+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
2. Sayfa, Toplam 5 BirinciBirinci 1234 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 Toplam: 48

Kur'an Yobazları İlahlık ve Peygamberlik taslıyorlar

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Kur'an Yobazları İlahlık ve Peygamberlik taslıyorlar Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Merak ettim inci mercan olan büyüklerinizi hangi cemaattansınız...

 1. #11
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Ammar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Üye Numarası
  136118
  Mesaj
  1.016
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  9718
  Merak ettim inci mercan olan büyüklerinizi hangi cemaattansınız...

 2. #12
  Ebu-Ahmet-Musab
  Misafir..
  Alıntı ARİF´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yukarıda Bziyua'dan alıntı yaparak bold yaptığın kısımlarda bariz hatalarını görmüyormusun Ammar kardeş.Ayetleri evet çıplak yazıyorsun fakat bu ayetleri yazarken kendi düşündüğü anlamlara istinaden buraya asıyorsun , işte bu anda bu ayetler ise senin düşündüğün anlamları içermediği için şirke girip İlahlık iddiasında bulunduğunun farkında değilmisin.Aynı zamanda da peygamberlik iddian var.

  Sana tek sözüm eğer PEYGAMBERE İMAN ETTİ İSEN NAHL. 44 ayetine İMAN EDİN ve AYETLERİ KENDİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ANLAMLARDA OLDUUNU ZANNETMEKTEN VAZGEÇİN.Ayetler sizin düşündüğünüz gibi değil Efendimiz ve Ehli sünnet alimlerinini naklettiği gibidir.Ayetleri kendi aklına göre açıklayanın dinden çıkacağına diar hadisler var , madem ukelaca ulemalık taslamak için çıktınız ortaya hiç mi duyadınız bu hadisleri.

  Diğer yandan Din sadece kitap ve sünnet midir.İcma ve kıyas vardır.Bunuda mı öğrenemediniz.Bunları iki delili ortadan kaldırıp kendi aklınızla icma ve kıyas yapıyor burda çocuklar gibi kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz.
  Ayetlere kendi düşündüğü anlamları verip vermediğini anlamamız için sizin güvendiğiniz bir alimin bu sözkonusu ayetlere yaptığı yorumları buraya aktarında bakalım kendi hevasınımı söylüyor yoksa alimlerin yorumlarını mı naklediyor?

  Son olarak size Peygamber efendimizin (S.A.S.) bir hadisini bildirmek isterim: “Bildiği halde babasından başkasına ait olduğunu iddia eden kişi kafir olur. Kendisinin olmayan bir şeyi, kendisininmiş gibi iddia eden kimse bizden değildir ve ateşteki yerine hazırlansın. Kim öyle olmadığı halde bir Müslümana kafir veya Allah’ın düşmanı derse, bu isimler kendisine döner.” (Müslim Kitabu-l İman.)

  Siz Ammar' a daha beterini söylüyorsunuz bence

 3. #13
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Ammar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Üye Numarası
  136118
  Mesaj
  1.016
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  9718
  1- Ebû Hanife(H:80-150)
  Bunların ilki İmam Ebû Hanife Numan b. Sabit'tir. Mezhebinden olanlar ondan çeşitli söz ve ifadeler nakletmişlerdir. Hepsi de tek bir şeye götürmektedir ki, o da şudur: “Hadisi esas almak, ona muhalif olan görüşleri terk etmek vaciptir.”

  1. Hadis sahih olduğunda, benim mezhebim o(hadis)dur.

  (İbn Abidin, Hâşiye (1/63), Resmul-Müfti (İbn Abidin'in risalelerinden biridir) 1/4'te, şeyh Salih el-Fellâni İkaz'ul-Himem (s.62)'de nakletmişlerdir.)

  2. Bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması (onunla amel etmesi) helal olmaz. Bir rivayette de: “Benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi haramdır.” “Çünkü biz beşeriz. Bugün bir söz söyler, yarın ondan geri dönebiliriz.

  İbn Abdilberr, el-İntika fi fedaili's-selaseti'l-eimmeti'l-fukaha s. 145 İbnu'l-Kayyim İ'lamu'l-Muvakkıîn (2/309). Ġbn Abidin el-Bahru'r-Raik'in Haşiyesi (6/293). Resmu'l-Müfti (s. 29, 32).

  2- İmam Malik b. Enes (H:93-179)

  İmam Malik ise Şöyle demektedir:

  1. Ben bir beşerim, isabet eder, hata da ederim. Benim görüşlerime bakın; Kitap ve sünnete uyanları alın, Kitap ve sünnete uymayanların hepsini terkedin.

  İbn Abdilberr, el-Câmi (2/32). Ondan da İbn Hazm Usulü'l-Ahkam (6/149), yine el-Fellâni(s.72)

  2. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında her insanın sözlerinin bir kısmı alınıp, bir kısmı terk edilebilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise müstesnadır.

  İbn Abdilhadi, İrsâdû's-Salik (1/227)'te sahih olduğunu söylemiştir. ibn Abdilberr el-Câmi (2/91)'de ibn Hazm Usulü'l-Ahkam (6/145, 179)'da el-Hakem b. Uteybe ve Mücahid'in sözü olarak rivayet etmiĢlerdir.

  3. İbn Vehb diyor ki: İmam Malik'e, abdest alırken ayak parmaklarının arasını tahlil (el parmaklarıyla arasına su ulaştırma) meselesi sorulduğunda Şöyle dediğini duydum: “Bunu yapmak vacip değildir.” İnsanlar gidinceye kadar sustum. Sonra ona dedim ki: “Bu hususta elimizde varid olan bir sünnet var.” Dedi ki: “Nedir bu?” Dedim ki: “Bize Leys b. Sa'd, İbn Lehia ve Amr b. Haris anlattı ki, Yezid b. Amr el-Meafirî'den, (o da) Ebû Abdurrahman el-Habelî'den, (o da) el-Müstevrid b. ġeddat el-Kureşî'den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovaladığını gördüm.” Dedi ki: “Bu güzel bir hadistir, şimdiye kadar da duymuş değilim.”

  İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve't-Tadil'in mukaddimesi s. 31,32. Ayrıca Beyhaki Sünen'de (1/81)'de rivayet etmiştir.


  3- İmam Şafiî (H:150-204)

  İmam Şafiî'ye gelince bu hususta ondan nakledilenler daha çok ve daha da güzeldir.Şafiî mezhebine tâbi olanlar da bununla daha çok amel etmişlerdir. Bu sözlerden bazıları Şunlardır:

  1. Rasûlullah‟ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı veya kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Söylediğim her söz ve koyduğum her asıl, şayet
  Rasûlullah‟ın sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetiyle aykırılık arzediyorsa, uyulacak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. O ayrıca benim de sözümdür.

  Hakim, imam Şafiî'den kendi senediyle muttasıl olarak rivayet etmiştir. İbn Asakir'in “Tarih-u Dımeşk”ında da böyledir. (15/1/3) “İ'lâmu'l-muvakkiîn” (2/363-364) ve “el-ikâz”, s.100)


  2. Müslümanlar, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟in sünneti ortaya çıktıktan sonra, bir kimsenin o sünneti başka birinin sözü için terketmesinin helal olmayacağı hususunda icma etmişlerdir.

  İbnu'l-Kayyim 2/361, el-Fellani s.68)


  3. Kitaplarımda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalif birşey bulursanız, Rasûlullah‟ın sünnetiyle amel edin benim sözlerimi terkedin. Başka bir rivayette de: “Ona tâbi olun ve başka hiç kimsenin sözüne iltifat etmeyin.”

  el-Heravi Zemmü'l-Kelam 3/47/1, Hatib el-İhticac bi'ş-Şafii 8/2, İbn Asakir 15/9/1,

  4. Hadis sahih olduğunda benim mezhebim o hadistir.

  Nevevi, a.g.e. şa'rani (1/57) (Hakim ve Beyhaki'ye nispet ederek) Cellani (s.107)

  4- İmam Ahmed b. Hanbel (H:164-241)

  İmam Ahmed'e gelince; imamlar arasında hadisleri daha çok toplayan ve bunlara bağlanan odur. Öyle ki “fer‟î konuları ele alan kitapların telif edilmesini hoş görmezdi.” Bundan dolayı Şöyle demektedir:

  1- Beni taklid etmeyin, Malik‟i de, Şafiî'yi de, Evzaî ve Sevrî'yi de taklid etmeyin. Onlar nereden aldılarsa siz de oradan alın.”

  Başka bir rivayette: “Dininde bu kimselerden kimseyi taklid etme, Rasûlullah ve sahâbîlerinden varid olan ne ise onu al. Bunlardan sonra gelenler (tabiînler) hususunda ise kişi muhayyerdir.”

  Bir defasında da şöyle demiştir: “ittiba, kişinin, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟e ve sahâbîlere tâbi olmasıdır. Ancak tabiînden sonra kişi muhayyerdir.”

  el-Fellani s.113, İbnu'l-Kayyim, İ'lam 2/302

  2- Evzaî'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebû Hanife'nin görüşü... Bunların hepsi birer görüştür. Bana göre de hepsi eşittir. Delil ise ancak rivayetler (hadisler)dir.

  ibn Abdilberr, el-Câmi' 2/149

  3. Kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟in hadisini reddederse, o helak olacağı bir uçurumun kenarındadır (demektir).

  İbnu'l-Cevzi s.182

  İşte bu alimlerin kendi dillerinden söyledikleri bizim söylediğimizden farklı değildir ki; KUR-AN ve SÜNNET haricinde bağlıyıcı hiçbir KİTAP, SÖZ, ŞEYH, ALİM, TARİKAT yoktur.. buyrun delilleri ve belgeleri ile size sunuyorum, bu ALİM zat'lara bile iftira atıyorlar, onlar zaten KUR-AN ve SÜNNET dışına hiç çıkmadılar meselelerin çözümlerinde başka kaynaklara başvurmadılar ki..


  İŞTE SİZE ALİMLERİN SÖZLERİ DELİLLERİ İLE BERABER Bİ OKUYUN BAKALIM.. Ama sizin adetinizdir.. BizMürşidimiz ne oku derse onu okuruz, biz ne anlatırsa onu dinleriz .....

 4. #14
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Üye Numarası
  135106
  Nerden
  İNGİLTERE / İSTANBUL
  Mesaj
  51
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  366
  Alıntı Ammar´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merak ettim inci mercan olan büyüklerinizi hangi cemaattansınız...
  Bak Ammar kardeş , konuya hem müdahil oluyor yıpratmak için ayetler asıyorsun.Fakat ayetlerin gerçek manasını bilmeden aklınca cevap yetiştiriyorsun.Bir müslüman böylemi yapar.Unutmaki İncil ve Tevrat kutsal kitapları da sizin gibi düşünenlerin , ayetlere kendi düşündüğü manayı vermek isteyenlerin yüzünden tahrif edildi.

  Yaptığınız çok yanlış birşeydir.Kur'anı Kerimin sahibi muahtabı Efendimizdir.Efendimiz ne açıklamış varisleri ne nakletmiş ona bakılır.Çıplak yaeti buraya kendi düşündüğün şeyin tercümanı olarak asarsan o ayet ayet olmaktan çıkar senin dar ve kısa aklının anlatmak istediği bir beşer sözüne döner.Bu bir şekil yorumdur ve çok tehlikelidir.

  İçerde biri varsa bir söz yetişir.

  Madem merak ettin söyleyelim , ben ALTIN SİLSİLE adı ile meşhur hocadan talebeye icazet sahibi ve en son Efendimiz aleyhisselama bağlanan silsilenin yolunda giden bir kulum.Bu yolun alimleri her söylediğini hocasından nakletmiştir.Yukarı doğru çıkıldığında en üstte Efendimiz'den öğrendiklerini nakletmişlerdir.Dinzamanla değişmez.Din sahibinden nakl edilmedikçe değişime uğruyor demektir.Dinin sahibi ise Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır.Efendimize uymak isteyen Ehli sünnet büyüklerine uymalıdır.Ehli sünnete uymayan Efendimize uymuş olmaz.Kendi aklına veya başka bir insanın kendi aklına uymuş olur.

 5. #15
  Ebu-Ahmet-Musab
  Misafir..
  Alıntı ARİF´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bak Ammar kardeş , konuya hem müdahil oluyor yıpratmak için ayetler asıyorsun.Fakat ayetlerin gerçek manasını bilmeden aklınca cevap yetiştiriyorsun.Bir müslüman böylemi yapar.Unutmaki İncil ve Tevrat kutsal kitapları da sizin gibi düşünenlerin , ayetlere kendi düşündüğü manayı vermek isteyenlerin yüzünden tahrif edildi.

  Yaptığınız çok yanlış birşeydir.Kur'anı Kerimin sahibi muahtabı Efendimizdir.Efendimiz ne açıklamış varisleri ne nakletmiş ona bakılır.Çıplak yaeti buraya kendi düşündüğün şeyin tercümanı olarak asarsan o ayet ayet olmaktan çıkar senin dar ve kısa aklının anlatmak istediği bir beşer sözüne döner.Bu bir şekil yorumdur ve çok tehlikelidir.

  İçerde biri varsa bir söz yetişir.

  Madem merak ettin söyleyelim , ben ALTIN SİLSİLE adı ile meşhur hocadan talebeye icazet sahibi ve en son Efendimiz aleyhisselama bağlanan silsilenin yolunda giden bir kulum.Bu yolun alimleri her söylediğini hocasından nakletmiştir.Yukarı doğru çıkıldığında en üstte Efendimiz'den öğrendiklerini nakletmişlerdir.Dinzamanla değişmez.Din sahibinden nakl edilmedikçe değişime uğruyor demektir.Dinin sahibi ise Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır.Efendimize uymak isteyen Ehli sünnet büyüklerine uymalıdır.Ehli sünnete uymayan Efendimize uymuş olmaz.Kendi aklına veya başka bir insanın kendi aklına uymuş olur.
  Syn Arif, arkadaşın kendi düşüncelerini yazdığı konusunda inatla idiia ediyorsunuz. Adam ben demiyorum bak alimler bunu demiş diyor, siz yok bunlar senin yorumların diyorsunuz.

  Şimdi biz Alimlerin tefsirlerini okumayalım mı? Hadis alimlerinin söylediklerini boşmu verelim. Bu dört büyük imamın ne söylediği önemli değilmi? Tabikide evet önemli diceksiniz. EE neyi tartışıyorsunuz o zaman? Ammar da buraya alimlerin sözlerini ve tefsirlerini aktarıyo, Aktarmasın mı? Bilinmesin mi bunlar?

  Sizin inandığınız alimler farklımı tesfir yapmışlar bi aktarında bi bakalım ne var sanki?

 6. #16
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Ammar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Üye Numarası
  136118
  Mesaj
  1.016
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  9718
  Alıntı ARİF´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yukarıda Bziya'dan alıntı yaparak bold yaptığın kısımlarda bariz hatalarını görmüyormusun Ammar kardeş.Ayetleri evet çıplak yazıyorsun fakat bu ayetleri yazarken kendi düşündüğün anlamlara istinaden buraya asıyorsun , işte bu anda bu ayetler ise senin düşündüğün anlamları içermediği için şirke girip İlahlık iddiasında bulunduğunun farkında değilmisin.Aynı zamanda da peygamberlik iddian var.

  Sana tek sözüm eğer PEYGAMBERE İMAN ETTİ İSEN NAHL. 44 ayetine İMAN EDİN ve AYETLERİ KENDİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ANLAMLARDA OLDUUNU ZANNETMEKTEN VAZGEÇİN.Ayetler sizin düşündüğünüz gibi değil Efendimiz ve Ehli sünnet alimlerinini naklettiği gibidir.Ayetleri kendi aklına göre açıklayanın dinden çıkacağına diar hadisler var , madem ukelaca ulemalık taslamak için çıktınız ortaya hiç mi duymadınız bu hadisleri.

  Diğer yandan Din sadece kitap ve sünnet midir.İcma ve kıyas vardır.Bunuda mı öğrenemediniz.Bunları iki delili ortadan kaldırıp kendi aklınızla icma ve kıyas yapıyor burda çocuklar gibi kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz.

  Açıkcası itikadınız üflesen yıkılacak kadar zayıf, halinize tövbe edin haddinizi aşmadan akıllıca dininizi öğrenip yaşamaya bakın.


  Üfle bakalım bi yıkmayı dene, ALLAH C.C un izniyle görebilecek göze işitecek kulağa, düşünecek akla sahipsen yukardan aşşağı konuda yazılanları sakin kafayla geri çekilip şöyle bi zahmet oku bakalım, kim neyi savunmuş, savunduğu şeyleri nelerle desteklemiş bi bak bakalım, Tövbe etmesi gerekn sensin uyarıyı içeren ayeti de ekliyeyim belki gafletten uyandırır.


  6.128.Gün olur şöyle diyerek onları huzurunda toplar: "Ey cinler/görünmez varlıklar topluluğu! Şu insanlara gerçekten çok ettiniz/insanların birçoğuna göz diktiniz." Onların insanlardan olan evliya şöyle derler: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlanmıştı. Bizim için belirlediğin sürenin sonuna geldik." Buyurur ki: "Barınağınız ateştir. Allah'ın dilediği zamanlar hariç orada süreklisiniz." Senin Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir.  7.3.Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden birtakım evliya ardına düşmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

 7. #17
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Ammar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Üye Numarası
  136118
  Mesaj
  1.016
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  9718
  Alıntı ARİF´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bak Ammar kardeş , konuya hem müdahil oluyor yıpratmak için ayetler asıyorsun.Fakat ayetlerin gerçek manasını bilmeden aklınca cevap yetiştiriyorsun.Bir müslüman böylemi yapar.Unutmaki İncil ve Tevrat kutsal kitapları da sizin gibi düşünenlerin , ayetlere kendi düşündüğü manayı vermek isteyenlerin yüzünden tahrif edildi.

  Yaptığınız çok yanlış birşeydir.Kur'anı Kerimin sahibi muahtabı Efendimizdir.Efendimiz ne açıklamış varisleri ne nakletmiş ona bakılır.Çıplak yaeti buraya kendi düşündüğün şeyin tercümanı olarak asarsan o ayet ayet olmaktan çıkar senin dar ve kısa aklının anlatmak istediği bir beşer sözüne döner.Bu bir şekil yorumdur ve çok tehlikelidir.

  İçerde biri varsa bir söz yetişir.

  Madem merak ettin söyleyelim , ben ALTIN SİLSİLE adı ile meşhur hocadan talebeye icazet sahibi ve en son Efendimiz aleyhisselama bağlanan silsilenin yolunda giden bir kulum.Bu yolun alimleri her söylediğini hocasından nakletmiştir.Yukarı doğru çıkıldığında en üstte Efendimiz'den öğrendiklerini nakletmişlerdir.Dinzamanla değişmez.Din sahibinden nakl edilmedikçe değişime uğruyor demektir.Dinin sahibi ise Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır.Efendimize uymak isteyen Ehli sünnet büyüklerine uymalıdır.Ehli sünnete uymayan Efendimize uymuş olmaz.Kendi aklına veya başka bir insanın kendi aklına uymuş olur.


  Bu ne çarpık bir düşüncedir, KUR-AN Tüm İnsanlığa gönderilmiş apaçık bir uyarıdır.. bir insana gönderilmemiştir. EFENDİMİZ S.A.S ölümsüzmüdür, ki ALLAH C.C kıyamete kadar sadece onun açıklayacağı bir kitap indirsin, peki varis diye idda ettiğin şahısların delilleri nedir, RESULULLAH S.A.S' in ben öldükten sonra varislerim ümmetimin üzerinde KUR-AN açıklamakla görevlidir diye bir Ayet, bir Hadis varmı..? Bizim için Tek bağlayıcı KUR-AN ve SÜNNET dir.. yukarda verdim zaten gerçek alimler de bunu kendileri ilan ediyorlar delilleri ile AL sana ALLAH C.C un kitabında niçin, kime, apaçıkmı yoksa alim şartmı delilleri ile AYETLER ;

  Elif lâm râ! Bu, İnsanları Rabb’lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, Aziz ve Hamîd olanın dosdoğru yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır.(İbrahim: 1)

  İşte bu, insanlara bir tebliğdir. Onunla uyarılsınlar ve ancak onun tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye...(İbrahim: 52)

  Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir halka rahmet olarak sana indirdik. (Nahl: 62)  Öğüt almak İçin Gönderildi:

  Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. Sen, onları zorlayacak değilsin. Bu sebeple tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver. (Kâf: 45)

  Düşünmek İçin Gönderildi:

  Onlar, Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı, yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? (Muhammed: 24)

  Akıl sahiplerinin, ayetlerini düşünmeleri ve öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sâd: 29)  Hak ile bâtılı ayırmak için gönderildi:

  Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayıracak bir kabiliyet verir. Ve sizin günahlarınızı örter. Sizi bağışlar. Allah son derece büyük lütuf sahibidir. (Enfal: 29)

  Deki, “Hak geldi, batıl yıkıldı. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.” (İsra: 81)  Müjdelemek Ve Uyarmak İçin Gönderildi:

  Müjdeci ve uyarıcıdır. Oysa çokları işitmeyerek yüz çevirmiştir (Fussilet: 4)  Şüphesiz bu Kur’an, en doğru yolu gösterir. Doğruları yapan müminlere büyük mükafat olduğunu müjdeler. (İsra: 9)

  İnsanları Uyarmak İçin Gönderildi:

  “O, (Kur’an) senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu, belki doğru yola gelirler diye uyarman için Rabbi’nden gelen gerçektir.” (Secde: 3)  İnsanları Doğru Yola Sırat-ı Müstakime Ulaştırmak İçin Gönderildi:

  Allah, onunla hoşnut olduğu şeyleri isteyenleri kurtuluş yollarına iletip karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola hidayet eder (Maide: 16)  Korunmak İsteyenlere Kılavuz Olmak İçin Gönderildi:

  İşte bu kitap, onda hiç şüphe yok ki korunmak isteyenler için bir kılavuzdur. (Bakara: 2)  İnsanlara Rahmet Olması İçin Gönderildi:

  Andolsun ki, peygamberlerin kıssalarında, sağduyu sahipleri için ibretler vardır. Bu, uydurma bir söz değildir. Kendinden önceki Kitabları tasdik eden, iman eden bir toplum için her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.(Yûsuf: 111)

  Kur’an’dan müminler için şifa ve rahmeti indiriyoruz. Bu, zalimlere de hüsrandan başka bir şeyi artırmıyor (İsra: 82)  İnsanlara Ağır Ağır Okunmak için Gönderildi:

  Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölüm bölüm indirdik. (İsra: 106)  Bütün Kutsal Kitaplardaki Hakkı Doğrulamak Tasdik Ve Teyit Etmek İçin Gönderildi:

  Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri tasdik eden hak bir kitaptır. Allah, kullarından haberdardır, onları görür.(Fatır: 31)  Mü’minlere İmanlarını Artırmak İçin Gönderildi:

  Bizim sana her bir peygamberin haberini anlatmamız senin kalbini sağlamlaştırmak içindir. Bu konuda sana gerçek olan, güzel öğüt ve uyarı gelmiştir. (Hûd: 124)

  Kalplerini Yatıştırmak Ve Mutmain Kılmak İçin Gönderildi:

  De ki: “O’nu Ruhul Kudüs (Cebrail), müminlerin imanının pekişmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiştir (Nahl: 102)  İslam Düşmanlarına Karşı Kur’an’la Savaşmak İçin Gönderildi:

  O halde sen, kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur’an’la büyük bir cihatla mücadele et. (Fûrkan: 52)  İnsanların İhtilafa düştükleri Şeyleri Açıklamak İçin Gönderildi:

  Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir halka rahmet olarak sana indirdik. (Nahl: 64)  Kendisiyle Hükmedilmesi İçin Gönderildi:

  Şüphesiz biz, sana kitabı insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin diye hak olarak indirdik, hainlerin savunucusu olma(Nisa: 105)  Kendisine Tabi Olunup Yaşanması İçin Gönderildi:

  Rabbinizden size indirilene uyun; ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt dinliyorsunuz!(A’râf: 3)

  İnsanlara Sorumluluklarını Hatırlatmak Ve Onlara Sorumluluk Yüklemek İçin Gönderildi:

  Topluca Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın! Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün, hani siz düşman idiniz de O, kalplerinizi birleştirdi. O'nun bu nimeti ile kardeşler oldunuz. Siz, bir ateş çukurunun kenarında idiniz de sizi oradan kurtardı. Doğru yola çıkasınız diye, Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. (Al-i İmran: 103)  Kur’an Ölüler İçin Değil Diriler İçin Gönderildi:

  Ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da. Bu, yalnızca bir hatırlatma ve apaçık Kur'an'dır.

  Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde gerçekleşmesi için... (Yâsin: 69-70)

  “Sen, ölüye sesini duyuramazsın, arkasını dönüp gittiği zaman sağırlara çağrını duyuramazsın.” (Rûm: 52)  Kur’an Arapça Olarak Gönderildi:

  Biz Kur'an'ı yabancı bir dilde okusaydık:

  ‑Ayetleri açıklanmalı değil miydi? bir Araba, yabancı dilde mi? derlerdi. De ki:

  ‑İman edenlere kılavuz ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ağırlık vardır. O, onlara karşı bir körlüktür. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor. (Fussilet: 44)

  Onların, “Ona (Muhammed'e) bir insan öğretiyor." dediklerini elbette biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık Arapça'dır. (Nahl : 103)  Kur’an Öğüt alınması için Kolaylaştırılmıştır:

  Andolsun ki Kur'an'ı da öğüt olması için kolaylaştırdık, öğüt alan var mı? (Kamer: 17,22, 32, 40)

 8. #18
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Üye Numarası
  135106
  Nerden
  İNGİLTERE / İSTANBUL
  Mesaj
  51
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  366
  Mezhepsizler, dindeki dört delilin ikisini kabul etmeyip, kitap ve sünnetten başka delil yok diyorlar. Mezhepsizleri de geride bırakan türediler, kitap ve sünnet tabirine bile saldırıp, (Kur’andan başka, sünnet adı altında din çıkarılıyor, Kur’anı getirmekle Peygamberin işi bitti, o bir postacıdır) diyerek sünneti Kur’andan farklı gibi gösteriyorlar. Âyet-i kerimelerde bunların kâfir oldukları bildiriliyor.

  Görüldüğü gibi, yalnız Kur’an diyerek, Resule uymayanların, sahtekâr birer kâfir olduklarını, Allah ve Resulü bildirmektedir. Bunların, Kur’ana inanıyorum demeleri yalandır; çünkü Kur’an-ı kerimi toplayanlar da, hadis-i şerifleri bildirenler de Eshab-ı kiramdır. Birine inanıp öteki inkâr edilmez. Resulullah efendimiz, bunların çıkacağını mucize olarak 14 asır önce bildirmiştir. Üç hadis-i şerif meali:
  (Bir zaman gelir, beni yalanlayanlar çıkar. Bir hadis söylenince, “Resulullah böyle şey söylemez. Bunu bırak, Kur’andan söyle” derler.) [Ebu Ya’la]

  (Bazı kibirli kişiler çıkacak, “Allah Kur’anda bildirilenden başka bir şeyi haram kılmadı” diyecek. Yemin ederim ki, benim de emrettiğim, yasakladığım, koyduğum hükümler vardır. Bunların sayısı Kur’andaki hükümlerden daha çoktur.) [Ebu Davud]

  (Kur’andan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak.) [Ebu Davud]

  Kur’an-ı kerimde, (yalnız Kur’ana uyun) denmiyor, (Allah’a ve resulüne uyun) deniyor. Resulünü dışlayıp, Kur’anın açıklaması olan hadisleri delil saymayan, Kur’anın ifadesiyle kâfir olur.

  (Bize yalnız Kur’andan söyle) diyen birine, İmran bin Husayn hazretleri, (Ey ahmak! Kur’anda, namazların kaç rekât olduğunu bulabilir misin?) dedi. Hazret-i Ömer, farzların seferde kaç rekât kılınacağını Kur’anda bulamadık diyenlere, (Kur’anda bulamadığımızı, Resulullah’tan gördüğümüz gibi yaparız. O, seferde, 4 rekâtlı farzları iki kılardı) buyurdu. (Mizan-ül-kübra)

  Resulullah’a uymanın önemi anlaşılınca, Kur’an-ı kerimin açıklaması olan hadis-i şeriflere de uymak gerektiği anlaşılır. Hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekât olduğu ve nasıl kılınacağı, zekâtın, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinemezdi. Yani hiç kimse, bunları Kur’an-ı kerimden çıkaramazdı. Şu halde Kur’an-ı kerimi anlamak için, onun açıklaması olan hadis-i şeriflere ihtiyaç vardır. Hadis-i şerifleri de anlamak için âlimlere ihtiyaç vardır. Allahü teâlâ, (Peygambere sorun, âlimlere sorun) buyuruyor. Herkes Kur’anı anlayabilseydi o zaman peygambere ne lüzum kalırdı? Kur’an-ı kerimi doğru anlayamadıkları için 72 sapık fırka meydana çıktı? Üç ayet-i kerime meali:
  (Eğer onun hükmünü peygambere veya ülül-emre [yetkililere, âlimlere] sorsalardı, öğrenmiş olurlardı.) [Nisa 83] (Demek ki, ülül-emre de uyulması gerekiyor.)

  (Verdiğimiz bu misalleri ancak âlim olanlar anlar.) [Ankebut 43]

  (Bilmiyorsanız âlimlere sorun.) [Nahl 43]

  Bu âyetler, Kur’an-ı kerimi anlamak için âlimlerin açıklamasına da ihtiyaç olduğunu bildiriyor. Zaten Kur’an meali okuyan, murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre, yaptığı açıklamayı öğrenir. Bir cahilin veya bir sapığın yazdığı meali okuyan da, Allahü teâlânın bildirmek istediğini değil, tercüme edenin anladım sanarak kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir. Kur’an-ı kerim mealini okuyan, amel ve ibadetle ilgili bilgileri öğrenemez. İtikada ait bilgileri ise öğrenmesi hiç mümkün olmaz; çünkü 72 dalalet fırkası, Kur’an-ı kerime yanlış mana verdiği için sapıtmıştır.

  Kur’an-ı kerim, dinin anayasası hükmündedir. Yüz binlerce hadis-i şeriflerle açıklanmıştır. EHLİ SÜNNET Âlimleri, Kur’an-ı kerimi ve hadis-i şerifleri açıklamıştır. Bu açıklamalar olmadan Kur’an-ı kerime uyulamaz. Bugünkü Anayasa da öyledir. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve mahkeme ictihadlarıyla ülke yönetilmektedir. Bunlar olmadan sırf anayasa ile ülke yönetilmez. Anayasa hep kanunlara havale eder. Kur’an-ı kerim de hep Resulullaha havale eder, âlimlere havale eder. Onun için, sırf anayasa ile memleket idare edilmez, Kur’an mealinden de din öğrenilmez.

 9. #19
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Üye Numarası
  135106
  Nerden
  İNGİLTERE / İSTANBUL
  Mesaj
  51
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  366
  Dinimizde delil sadece Kur’an-ı kerim değildir. Dinimizde dört tane delil vardır. Bunlar;
  1- Kitab,
  2- Sünnet,
  3- İcma [Ehli sünnet âlimlerinin söz birliği],
  4- Kıyası fukaha [Ehli sünnet Fıkıh âlimlerinin ictihadı]

  Her meselede bu dört delile bakılır. Mesela enseyi mesh etmek haram mı diye bu delillere bakılır. Bu delillerde öyle bir şey yok. Hatta sünnet olduğunu fıkıh kitapları bildiriyor. Zebranın yendiğini, köpeğin yenmediğini yine fıkıh kitapları bildiriyor. Bir de, dört hak mezhepte bazı fıkhi konular farklıdır. Bir mezhepte haram olan öteki mezhepte mubah olabilir. Onun için herkes kendi mezhebine göre amel etmesi gerekir. Bu delillerle inanmayan, dört mezhepten birisinde bulunmayıp sadece Kur’an diyen kimse mezhepsizdir. Mezhepsizin sapık veya kâfir olduğu Seyyid Ahmed Tahtavi’nin Dürr-ül-muhtar hâşiyesinin Zebâyıh kısmında bildirilmektedir.

  Örf, bir şehirdeki insanların dine aykırı olmayan umumi âdetleri demektir. Edille-i şeriyye denilen dört delilden sonra dine aykırı olmayan örf ve âdetler de delil olur. Ancak, zamanın değişmesiyle örf ve âdete dayanan hükümler değişebilir. Çünkü Mecelle’nin 39. maddenin açıklamasında deniyor ki: Zamanın değişmesiyle, örf ve âdete ait hükümler değişebilir. Nassa, delile dayanan hükümler zamanla değişmez. (Dürer-ül hükkam)

  Nassa dayanan hükümler zamanla değişmez. İbadetlerde nass ile bildirilmiş olmayan bir hükmü anlamak için umumi [genel] âdetler delil olur. Âdetlerin umumi olması için Eshab-ı kiram zamanından kalması, müctehidlerin kullanmış olmaları ve devamlı olmaları gerekir. Sonradan âdet olan şeyler, şer’i delil olmaz. Muamelattaki âdete ait hükümler, nassa muhalif değilse delil olur. Örf ve âdetin nassa aykırı olup olmadığını da ancak fıkıh âlimleri anlar. (Mecelle şerhi)

 10. #20
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Üye Numarası
  135106
  Nerden
  İNGİLTERE / İSTANBUL
  Mesaj
  51
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  366
  YUKARIDA BİZ ALİMLEDEN NAKLEDİYORUZ DİYENLER ; AMMAR ve DİĞER YANDAŞI : MADEM ALİMLERDEN NAKLEDİYORSUNUZ NEDEN SADECE KİTAP ve SÜNNET DİYORSUNUZ.HER ELİNE KİTAP LAN ALİMMİ OLUYOR.KENDİNİ ALİM TANITAN BİNLERCE MEZHEPSİZ SAPIK VAR.HEM KİTAP ve SÜNNET DELİLDİR BAŞKA DELİL YOKTUR DİYORSUNUZ HEMDE AYETLERİN MEALLERİNİ BİR YORUM ŞEKLİ OLAN KONUYA ADAPTE EDEREK ALİMLER BÖYLE BUYURUYOR DİYORSUNUZ.

  YANİ HEM ALİMLER EVLİYALAR YOKTUR DİYE AHKAM KESİYORSUNUZ KÖŞEYE SIKIŞINCA MEALLERİN ALİMLERE AİT OLDUĞUNU SÖYLEYİP ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ.PEKİ BU AYETLERİ HANGİ KONUYA NE DEMEK İSTEYEREK ASIYORSUNUZ.BUDA BİR ÇEŞİT YORUMDUR.KENDİ AKLINI ÖLÇÜ ALMAKTIR.

  İŞİNİZE GELMEDİMİ ALİM EVLİYA YOK , İŞİNİZE GELDİMİ ALİMLER BÖYLE BUYURDU...

  KENDİ ÇELİŞKİLERİNİZİ ÇÖZÜN ONDAN SONRA ÇIKIN DİN ADINA KONUŞUN.

Benzer Konular

 1. Yorum: 1
  Son mesaj: 18-03-2011, 07:52 AM
 2. Yorum: 1
  Son mesaj: 06-02-2010, 08:34 PM
 3. Ateisler mi doğru sözlü yoksa Kur'an ve Din Yobazları mı ?
  bziya Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-08-2009, 11:17 AM
Yukarı Çık