Selam!
Kâinat hakkındaki tüm bilinenler
Asla Yaradan hakkında size yeterli olan
Bilgiyi vermez, veremez."
Allah cc Diyor ki:
3.179. Allah, müminleri şu üzerinde bulunduğunuz halde bırakmayacaktır.
Sonuçta pisi temizden ayıracaktır.
Allah sizi gaybı bilir duruma da getirmeyecektir.
Şu var ki Allah, resullerinden dilediğini seçer.
O halde Allah'a ve resullerine inanın. Eğer inanır, korunursanız
Sizin için büyük bir ödül vardır.
SADAKALLAH!
... Allah sizi gaybı bilir duruma da getirmeyecektir...