+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 13

FETULLAH HOCA'YI suçlayanlar..!

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan FETULLAH HOCA'YI suçlayanlar..! Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Favorit Gülen'e Hz. İsa'yI Sordu Soru: Batı dünyasının temsilcilerinde İslâm ile alâkalı olarak müşahede ettiğiniz başlıca tereddütler nelerdir? Bu tereddütlerden

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.765
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  15312

  FETULLAH HOCA'YI suçlayanlar..!

  Favorit Gülen'e Hz. İsa'yI Sordu

  Soru: Batı dünyasının temsilcilerinde İslâm ile alâkalı olarak müşahede ettiğiniz başlıca tereddütler nelerdir? Bu tereddütlerden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?
  Fethullah Gülen: Batı'nın İslâm'a bakışını üç zaviyeden değerlendirebiliriz. Bunlardan biri dinî, diğeri siyasî, üçüncüsü ise dinî olanla kısmî münasebeti olsa da, daha çok siyasî yanı bulunan ilmî-akademik zaviyedir.
  Mesele dinî zaviyeden öncelikle Kur'an-ı Kerim'in Hıristiyanlığı değerlendirişi ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) Hıristiyanlarla münasebeti noktasından ele alınmalıdır. İslâm, temel bir doktrin olarak Musevîlik ve Hıristiyanlık gibi dinleri Kitabî dinler ve onların müntesiplerini Ehl-i Kitap olarak telâkki ederek, müşrikler ve din-tanımazlar karşısında onlara ayrı bir yer verdi. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili âyetlere baktığımızda da göreceğimiz üzere, onlara gayet yumuşak yaklaştı. Şirk ve din-tanımazlık karşısında onların da İslâm ile olan itikadî ittifakları, elbette bu yumuşak yaklaşımın en önemli sebebiydi. Çünkü Musevîliğin ve Hıristiyanlığın başındaki isimler olan Hz. Musa ve Hz. İsa (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun), İslâm'ın da Hz. Muhammed (s.a.s.) gibi kendilerine peygamber olarak inanılmasını emrettiği iki büyük peygamberdi. Onlara verilen Tevrat ve İncil de, Kur'an gibi, Müslüman olmak için kendilerine inanılması gereken iki İlâhî Kitap'tı. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığına göre, onlar da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'tan alıp insanlara teblîğ ettiği aynı inanç, ibadet, ahlâk, davranış esaslarını ama kendi dönemlerinin şartları çerçevesinde anlatmışlardı...İslâm tarihinde bilhassa Abbasiler döneminde asırlarca İslâm ile Hıristiyanlık ve Musevîlik, Müslümanlar ile Hıristiyanlar ve Musevîler arasında sıcak münasebetler devam etmiştir. Bilhassa ilim merkezlerinde çok yakın işbirliği olmuş, daha sonraki asırlarda da müşahede olunacağı üzere, İslâm memleketlerinde bu üç semavî dinin mensupları barış içinde, aynı mahallelerde oturmuş, birbirleriyle komşuluk yapmış, yer yer yan yana mabedlerde ibadetlerini yerine getirmişlerdir. Yani, Batı'nın kendi memleketlerinde Müslümanlarla bir arada yaşama tecrübesinin henüz 50 yıllık bir geçmişi olmasına mukabil, Müslümanların diğer dinlerin müntesipleriyle bir arada yaşama tecrübesinin tarihi 14 asır öncesine uzanmaktadır. Bu tarihî gerçek, artık global bir köye dönüşen dünyamızda bir arada yaşama kültürü mevzuunda çok önemli ve istifadeye açık bir örnek olarak durmaktadır.
  İslâm ile Batı arasındaki münasebetin dinî veçhesi temelde böyle iken ve çok zaman böyle cereyan etmişken, tarih içindeki siyasî münasebetler, siyasî yaklaşım, maalesef bu münasebetleri menfî etkilemiştir. Bilhassa, İngiliz bayan araştırmacı Karen Armstrog'un da Muhammad: A Biography of the Prophet isimli Türkçe'ye de çevrilen çalışmasında tarihî vetiresini anlattığı gibi, 12 ve 13'üncü asırlarda peşpeşe devam eden Haçlı seferleri, İslâm'ın ve bilhassa Peygamber Efendimiz'in Batı'da çok yanlış tanıtılmasına, İslâm ile ilgili gerçeklerin çarpıtılmasına sebep olmuştur. Bilhassa Aydınlanma dönemlerine kadar Batı'da İslâm ile alâkalı imaj, umumiyetle hep bu Haçlı seferleri çarpıtmasının tesirinde kalmıştır.
  Bahis mevzuu ve siyasî yaklaşımın sebep olduğu yanlış İslâm imajı, ne yazık ki bilhassa son 20 yıldır daha başka noktalarda kendini göstermektedir. İslâm dünyası, 20'inci asra işgal veya sömürge altında bir dünya olarak girdi ve bu asrın ilk yarısında İslâm dünyasının hemen her yanında işgal ve müstemlekecilikten kurtuluş savaşları verildi. Bu savaşlarda İslâm motor gücü teşkil etti; insanlar, İslâm'a dayandılar. 60 küsur yıldır yaşadığımız İsrail-Filistin meselesinin de halâ belirli bir rol oynadığı bu husus, Müslümanların da çok yerde ve çoğu zaman İslâm'a daha çok siyasî yaklaşımlarına sebep oldu. İşte bu karşılıklı siyasî karşılaşma ve çatışmalar, siyasî hadiseler, bilhassa Demir Perde'nin yıkılmasından sonra Amerika'nın umumî olarak bütün dünya, hususî olarak İslâm dünyasıyla ilgili bazı planları ve hedefleri, Haçlı seferlerinden sonra ikinci defa İslâm'ın siyasî yaklaşımla farklı tanınmasına yol açmıştır. Haçlı seferleri döneminde İslâm, bilhassa itikadıyla ve Peygamber Efendimiz'in şahsına yönelik karalamalarla olduğundan farklı gösterilirken, bu yeni dönemde onun – meselâ savaş gibi – bilhassa milletler-arası münasebetlerle ilgili kaideleri açısından farklı tanınıp farklı tanıtıldığına şahit oluyoruz. Çok başka sebepleri olan terörün de ona bulaşan, bulaştırılan bazı “Müslümanlar" sebebiyle İslâm ile birlikte anılması ve bir İslâmofobia'nın yaygınlaştırılması, İslâm hakkındaki başlıca yanlış anlaşılmalara temel teşkil etmektedir.
  Batı'da İslâm'a bakışı belirleyen bir diğer faktör, ilmî-akademik görünen, fakat çok zaman siyasî yaklaşımın yönlendirmesinde hareket eden oryantalist yaklaşımdır. Bu yaklaşım zahirde ilmî ve objektif gibi görünse de ve hiç şüphesiz gerçekten ilmî ve objektif temelde davranan müsteşrikler (oryantalist) çıkmış da olsa, oryantalizm, daha ziyade Batı'nın İslâm ile siyasî karşılaşmasında bir destek fonksiyonu görmüştür ve görmektedir. Bu sebeple de İslâm, bazı hususiyetleri itibariyle olduğundan farklı gösterilmektedir....İslâm'ın itikadî, ibadet, ahlâk ve muamelat bütünlüğü içinde bakılmalı ve değerlendirmeler ona göre yapılmalıdır...İslâm günümüz şartlarının da zorlamasıyla bazı müntesiplerinin onu yanlış temsil etmesiyle değerlendirilmemeli, yargılanmamalıdır.

  Soru: Hz. İsa'nın kişiliği İslâm Dini'nde nasıl yorumlanmaktadır?
  Fethullah Gülen: Cenab-ı Allah (c.c.) Hz. İsa'yı (a.s.) mucize olma vasfı ağır basacak şekilde babasız yaratmış, tertemiz, iffet şahikası, bâkire Hz. Meryem validemize ruh nefha ederek, rahminde Hz. İsa'ya vücut vermiştir. Bu sebepledir ki Hz. İsa, yaratılışı itibariyle ve bir de “ruh" bütünüyle manevî bir varlık olması, dolayısıyla, materyalizmin çok öne çıktığı kendi döneminin şartlarında mesajında Din'de dengeyi bulma adına ruhî-manevî unsurlara çok daha fazla ağırlık verilmesi sebebiyle, İslâmî gelenekte rûhullah (Allah'tan bir ruh) olarak da zikredilir. İslâm geleneğinde her büyük peygamber/rasûl, döneminin şartları gereği mesajında bir nokta özellikle ağırlık kazandığı için, Cenab-ı Allah'a o noktadaki yakınlığı ile anılır. Meselâ, Hz. Âdem, Safiyyullah; Hz. Nuh, Neciyyullah, Hz. İbrahim, Halilullah; Hz. Musa, Kelimullah, Hz. Muhammed, Habibullah olarak anıldığı gibi, Hz. İsa da Rûhullah olarak anılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de onun için “Allah'tan bir ruh, bir kelime" tabiri kullanılır. Buradaki kelime de, yanlış yorumlanmamalıdır. Kur'an-ı Kerim, kâinattaki her varlığı, her hadiseyi Allah'ın kelimeleri olarak niteler. Kelime, manâsı itibariyle “eser" demektir. Bütün varlıklar ve hadiseler Allah'ın İrade ve Kudreti'nin kelimeleri, İlâhî kitaplar da Kelâmı'nın kelimeleridir... Hz. İsa (a.s.), Cenab-ı Allah'ın bir baba vasıtalık etmeden tertemiz, bâkire, iffet sembolü Hz. Meryem'e ilka buyurduğu bir ruh ile bu validemizin rahminde teşekkül etmiştir. Cenab-ı Allah, doğduktan sonra onu Hz. Meryem vâlidemizi bir takım töhmetlerden korumak için konuşturmuş, o da, Allah'ın bir kulu olduğunu, abraşı, alacılıyı, doğuştan körü tedavi etme, Cenab-ı Allah'ın izin verdiği ölüleri diriltme, insanların evlerinde neleri depo edip neleri yediklerini bilme gibi mucizelerle donatılmış bir peygamber olarak gönderileceğini söylemiş ve daha sonra böyle bir peygamber olarak gönderilmiş, ayrıca misyonun önemli bir fonksiyonu olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) geleceğini müjdelemiştir. Bu mübarek, masum peygamberin, yani Hz. İsa'nın vefatı, yeryüzünden alınması da, doğumu gibi diğer insanlarınkinden farklı olmuştur. Kendisini çarmıha germe teşebbüsü karşısında Allah, bu teşebbüste bulunanları yanıltmış, Hz. İsa çarmıha gerilememiş ve Cenab-ı Allah (c.c.) onu, ruhu ve âdeta ruh saffeti ve şeffafiyeti kazanmış vücuduyla semaya yükseltmiştir... ( Ukrayna- Favorit Dergi'sinin Nisan sayısına ( 2009) kapak olup sorularına verdiği cevaplardan seçme bölüm !)
  FETULLAH HOCA'YI MİSYONERLİKLE SUÇLAYANLARA TOKAT GİBİ CEVAPLAR. İŞTE FETULLAH HOCA'YA GÖRE İSA (AS) ...OKULLARI SAYESINDE HER YIL YUZLERCE KISI ISLAM ILE TANISIP, MUSLUMAN OLURKEN, O’NU MISYONERLIKLE SUCLAYANLAR BIR KISIYI BILE NAMAZA BASLATMISLAR MIDIR ACABA…?
  Gülseven Yaşer, Gülen davasI için bazI rütbeli askerlerden 'sahte tanIk' istemiş


  Ergenekon terör örgütüne ait darbe girişimlerinin anlatıldığı ikinci iddianamede, Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşer'in yolsuzlukları ve Fethullah Gülen aleyhine açılan davayı etkileme çabaları gün yüzüne çıktı.

  gyasen@superonline.com adresinden 5 Ocak 2002 tarihinde 'hayricanoz' rumuzlu kişiye gönderilen bir e-posta da tespit edildi. İçeriğinde, şöyle deniliyor: "Ankara da Necip, Hüseyin, Ergün ve Zübeyir ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Ortak görüş ikimizin en kısa zamanda Nuh ...... giderek görüntü ve seslerin montaj olduğu böyle bir konuşmanın geçmediğini söylememiz gerekiyor. Yoksa çok kötü olacak. Benden bu fedakarlığı esirgeme lütfen, Cumhuriyet'i, Atatürk'ü seviyorsan lütfen Nuh beye gidip ifade verelim, konuştuklarımızı inkar edelim. Bak eğer bu fedakarlığı yaparsan Bodrum'daki yazlığımı hemen sana vermeye hazırım. Telefon açma dinleniyor acele e-mail çek G.G.YAŞER".
  Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşer'in 'hayricanoz' rumuzlu şahsa 23.1.2002 tarihinde gönderdiği e posta şöyle: "Sevgili Mesut, Fettullah'ın davası ile ilgili aleyhte yeni tanıklar bulmamız lazım. Bizim Avukat Hüseyin bey mahkemenin aleyhimize doğru gittiğini, Eyüp ve Serhat alçaklarının da her an karşı tarafa dönebileceğini söyledi. Şu bizim Serhat'ın bir akrabası varmış. Cihat isminde bir çocuk. Biraz para vererek Fettullah aleyhinde mahkemeye çıkartmayı düşünüyorum. Bu konuda bizim emekli Albay Cem bey de çocuklarla konuşarak teklifin sanki askerden geldiğini ima edecek ve benimle irtibatlı olduğunu söylemeyecek. Şu an bir tek buna bel bağladım. Durumlar bildiğin gibi değil. Acilen yeni tanıklar bulmamız lazım. Fevzi .... Paşa ve Kemal Yavuz Paşa vasıtasıyla görüştüm. MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç ile bir kez daha bu konuda görüşeceğiz. Bir numaralı BİKE'nin evinde görüşelim. Sakın telefonda açık konuşma. Dünya Kiliseler Birliği ile Lionslardan Arif Bey vasıtası ile para yardımı sözü aldım. Hiç korkma herşey yoluna girecek. Şu PKK'lı Ramazan ... denen çocuğa burs vermeye devam ediyorum. Ama resmî kayıtlarda göstermiyorum. Bu çocukla tekrar bir görüşmemiz lazım. İkna edebilirsek Fettullah aleyhinde tanık yapalım. Yoksa işimiz yaş. Cevap bekliyorum sevgiyle kal. Gülseven" 27 Mart 2009
  KARIYA BAKIN YAHU; "BENDEN" DİYE BAŞLAYIP SONRA CUMHURİYET-ATATÜRK' SEVİYORSAN DİYE DEVAM EDEN, KENDİNİ ATATÜRK VE CUMHURİYET İLE ÖZLEŞTİREN MANTALİTESİ BİR YANA, FETULLAH HOCA ALEYHİNE PKK'LI YALANCI ŞAHİT ARAMASI, DÜNYA KİLİSELER BİLİĞİ İLE OLAN İRTİBATI...İSE CABASI


  TÜM BUNLAR TADIMLIK NİYETİNE BİLE OLSA
  FETULLAH HOCA'NIN EVLERİNDE Bİ TANECİK BİLE SİLAH BULUNMADIĞININ İSPATI DEĞİL Mİ ?
  FETULLAH HOCA'YI TC ALEYHİNE OLDUĞUNU İDDİA EDENLERE BİR SORU;
  " SİZ OĞLUNUZA İSTİKLAL MARŞININ YARISINI BİLE EZBERLETTİREBİLDİNİZ Mİ ACABA...?!"


  alıntı;islamustundur.

 2. #2
  güney
  Misafir..
  Yaşasın Fetullahın MİSYONERLERİ.....!!!!!

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye suur_r - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Nerden
  İzmir
  Mesaj
  228
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  11293
  sen takiyye nedir bilirmisin?

 4. #4
  güney
  Misafir..
  Alıntı suur_r´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  sen takiyye nedir bilirmisin?
  Takiyye yi değil ama TAKİYE yi biliyorum....:))))
  ya sen???

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Kıdemli Üye forumdayim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Nerden
  almanya
  Yaş
  57
  Mesaj
  928
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  11374
  yüzlerce kisi müslüman oluyormus...

  istiklal marsi ezberletmis ya artik onlarda türk olmustur...

  itikat bozuk oldukdan sonra, onlar gayrimüslimlerden daha tehlikelidir...

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572
  Allah Ondan razı olsun.
  Dualarımızdasınız Sn.Muhterem.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye CB.3mRe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Nerden
  olduğum pek de muhim değildir
  Yaş
  27
  Mesaj
  162
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  2553
  Duygulandım bak şimdi...Nede masummuş da biz neler yapıyormuşuz.Vah vaaaah.Yanacaz cayır cayır...

  Şükür ki Allah bize bir beyin vermiş, oturulup düşünülmeli biraz =)

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye atmaca34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Nerden
  dünyadan
  Mesaj
  1.765
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  15312
  Alıntı güney´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yaşasın Fetullahın MİSYONERLERİ.....!!!!!

  Alıntı suur_r´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  sen takiyye nedir bilirmisin?

  Alıntı **aladin**´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  yüzlerce kisi müslüman oluyormus...

  istiklal marsi ezberletmis ya artik onlarda türk olmustur...

  itikat bozuk oldukdan sonra, onlar gayrimüslimlerden daha tehlikelidir...


  Alıntı CB.3mRe´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Duygulandım bak şimdi...Nede masummuş da biz neler yapıyormuşuz.Vah vaaaah.Yanacaz cayır cayır...

  Şükür ki Allah bize bir beyin vermiş, oturulup düşünülmeli biraz =)

  ne kadar aydınlatıcı düşünceler sergilemişsiniz.....

  şaşırdım desem yalan olur..bence herkes yorumunu tekrar bir okusun

  babasından karnesini saklayan tembel öğrenciler gibi görünüyorsunuz..

  siz böyle olamassınız olmamalısınız..paylaşılan okadar yorumun üzerine sadece bukadarmı düşünce yansıtabiliyorsunuz...

  bence bu sizlerin fetullah hoca hakkında hiç bir şey bilmediğinizin bir yansımasıdır...

  bilmiyorsan sus ..............diye bir ata sözü vardı....hatırlatma gereği duydumm..

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Kıdemli Üye forumdayim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Nerden
  almanya
  Yaş
  57
  Mesaj
  928
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  11374
  Alıntı atmaca34´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  ne kadar aydınlatıcı düşünceler sergilemişsiniz.....

  şaşırdım desem yalan olur..bence herkes yorumunu tekrar bir okusun

  babasından karnesini saklayan tembel öğrenciler gibi görünüyorsunuz..

  siz böyle olamassınız olmamalısınız..paylaşılan okadar yorumun üzerine sadece bukadarmı düşünce yansıtabiliyorsunuz...

  bence bu sizlerin fetullah hoca hakkında hiç bir şey bilmediğinizin bir yansımasıdır...

  bilmiyorsan sus ..............diye bir ata sözü vardı....hatırlatma gereği duydumm..
  haklisiniz onunla ilgili okadar söz söylendiki tekrardan yazmamiz belkide fazla oldu... ancak not dümek adina gerekli gördüm...

  hatirlamis oldugunuza adiniza sevindim...

  herhalde bundan sonra daha dikkatli olursunuz.. müslümanlarin oldugu mahallede salyangoz satarken...

 10. #10
  - Çevrimdışı
  Kıdemli Üye spartaküs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesaj
  912
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  19318
  daha ne yazsınlar ki?

  aksini iddia eden bir yazıyı kopyalayıp yapıştırsınlar mı sizin gibi ?

  fethullah gülen putunu kırın artık...


  SAYGILAR.

Benzer Konular

 1. Fetullah Gülen'den dershane açıklaması
  YukseLL Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 15-11-2013, 11:36 PM
 2. Yorum: 2
  Son mesaj: 25-10-2012, 04:06 AM
 3. Fetullah Gülen e ait okullar...
  ARIZA Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 27
  Son mesaj: 28-09-2010, 08:25 PM
 4. Fetullah gülen neden yemekte yoktu..???
  güney Tarafından Vip Salonu Foruma
  Yorum: 20
  Son mesaj: 20-06-2009, 08:30 PM
 5. Fetullah Gülen cemaatine bağlı kuruluşlar
  İnci Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 21-05-2009, 01:45 PM
Yukarı Çık