Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2
 1. #1
  Aktif Üye Ammar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesaj
  1.016
  Rep Gücü
  9720

  Küfür Tek Bir Millettir

  İslam kendi dışında kalan , hatta kendisinden önce gelmiş
  bulunan bütün dinleri batıl saymış ve onların topunu bir
  millet olarak ilan etmiştir. Hak olan dinler bile ancak
  kendilerine ait vakitler içinde hak telakki edilmiş, fakat
  İslam’ın zuhuruyla haklılıklarını yitirmiş sayılmışlardır.
  Bunları bilmeyen yok. Fakat bunu bilmenin bazı önemli
  sonuçları var. Şöyle ki, küfrün tek millet olduğunu kabul
  ve tasdik etmek, Müslümanların onlara karşı olan tavırlarında
  başlıca belirleyici unsurlardan biri haline geliyor. İnsana
  öyle geliyor ki, İslam aleminin bozulmaya, çözülmeye
  başlama sebeplerinden birisi de, küfrün tek millet halinde
  telakki edilmesi yolundaki hükmün kafalarda kesinliğini
  kaybetmiş olmasıyla bağlantılıdır. Müslümanlar özellikle
  geçen yüzyılın ortalardan itibaren, İslam-dışı dünyaya,
  Müslümanca değil, “hümanistçe” bir yoldan baktırılmaya
  başlanmıştır. Böylece, İslam-dışı dünya, İslam’ın emrettiği
  müsamaha ruhu çerçevesinde değil, fakat hümanistlerin
  telkin ettiği bir müsamaha ruhuyla görülmeye başlanmıştır.
  Mesela bir Edison’un, bir Einstein’ın cehennemde yanmasına
  gönlünün razı olmadığını söyleyebilen biri farkına varmadan
  “hümanizmin” (insancılık, insanperestlik) telkin ettiği görüş
  dairesine girmiş bulunur. Dahası, bu görüş tarzı, Allah’ın
  razı olmamak gibi bir neticeye de çıkaracağından, sahibini
  küfre de sokmuş bulunacaktır.
  Küfrün bir millet olarak görülmesindeki önemli sonuç,
  Müslümanların, ayrı ayrı görülebilecek batıl fikirler
  çerçevesinde kafa yormalarını önlemesidir. Dolayısıyla
  onlarla ünsiyet peyda etme imkanı ortadan kaldırılmış
  olmaktadır. Bu mesafeli duruş, Müslümanları, küfrün
  ahlak dairesine girmekten de korumaktadır.
  Küfrün bir millet olduğunu söylerken, kafirlerin arasında
  ortak bir vasfın bulunduğu kabul edilmektedir. Ortak
  vasıf onların Müslüman olmamaları yönündedir. Fakat
  onların İslam’a yaklaşmalarını önleyen sebep kendi
  putlarıdır. Kuşkusuz, put her zaman ilkel biçimiyle somut
  olarak görülmeyebilir. Kimi zaman, özellikle çağımızda
  soyut putlarda revaçtadır. Mesela bir komünistin (dinsiz,
  imansız, ahlaksız) putu nedir? diye sorulabilir. Komünist,
  mevhum ve müstakbel ve mücerret bir cemiyet düzenine
  tapınmaktadır. Grek, Roma ve Hıristiyanlığın muhassalası
  olan bugünkü Batı kültürünün ortaya çıkardığı insan, genel
  anlamıyla konformizme (hali hazır düzenle herhangi bir
  çatışması olmayan, ona tamamı ile bağlı; uyuşumcu) tapınmaktadır, vb.
  İslam’ın dışında bulunuşları, onları, ister istemez vahyin
  yerine aklı ikame etmeye götürmektedir. Dikkat edilirse,
  küfür dairesi içinde bulunan insanların tapındığı şey, son
  tahlilde aklın biçimlere bürünmüş olarak görünse bile,
  durum değişmez. Yani akla tapıcılık, illa rasyonalizm
  (her şeyi akılla izah eden, her şeyin akılla kavranabileceğini
  öne süren akım, akılcılık, fikircilik), pozitivizm (hakikatin
  deneme ve gözlemle elde edilebileceği görüşünde olan
  felsefi doktrin, ispatiye, ispatçılık, olguculuk) gibi mantıki
  hale getirilmiş, kitabına uydurulmuş olmayabilir. İlkel
  biçimdeki putperestlikle, mesela ilkin bir put yapıp sonra
  yaptığına tapma biçiminde görünenlerde bile, kendi yaptığına
  iman edip tapınma bakımından gizlenmiş bir akılcılık vardır.
  Putların biçimi ve niteliği somuttan soyuta değişik yollardan
  tezahür edebilir ama onların put olma mahiyeti değişmez.
  “Benim hiçbir putum yok.” diyen biri bile, eninde sonunda
  kendi zatını put haline getirmiş olmuyor mu?
  Küfür, böylece, çok değişik biçimlerde ortaya çıksa bile,
  neticede bir millet olma vasfını hep muhafaza etmektedir.
  İster şöyle, ister böyle…

  KAYNAK
  (müslümanca düşünme üzerine denemeler- Rasim Özdenören sf.41)


  Küfür Tek Bir Millettir

  Küfür Tek Bir Millettir Aralarında Ebû Hanife, Şâfiî, Dâvud, Ahmed bin Hanbel'in de bulunduğu bir grup ilim adamı bu Bakara, sûresi, 120. âyet-i kerimeye dayanarak küfrün tek bir millet olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Yüce Allah; "Onların milletine (dinine)" (2/Bakara, 120) diye buyurarak (hıristiyan ve yahûdiler iki ayrı dine mensup oldukları olduğu halde) "millet" kelimesini tekil olarak zikretmiştir. Bunlar ayrıca; "Sizin dininiz size; benim dinim bana" (109/el-Kâfirûn, 6) buyruğunu, Hz. Peygamber'in de: "İki ayrı millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" (Ebû Dâvud, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 16; İbn Mâce, Ferâiz 6; Ahmed bin Hanbel, II/187) hadisini de delil gösterirler. Yani burada iki ayrı milletten kasıt, İslâm ve küfürdür. Bunun delili ise Peygamber Efendimiz'in: "Müslüman, kâfire mirasçı olmaz." (Buhârî, Ferâiz 26; Müslim, Ferâiz1; Ebû Dâvud, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 15) anlamındaki bir başka hadisidir. İmam Mâlik ve kendisinden gelen bir başka rivâyette Ahmed bin Hanbel ise küfrün ayrı milletler olduğu görüşündedir. Buna göre yahûdi hıristiyana mirasçı olmadığı gibi; yahûdi ve hıristiyan da mecûsiye mirasçı olmaz. Onlar bu görüşlerine Peygamber Efendimiz'in "İki ayrı millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" hadisinin zâhirini delil alırlar.[1] Millet kelimesinin çoğulu "milel"dir. Din tarihi hususunda tartışılmaz otorite olan Şehristanî'nin meşhur eserinin adı el-Milel ve'n-Nihal'dir. Bilindiği gibi "nihal" kelimesi "nıhle"nin çoğuludur. Nıhle ise; "kupkuru zan ve vehim" mânâsına gelir. Dolayısıyla "el-milel", vahye dayanan dinlerin (milletlerin) tarihi, "en-Nihal" ise, vahye dayanmayan sistemlerin (milletlerin) mâhiyetidir. [1] İmam Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an, c. 2, s. 301

 2. #2
  Kıdemli Üye Mustad'af - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesaj
  920
  Blog Mesajları
  6
  Rep Gücü
  8265
  Amenna,
  Ve en belirgin vasfı gerçeğe karşın zannı,adalete karşı zulmü temsil etmesidir...
  Eyvallah!
  Kollarımda tutuk demir halkalar!

Benzer Konular

 1. Küfür Rahatlatıyor
  dogangunes Tarafından ilginç konular Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 05-12-2011, 01:38 AM
 2. Küfür bulaşığı
  bziya Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 03-06-2010, 01:04 AM
 3. Patronlara küfür....
  Guney Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 19
  Son mesaj: 19-09-2009, 10:54 PM
 4. Bol bol küfür edin!
  YukseLL Tarafından Güncel Haber ve Manşetler Foruma
  Yorum: 16
  Son mesaj: 06-09-2009, 07:51 AM
 5. Neden küfür ederiz?
  dogangunes Tarafından Ruh Sağlığı (Psikoloji) Foruma
  Yorum: 10
  Son mesaj: 13-08-2009, 04:49 PM
Yukarı Çık