+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 4 123 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 40

Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi.-1

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi.-1 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi.-1 Sohbet notlari Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın"M.Arabi RA. Muhyiddin-i Arabî, büyük bir

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572

  Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi.-1

  Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi.-1
  Sohbet notlari  Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın"M.Arabi RA.  Muhyiddin-i Arabî, büyük bir İslâm âlimi ve mutasavvıfıdır. Bedüzzaman’ın ifadesiyle “ulûm-i İslâmiyenin bir mucizesi”dir.

  Muhyiddin-i Arabî’nin şahsiyeti ve eserleri hakkında Üstad Bediüzzaman’ın Lem’alar isimli eserinde yaptığı değerlendirmeyi özetleyerek verirsek, mesele büyük ölçüde anlaşılacaktır.

  Muhyiddin-i Arabî’nin kendisi hâdî ve makbuldür. Doğru yoldadır, imanı makbul bir insandır. Fakat her kitabında mühdî ve mürşid olamıyor. Her kitabında gerçeğe ulaştırıcı ve hakikatı gösterici değildir. İslâmî ve imanî hakikatlerde çok zaman ölçüsüz gittiğinden Ehl-i Sünnet ve Cemaatin kaidelerine muhalif hareket ediyor. Bazı sözleri de zahirî mânâsıyla dalâleti, küfrü ifade ediyor. Fakat kendisi dalâlet ve küfürden uzaktır, mü’mindir, muvahhiddir.

  Çünkü bazan söz küfür olarak görünür, fakat sahibi kâfir olamaz.”

  Daha sonra Said Nursî, Muhyiddin-i Arabî’nin eserleri ve onların okunması hususunda bir sözünü naklederek nasıl hareket edilmesini açıklar. Muhyiddin-i Arabî’nin sözü şöyle:

  Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın; zarar görür. Evet, bu zamanda Muhyiddin’in kitapları, hususan vahdetü’l-vücuda dair meseleleri okumak zararlıdır.”

  Bu ifadelerden açıkça anlaşılan mânâ şudur:

  Muhyiddin-i Arabî’nin kendisi mü’mindir ve imanı tamdır. Fakat bazı sözleri zahirî mânâsıyla küfrü gerektirebilir; ancak te’vile muhtaç olduğundan gerçek mânâ-sını anlamak güçtür. Bunun için kitaplarının okunmaması daha doğrudur. Çünkü bugün dahi her kitabın, her ilmin, her sahanın belli bir okuyucu kitlesi, bir uzmanı vardır. O ilimden ancak o sahada belli bir birikimi ve malûmatı olan kimseler istifade eder. Herkesin ondan faydalanması düşünülemez, zaten bu mümkün de değildir.

  Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin kitaplarını da bu açıdan değerlendirmek lâzımdır. Hattâ okuyanlara zararı dokunduğu içindir ki, İbn-i Âbidin’in ifadesine göre bazı Osmanlı padişahları tarafından Muhyiddin-i Arabî’nin kitaplarının okunması yasaklanmıştır. Bu arada merhum İbni Âbidin şu fıkhî hükmü de zikreder:

  “Onun Füsusu‘l-Hikem isimli kitabını yaymak, neşretmek haramdır. Çünkü bu kitap küfrü gerektiren birçok mesele ihtiva etmektedir. İslâmın nurunu söndürmek için çalışan Yahudiler tarafından bu kitaba pekçok ilaveler yapılmıştır.”

  Gariptir ki, Füsusu‘l-Hikem 1950 öncesinin materyalist Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından tercüme edilerek yayınlanmıştır. Bu arada Şark Klasikleri adı altında bazı kaynaklar tercüme edilmiş, tercümeler esnasında pekçok yanlış yoruma müsait ifadeler kullanılmış, Müslüman halk bu kanalla da inanç ve yaşayış hususunda şüphe ve tereddütlere düşmüştür.

  Ebussûud Efendi'nin Marûzât'ında zikredilmiştir ki, Ebussûud Efendi'ye "Şeyh Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin "Füsûsu'l-Hikem" isimli eserindeki bazı sözleri şeriata uymamaktadır. O eseri kendinden sonra gelenleri sapıtmak için yazmıştır. Onu okuyan mülhiddir, diyen kimsenin sözünün mânası nedir? Ve bu kimseye ne lâzım gelir?" diye sorulmuş.

  Ebussûud Efendi de: "Evet, o eserde şeriata uymayan bazı sözler vardır. Bazıları bu sözleri şeriata uydurmak için tevîl etmişlerdir. Fakat biz, bu şeriata uymayan sözlerin bazı Yahudiler tarafından Şeyh Muhyiddin İbnü'l-Arabî Hazretlerine iftira edilmiş olduğunu yakinen biliyoruz. Artık bu şeriata uymayan sözleri ihtiyaten okumamak vâcibdir. Sultan, bunların okunmasını yasaklayan bir de emir çıkarmıştır. Buna göre şeriata uymayanı eserleri okumaktan, ezberlemekten ve dinlemekten sakınmak vâcibdir." diye cevap vermiştir.

  "İhtiyaten okumamak vâcibdir ilh..." Şeyh-i Ekber'in kitabında şeriata uymayan sözlerin iftira olduğu sâbit olursa zaten bunların okunmaması vâcibdir. İftira olduğu sâbit olmazsa herkes bu sözler ile Şeyh-i Ekber'in ya muradını anlayamaz veya muradının hilâfını onlar da bu sözleri inkâr eder. Bu takdirde de bu sözlerin okunmaması vâcibdir.

  İmam Suyûtî "Tenbihü'l-gabî bi-tebriet-i İbn-i Arabî" ismindeki risâlesinde: "Muhyiddin İbnü'l-Arabî hakkında âlimler iki fırkaya ayrılıp birisi onun velî olduğuna, diğeri ise velî olmadığına inanmıştır. Bence iki fırkanın da razı olmayacağı bir yol vardır: Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin velî olduğuna inanılması, fakat kitablarının okunmasının haram olmasıdır." demiştir.

  "uyanık iken, çok defa peygamber sohbetine mazhar olan" ve "Sahih Hadislerin elmaslarını, diğer sözlerden ve mevzuattan ayrıştıran"İmam suyiti hakkında geniş bilgi;

  Sorularla İslamiyet | İmam Taberani ve İmam Suyuti hakkında bilgi

  Muhyiddin İbnü'l-Arabî'den "Biz öyle bir zümreyiz ki, bizden olmayanların kitablarımızı okumaları haramdır." diye nakledilmiştir. Çünkü Sufiler ıstılah olarak bir takım lâfızlar üzerine anlaşıp o lâfızlar ile fukahâ arasında bilinen mânaları murad etmemişlerdir. Kim o lâfızları fukahâ arasında bilinen mânâlara hamlederse kâfir olur.

  Bir kitabın Muhyiddin Arabî'ye aid olduğu sâbit olunca, o kitaba bir düşman veya bir mülhid veyahut bir zındık tarafından kelimeler sokulmuş olması ihtimali bulunabileceğinden o kitapta mevcud olan her kelimenin Şeyhin sözlerinden olduğunun sâbit olması veya o kelimeler ile sufiler arasında bilinen manânın kasdedilmiş olduğunun sâbit olması lazımdır. Bunu bilmek ise mümkün değildir. Bildiğini iddia eden insan kâfir olur. Çünkü bu kalbe aid olan işlerdendir ki, bunu ancak Allah Teâlâ bilir.

  Büyük âlimlerden birisi sufilerin büyüklerinden birisine "Zâhiri inkârı gerektiren lâfızlar üzerine anlaşıp ıstılah yapmağa sizi sevk eden nedir?" diye sormuş. Sufi de: "Bu ıstılahları bilmeyen, tarikat dâvâsında bulunmasın ve ehil olmayan tarikata girmesin. Ehil olmayan kitaplarımızı okumasın. Bilhassa kitaplarımızı okuyan zâhiri ilimleri anlamaktan âciz ise hem kendisi sapar, hem de başkalarını sapıtır.

  "Senin için hakkında bir bilgi hasıl olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp: Bunların her biri bundan mesuldür." (İsra Suresi: âyet : 36)
  “””bu nasıl mana erliğidirki maddeciyle mana erini kefeye koymak.birini eserleri ortada diğerinin eserleri de sadece muhiddin arabinin kafir olduğunu isbatta yönelik.açana kafir denmez örtene kafir denir.hudayi anlama akaidini şerh ederek teşbih ve tenzihi birleyerek tevhid inancını sapık fırkaların zan ve hatalarını izah etmiştir.hadislere gelince herkez bilirki ibni arabi büyükriyazatlar çekmiş tefekkür alemin incilerini ehline açmıştır.mürşidsiz anlaşılmaz.ubeydullahı ahhar hz.lerinin açmış olduğu şerhler nakşiler tarafından okunursa kırıcılık ve şüphe ortadan kalkar.kuvant fiziğini incelemenizi tavsiye ederim.alem diye var zannettiğinizin safi nur olduğunu yakininen görseniz onun ahkkati muhammediye olduğunu anlasanız lafı uzatmazsınız.beni tastik edecek benden yukarda olacak sadece eleştirmesi ve iddaası olamaz....””  Malesef kendi mesleğinizi dahi iyi irdeleyemiyorsunuz..heyecanınız muhakemeye mani oluyor görüldüğü kadarıyla..Burada hiç kimse Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin ne mak***** ne büyüklüğüne birşey söylemiyor...Gitmiş olduğu mesleğin..Hususi bir meşrep..Umumi bir cadde olmadığını..Sekir halinde söylediği sözlerin şeriate muhalif olduğunu hükema-i İslamın onun hakkında söylediklerini..Ve Onun makamında bu hallerin normal olduğunu kendisinin o beyanlardan mazur olduğunu..Hem hidayete mazhar hem de hidayete götürebilen bir ulvi..Ve islam mucizesi bir zat olduğunu beyan edilmiş...Her söylediği ve her hali mutlak hidayete mazhar şeriate muvafık tebliğ içermediği vs..Yoksa kimsenin haddi değil ki onu her hangi bir mana ile tekzip etsin...

  Bizden olmayan bizim kitaplarımızı okumasın demiş hazret..Böyle bir hususiyeti olan ve bir konuyu nazara getirdik..hem ondan olanın hem aynı Meşrebib erbabı olduğunu diyenlerin..Vahdet-i Vücudda kendilerinden başka bir vücüdü kabul etmemeleri zaten bir bir zaaftır..tekfir etmek küçük görmek..Birin birliğinde görüş ikiliğinin ifadesidir başka bişey değil...Muhabbetullah olmadığından..Hislerine muhalif bir mana görüldüğü zaman hemen onun inkarına gitmek..bütün nefiy ehlinin meşrebidir...

  Burada ifade edilen konunun herkesi bağlar..ve çok üstün bir meşrep olmadığı..Dikkatli olmak gerektiği..Hazretin eserlerine hilelerle ilaveler olduğu konunun hassasiyeti vs...Buraya değinilmiş...

  Ahlak-ı Muhammediyeye gelince Baştan aşağı Şeriat-i İslamiyedir..Sünnet-i seniyedir..Siz bu ifade ettiğiniz vücüd vücüp vs..Gibi sözlerin ve meşrebin Bir tane numunesini O zat da ASM ve ashabında gösteremezsiniz..Çünkü Cadde-i Kübra olan İslamiyet Ve Şeriat-ı garra olan hakikatteki ulviyet..His ve şahsi müşahadeyi delil kabul etmez...Muhyiddini Arabi hazretleri ile ilgili Ahlak-ı Muhammediye dışında dır diye bir İsnat yoktur...

  Şimdi Kuvant Fiziğini İncelemekten ziyade..Şu alem sayfasında bir biri ardına döndürülen gece ve gündüzü..semanın yıldızlarla süslendirilmiş yüzünü...Mevsim be mevsim güna gün çiçeklerle tezyin edilmiş arz çehresini..Ve kup kuru dallarla size ikram edilen Rızıkları müşahede etmeye çalışmak lazım ki hayat ve tecalliyatta Bu büyük tezahürü Rububiyet bir nebze anlaşılsın...

  Rabbimiz düşünün..Şükredin emretmiş..Bakın diyerek emir ile işaret etmiş...Yerde ve gökte ne varsa Allahı zikreder demiş..Yoksa sadece kuvant fiziğinde bu tecelliyatı görün dememiş..Atomların hareketi ile gezegenlerin hareketini aynı kanunla bağlamış.Göz bebeğinde çalışan zerreyle patlıcanda çalışan zerre aynı göstermiş..İrşad usullerinden ne kadar bilginiz var bilmiyorum ..Ama şu kaidedirki.."Delil iddiadan gizli olmaz.."herşey Rabbimizin ilim ve kudretiyle vucud bulmuş...herşey ondandır herşey o değildir..Çünkü Rabbimizin mahlukatıyla teması yoktur..Allah nurdur...

  Tasavvuri İtikadlar..Zan galibi teslimiyetler..Bitmeyen sorular..Muğlak bir istikbale tevdi edilen sorunlar...Bu asrın veba taunundan..dinsizlik cereyanından İnsanlar İmtihanları heva ve hevesleriyle değiştirmiş..En yakın dairesine nufüz edecek takati kalmamış...

  Tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki İlm-i Mantık'ta, tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Ve tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve iz'an ve kabuldür ki; her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Hâlıkına giden bir yolu görür ve hiç bir şey huzuruna mâni olmaz.

  İki iddia var..


  Muhyiddin-i Arabi hz..İlerleyen dönemlerde Vahdet-i vücud makamını geride bırakmıştır..Sonra yazdığı "Fütuhat-i Mekkiye" adlı eserde Vahdet-i vücud itikadından döndüğünü yazmaktadır...

  Büyük âlimlerden Abdülvehhâb Şârânî Hazretleri, "Elyevâkît vel Cevâhîr" isimli eserinde onun vahdet-i vücud îtikadından döndüğünü delilleriyle isbat etmektedir.

  Bu da ilgililerine havaledir...
  m_safiturk

  kaynak
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572
  ''Münakaşa'' değil ''iştişare'' maksatlı görüş ve değerlendirme yaparsak, kazanımlarımız olacaktır diye düşünüyorum
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572
  Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın"M.Arabi RA.-2
  Sohbet notlari


  “”konuşuyorsun da futuhattı mekkiyeyi okumamışsın okumamış birinin idaasındası.en az 100 adet zat gösteririm ibni arabinin manada yol verdiği irşad ettiği pir makamında olan bu zatlar hariç mevlanası yunusu uşakisi halvetisi çağımızın en büyük ilmini kuvantla açıklayanlar ibni arabinin vucud ve insan şerhinden elde etmişler.soraım saidi nursini risalelerinden ilimle ilgili tefekkür ve müşahede sancağı dışında delil ne gösterirsin.saidi nursiye şeyh erdebillinin nasihatları var o zatta vahdeti şuhud ehlidir.hiçliğin sonrasıdır.hiçliğe ermeden sen varken şuhud edilmez yokluğa eresin geriye dönüp yoluğun ötesi yok çünkü zahir ve batını cem edrsin.kamili mürşid bismillahirrahmanirrahimdir şeriatı muhammediye zahiridir.ahlakı muhammediye batını.el tutmayan mutmamin nefse kadar çıkar yani makamı ibrahime daha ötseine yol yoktur.şeyh nazım kıbrısi saidi nusinin ve nakşi şeyleri risalelerin insanı kesinlikle hakikate taşıyamıyacağına görüş bildirmişlerdir.tarikatı yok sayıp kendince yol çizenler

  irşad caddesini sahibi el tutarak nefsinde sıyrılıp efendisinden öğrendiğini öğretenler gafil öylemi.herkes önünden yesin nur ekolünün sahibi şahı suhreverdidir.bu ekol ise alem yaratılmazdan önce Allah nuru yarattı ispatınca yaratılan şeylerin hakkikatini açmıştır.burdaki manada herşey nuri muhammediyeyi işaret etmekte.ibni arabide nurumu nurundan yarattı buyuran nebiyi şerh etmekte şeriat ehli ve kısır ilm sahibi zevatta sizin gibi herşeye Allah diyorlar.hakikat ahadıyettir.ahadiyetin şerhi vahdeti vucuddur.o bildirirse biliriz deniyor.siz galiba muazzam aklınızla kendiliğinizden biliyorsunuz.tevazunuz hayran bıraktı.yazdıklarına delil için Abdülkadir geylaninin ve hz.Alinin nurcuları övdüğünü işaret buyurur risalelerde.o nurcular inanki siz değilsiniz suhreverdi hz yolunda yürüyenlerdir.nur ekolü anlanmadan nurculuk olmaz.fitili yanmayan ışıldamaz.ithamla bu işleri günümüze kadar getirdiler.ibni arabinin ekolünde gelen az sada günümüzde teymiye tayfası hariç kimse anlamadığına dil uzatmaz.saidi nursinin risalelerinde yeni bir ilm yok ibni arabinin se nasa bile şerhleri izaha ilimle yol açmada makaleleri okuyun biraz
  .””


  Siz benim mihmandarlığımı bırakın inşaallah..Kendi istikametinize bakınız..Konuyu anlamaya çalışınız...Sizin idrakiniz ve kanaatinizin nurculuk veya Risale-i nur mesleğini anlayışa haiz görünmüyor..iki başlıkta iki konu var...Burada izah edilenle diğer başlıkta ki konuda müdellel beyanlar var..İmam-ı Rabbaniden RA..Bediüzzaman dan tesbitler ve şeriat hakikatlerinden bahisler var..Siz onlardaki meseleyi kavramaya gayret ediniz....Cevap yetiştireyim diye masai sarf etmeyiniz..Sizin malumatınızın ve keşfiyatınızın olmadığı bedihi olan ..Sadece aidiyetten ikrar ettiğiniz meseleri isbatmış gibi önümüze koymayınız...

  Kimse Muhyiddini arabi Hz..İnkar etmiyor..Eserlerindeki tahriften..Ve ifadelerindeki Muhaleft-i Şeriatten bahsediliyor..Hükmünü alimler söylemiş...Hatta kendisinin bu meslekteki hataları tasrihinden bahsedilen kaynak verilmiş...Meseleyi oradan takip etseniz...İsabetli olacak İnşaallah...Hem Allahın Marifet ve muhabbetini tekelinizden bırakın Bütün mevcudatın halıkı Rabbi Rahimidir..Ve Kendi vuslatını bir daireye haps etmemiş Elhamdulillah....

  Zahirden hakikate geçmekte istimal edilen yolları daha dikkatli taharri ediniz ...  Hem Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında isnat edilen meseleler sadece bir iki şahısla sınırlı değil..Risale-i Nur İmansızlık cereyanına karşı çıktığında..Hainleri cahilleri yekün 2000..Küsür mahkeme görmüş..23 sene süren tahassutarlar var..21 defa zehirlenmiş bir zat...Milletimin imanının selamette görürsem cehennemde yanmaya razıyım diyen bir himmet..Bir yangın var içinde evladım imanın yanıyor onu söndürmeye koşuyorum biri beni kösteklemiş ne ehemmiyeti var diyen bir gayret..Ve 80 yıllık bir istikameti hayat...Ve şimdi de Makbul bir Hizmet olarak dünyanın her yerine ..İman ve İslam hizmeti İle ulşamış hamd olsun..Dostların teşvikleri..Kıskananların enaniyeti İlmiyeleri hep karşısında durmuş..O nedenle bu tenkid akımları yeni değil ve önemli de değil...

  Bir şey de meşakkat varsa alemet-i makbuliyettir... O nedenle nurlar ve Bediüüzan hakkında fikir ifade edenler vs..Yekün bu dünyadan bir mizanı ekbere gidecekler..Neden böyle dediniz denildiğinde elbette..YUKARIDAN ONU DA söylemişlerdir...

  Hem Hz..Ali RA..Hem Gavs-ı Geylani Övmüşse..İnşaallah siz yakıştıramadınız da..Şükür yakıştırmak Rabbimize ait O bizi o Nur talebelerinden eyler...


  --------------------------------------------------------------------------------

  Sual: Muhyiddin-i Arabî vahdet-ül vücud mes'elesini, en yüksek bir mertebe telakki ettiği gibi, ehl-i aşk bir kısım evliya-i azîme dahi ona ittiba etmişler. Bu mes'elenin en yüksek mertebe olmadığını, hem hakikî olmadığını, belki bir derece ehl-i sekir ve istiğrakın ve ashab-ı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu diyorsun. Öyle ise muhtasaran, sırr-ı veraset-i nübüvvetle ve Kur'an'ın sarahatıyla gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir? Göster.

  Elcevab: Benim gibi, hiç ender hiç âciz bir bîçarenin kısa fikriyle, bu yüksek mertebeleri muhakeme etmek, yüz derece haddimin fevkindedir. Yalnız Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden gelen, gayet muhtasar bir-iki nükte söyleyeceğim. Belki bu mes'elede faidesi olacak.

  Birinci Nokta: Vahdet-ül Vücud'un meşrebine ve saplanmasına çok esbab var, onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek.

  Birinci sebeb: Mertebe-i rububiyetin hallakıyetini a'zamî derecesinde zihinlere sığıştıramadıklarından ve sırr-ı ehadiyetle, her şeyi bizzât kabza-i rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesi ile vücud bulduğunu, kalblerine tam yerleştiremediklerinden, her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahüriyetidir veya cilveleridir diye, kendilerini mecbur bilmişler.

  İkinci sebeb: Firakı hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve bu'diyetten cehennem gibi korkan ve zevalden gayet derecede nefret eden ve visali ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti cennet gibi, hadsiz bir iştiyak ile arzulayan "aşk" sıfatı; her şeydeki akrebiyet-i İlahiyenin bir cilvesine yapışmakla firak ve bu'diyeti hiçe sayıp, lika ve visali daimî zannederek, "Lâ mevcude illâ Hu" diye, aşkın sekriyle ve o şevk-i beka ve lika ve visalin muktezasıyla, gayet zevkli bir meşreb-i hali vahdet-ül vücudda bulunduğunu tasavvur ederek, müdhiş firaklardan kurtulmak için, o vahdet-ül vücud mes'elesini melce' ittihaz etmişler.

  Demek birinci sebebin menşe'i, aklın eli gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı hakikat-ı imaniyeye yetişmediğinden ve ihata edemediğinden ve aklın iman noktasında tamamıyla inkişaf etmediğinden ve ikinci sebebin menşe'i, kalbin aşk noktasında fevkalâde inkişafından ve hârikulâde inbisatından ve genişliğinden ileri gelmiştir.

  Amma sarahat-ı Kur'aniyeyle, veraset-i nübüvvetin evliya-i azîmesi ve ehl-i sahve olan asfiyanın gördükleri mertebe-i uzma-yı tevhidî ise, hem çok yüksektir, hem rububiyet ve hallakıyet-i İlahiyenin mertebe-i uzmasını, hem bütün esma-i İlahiyenin hakikî olduklarını ifade ediyor. Ve esasatını muhafaza edip ve ahkâm-ı rububiyetin müvazenesini bozmuyor.

  Çünki derler ki: Cenab-ı Hak ehadiyet-i zâtiyesiyle ve mekândan münezzehiyetiyle beraber, her şey bütün şuunatıyla doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle isbat ve icad edilmiştir. Bütün kâinatı birtek mevcud gibi icad ve tedbir ediyor. Bir çiçeği kolaylıkla halkettiği gibi, koca baharı o sühuletle halk eder. Bir şey, bir şeye mani' olmaz. Teveccühünde tecezzi yok, aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi' ve inkısam yok. Onaltıncı Söz ve Otuzikinci Söz'ün İkinci Mevkıfının İkinci Maksadında bu sır tamamıyla izah ve isbat edilmiştir.

  لاَ مُشَاحَةَ فِى التَّمْثِيلِkaidesiyle temsildeki kusura bakılmadığından, gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğim, tâ iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. Meselâ: Hârika ve emsalsiz gayet büyük ve gayet zînetli, şark ve garba bir anda uçacak ve şimalden cenuba ulaşan kanatlarını kapayıp açacak, yüzbinler nakışlarla tezyin edilmiş, o kanadının her bir tüyünde gayet dâhiyane san'atlar dercedilmiş olan bir tavus kuşu farzediyoruz.

  Şimdi seyirci iki adam var, akıl ve kalb kanatlarıyla bu kuşun yüksek meziyetlerine ve hârika zînetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve hârikulâde her bir tüyündeki

  kudret nakışlarına bakar, gayet aşk u şevk ile sever, dakik tefekkürü kısmen bırakır ve aşka yapışır. Fakat görür ki, her gün o sevimli nakışlar, tahavvül ve tebeddül eder. Sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar kayboluyor, zeval buluyor.

  O adam kendine teselli vermek ve aklına sığıştırmadığı vahdet-i hakikiye ile, rububiyet-i mutlaka ve ehadiyet-i zâtıyla hallakıyet-i külliyeye mâlik bir nakkaşın bir nakş-ı san'atıdır demek lâzım gelirken; o itikad yerine, bu tavus kuşundaki ruh o kadar âlîdir ki, onun sâni'i onun içindedir veya o o olmuş, hem o ruh vücuduyla müttehid ve vücudu ise suret-i zahiriyle mümteziç olduğundan o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir, her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izhar eder, hakikî ihtiyarıyla bir icad değil, belki bir cilvedir, bir tezahürdür.

  Diğer adam der ki: Bu mizanlı ve nizamlı gayet san'atkârane nakışlar, kat'î bir surette bir irade ve ihtiyar ve kasd ve meşiet iktiza eder. İradesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezahür olamaz. Evet tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir. Fakat onun mahiyeti fâil olamaz, belki münfaildir. Fâili ile hiçbir cihetle ittihad edemez. Ruhu güzel ve âlîdir, fakat mûcid ve mutasarrıf değil, belki ancak mazhar ve medardır. Çünki herbir tüyünde bilbedahe nihayetsiz bir hikmetle bir san'at ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş-ı zînet görünüyor. Bu ise iradesiz, ihtiyarsız olamaz.

  Bu kemal-i kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal-i hikmet içinde kemal-i rububiyeti ve merhameti gösteren san'atlar; cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan kâtib içinde olamaz, onunla ittihad edemez. Belki yalnız o defter, o kâtibin yazı kaleminin ucu ile teması var; öyle ise o kâinat denilen misalî tavusun hârikulâde zînetleri, tavus Hâlıkının yaldızlı bir mektubudur.

  İşte şimdi tavusa bak, o mektubu oku. Kâtibe mâşâallah, tebârekâllah, sübhanallah de. Mektubu kâtib zanneden veya kâtibi mektub içinde tahayyül eden veya mektubu hayal tevehhüm eden, elbette aklını aşk perdesinde saklamış, hakikatın hakikî suretini görmemiş
  .

  Vahdet-ül Vücud meşrebine sebebiyet veren aşkın enva'ından en mühim sebeb, aşk-ı dünyadır. Mecazî olan aşk-ı dünya, aşk-ı hakikîye inkılab ettiği zaman, vahdet-i vücuda inkılab eder. Nasılki insandan şahsî bir mahbubu, muhabbet-i mecazî ile sever. Sonra zeval ve fenasını kalbine yerleştirmeyen bir âşık, mahbubuna aşk-ı hakikî ile bir beka kazandırmak için, Mabud ve Mahbub-u Hakikî'nin bir âyine-i cemalidir diye kendini teselli eder, bir hakikata yapışır.

  Öyle de koca dünyayı ve kâinatı heyet-i mecmuasıyla mahbub ittihaz eden, sonra o muhabbet-i acibe, daimî zeval ve firak kamçılarıyla muhabbet-i hakikîye inkılab ettiği vakit, o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için, vahdet-ül vücud meşrebine iltica eder.

  Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise, Muhyiddin-i Arabî'nin emsali gibi zâtlara zevkli, nuranî, makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara düşmek, maddiyata girmek, esbabda boğulmak ihtimali var. Vahdet-i şuhud ise o zararsızdır. Ehl-i sahvın da, yüksek bir meşrebidir.

  اَللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَ ارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ

  سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

  Kardeşiniz

  Said Nursî

  (Barla Lahikası )

  “O meşreb, daire-i esbabdan geçip, terk-i mâsiva sırrıyla, mümkinattan alâkasını kesen ehass-ı havassın istiğrak-ı mutlak hâletinde mazhar olduğu salih bir meşrebdir. Bu meşrebi esbab içinde boğulanların ve dünyaya aşık olanların ve felsefe-i maddiye ile tabiata saplananların nazarına ilmî bir sûrette telkin etmek, tabiat ve maddede onları boğdurmaktır ve hakikat-ı İslâmiyyeden uzaklaştırmaktır.”


  “Hulefa-i Râşidinden ve eimme-i müçtehidinden ve selef-i sâlihînin büyüklerinden o meşreb sarihen görünmüyor”

  “Erkân-ı imaniyye altıdır. İman-ı billâhdan başka, iman-ı bil yevmil âhir gibi rükünler var. Bu rükünler ise mümkinatın vücutlarını ister. O muhkem erkân-ı imaniyye hayal üstüne bina edilmez.”


  “Rahman, Rezzak, Kahhar, Cebbar, Hallâk gibi isimler ise, tecellileri hakiki olmuyor, itibarî oluyor. Hâlbuki o esmalar mevcud ismi gibi hakikattırlar, gölge olamazlar: aslîdirler tebeî olamazlar.”

  ""Sırat-ı müstakim ehli olan ehl-i Kur'anın cadde-i nuraniyesidir ki en kısa, en rahat, en selâmet ve herkese açık, semavî ve rahmanî ve nuranî bir meslektir.""
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam

  Sayin Rabia bu forumda TASAVVUF diye bir baslik var.

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572
  Alıntı mopsy´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selam

  Sayin Rabia bu forumda TASAVVUF diye bir baslik var.
  A.selam
  Evet var,

  Ama bu başlığa da uygun gördüm...sohbet babında yani..:)
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye AyIşığı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Nerden
  k.maraş - iskenderun'luyum
  Mesaj
  124
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  2742
  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  ''Münakaşa'' değil ''iştişare'' maksatlı görüş ve değerlendirme yaparsak, kazanımlarımız olacaktır diye düşünüyorum
  İstişare yapmak istediğiniz konu nedir? İbn-i Arabi'nin Okunması haram bir kitabı yazdığını söylemesinin akla muhal olduğu mu , okuyanın anlamasının mümkün olmadığı mı , ya da okuyanların bu kitap hakkındaki görüşü mü?

 7. #7
  - Çevrimdışı
  1. Hikaye yarışma birincisi
  2. Avatar yarışma birincisi
  Venhar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Nerden
  Bilmiyorum :)
  Mesaj
  4.887
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  81912
  Madem okunulması sakıncalı
  peki o halde neden bu kadar kitap yazdı
  madem faydalanacak çok az bir kesim olacaksa
  kitap yazmak için bu kadar uğraş neden ?

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Sayin Rabia

  Arabi Hocayi yazarken ki henuz hic birsey yok! (Nedense tac cizgisinin disinda geziyorsun)
  Biraz cesur ol!
  Mesela Miraci Arabi hocanin laflariyla yaz!

  Benim dikkatimi ceken neden Nursi Hocayi bu ise karistirdin?

  1-Bakin vahdet-i vucudun risalelerdeki red cumlesi sudur.
  Mevcudat, evham ve hayal değil. Görünen eşya dahi Cenâb-ı Hakk’ın âsârıdır
  Bu cumle Arabi hocayi TAMAMEN YALANLAR.

  2-Senin yazinin sonundaki su cumle:
  “Hulefa-i Râşidinden ve eimme-i müçtehidinden ve selef-i sâlihînin büyüklerinden o meşreb sarihen görünmüyor”

  Yani ehl-i sunnette YOK!
  Yani Kur'an-hadis-Icma -Kiyasda yok!
  YANI EHL-I BIDAT

  3- Ya su cumleyi oraya alirken niye yazildigi hakkinda bir bilgin var mi?
  “Rahman, Rezzak, Kahhar, Cebbar, Hallâk gibi isimler ise, tecellileri hakiki olmuyor, itibarî oluyor. Hâlbuki o esmalar mevcud ismi gibi hakikattırlar, gölge olamazlar: aslîdirler tebeî olamazlar.”

  Bu cumleyi yazma azabina katlanmasinin sebebi Arabi hocanin sapkinliginin son noktasina mudahale etmesidir.Ben bu konuda daha fazla yazmak istemiyorum.

  Ancak Risalelerin gecis bolumlerini okuyan sanki Nursi hocanin bu bidata okey verdigini zanneder. bence Arabiyi yazacaksan Arabi hocanin dediklerini yazarak yapman gerekir.
  Tipki dini yazarken Allah cc nun sozlerini yazmak
  Herr Marx'i yazmak icin onun sozlerini yazmak gerektigi gibi.

 9. #9
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  2991
  Şu anda Muhyiddini Arabi hazretlerinin Kitaplarından yazılar aktarmayacağım .Ancak Bizden olmayan ve makamımızı bilemeyen Kitaplarımızı okumasın"Sözünün anlamından şu çıkar:[COLOR="Red"]Bizim halimiz ile hallenmeyen bizi taklit etmesin. Çünkü bizi anlayamaz delalete düşer.Zararına olur.[Ama Saidi Nursi hazretlerinin Üstadın bu lafını almakla söylemek istediği şey bambaşkadır./COLOR].Saidi Nursi son derece zengin bir kürt ailesinden gelir.Medrese tahsili yapmıştır,İslami bilgilere ziyadesiyle vakıftır(Bizlerle kabili kıyas olamaz,Arapçaya vakıftır,Fıkıh, Hadis, Tefsir Kelamda çok ustadır).Ayrıca Tasavvufada bigane değildir bir Nakşı bendi salikidir.Büyük Melami şeyhi Muhammed Nurul Arabiyle (III devir Melamiyenin Piridir)çok yakın bir temasıda vardır.Bu Onun manevi yönüdür. Güç yönü ise İttihat ve Terakkinin ileri gelenlerindendir.Ailesinin gücünden dolayı Kürt milislerden kurulu gönüllü alaylarında Miralaylık yapmıştır. Rus savaşında esir düşmüştür,Saidi Nursi Osmanlının kurtuluşunu İslama sarılmakta görür.Ancak Beşeri İslamla İslamı hakikiyide iyi bilir.Muhyiddini Arabi Hazretlerini en iyi anlayanlardandır. Ama Bu kanaat ve düşüncede ortada İslam dini diye değil ;din diye birşeyin kalmayacağınıda gayet iyi bilir.Çünkü İslamı hakiki kişinin iradesi dışında nefste yaşanır.Ama bunu Avama anlatabilmek çok zordur. O yüzden Havasın avama uyması gerekmektedir. Çünkü Dinsiz toplum olamaz.Yalnız şu varki İslami anlamda Sekere halinin ne olduğunu bildiği halde bu hali yinede fazla yaşamamıştır. Esir kampında yaşadı ama komutan olarak etrafında bir yığın öl dese o anda ölecek çok insan vardı.Hapse düştü, Sürgünler yedi yalnız değildi bir yığın seveni vardı .Ve yaşamında hep sevildi.Halbuki sekere hali Üzüm suyunun karanlıkta yapayalnız fokurdamasıydı.Orada sevilmek yoktur sevmek yani üzüm vardır. Orada Sevilmemenin yalnızlığı vede sefaleti vardır,Orada nefsin çok büyük bir yükü vardır. Dolayısıyla o hali yaşayanların sözlerine Nazım yada nesir olsun Şakkiye denilir.(Seker yani Hamr halinde söylenen sözlerdir)Ve yaşantı Beşeri İslamın istediği yaşantıyla zıttır.Çünkü nefse çok zor bir yük yüklenilmiştir.Ona karşı Adil olmak gerekir. Dolayısıylada Topluma fazla uyulmaz,Mükeyyifatında her nevi vardır.İşte Saidi Nursinin Üstadın bu lafını almaktaki maksadı.Bu hali bil ama yaşantını Beşeri İslama her şeye rağmen uygun halde tut! Aksi halde bizlerle hiç bir ilgin kalmazdır.Aynı zamanda sekere halindeki sözlerde İpek böceği kurdunun Kozasındaki hakikati olsada . Bu hali sureti katiyede açıklama.Bu Babanın mahremiyetidir.İlahiyatta açıklanması hoş karşılanmaz!(Ki Bu Söz Tevratta vardır.Oniki evlattan ilk evlat olan Rubenin babası Yakubun Karısıyla beraber olarak onun mahremiyetine girmesinden kasıtta budur.)Ne deyim kanaatimce Bilenden çok o hali yaşayan bilir.Saidi Nursi hazretleri İlimle gelmiştir bulunduğu yere.Ama birde Hak bir Gönül verdi bana Ha demeden hayran olur. İşte oda tatmakla olur.Yinede Şakkiye olmasaydı şayet bunları bizde burada yazamazdık ama Saidi Nursi hazretleri bunun gizli kalmasını her şeye rağmen istemektedir. Bilinecekse şayet Kitaplara açık açık yazılmak yerine Hafi muhabetlerde anlatılması gerekir kanaatindedir.Allah rahmet eylesin. Ruhu revanı şadı handan olsun.Baki selamlar.

 10. #10
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572
  Alıntı AyIşığı´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  İstişare yapmak istediğiniz konu nedir? İbn-i Arabi'nin Okunması haram bir kitabı yazdığını söylemesinin akla muhal olduğu mu , okuyanın anlamasının mümkün olmadığı mı , ya da okuyanların bu kitap hakkındaki görüşü mü?
  Münakaşaya karşı ''iştişare'' kelimesini kullandım.Zira forumda dini konularda son zamanlarda oldukça ''münakaşa'' yaşandı...ve hoş olmayan kelimeler sarfedildi...
  İbn-i Arabiye gelince; yukarıda bir yazı paylaştım.Bu yazı ilegili de fikir ve düşüncelerinizi aynı zamanda bu konu ile ilgili ilmi birikimi olanların ilmi çerçevesinde değerlendirmelerini
  okumak isterim...yoksa İbn-i Arabi'ye saygısızlığımız veyahut ilmini küçümseme gibi bir hadsizliğimiz sözkonusu olamaz...  Dediğim gibi iştişare bize birşey kaybettirmez...(saygıyı unutmadan)


  Alıntı MEKSELİNA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Madem okunulması sakıncalı
  peki o halde neden bu kadar kitap yazdı
  madem faydalanacak çok az bir kesim olacaksa
  kitap yazmak için bu kadar uğraş neden ?
  Sevgili Mekselina,
  Yazı içinde bu sorunuzun cevabı mevcut :

  Muhyiddin-i Arabî’nin kendisi mü’mindir ve imanı tamdır. Fakat bazı sözleri zahirî mânâsıyla küfrü gerektirebilir; ancak te’vile muhtaç olduğundan gerçek mânâ-sını anlamak güçtür. Bunun için kitaplarının okunmaması daha doğrudur. Çünkü bugün dahi her kitabın, her ilmin, her sahanın belli bir okuyucu kitlesi, bir uzmanı vardır. O ilimden ancak o sahada belli bir birikimi ve malûmatı olan kimseler istifade eder. Herkesin ondan faydalanması düşünülemez, zaten bu mümkün de değildir
  Saygılar.
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

Benzer Konular

 1. Muhyiddin-i Arabî'nin eserleri okunabilir mi?
  ashenarşi Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 18-01-2012, 10:37 PM
 2. iBN ARABi
  mopsy Tarafından Dini Hikayeler Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 05-11-2011, 06:43 PM
 3. Fususel Hikem (ibn-i Arabi)
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 426
  Son mesaj: 03-04-2010, 09:04 PM
 4. Yatmak Bilmeyen Çocuklar
  Affrodit Tarafından Anne Baba ve Çocuklar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 24-04-2008, 09:21 AM
 5. Muhiddin Arabi
  erkişi Tarafından Biyografi (Yaşam Öyküsü) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-09-2007, 05:16 AM
Yukarı Çık