak gerekir. Çünkü Allah'tan korkmayanlar, kendilerinden korkulmaktan çok çok uzaktırlar ve buna değmezler. Onlar zâlimlerdir ve şeytanın dostlarıdır. Şeytanın dostlarından korkmak ise yasaklanmıştır.

Ama "bana eziyyet edebilirler" denirse, bu ancak Allah'ın musallat etmesiyle olabilir deriz.

Allah onların vereceği zararı senden uzaklaştırmak isterse uzaklaştırır. İş O'nun isteğine kalmıştır. Kuluna günahları sebebiyle bazı korkuları musallat eder. Sen Allah'tan korkar, sakınır, O'na dayanır ve tevekkül edersen, seni zararın her türünden korur, onları üzerine musallat etmez. Çünkü:

"Onu hatır ve hayaline gelmez bir taraftan rızıklandırır. Her kim Allah'a tevekkül ederse O ona yeter. Kesinlikle Allah emrini yerine getirir. Allah, her şey için bir ölçü tayin etmiştir." (65 Talâk 3) buyuruyor.

Eğer musallat etmişse bu senin günahların sebebiyle ve o şeyden korktuğun içindir. Allah'tan korkar, günahlarından tevbe eder, O'na istiğfar edersen, sana onları musallat etmez.

Nitekim:

"Halbuki sen içlerinde iken Allah, onlara azap edecek değildi. İstiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir." (8 Enfâl 33) buyurur.

Eserlerde (haberlerde) şu var:

"Allah der ki:

"Ben Allah'ım, benden başka ibadete layık hiçbir ilâh yoktur. Hükümdarların mâliki, kalblerinin hâkimi benim. Onları perçemlerinden ben tutacağım. O halde kim bana itaat ederse, hükümdarların kalbini ona karşı merhametli kılarım. Kim bana isyan ederse, ona hükümdarları musallat ederim. Hükümdarlara takılıp kalmayın. Fakat bana tevbe ve itaat edin ki, onları size karşı şefkatli yapayım."

İBN TEYİYYE KÜLLİYAT 1