+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
2. Sayfa, Toplam 4 BirinciBirinci 1234 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 Toplam: 40

Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi.-1

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Sohbet Forumunda Bulunan Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen,kitaplarımızı okumasın.M.Arabi.-1 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Sn.mopsy, ve Sn.Yavuz, Sizleri de cevaplamaya çalışacağım.geniş bir zaman dilimi yakalamaya çalışıyorum,geçiştirmek istemiyorum...az sabır:)

 1. #11
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Üye Numarası
  110270
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572
  Sn.mopsy,
  ve
  Sn.Yavuz,

  Sizleri de cevaplamaya çalışacağım.geniş bir zaman dilimi yakalamaya çalışıyorum,geçiştirmek istemiyorum...az sabır:)
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 2. #12
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye RABİA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Üye Numarası
  110270
  Mesaj
  4.585
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  4
  Rep Gücü
  52572
  Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın"M.Arabi RA. -3
  Sohbet notlari

  “””Her bilenin tanıgı bir dehayı, kendi güçsüzlüğüne indirmeye çalışmak, bütün dar görüşlü insanların özelliğidirfenaya ermek için el tutmak lazım.şeriat ehli hakikat ilminden nasiptar değil.said-i nursi hakkikat ehli değildir.
  Birinci sebeb: Mertebe-i rububiyetin hallakıyetini a'zamî derecesinde zihinlere sığıştıramadıklarından ve sırr-ı ehadiyetle, her şeyi bizzât kabza-i rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesi ile vücud bulduğunu, kalblerine tam yerleştiremediklerinden, her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahüriyetidir veya cilveleridir diye, kendilerini mecbur bilmişler.aslende öyledir.ey iman edenler iman ediniz denilen yer burasıdır.ya sen varsın yade hak var.kendini bilmeyen buraları tarifle anlamaz.saidi nusinin yanlışları hala gözler önünde böyle meselelerde.ehli olduğu konular hariç çok isabet verememiştir.bilseydi maddenin hayel olduğunu pozitif ilim ispat ederken hayalci denilen ibni arabi 1000 senedir. isbatlarla vahdeti vucudu açmıştır.nakşilik hariç bütün tarikler vahdeti vucutçudur.şuhud çok farlı bir mertebe değil marziye mak***** verilen isimdir.safiyeye ulaşa nefis geri döner ve rabbisinden razı rabbisi ondan razıyı yaşar.safiye mertebesi saf yokluktur.sadece sadıklar yaşar.
  şaşarım bu işleri tartışmak medrese ehline kalmış cevap verende yok yazın durun.tassavvuf ehline ne hacet bukadar çile riyazatla uğraşır , nurcu olur meseleyi hallederdi.herkez önünden yesin.hem tarikataın bittiğini söyliyeceksin hemde en kısa yol benimki öylemi alevilikte aynı böyle hem tarikatı reddet hem hakkikat benim de.illa dört kapı 40 makam bu cadde sünneti seniye caddesidir.son adresi hiçliktir.gölge olan alemi var kabul edenler kendilerinide var kabul ederken şirki nasıl keserler anlıyamıyorum.şirk edenin ibadeti olmaz.kendini var eden şirkten kesilmez
  .”””


  Her bilenin tanıgı bir dehayı, kendi güçsüzlüğüne indirmeye çalışmak, bütün dar görüşlü insanların özelliğidirfenaya ermek için el tutmak lazım.şeriat ehli hakikat ilminden nasiptar değil.said-i nursi hakkikat ehli değildir.


  Sizin yaptığınız gibi yani...

  Neyse:

  Şeriat nedir Önce bunu tanımlayalım isterseniz;

  Şeriat kelime anlamıyla;Doğru yol, hak din yolu; İslâm dini, İslâm`ın bütün hükümleri.

  Şeriat, doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka noktasında, hitab-ı İlâhînin neticesidir. Tarikatin ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer; yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. Neticeleri, şeriatın muhkemâtıdır. Yani, hakaik-i şeriata yetişmek için, tarikat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir. Git gide, en yüksek mertebede, nefs-i şeriatta bulunan mânâ-yı hakikat ve sırr-ı tarikate inkılâp ederler. O vakit şeriat-ı kübrânın cüzleri oluyorlar.

  Yoksa, bazı ehl-i tasavvufun zannettikleri gibi, şeriatı zâhirî bir kışır, hakikati onun içi ve neticesi ve gayesi tasavvur etmek doğru değildir.

  Evet, şeriatın, tabakat-ı nâsa göre inkişâfâtı ayrı ayrıdır. Avâm-ı nâsa göre zâhir-i şeriatı hakikat-i şeriat zannedip, havassa münkeşif olan şeriatın mertebesine hakikat ve tarikat namı vermek yanlıştır. Şeriatin, umum tabakata bakacak merâtibi var.

  İşte bu sırra binaendir ki, ehl-i tarikat ve ashab-ı hakikat, ileri gittikçe hakaik-i şeriata karşı incizapları, iştiyakları, ittibâları ziyadeleşiyor. En küçük bir Sünnet-i Seniyyeyi en büyük bir maksat gibi telâkki edip onun ittibâına çalışıyorlar, onu taklit ediyorlar. Çünkü, vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise, semere-i vahiy olan âdâb-ı şer'iye, o derece, semere-i ilham olan âdâb-ı tarikatten yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için, tarikatin en mühim esası, Sünnet-i Seniyyeye ittibâ etmektir.


  evet:

  Tarikat ve hakikat, vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksud-u bizzat hükmüne geçseler, o vakit şeriatın muhkemâtı ve ameliyâtı ve Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, resmî hükmünde kalır, kalp öteki tarafa müteveccih olur. Yani, namazdan ziyade hÂlka-i zikri düşünür; ferâizden ziyade evrâdına müncezip olur; kebâirden kaçmaktan ziyade, âdâb-ı tarikatin muhâlefetinden kaçar. Halbuki, muhkemât-ı şeriat olan farzların bir tanesine, evrâd-ı tarikat mukabil gelemez, yerini dolduramaz. Âdâb-ı tarikat ve evrâd-ı tasavvuf, o ferâizin içindeki hakikî zevke medar-ı teselli olmalı, menşe olmamalı. Yani, tekkesi, camideki namazın zevkine ve tâdil-i erkânına vesile olmalı; yoksa, camideki namazı çabuk, resmî kılıp, hakikî zevkini ve kemâlini tekkede bulmayı düşünen, hakikatten uzaklaşıyor.


  Gibi anlarca hakikattar beyan..Ehl-i Hakikatın Daire-i şeriat içinde Sünneti seniye ile bulunanlar olduğunu ifade eder..

  evet:şeriat ehli hakikat ilminden nasiptar değil.

  Bu sözü heralde insafınız varsa hakikatin Allahın Kitabı ve talimcisinin Habibullah olduğu ciddiyetine ittılaınız varsa bu konuyu tekrar düşüneceğinizi umuyorum...

  Hem bugün İman cihetinde nefes alıyorsanız bunu ehl-i şeriatin Hakikattarlığına teşekkür le mukabele etmelisiniz..


  said-i nursi hakkikat ehli değildir.

  Bu meseleyi savunmaktan içtinab ederim..Bu kadar bedihi açık dünyayı ihata etmiş bir hizmet..Ve umumun kabulu olmuş bir eser ve hamiyet-i diniyeyi hâdimi İslam ve Kur'anı..Bura da bu söze istinaden açıklama yapmak abesle iştigaldir...Hem tenkit makamının ilmi ve içtima-i konumu bu izahata uygun değildir...[Aynası İştir kişinin lafa bakılmaz...Şahsın rube-i aklı görünür eserinde...

  """Birinci sebeb: Mertebe-i rububiyetin hallakıyetini a'zamî derecesinde zihinlere sığıştıramadıklarından ve sırr-ı ehadiyetle, her şeyi bizzât kabza-i rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesi ile vücud bulduğunu, kalblerine tam yerleştiremediklerinden, her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahüriyetidir veya cilveleridir diye, kendilerini mecbur bilmişler.""""

  Ne kadar yerinde bir tesbit ne kadar doğru...Ehli küfür bu azameti akıllarına sığıştaramadıklarından inkara gitmişler..Bu öyle basit bir meselemidir...Hem Ey İman edenler iman edin denilen bu hakikat bu meselenin ne kadar ciddiyete haiz olduğunu göstermezmi...Hamd olsun ki bu zatlar ev bu zatlara benzamek içinde olanlar..Bu kibrayının azametini bu lisanla zikredip İmanlarını muhafaza etmeye çalışmışlar...

  Hem her zamanın bir hükmü var..Siz birazda zamanı tefsir edin İsterseniz...hem bu meseleri biraz daha ciddiyetle okuyunuz..Hem sünneti seniye daireisni iyi tanımlayınız..Bir adaet müvazenesiz ,şeriate muhalif,anlaşılmaz bir söz hulefa-i Raşidinden gösteremezsiniz...

  Siz bu meseleye mesleğinizin muhabbetiyle baktığınızdan bazı şeyleri görmeyeceksiniz..Hatta ben onları buraya eklesem Korkarım o zatları inkar edersiniz...Fakat konu sadece aramızda geçmediğinden bazı şeyler eklemek durumunda kalıyoruz...

  İmam-ı Rabbani buyurmuş;herşey ondandır..herşey O değildir...

  Şimdi bu meyanda o imamımızın bazı ifadelerine yer vereceğiz..

  317. Mektup:


  "Bilesin ki; her .yüzyılın başında bir müceddid gelip gider. Ne var ki yüz senelerin başında gelen müceddid İle bin yılın başında gelen müceddid aynı değildir. Bunların arasındaki fark, bin ile yüz arasındaki fark gibidir. Hatta daha da fazla.

  Demek ki;Mesleklerin ve meşreplerin zamanla kayıtlı bir hükmü var...  Müceddid o zattır ki, o müddet içinde, ümmete her ne gibi feyiz varidatı gelirse, onun vasıtası ile gelir. İsterse o zamanın kutupları, Ebdalı, Evtadı, Nücebası bulunsun.

  "Vahdet-i vücut ve zati tecelli davasının belirttiği nispetlerle, Allah (CC) arasında hiçbir münasebet olmadığı bizce; Yakin'in (kesinliğin) Yakin'i halinde sabittir. Hakk ehlince çoktan beri bilindiği gibi, ihata (sarma) ve yakınlık, ancak ilimdir, ve Allah (CC) hiç bir şey ile ittihad halinde değildir.


  Vücudu vacip olanın, vücudu mümkün olanla ittihadı muhaldir. Gariptir ki, Muhyiddin-i Arabi ve bağlıları, Allah'a (CC) mutlak meçhul derler, onu hiçbir hükümle mahkum bilmezler de, böyleyken, zati ihata, mahiyet ve yakınlık ispatına kalkarlar. Bu büyük bir yanlıştır ve Allah (CC)'ın zatını teşhis yolunda yersiz bir cesarettir."


  "Bu dava, bu fakire pek gıran (ağır) gelmekteydi. Bana eh büyük ızdırabı veren, bu türlü tevhit ifadesinin verasındaki son hakikati ve o hakikatin yüceliğini henüz kavrayabilmiş değildim. Allah'a, (CC) bütün kalbimle yönelerek yalvardım ki, bendeki ilmi ve şer'i inanış, kaybolmasın ve ben en iIeri keşif noktasından bu inanışı gerçekleştireyim. Duam kabul edildi, önümde hiçbir hicap kalmadı. Hakikat bana olduğu gibi göründü.


  Gördüm ki, alem sıfatı, kemallerin aynalarından ibarettir ve ilahi isimlerin zuhuratına yerdir. Yoksa Vahdet-i Vücut'çuların hayal ettikleri gibi zahir ile mazhar, gölge ile vücut birbirinin aynı değildir.

  Derya'dan daha ne göstereyim? ha birkaç damla ha dünyanın taşıyamıyacağı kadar su..."

  "İlim taliplerini (ilmi öğrenmek isteyenleri) öncelikle ele almak, şeriatın tervec'i (değerinin yükselmesi) demektir. Zira onlar; şeriatı Nebeviye'nin, milleti Mustafaviyenin, kaimesi (ayakta durduran sütunları) hükmündedirler.

  İnsanlar kıyamet günü, şeriattan sorumlu olacaklar, tasavvuftan değil."

  Cennete girmek, cehennemden uzaklaşmanın başlıca sebebi, Şeriatın emirlerini yerine getirmeye dayanır."


  Hem peygamberimiz buyurmuş..Eşyanın tesiri vardır..Şimdi Allah n***** mevcudatı inkar etmek o yaratıcı Kudretin İcraat-ı azimesini perdelemektir...Yine Halıkınızı tesbih ve tahmid ederken onun marifetini tecelliyat-ı Esmasının sıfatlarının bu alem sahifesindeki zuhurlarını tezahürlerini müşahade edersiniz..Kirazla olan münasebetinize ne diyeceksiniz..Koyunun sütünü içerken ne düşüneceksiniz..bedeni ihtiyaçlarınızı yerine getirirken konumunuz ne olacak..hastalandığınızda hastalık ve devasında şifayı nereden alacaksınız..Bu dağlar taşlar..Bu ağaçlar ve kuşlar..Bu denizler ve balıklar..Öyle bir sanatkarın mülküdür ki..Bütün esmasıyla Vahdet dairesinde herşeyi ihata ederken ehadiyet penceresinden kurbiyet nurlarını ihsan eder..İnsan Onu bulmak için kainatı unutmaya..ve ya vazifeli şu mevcudatı azl etmeye ihtiyaç duymaz...

  Biz Bu Kainat-ı Ancak Kur'anın anlattığı vach ile gördük..Bu dağları zemine hazineli direkler yapan o..Yağmuru inzal eden yerden hububatı çıkaran o...Hayatı ve ölümü yaratan o..Hayvanat ve nebatatı yaratan O..Onların ihtiyaçlarını yerine götürüen bütün yatarttıklarının hacetlerine cevap veren o...Havayı suyu..geceyi ve gündüzü...Bütün mevcudat Onun kabza-i tasarrufundadır..Herşey Ondandır hiç bir şey o değildir..O Yarattıklarına benzemez..Kendi buyruğudur...

  İnsanın vazifesi..Daire-i İktidarında Onun emirlerine uymak..Yapma dediklerinden uzaklaşmak yp emrettiğini acz ve fakrı içinde kabul edip ifa etmektir..

  Azamet ve kibriya sahibi Sübhan O'dur..Karşısında Kulluk ve edebinden iki büklüm olmuş ruhlar gönüller ister..Marifetini..Asla ihata edilmez meçhul ve sonsuz mahiyetini..Kırk kapı sır vs..Diye ifadenin zaptına sokacak bir asgariyet değildir haşa...

  her meşrep her istidat..kendi kabiliyetince onun nurundan ve muhabbetinden mesttir..Öyle demiş sultanlar..

  Yani, muhabbet-i İlâhiyenin tecellîsinde ve o şarâb-ı muhabbetten herkes istidadına göre mesttir. Mâlûmdur ki, her kalb, kendine ihsan edeni sever ve hakiki kemâle muhabbet eder ve ulvî cemâle meftun olur. Kendiyle beraber, sevdiği ve şefkat ettiği zâtlara dahi ihsan edeni, daha pekçok sever. Acaba, sâbıkan beyân ettiğimiz gibi, herbir isminde binler ihsan defîneleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanâtıyla mes'ud eden ve binler kemâlâtın menbaı olan ve binler tabakât-ı cemâlin medârı olan, bin bir esmâsının müsemmâsı olan Cemîl-i Zülcelâl, Mahbub-u Zülkemâl, ne derece aşk ve muhabbete lâyık olduğu ve bütün kâinat Onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şâyeste bulunduğu anlaşılmaz mı?

  İşte şu sırdandır ki, Vedûd ismine mazhar bir kısım evliyâ, "Cenneti istemiyoruz; bir lem'a-i muhabbet-i İlâhiye, ebeden bize kâfidir" demişler.

  Hem ondandır ki, hadîste geldiği gibi, "Cennette bir dakika rü'yet-i cemâl-i İlâhî, bütün Cennet lezâizine fâiktir."

  İşte şu nihayetsiz kemâlât-ı muhabbet, vâhidiyet ve ehadiyet dairesinde Zât-ı Zülcelâlin Kendi esmâ ve mahlûkatıyla hâsıl olur. Demek, o daire haricinde tevehhüm olunan kemâlât, kemâlât değildir.


  "Ahlâk-ı İlâhiye ile muttasıf olup Cenâb-ı Hakka mütezellilâne teveccüh edip, acz, fakr, kusurunuzu bilip, dergâhına abd olunuz" düsturu nerede; felsefenin "Teşebbüh-ü bilvâcib insaniyetin gayet-i kemâlidir" kaidesiyle, "Vâcibü'l-Vücuda benzemeye çalışınız" hodfüruşâne düsturu nerede? Evet, nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyet-i insaniye nerede; nihayetsiz Kadîr, Kavî, Ganî ve Müstağnî olan Vâcibü'l-Vücudun mahiyeti nerede? "

  Hem medrese ehli ile ilgili ifadeniz de ilginç;

  İlmi öğreniniz.Çünkü onun öğrenilmesi, Allah (c.c)a karşı haşyettir. Talebi ibâdettir. Müzâkeresi tesbihtir. Ondan bahis ise cihaddır

  Bir âlimin yatağına yaslanarak ilmine kitabına bir saat bakması, yetmiş saat ibâdetten hayırlıdır

  İlmin tâlibi talebesi, Rahmanın tâlibidir. İlmin talipçisi İslâmın rüknüdür. Onun serü mükâfatı Peygamber (s.a.v)lerle beraber verilir

  İlim talep etmek, Allah (c.c)ın katında nâfile namaz, oruç, hacdan ve fiysebiylillah olan cihaddan efdaldir

  İlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden hayırlıdır

  Kaynak :
  * Rayisüz Salihin
  * Tirmizi
  * İbni Mace
  * Ebu Davud

  Medinede Çok Hizmetleri olmuş Mühim Bir alim olan Ali Ulvi Kurucu RH Anlatıyor;

  Nakşibendî meşayihinden, her harekatını Peygamber-i Zîşan Efendimiz Hazretlerinin harekatına tatbik etmeye çalışan ve büyük bir alim olan bir zata sordum:


  "Efendi Hazretleri, ulema ile mutasavvıfe arasındaki gerginliğin sebebi nedir?"

  "Ulema, Resûl-i Ekrem Efendimizin ilmine, mutasavvıflar da ameline varis olmuşlar. İşte bu sebepten dolayıdır ki, Fahr-i Cihan Efendimizin hem ilmine ve hem ameline varis olan bir zata 'Zülcenaheyn,' yani 'İki Kanatli deniliyor. Binaenaleyh, tarîkatten maksat, ruhsatlarla değil, azîmetlerle amel edip, ahlak-ı Peygamberî ile ahlaklaşarak, bütün manevî hastalıklardan temizlenip Cenab-ı Hakkın rızasında fanî olmaktır. İşte bu ulvî dereceyi kazanan kimseler, şüphesiz ki, ehl-i hakîkattirler. Yani, tarîkatten maksut ve matlup olan gâyeye ermişler demektir. Fakat, bu yüksek mertebeyi kazanmak, her adama müyesser olamayacağı için, büyüklerimiz, matlup olan hedefe kolaylıkla erebilmek için, muayyen kâideler vaz eylemişlerdir. Hulasa, tarîkat şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarîkatten düşen şeriata düşer; fakat, maazallah, şeriattan düşen, ebedî hüsranda kalır."
  Tırtılın Dünya'nın sonu dediğine;
  Usta, kelebek der.

 3. #13
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132238
  Mesaj
  196
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  758
  Medinede Çok Hizmetleri olmuş Mühim Bir alim olan Ali Ulvi Kurucu RH Anlatıyor;

  Nakşibendî meşayihinden, her harekatını Peygamber-i Zîşan Efendimiz Hazretlerinin harekatına tatbik etmeye çalışan ve büyük bir alim olan bir zata sordum:


  "Efendi Hazretleri, ulema ile mutasavvıfe arasındaki gerginliğin sebebi nedir?"

  "Ulema, Resûl-i Ekrem Efendimizin ilmine, mutasavvıflar da ameline varis olmuşlar. İşte bu sebepten dolayıdır ki, Fahr-i Cihan Efendimizin hem ilmine ve hem ameline varis olan bir zata 'Zülcenaheyn,' yani 'İki Kanatli deniliyor. Binaenaleyh, tarîkatten maksat, ruhsatlarla değil, azîmetlerle amel edip, ahlak-ı Peygamberî ile ahlaklaşarak, bütün manevî hastalıklardan temizlenip Cenab-ı Hakkın rızasında fanî olmaktır. İşte bu ulvî dereceyi kazanan kimseler, şüphesiz ki, ehl-i hakîkattirler. Yani, tarîkatten maksut ve matlup olan gâyeye ermişler demektir. Fakat, bu yüksek mertebeyi kazanmak, her adama müyesser olamayacağı için, büyüklerimiz, matlup olan hedefe kolaylıkla erebilmek için, muayyen kâideler vaz eylemişlerdir. Hulasa, tarîkat şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarîkatten düşen şeriata düşer; fakat, maazallah, şeriattan düşen, ebedî hüsranda kalır."


  Ne güzel söylemiş o büyük alimimiz. soruyu soran ve cevabı vereni tanıyor olmak bir başka güzel.

  Teş.

 4. #14
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye AyIşığı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Üye Numarası
  132892
  Nerden
  k.maraş - iskenderun'luyum
  Mesaj
  124
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  2742
  Sevgili Rabia. İstirhamım , kopyalamadan lütfen okuyup anladıklarınızı paylaşın ki biz de anladıklarımızı aktaralım. Söylemler kopyalar üzerinden olmasın lütfen. Yoksa maksat hasıl olmaz. Ricayla... :)

 5. #15
  - Çevrimdışı
  1. Hikaye yarışma birincisi
  2. Avatar yarışma birincisi
  Venhar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Üye Numarası
  105373
  Nerden
  Bilmiyorum :)
  Mesaj
  4.887
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  81912
  O ilimden ancak o sahada belli bir birikimi ve malûmatı olan kimseler istifade eder. Herkesin ondan faydalanması düşünülemez, zaten bu mümkün de değildir  Sevgili rabia
  demekki ibni arabiyi sadece risale talebeleri ve tarikat ehlinden olanlar anlarmış .
  bizler
  Yazıda vurgulandığına göre herkes oluyoruz ki anlamamız imkansız mış:))

 6. #16
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye AyIşığı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Üye Numarası
  132892
  Nerden
  k.maraş - iskenderun'luyum
  Mesaj
  124
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  2742
  Herkes anlayamaz , anlamayanlar tekfir eder. Bir müslümanı haksız yere tekfir eden ise kendisi o ithamla anılmaya layık olur. İnce meseleler.

 7. #17
  - Çevrimdışı
  Tecrübeli Üye
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Üye Numarası
  132912
  Nerden
  İzmir
  Yaş
  36
  Mesaj
  248
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  9145
  .  Okudum. Yazıyı okuduktan sonra Muhyiddin-i Arabi hazretlerini daha bir sevdim. Allah'la çok ciddi bir münasebet kurabilen Allah dostları ancak o makamlara çıkabilir ve ben Rabbimle münasebeti çok kavi olanları çok sever ve onlara gıpta nazarıyla bakarım.

  Ama aynı zamanda eserlerini anlayabilmenin bir mertebe işi olduğunu ve benim direk okuyarak anlayamayacağımı veya yazdıklarına doğru manalar veremeyeceğimi anladım. Bu durumda yazdıkları bana hitap etmiyor. Ama illaki merak edersem, Eserlerini anlayabilecek makamları ihraz eden Üstad Bediüzzaman gibi Zat'ların açıklamalarına bakarım ve nitekim baktım...

  Risalelerde bir şey dikkatimi çekti ki, Bediüzzaman hazretleri, Muhyiddin Arabi hazretlerine, makam babında kendinden daha yüksek bir paye veriyor. Fakat makam sahibi olmak başkadır, o makamda görünenleri doğru ve en münasip şekilde ifade edebilmek başkadır. Muhyiddin Arabi hazretleride bunun farkında olmalı ki, "bizden olmayan bizim eserlerimizi okumasın" demiş.

  Mesela mesleğinin erbabı bir elektrik mühendisinin elektrik bilgisi, yine mesleğinin erbabı bir elektrik öğretmeninden daha fazla olabilir. Ama mesele, bilgiyi talebeye en münasip ve anlaşılır ve yanlış anlaşılmaya mahal bırakmayacak şekilde anlatmaksa, bu konuda elektrik öğretmeni, elektrik mühendisinden daha mahir dir. Yani elektrik mühendisi her ne kadar çok biliyor olursa olsun, bilgiyi münasip ve doğru bir şekilde ifade edebilmek te ayrı bir yetenek meselesidir. Bilem ki münasip bir örnek oldu mu? :)

  Selamlar...  .

 8. #18
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Alıntı kull´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  .  Okudum. Yazıyı okuduktan sonra Muhyiddin-i Arabi hazretlerini daha bir sevdim. Allah'la çok ciddi bir münasebet kurabilen Allah dostları ancak o makamlara çıkabilir ve ben Rabbimle münasebeti çok kavi olanları çok sever ve onlara gıpta nazarıyla bakarım.

  Ama aynı zamanda eserlerini anlayabilmenin bir mertebe işi olduğunu ve benim direk okuyarak anlayamayacağımı veya yazdıklarına doğru manalar veremeyeceğimi anladım. Bu durumda yazdıkları bana hitap etmiyor. Ama illaki merak edersem, Eserlerini anlayabilecek makamları ihraz eden Üstad Bediüzzaman gibi Zat'ların açıklamalarına bakarım ve nitekim baktım...

  Risalelerde bir şey dikkatimi çekti ki, Bediüzzaman hazretleri, Muhyiddin Arabi hazretlerine, makam babında kendinden daha yüksek bir paye veriyor. Fakat makam sahibi olmak başkadır, o makamda görünenleri doğru ve en münasip şekilde ifade edebilmek başkadır. Muhyiddin Arabi hazretleride bunun farkında olmalı ki, "bizden olmayan bizim eserlerimizi okumasın" demiş.

  Mesela mesleğinin erbabı bir elektrik mühendisinin elektrik bilgisi, yine mesleğinin erbabı bir elektrik öğretmeninden daha fazla olabilir. Ama mesele, bilgiyi talebeye en münasip ve anlaşılır ve yanlış anlaşılmaya mahal bırakmayacak şekilde anlatmaksa, bu konuda elektrik öğretmeni, elektrik mühendisinden daha mahir dir. Yani elektrik mühendisi her ne kadar çok biliyor olursa olsun, bilgiyi münasip ve doğru bir şekilde ifade edebilmek te ayrı bir yetenek meselesidir. Bilem ki münasip bir örnek oldu mu? :)

  Selamlar...  .
  MERHABA

  Sn. Kul madem ki risalelerden yazilanlarla ARABI HOCAYI SEVDIN!
  Bak yukarda OKUDUGUN/OKUR GIBI YAPTIGIN risalelerde ne YAZMIS!

  317. MEKTUP:....Vücudu vacip olanın, vücudu mümkün olanla ittihadı muhaldir. Gariptir ki, Muhyiddin-i Arabi ve bağlıları, Allah'a (CC) mutlak meçhul derler, onu hiçbir hükümle mahkum bilmezler de, böyleyken, zati ihata, mahiyet ve yakınlık ispatına kalkarlar. Bu büyük bir yanlıştır ve Allah (CC)'ın zatını teşhis yolunda yersiz bir cesarettir."


  "Bu dava, bu fakire pek gıran (ağır) gelmekteydi. Bana eh büyük ızdırabı veren, bu türlü tevhit ifadesinin verasındaki son hakikati ve o hakikatin yüceliğini henüz kavrayabilmiş değildim. Allah'a, (CC) bütün kalbimle yönelerek yalvardım ki, bendeki ilmi ve şer'i inanış, kaybolmasın ve ben en iIeri keşif noktasından bu inanışı gerçekleştireyim. Duam kabul edildi, önümde hiçbir hicap kalmadı. Hakikat bana olduğu gibi göründü.


  Gördüm ki, alem sıfatı, kemallerin aynalarından ibarettir ve ilahi isimlerin zuhuratına yerdir. Yoksa Vahdet-i Vücut'çuların hayal ettikleri gibi zahir ile mazhar, gölge ile vücut birbirinin aynı değildir.

  Derya'dan daha ne göstereyim? ha birkaç damla ha dünyanın taşıyamıyacağı kadar su..."
  .......Yoksa Vahdet-i Vücut'çuların hayal ettikleri gibi......

 9. #19
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Alıntı RABİA´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sn.mopsy,
  ve
  Sn.Yavuz,

  Sizleri de cevaplamaya çalışacağım.geniş bir zaman dilimi yakalamaya çalışıyorum,geçiştirmek istemiyorum...az sabır:)
  Sn.Rabia

  Ben sana soru sormadim.
  Risalelerden bir bilgi yazdim.
  Ve dedim ki:
  Madem baslik ARABI HOCA!

  Sende Arabi hocanin sozlerini yaz da
  Insanlar ne dedigini anlasin.
  Ve CESUR OL! demistim.

  Hala Nursi hocayi lanse ediyorsun.
  Basligi degistir veya konuya don.

  Bak Sn Kul sayende vahdet-i vucud culugu benimsiyor.

 10. #20
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Üye Numarası
  129315
  Mesaj
  844
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  2991
  İnsanlar Fıtratlarındaki ruhaniyetlerine göre itikadları gerçekte benimserler. Bir çok insan alevi doğar ama Düşünce Yapısı vahdeti vücuda terstir.Bir çok insanda Sünni aileden gelir ama düşünce yapısı itibarı ile Vahdeti vücutçudur.İşte bunada Hal ile hallenmek deriz.Ve Yaşam öyle bir şey yaparki bizlere O insanı görmesekte,Kitaplarını ve fikirlerini bilmesekte bizi onunla aynı şekilde düşündürür. Çünkü Ruhaniyetler eşitlenmiştir.O yüzden kimsenin bir düşüncenin reklamını yapmasına hiç gerek kalmaz.Çünkü bu Sonuçta Hikmet yani İlahi felsefedir. Felsefe ise okunarak değil yaşanarak öğrenilir.Ama tabiki yaşamda Kitaplarda vardır ,insanlarda vardır.Ancak Kitap yerine asıl olan İnsandır.İnsanı dinlemeden kitaplar okuyarak anlayabilmek çok ama çok zordur. Çünkü Kitaplarda açık açık yazmazlar.Alın Hallacı Mansurun Kitabı Tavasinini anlayabilene aşk olsun derim.Ama İnsandanda önemlisi tekrar üstüne basa basa söylüyorum HAL dir.Üstad Saidi Nursi Selanikte III Dönem Melamiliğin piri Muhammed Nurul Arabi ile(Varidat şerhinin yazarıdır)çok yakın temaslarda bulunmuştur.Ayrıca çok kuvvetli bir Zahiri İlahiyat bilgisine vakıftır.Vahdeti vücutçuluğu çok iyi bilir.Ama öğretmez.Bilakis aksini söyler. Fakir Bir Bektaşi dervişiyim aynı zamanda. Orada Pirime ne kadar sorduysam anlatmamıştır!Aşuranın alemi manadaki yeri nedir babacığım? Evlat güzel bir tatlıdır. Buğdayla yapılır falan filan.Başka sorular sorardım.Höt! Haddini bil. Bir Babaya böyle sorular sorulmaz! Makaraya alınmışımdır!Sen git meydan odasını hazırla bakalım çerağcı evladım.(Bektaşiyede Ayini cem Çerağ erkanıyla açılır. Meydan odasınıda Çerağcı hazırlar.Ezberim çok kuvvetli olduğu için Çerağcı olmuştum.)Nerede tam manasıyla Kanaat ve inanca hasıl olabildim biliyormusunuz? Bir küçücük Elektrikçi dükkanındaki Sünni Kadiri şeyhinin yanında.Abdulkadiri Geylani Hazretlerine bağlı bir şeyhin yanında.Ve Şaşardı Bu kadar meşreplerimiz ayrı olduğu halde biz senle nasıl aynı düşünebiliyoruz? diye."Yavuz sen hiç doktora gitme!Sen nasılsa benim hastalığıma yakalanacaksın. En iyisi ben sana Reçetelerimi vereyim onlara bakar ilaçlarını alırsın ." diye takılırdı.Tacı,postu,ihvanı şunu bunu bırakmıştı , Tam bir Hakikat ehliydi.Ama öğretimi Kuran üzerineydi.Yanına gittiğimde zaten daima açık olan Mushaf Kuran başlanırdı okunmağa. Niye yalan söyleyim çok sıkılırdım. Ama esas düşünme sisteminide ona borçluyum.Baki selamlar.

Benzer Konular

 1. Muhyiddin-i Arabî'nin eserleri okunabilir mi?
  ashenarşi Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 18-01-2012, 10:37 PM
 2. iBN ARABi
  mopsy Tarafından Dini Hikayeler Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 05-11-2011, 06:43 PM
 3. Fususel Hikem (ibn-i Arabi)
  mopsy Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 426
  Son mesaj: 03-04-2010, 09:04 PM
 4. Yatmak Bilmeyen Çocuklar
  Affrodit Tarafından Anne Baba ve Çocuklar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 24-04-2008, 09:21 AM
 5. Muhiddin Arabi
  erkişi Tarafından Biyografi (Yaşam Öyküsü) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-09-2007, 05:16 AM
Yukarı Çık