Selam!

Birilerine tabi olmayı, sorgusüz sualsiz adeta "raina"dercesine muhakemeyi rafa kaldırma olarak görmeleridir sitemimizin altında yatan sebep.
2.104.Ey iman edenler! "Râina!" demeyin, "Unzurna!" deyin/"Bizi davar gibi güt!" diye konuşmayın, "Bize bak!" diye konuşun ve dinleyin. Kâfirler için korkunç bir azap vardır.