İZİEbu Hüreyre Hz. Peygamber'in (s.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Sizden bir kimse, Allah tarafından mal ve yaratılış bakımından üstün kılman bir kimseye baktığı zaman, hemen bu hususlarda kendisinden daha aşağı olan ve faziletçe üstün olan bir insana baksın!51 Bu emirlerle, kanaat ahlâkını, işin direği olan sabır, emelin kısaltılması ve dünyanın birkaç günlük hayatına sabretmenin neticesinin uzun bir zaman lezzetlenmek olduğunu anlar. Bu bakımdan şifayı beklemek hususunda şiddetli istek sahibi olduğundan dolayı ilaçların acılığına tahammül eden bir hasta gibi olur.

VI. Cömertliğin Fazileti

Mal yok ise bu durumda kul için en uygun hareket, kanaat etmek ve az hırslı olmaktır. Eğer mal varsa bu takdirde kulun en uygun hali, başkasını nefsine tercih etmek, cömertlik ve iyilik yapmak ve cimrilikten uzaklaşmaktır. Çünkü cömertlik, peygamberlerin (a.s) ahlâkmdandır. Cömertlik kurtuluş esaslarından biridir.

Hadîsler

Cömertlik, cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Onun dalları yere sarkıtılmıştır. Bu bakımdan onun dallarından birine yapışan bir kimseyi o dal cennete doğru götürür.52

Câbir Hz. Peygamber'in (s.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Cebrail, Allah Teâlâ'nın şöyle dediğini söyledi: Muhakkak bu (İslâm dini) öyle bir dindir ki nefsim için ona razı oldum. O dini ancak cömertlik ve güzel ahlâk ıslah eder. Bu bakımdan siz bu iki hasletle gücünüz yettiği kadar o dine ikramda bulunun, dini güzelleştirin.53

50) İmam Ahmed, İbn Hibban

51) Müslim, Buhart

52) İbn Hibban, Zuafâ; İbn Adîy; Dârekutnî

53) Dârekutnî